Ғылыми-әдістемелік орталығЫ «Қалалық Әдістемелік кабинет»бет1/47
Дата31.12.2019
өлшемі4.46 Mb.
түріСборник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ

БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ОРТАЛЫҒЫ

«ҚАЛАЛЫҚ ӘДІСТЕМЕЛІК КАБИНЕТ»

ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЗЕРТХАНАСЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

«ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»

білім беру ұйымдарындағы

1-7 сыныптар үшін вариативті және

8-11 сыныптар үшін бейінді және бейіналды элективті курстардың бағдарламаЛАРЫНЫң

ЖИНАҒы

ҚОҒАМДЫҚ-ГУМАНИТАРЛЫҚ БАҒЫТЫ

СБОРНИК

учебных вариативных программ

для 1-7 классов, элективных курсов ДЛЯ профильных и предпрофильных 8-11 классов

организаций образования

ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОе НАПРАВЛЕНИе

Алматы, 2017 ж.

Редакционная коллегия:

Тюкачева Е.В., к.ф.н., руководитель НМЛ «ГМК»

Ежова Т.В., руководитель отдела по издательской работе НМЛ «ГМК»

Кусаинова Р.Т., руководитель отдела ОКО НМЛ «ГМК»

Батырбаева М.А., руководитель отдела по учебной работе НМЛ «ГМК»

Ниязбеков С.А., руководитель отдела по духовно-нравственному воспитанию и самопознанию

НМЛ «ГМК»Пашаева Г.А., руководитель отдела по работе с одаренными детьми НМЛ «ГМК»

Сулейменова Г.Ж., руководитель Т и ПО НМЛ «ГМК»

Бигалиева А.С., методист учебного отдела НМЛ «ГМК»


Эксперты: Камалиева З.М., учитель казахского языка и литературы в школах

с казахским языком обучения Л № 24; Досказиева Б.К., учитель казахского языка и литературы в школах с казахским языком обучения ШЛ № 86; Искакова Ж.К., учитель казахского языка и литературы в школах с русским языком обучения Г № 25; Аубакирова Л.А., учитель казахского языка и литературы в школах с русским языком обучения ОШ № 11; Золотухина Е.В., учитель русского языка и литературы ОШ № 9; Хамзаева К.И., учитель русского языка и литературы Л № 166; Битимбаева Ж.К., учитель русского языка и литературы Л № 178; Шотаева У.И., учитель русского языка и литературы Л № 24; Аманкулова Б.А., учитель истории и правоведения ШГ № 148; Танманбаева Ш., учитель истории и правоведения ОШ № 104; Черкесова Л.Н., учитель истории и правоведения ОШ № 106; Гвоздева Н.В., учитель истории ОШ № 116; Терентьева Н.А., учитель английского языка и литературы Г № 35; Левит Н.К., учитель английского языка и литературы ОШ № 116; Кулумбетова Н.А., учитель немецкого языка и литературы Г № 18; Тургунова Э.Т., учитель немецкого языка и литературы ШГ № 113; Матюшевская Е.В., учитель немецкого языка и литературы ОШГ№ 129; Ертуганова А.К., учитель английского языка и литературы ШГ № 140; Ажибаева З.Б., учитель английского языка и литературы Г № 62; Морозова Н.А., учитель французского языка и литературы Г № 25; Бигашева У.А., учитель французского языка и литературы Г № 15; Шабкам Зубайда, к.ф.н., Каз НУ имени аль-Фараби; Абдрахманова Г.Х., к.ф.н., доцент Каз НПУ имени Абая; Сулеймен А.С., педагог-психолог Г № 62; Иманалиева Ж.М., педагог-психолог СГ № 12; Цыганкова Н.А., учитель музыки ОШ № 116.


Рекомендовано к изданию решением Экспертного совета № 1 от 02.02.2017 года.

В сборник включены адаптированные программы учебных вариативных программ для 1-7 классов, элективных курсов для профильных и предпрофильных 8-11 классов организаций образования. В нем содержатся программы для учителей общественно-гуманитарного направления в системе профильного обучения.
Сборник набран методом прямого копирования
БАҒДАРЛАМА

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ

Оқу ұйғыр тілінде жүргізілетін мектептердің 10-11 сыныптарына арналған

(аптасына –1 сағат, барлығы –34 сағат)
Масимова Г.А.

А. Розыбақиев атындағы № 153 мектеп-гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі


Пікір жазған: Қабдулова Қ.Л., педагогика ғылымдарының докторы, Абылай атындағы Халықаралық қатынастар және Әлем тілдері университеті жалпы және лингвистикалық кафедрасының профессоры
Түсінік хат мазмұны

Елімізді мекендеген өзге ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілді меңгеруі –

бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Бұл іс, біріншіден, әлеуметтік сұранысқа негізделген мемлекеттік қажеттілікті нысана еткен жағдайда, екіншіден, бүгінгі оқыту жүйесіндегі қазақ тілінен берілетін білім нәтиже берген жағдайда ғана алға басады.

Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде оқыту жалпыға міндетті мемлекеттік білім стандарты, базистік оқу жоспары, тілді оқыту тұжырымдамасы және мемлекеттік оқу бағдарламалары негізінде жүзеге асады.

Оқу ұйғыр тілінде жүретін мектеп оқушыларына арналған бұл «Мемлекеттік тілде іс қағазын жүргізу» арнайы курсының бейімделген бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім беру министрлігі бекіткен «Ресми қарым-қатынас тілі» бағдарламасы негізінде құрылып, іс қағаздарын қазақша жүргізудің мемлекеттік, әлеуметтік маңыздылығын, оның қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуінің алғы шарттарының бірі екендігін ұғындыруды көздейді.

Бағдарлама әлеуметтік-гуманитарлық бағытта білім алып жатқан оқушыларға іс қағазын мемлекеттік тілде жүргізу және іс қағаздарының стилі туралы жан-жақты білім беруге арналады.Мақсаты: оқушыларды қазақ тілінде жазбаша және ауызша түрде ресми іскер қарым -қатынас үрдістеріне даярлау.

Міндеті:

- мемлекетіміздің арқа сүйер болашақ мамандық иелерін іс қағаздарын толтырудың мемлекеттік стандарттары мен толтырудың әдістері, жазылу стилі, қызметі, мақсаты сияқты білім негіздерімен қаруландыру;

- оқушыларды іс қағаздарының түрлері, оларға қойылатын талаптар, олардың безендірілуі, лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру.

Ресми тілдің кеңсе іс қағаздары сияқты түрлері де, заң құжаттары да, арнаулы бланкіге толтырылатыны да қазақ тілінің тілдік жүйесін, лексикалық-грамматикалық, орфографиялық нормаларын жетік меңгеруді қажет етеді.

Өйткені , іс қағаздарының үлгісін жалаң түрде көрсете салу көздеген нәтижеге жеткізе қоймайды және түбі бір түркі тілдес тілдер десек те, әр тілдің өзіндік ерекшелігі бар. Қазақ және ұйғыр тілдері грамматикасының арасындағы өзіндік ерекшеліктерге байланысты материалдар қарастырылды.Сол үшін оқушыларды ресми іс қағаздары стилінің негізгі ерекшеліктерімен таныстырып, сөйлеудің тілдік формасы мен мазмұнын, грамматикалық көрсеткіштерді де сол стильге сәйкестендіре үйрету керек. Бұл бағытта бағдарлама мазмұнында әрбір үлгіге байланысты кездесетін терминдер мен сөздер, сөздердің тіркесу тәсілдері мен қолданылуы да қарастырылды.

Тұрақтылау (мазмұндық) бөлімі

Білім беру мазмұнында «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізуді» оқытудың тақырыптары модульдерге бөлініп берілді. Атап айтқанда:

10 сынып үшін қазақ іс қағаздар тілінің тарихы; стиль; іс қағаздары және олардың түрлері туралы жалпы мәлімет; құжаттарды дайындау мен рәсімдеу ережелері, ал 11сынып үшін тақырыптар үш модульге бөлініп беріледі. Олар: басқару-реттеу қызметіне қатысты құжаттар; қарым-қатынасқа қатысты құжаттар; басқару -ұйымдастыру, өкім шығару қызметіне қатысты құжаттар.Бірінші модуль өтініш, арыз, тіркеу карточкасы, аннотациялық парақ, өмірбаян , түйіндеме, кеден декларациясы, визит карточкасы, мінездеме, акт, хаттама сияқты іс қағаздары түрлерін қамтиды.

Екінші модуль бойынша қолхат, кепілхат, сенімхат, шарт түрлері түсіндіріледі.

Үшінші модульда бұйрық, қаулы , Жарғы, Заң, Ереже, Декларация, Үндеу, қатынас хат түрлері қарастырылады.

10сынып (34 сағат)

І модуль

Стиль

Стиль. Стилистика. Ғылыми-көпшілік әдебиеттер стилі. Көркем әдебиеттер

тілінің стилі. Публицистикалық стиль. Ауызекі сөйлеу тілінің стилі. Ресми іс қағаздар стилі.

ІІ модуль

Қазақ даласындағы ресми іс қағаздарының тарихы

18 ғ. Қазақ даласында қолданылған ресми іс қағаздарының тілі. 19ғ.І жарт. ресми іс қағаздар стилі. 19ғ. ІІ жарт.ресми іс қағаздар стилі. Алғашқы қазақ газеттері. 20ғ.басындағы ресми іс қағаздар стилі.1920-1930жж ресми іс қағаздар стилі.ІІІ модуль

Құжат және оның түрлері

Құжат жайында түсінік. Құжаттардың жіктемесі.ІY Модуль

Құжаттарды дайындау мен рәсімдеу ережелері

Бланк туралы түсінік.Деректемелер мен формулярлар.Грамматикалық көрсеткіштер

(Өтілген іс қағазы стиліне сәйкестендіре беріледі)

Септік категориясы. Жіктік жалғау. Тәуелдік жалғау. Жалғаулардың орын тәртібі. Зат есім. Зат есімнің семантикалық жіктемесі. Зат есімдердің есімдерден жасалуы. Зат есімдердің етістіктен жасалуы. Сын есім. Сын есімдердің семантикалық жіктемесі. Етістік. Бұйрық рай. Шақ категориясы.

Нормативті бөлім

10 сынып

Р/С

Тақырыптың аты

Модуль

Сағат саны

Өткізілу түрі

Білімдік қазынасы

1

2

3

4

5
І.Модуль. Кіріспе.Стиль.


1

Стиль

Стилистика1

Лекция


Мәтін стильдерін анықтау

Стиль түрлерін ажырата білу2

Ғылыми-көпшілік әдебиеттер стилі

1

Талдау, пысықтау


Жобалай білуі тиіс

3

Көркем әдебиеттер

тілінің стилі1

Конференция

Сұрақтарды дайындай білуі тиіс

4

Публицистикалық

стиль


1

Баспасөз сабағы

Мақала жаза білуі тиіс

5

Ауызекі сөйлеу тілінің стилі

1

Сұхбаттасу

Практикада қолдана білу

6

Ресми іс қағаздар стилі

2

Практикалық сабақ

Іс қағаздарын құрастыра білуі тиіс

7

Нәтижелеу сабағы

2

Практикалық сабақ

Мәтін талдауда оқу алгоритмін қолдана білуі

8

Аралық бақылау

2

Бақылау сабағы

Реферат қорғау

9

1.18 ғ. Қазақ даласында

қолданылған ресми іс қағаз- дарының тілі1

Лекция

Тарихпен байланыстыра білу

10

2.19ғ.І жарт. Ресми іс қағаз-

дар стилі1

Лекция
11

19ғ. ІІ жарт.ресми іс қағаз-

дар стилі1

Лекция

Ізденушілік жұмысын жүргізе біледі

12

Алғашқы қазақ газеттері

1

Лекция

Ізденушілік жұмысын жүргізе біледі

13

20ғ.басындағы ресми іс

қағаздар стилі1

Лекция

Ізденушілік жұмысын жүргізе біледі

14

1920-1930жж ресми іс

қағаздар стилі1

Лекция

Ізденушілік жұмысын жүргізе біледі

15

Нәтижелеу сабағы

2

Практикалық сабақ

Реферат жаза білу, қорғай білу

16

Аралық бақылау жұмысы

1

Бақылау

Практикада қолдана білу
ІІ. Құжат және оның түрлері


16

Құжат жайында түсінік

1

Лекция


Түрлі іс қағаздардарын жазып үйрену

17

Құжаттардың жіктемесі

2

Лекция

Құжаттарды ажырата білу

18

Нәтижелеу сабағы

2

Бақылау

Реферат дайындай білу

19

Аралық бақылау жұмысы

2

Бақылау

Практикада қолдана білу
Құжаттарды дайындау мен рәсімдеу ережелері


20

Бланк туралы түсінік

1

Практикалық сабақ

Бланкілер толтыруды меңгеру


21

Деректемелер мен формулярлар

1

Практикалық сабақ

Формулярларды толтыра білу

22

Нәтижелеу сабағы

1

Бақылау сабағы

Практикада қолдана білу

23

Қорытынды бақылау жұмысы

2

Бақылау сабағы

Грамматика бойынша білімдерін іс қағаздарды толтыруда пайдалана білу

24

Өткенді қайталау

2

Қайталау

Практикада қолдана білу
Барлығы

34Тұрақтылау (мазмұндық) бөлімі

11сынып

І модуль

Басқару -реттеу қызметіне қатысты құжаттар

Өтініш, арыз, тіркеу карточкасы, аннотациялық парақ, өмірбаян , түйіндеме, кеден декларациясы, визит карточкасы, мінездеме, акт, хаттама.ІІ модуль

Қарым-қатынасқа қатысты құжаттар

Қолхат, кепілхат, сенімхат, шарт түрлері.ІІІ модуль

Басқару-ұйымдастыру, өкім шығару қызметіне қатысты құжаттар

Бұйрық, қаулы , Жарғы, Заң, Ереже, Декларация, Үндеу, қатынас хат түрлері. Грамматикалық көрсеткіштер

(Өтілген іс қағазы стиліне сәйкестендіре беріледі)

Септік категориясы. Жіктік жалғау. Тәуелдік жалғау. Жалғаулардың орын тәртібі. Зат есім. Зат есімнің семантикалық жіктемесі. Зат есімдердің есімдерден жасалуы. Зат есімдердің етістіктен жасалуы. Сын есім. Сын есімдердің семантикалық жіктемесі. Етістік. Бұйрық рай. Шақ категориясы.Нормативті бөлім

11 сынып

Р/С

Тақырыптың аты

Модуль

Сағат саны

Өткізілу түрі

Білімдік қазынасы

1

2

3

4

5
І.Модуль. Кіріспе

(10сыныпта өткенді

қайталау)1

Іс жүргізуге кіріспе


1

Лекция


Іс жүргізу терминдері мен ресми іс қағаздар стилін білу

2

Ресми - іскерлік стиль

1

Практикалық сабақ

Білімдерін тереңдету

3

Құжат және оның түрлері

2

Жаттығулармен іс

Құжаттарды ажырата білу
ІІ. Басқару -реттеу қызметіне қатысты құжаттар


4

Өтініш, арыз жазу үлгісі

Грамматикалық минимум:

барыс септік, шығыс септік, жіктеу есімдіктері


3

Іскерлік сабағы

Өзін жұмысқа қабылдау туралы

өтініш жаза білу

Сөз тіркестерімен сөйлем құрастыра білу


5

Тіркеу карточкасы

Аннотациялық парақ

Грамматикалық минимум: ырықсыз етіс, атау септік


1

Жаттығуларды орындай білу

Тіркеу карточкасын толтыра білу

Аннотациялық парақ толтыра білу6

Өмірбаян-түйіндеме

Жеке іс парағы

Грамматикалық минимум: күрделі сан есім, шылаулар

дейін, шейін3

Жаттығуларды орындай білу

Өз өмірбаянын жаза білу

Өмірбаян, түйіндемеге қажетті

мәліметтерді жинай білу


7

Кеден декларациясы

Визит карточкасы

Грамматикалық минимум: ауыспалы осы шақ, көптік жалғау, атау септік


1

Жаттығуларды орындай білу

Кеден арқылы алып өтуге болмайтын тауарлар тізімін

жасай білу

Визит карточкаларының түрлерін

меңгеру


8

Мінездеме, түрлері. Акт. Грамматикалық минимум: жалқы есімдер Номенклатуралық атаулар

Етістіктің өткен шағы, сын есім, ырықсыз етіс2

Практикалық сабақ


Бірге оқитын досына мінездеме жаза білу

Жоғалған заттарға акт жаза білу9

Хаттама .Хаттамадан үзінді

Грамматикалық минимум: сан есімдер,

ырықсыз етіс, өткен шақ,

бұйрық рай2

Практикалық сабақ


Хаттамадан үзінді жазып келу

Хаттамада көрсетілетін міндетті

мәліметтер


10

Хабарландырулар

Грамматикалық минимум: сан есімдер, ырықсыз етіс,

өткен шақ, бұйрық рай


2

Практикалық сабақ


Хабарландыру үлгілерін

дайындай білу12

А р а л ы қ бақылау

2

Бақылау сабағы

Практикада қолдана білу

13

ІІІ. Қарым- қатынасқа қатысты құжаттар


14

Қолхат, кепілхат, сенімхат

Грамматикплық минимум: жіктеу есімдіктері2

Практикалық сабақ

Үлгіге қарап шарт жазып келу Досына сенімхат беру

15

Шарт

Мемлекетаралық шарт1
Мектеп пен оқушы арасында шарт жасай білу

16

Келісімшарт

Еңбек келісімі1

Іскерлік

Жеке еңбек шартын жасай білу


17

Аралық бақылау

2

Бақылау сабағы

Практикада қолдана білу
ІҮ. Басқару, ұйымдастыру, өкім шығару қызметіне қатысты құжаттар


18

Бұйрық, қаулы, жарғы Грамматикалық минимум: бұйрық рай, ауыспалы осы шақ, тұйық етістік

1

Семинар сабағы

Бұйрық жаза білуі тиіс


19

Заң ,ереже

ҚР Заңдарымен танысу

(Білім туралы, Тіл туралы

Заңдар)


1

Семинар сабағы

Құжаттармен жұмыс істей білу

20

Декларация . Үндеу.

Қатынас хаттар. Жеделхат.

Телефонхат, факс.


3

Семинар

Нашақорлықпен күрес туралы үндеу дайындай білуі керек

21

Қорытынды бақылау

2

Бақылау сабағы

Ресми іс қағаздары бойынша білімдерін өмірде қолдана білуі керек

22

Қайталау

2

Жарыс

Алған білімін өмірде қолдана білу
Барлығы

34Каталог: images
images -> 6 Хромтау гимназиясы тәрбие жұмысының жылдық жұмыс жоспары Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие
images -> БАҒдарламасы қазақ филологиясы кафедрасы Орал-2014
images -> БАҒдарламасы қазақ филологиясы кафедрасы Орал-2014
images -> АҚПараттық хат қҰрметті әріптестер!
images -> Абай Құнанбайұлы (1845—1904)
images -> Автобиография кандидата в депутаты районного маслихата по избирательному округу №5
images -> «Қазақстан тарихы» пәнінен «6М020300-тарих» мамандығына арналған жазбаша емтихан сұрақтары 1 блок
images -> Мазмұны Қазақстандағы жоғары білім, Ғылым және МӘдениет
images -> Үлгілік оқу жоспары
images -> Сембі Жансая Хасанқызы Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет