НҰСҚаулар «Базалық орыс тілі (Бастауыш В2, В2 жалғастырушы)»Дата08.06.2018
өлшемі273.77 Kb.
түріНұсқаулар
Әдістемелік нұсқаулардың Түрі

беткі парағы Ф СО ПМУ 7.18.3/40

Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Орыс филологиясы кафедрасы

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
«Базалық орыс тілі (Бастауыш – В2, В2 – жалғастырушы)» пәнін оқытудан
5В020700 – Аударма ісі мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналғанҚұрастырушы:

ОФ кафедрасының

аға оқытушысы

ф.ғ.к. Шахметова Н.А.Павлодар


1 «Базалық орыс тілі (Бастауыш – В2, В2 – жалғастырушы)» пәнін оқытудан әдістемелік нұсқаулар студенттерге төмендегідей көмек көрсетеді:

- орыс тілінің лексикалық, грамматикалық құбылыстарымен және сол тілдің кәсіби коммуникативтік әрекетінде қолданылатын заңдылықтармен таныстыру; - нақтылы мәдени-әлеуметтік контексте берілетін тілдік және тілдік емес құралдармен таныстырады;

- орыс елінің дәстүрін, тарихын, мәдениетін, заң ережелерін сипаттау және тіл өкілдерінің әлеуметтік мінезқұлық ережелерімен таныстырады;

- әртүрлі коммуникативтік мақсаттарды нақтылы қарым-қатынас жасау жағдаятында ең нәтижелі стратегияларды таңдау және оларды қолдану іскерліктерін енгізеді;

- орыс тілін шетел тілі ретінде меңгерудің жалпы еуропалық құзырын қалыптастырады.

«Базалық орыс тілі (Бастауыш – В2, В2 – жалғастырушы)» курсын оқығаннан кейін студент төмендегідей оқу іскерліктерін меңгереді:

- маңызды нақтысын атап көрсетіп, күрделі үлкен мәтінді тез қарап шығу;

- мақаланың мағынасын тез шолу және жаңалықтың, мақаланың немесе мәліметтің тақырыптары бойынша өзектілігін анықтап, оларды егжей-тегжей оқуға қажеттісін белгілеу;

- қажетті анықтама материалдарды қолдана отырып мәтіндерді өздік оқу және түсіну (идиомалық сөз тіркестері қиыншылық туғызуы мүмкін);

- газеттерде және журналдарда берілетін мақалалардың ең маңызды фактілері мен оқиғаларын белгілеу;

- басты ойды, идеяны белгілеу;

- мәтіннің мазмұнын дәл түсіну;

- таным емес сөздердің мағынасын контекст және сөз құрылымына қарап анықтау (контекстуалдық және тілдік болжам);

- мәтіннің ақиқаттық және ұлттық-мәдени мағыналы компоненті бар сөздерді табу;

- мәдениеттанымдық маңызды ақпаратты іріктеу;

- алынған ақпаратқа сын көзбен қарау, фактілермен оқиғаларды бағалау;

- өтіп жатқан оқиғаларға және кейіпкерлер әрекетіне өз қатынасын, пікірін білдіру;

- қажетті ақпарат іздену барысында күрделі үлкен мәтінді қарап шығу;

- белгілі бір ақпаратты, соның ішінде анықтамалық сипаттағы ақпаратты табу;

- көңіл аударатын сұрақтар бойынша корреспонденция (газет, журнал хабарларын) оқу және қиындықсыз негізгі мағынасын байқап түсіну;

- деректі және дерексіз тақырыпқа байланысты тілдік және мағыналық жағынан күрделі сөйлеудің негізгі желісін түсіну;

- оқу-кәсіби ауқымына байланысты тақырыбы және тіл жағынан күрделі дәрістердің, әңгімелердің, баяндамалардың тағы басқа сөз сөйлеудің негізгі бағыттарын түсіну;

- теледидар арқылы берілетін жаңалықтарды және күнделікті оқиғалар туралы бағдарламаларды түсіну.2. Тақырыптар мазмұнының қысқаша сипаттамасы.

2.1 Тәжірибелік сабақтарға ұсынылатын тақырыптар мазмұнының қысқаша сипаттамасы (Бастауыш – В2):

1 тәжірибе тақырыбы: Жас жанұя проблемалары.

Некеге тұру. Ұлттық дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар. Киіну. Тамақтану. Сатып алу. Ақша шығыны. Қазіргі қоғамдағы демографиялық проблемалар: туудың төмендеуі. Статистика. Жанұя түрлері.

Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.
2 тәжірибе тақырыбы: Жастар сәні мен жеке стиль үлгісі.

Қазіргі жастар сәні. Сәнді жасаушылар. Екі елдің жастар сәніндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтар. Сәндегі жаңа бағыттардың туындауына себепкер факторлар. Сән өмірдің әр түрлі стильдерінің бейнесі ретінде.

Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.


3 тәжірибе тақырыбы: Денсаулық және салауатты өмір салты.

Қазақстандағы және орыс еліндегі десаулық сақтау мен әлеуметтік қамсыздандыру түрлері. Медициналық мекемелер. Ғасыр індеттері. Денсаулыққа әсер ететін факторлар (өмір сүру салты, гигиена, тамақтану, спорт, экология). Көңіл-күй. Денсаулық және спорт. Медицинаның дамуына үлес қосқан қайраткерлер.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.№ 4 тәжірибе тақырыбы: Заң. Адам құқықтары және оларды қорғау.

Орыс еліндегі және Қазақстандағы адам құқықтарын қорғайтын ұйымдар.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.


5 тәжірибе тақырыбы: Табиғат және адам.

Адам және қоршаған орта. Қоршаған ортаны қорғау. Табиғаттағы және климаттағы өзгерістерге әкелетін қауіп-қатерлер, олардың салдары. Фауна және флора.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.


6 тәжірибе тақырыбы: Мәдениет пен өнердің адам өміріндегі орны.

Музыка мен әндер әлемі. Әлемге әйгілі әншілер мен музыканттар. Театр және кино. Бейнелеу өнері: түрлері мен жанрлары. Басты бағыттары мен өкілдері.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.


7 тәжірибе тақырыбы: Саяхат. Демалыс. Транспорт.

Орыс еліндегі және Қазақстандағы ең көрнекті туристік орындар мен сапар желістері. Қалалар және көрнекті орындар: мұражайға, театрларға және киноға бару. Транспорт түрлері: қоғамдық және жеке бас көлігі. Келу / кету. Құжаттар, оларды дайындау. Каникул және демалыс кезінде тұратын орынды, тамақтануды және көлікті ескерту.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.


8 тәжірибе тақырыбы: Бұқаралық ақпарат құралдары. Байланыс құралдары.

Қазіргі адам өміріндегі бұқаралық ақпарат және байланыс құралдарының рөлі мен орны.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.


9 тәжірибе тақырыбы: Мерекелер.

Орыс елінің және Қазақстандағы басты ұлттық және діни мерекелер. Оларды өткізу дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.


10 тәжірибе тақырыбы: Менің болашақ кәсібім.

Кәсіпті таңдау себептері. Осы кәсіпті меңгеруге қажетті білімдер, іскеліктер, моральдық-этикалық қасиеттер. Орыс елінде және Қазақстанда осы мамандықтың алатын орны.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.

11 тәжірибе тақырыбы: Менің университетім.

Біздің елдегі және шетелдегі студенттер өмірі мен оқуы. Оқу ісінің тәртібі. Сүйікті оқу пәндері. Электрондық оқулықтар мен интернеттің қолдануы. Студенттердің бос уақыты: әуесқойлық пен қызығушылық, жеңіл-желпі жұмыс істеушілік.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.2.2 Тәжірибелік сабақтарға ұсынылатын тақырыптар мазмұнының қысқаша сипаттамасы (В2 - жалғастырушы):

1 тәжірибе тақырыбы: Диалог сөз.

Диалогтық түрде сөйлеудің функционалдық түрлері: әңгімелесу, сұхбат, дискуссия.

Әдебиет:

1 Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории/А.Ф. Папина. – М.: УРСС, 2002. – 367 с.

2 Текст как явление культуры / Г.А Антипов, О.А. Донских, И.Ю. Морковкина, Ю.А Сорокин; Отв. ред. А.Н. Кочергин, К.А. Тимофеев; АН СССР, Сиб. отд-ние Ин.-т истории, филологии и философии. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1989. – 194 с.

3 Казақша-орысша сөздік / Р.Ғ. Сыздықова, Қ.Ш. Құсайын.  Алматы: Дайк-Пресс, 2007.  1008 б.


2 тәжірибе тақырыбы: Монолог сөз.

Композициялық сөз түрлері: әңгімелеу / хабарлау, талқылау. Дискурс түрлері: анықтама, түсіндірме, бағалау, резюме, интерпретация, түсініктеме жасау.Әдебиет:

1 Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории/А.Ф. Папина. – М.: УРСС, 2002. – 367 с.

2 Текст как явление культуры / Г.А Антипов, О.А. Донских, И.Ю. Морковкина, Ю.А Сорокин; Отв. ред. А.Н. Кочергин, К.А. Тимофеев; АН СССР, Сиб. отд-ние Ин.-т истории, филологии и философии. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1989. – 194 с.

3 Казақша-орысша сөздік / Р.Ғ. Сыздықова, Қ.Ш. Құсайын.  Алматы: Дайк-Пресс, 2007.  1008 б.

3 тәжірибе тақырыбы: Жазба сөз.

Композициялық түрлері: әңгімелеу, талқылау. Сөз шығармасының түрлері: телефакс, ресми хат, баяндама, мақала, эссе, қысқаша пікір.Әдебиет:

1 Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории/А.Ф. Папина. – М.: УРСС, 2002. – 367 с.

2 Текст как явление культуры / Г.А Антипов, О.А. Донских, И.Ю. Морковкина, Ю.А Сорокин; Отв. ред. А.Н. Кочергин, К.А. Тимофеев; АН СССР, Сиб. отд-ние Ин.-т истории, филологии и философии. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1989. – 194 с.

3 Казақша-орысша сөздік / Р.Ғ. Сыздықова, Қ.Ш. Құсайын.  Алматы: Дайк-Пресс, 2007.  1008 б.


2.3 Өз бетінше жұмыс істеуге арналған тақырыптар мазмұнының қысқаша сипаттамасы (бастауыш – В2):

1 тақырып: Жас жанұя өмірі.

Жас жанүя өмірі. Жанұяда сәби дүниеге келуі. Жанұя бюджеті: киім, тамақ сатып алуға, транспортқа отыруға және басқа қажеттіліктерге байланысты ақша шығындары.

Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.

2 тақырып: Қазіргі жастар сәні.

Шет елдегі сән орталығы. Сәнге еліктеу. Стиль улгісі. Макияж өнері (косметиканы және парфюмерияны пайдалану).Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.


3 тақырып: Салауатты өмір салты.

Бүгінгі күннің бәлесі – нашақорлық. СПИД-тің алдын-алу шаралары. Әлеуметтік қамсыздандыру және денсаулық сақтау түрлері.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.


4 тақырып: Заң қызметкерлерінен кеңес алу.

Студенттердің демалыс кезінде уақытша жұмысқа орналасуы. Жұмысқа қабылдануы және еңбек шартының ескерілуі.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.


5 тақырып: Адамзаттың қоршаған ортамен үйлесімі.

Жануарлар және өсімдіктердің бір-бірімен қарым-қатынасы. Қаланың экологиялық проблемасын «Если я буду...» деген ойын рөлінде талқылау.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.


6 тақырып: Адам өміріндегі музыка және өнердің орны.

Қазіргі музыкалық жанрлар мен музыканттар, танымал әншілер. Жеке адамның рухани дамуындағы классикалық музыка рөлі. Бүгінгі театр мен театр өмірі (театралдық шолуларды, бағдарламаларды талқылау). Әр адамның өміріндегі театр мен киноның рөлі. Қазіргі бейнелеу өнерінің басты даму тенденциялары мен бағыттары.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.


7 тақырып: Саяхат. Демалыс.

Демалыс орындарын, сапар желісін, бағасын таңдау. Туристік көрнекі орындардың суреттері мен иллюстрациялары берілген жарнамалық проспектілердегі, анықтамалардағы ақпараттарды талқылау.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.


8 тақырып: Бұқаралық ақпарат құралдары. Байланыс түрлері.

Прессаның біздің күнделікті өміріміздегі орны. Қазақстандағы ең танымал басылымдар. Қазіргі білім беру жүйесіндегі интернет рөлі. БАҚ дамуына үлес қосқан атақты адамдар.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.


9 тақырып: Ұлттық және діни мерекелер.

Ұлттық мерекелерді өткізу дәстүрлері. Наурыз мерекесіне сценарий дайындау.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.

10 тақырып: Болашақ мамандық.

Болашақ мамандықты таңдау себептері. Таңдалынған кәсіп иелермен кездесу.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.


11 тақырып: Студенттің өмірі.

Студенттің оқуы. Электрондық оқу залында жұмыс істеу. Электрондық оқулықтың артықшылығы. Әр адамның өміріндегі оқу және білім беру саласының алатын орны. Студенттік өмір: проблемалар және оларды шешу жолдары.Әдебиет:

1 Абдыкулова К.Е., Ким Г.В., Павленко В.К. Русский язык. Практический курс (Учебное пособие). – Алматы: Санат, 1995. – 208 с.

2 Жаналина Л.К., Сарбаева Т.М. Практический курс русского языка. – Алма – Ата: Рауан, 1992. – 173 с.

3 Мотина Е.И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения русскому языку студентов-нефилологов. – М.: Русский язык, 1983. – 68 с.


2.3.1 Өз бетінше жұмыс істеуге арналған тақырыптардың тізімі (В2 – жалғастырушы деңгей):

1 тақырып: Диалог сөз.

Оқу-кәсіби тақырыптарға диалогтар құрастыру.

Әдебиет:

1 Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории/А.Ф. Папина. – М.: УРСС, 2002. – 367 с.

2 Текст как явление культуры / Г.А Антипов, О.А. Донских, И.Ю. Морковкина, Ю.А Сорокин; Отв. ред. А.Н. Кочергин, К.А. Тимофеев; АН СССР, Сиб. отд-ние Ин.-т истории, филологии и философии. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1989. – 194 с.

3 Казақша-орысша сөздік / Р.Ғ. Сыздықова, Қ.Ш. Құсайын.  Алматы: Дайк-Пресс, 2007.  1008 б.


2 тақырып: Монолог сөз.

Радиодан берілетін студенттік өмір жайлы хабарлар дайындау.Әдебиет:

1 Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории/А.Ф. Папина. – М.: УРСС, 2002. – 367 с.

2 Текст как явление культуры / Г.А Антипов, О.А. Донских, И.Ю. Морковкина, Ю.А Сорокин; Отв. ред. А.Н. Кочергин, К.А. Тимофеев; АН СССР, Сиб. отд-ние Ин.-т истории, филологии и философии. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1989. – 194 с.

3 Казақша-орысша сөздік / Р.Ғ. Сыздықова, Қ.Ш. Құсайын.  Алматы: Дайк-Пресс, 2007.  1008 б.


3 тақырып: Жазба сөз.

Кәсібіңіз туралы эссе жазу. Газеттер мен журналдардағы мақалаларды оқып, оларды орысшадан қазақшаға және қазақшадан орысшаға аудару.Әдебиет:

1 Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории/А.Ф. Папина. – М.: УРСС, 2002. – 367 с.2 Текст как явление культуры / Г.А Антипов, О.А. Донских, И.Ю. Морковкина, Ю.А Сорокин; Отв. ред. А.Н. Кочергин, К.А. Тимофеев; АН СССР, Сиб. отд-ние Ин.-т истории, филологии и философии. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1989. – 194 с.

3 Казақша-орысша сөздік / Р.Ғ. Сыздықова, Қ.Ш. Құсайын.  Алматы: Дайк-Пресс, 2007.  1008 б.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет