«Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәнінен 2-межелік тестбет1/3
Дата17.02.2017
өлшемі0,7 Mb.
  1   2   3
«Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» пәнінен 2-межелік тест

$$$ 151 C

Оқушының өзін белсендіруінің жолдары:

A)Талдау мен пікірталасқа қатысу.

B) Сыныптастарының жауаптарына өз пікірін білдіру.

C) Әрқашан ағымдағы процеске талаптанып, жігерлене мақсат қою арқылы оқу.

D) Өз бетімен қиын тапсырмаларды таңдап алу.

E) Пәндік үйірмелерге қатысу.

$$$ 152 A

Педагогикалық кеңес өткізіледі:

A) Оқу жылы тоқсандарының барысында 1 рет.

B) Оқу жылының басында.

C) Оқу жылының аяғында.

D) Жыл бойы.

E) Ай сайын.

$$$ 153 A

Педагогикалықұжым:

A)Жалпымақсатпенміндеттердіжүзегеасыруда, бірлескеніс-әрекетпроцесіндедамудыңжоғарыдеңгейінеқолжеткізген, ұйымдастырушылықпенпсихологиялықбірліктікөрсететінпедагогтартоптары.

B)Мектептіңжоғарыорганы.

C)Пәнбірлестіктері.

D)Мектептегіоқу-тәрбиепроцесініңжоғарыдеңгейі.

E)Жекемұғалімніңинновациялықәрекеті.

$$$ 154 E

Жалпы білім беретін мектептегі басқару формалары:

A) Ата-аналар жиналысы, оқушылар комитетінің отырысы.

B) Пән бірлестіктерінің кеңесі, жылдық есебі,

C) Мектептегі тәрбиелік іс-шаралар.

D) Білімділер, тапқырлар, көңілділер клубының сайысы.

E) Педагогикалық кеңес, әдістемелік комиссия, педагогикалық консилиум, жиналыс, оқушылар комитеті, білім беру бойынша кеңестер, мектеп кеңестері.

$$$ 155 D

Мектептегі басқару басқарудың төмендегі буындары арқылы жүзеге асырылады:

A) Мектеп директоры – оның оқу-тәрбие жөніндегі орынбасарлары.

B) Оқушылардың өзін-өзі басқаруының жетекшісі - оқушы.

C) Сынып жетекшісі – оқушы.

D)Мектеп директоры - оның оқу-тәрбие жөніндегі орынбасарлары -мұғалімдердің қоғамдық ұйымдарының жетекшісі - мұғалім - оқушылардың өзін-өзі басқаруының жетекшісі - оқушы.

E) Департамент

$$$ 156 D

Мектеп іс-әрекетіндегі жоспардың түрлері:

A) Әкімшілік, ведомствааралық жоспарлар.

B) Кәсіподақтық, қоғамдық ұйымдық жоспарлар.

C) Мектеп аралық спорттық жарыстар жоспары.

D) Жалпы мектептік жылдық, болашақтық, күнтізбелік, тәрбие жұмысының жоспары, сабақ жоспары.

E) Жеке, топтық, ұжымдық жоспарлар.

$$$ 157 C

Мектеп жұмысын жоспарлау – бұл:

A) Педагогикалық процестің негізгі сипаттамасының жағдайын көрсететін маңызды, нақты мәліметтер.

B) Жаратылыстану пәндері саласындағы жетістіктер туралы ғылыми ақпараттар.

C)Мектептіңбарлықіс-әрекетініңтиімділігінарттырумақсатындаалдағыуақыттағыіс-шараларменәрекеттіңнегізгітүрлерінанықтау.

D) Болашақ мамандар іс-әрекетінің мақсатын құру.

E) Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер жетістігі туралы ғылыми ақпараттар.

$$$ 158 B

Мектеп пен мұғалім жұмысының негізгі жоспары:

A) Күнтізбелік жоспар.

B)Жалпы мектептік жылдық жоспар.

C) Тәрбие жұмысының жоспары.

D) Болашақтық жоспар.

E) Факультативтер жұмысының жоспары.

$$$ 159 E

Мектеп жұмысы мен мұғалімдер іс-әрекетінің негізгі жоспарына жатпайды:

A) Жалпы мектептік жылдық жоспар.

B) Болашақтық жоспар.

C) Күнтізбелік жоспар.

D) Тәрбие жұмысының жоспары.

E) Техникалық жоспар.

$$$ 160 D

Мектептік құжаттардың барлық түрлері бөлінеді:

A) Әкімшілік, оқушылық, педагогикалық, ата-аналық, кәсіподақтық.

B) Жекелік, топтық, ұжымдық.

C) Қоғамдық, құқықтық, нормативті.

D)Оқу-педагогикалық, мектепішілік ақпараттық, қаржы-шаруашылық.

E) Психологиялық, әлеуметтік.

$$$ 161 D

Мұғалім білуге тиіс емес:

A) Балалар құқық декларациясы.

B) Білім беру заңы.

C) ҚР конституциясы.

D) ҚР қылмыс кодексін.

E) Мектеп уставы

$$$ 162 A

Педагогиканың білімге жататын:

A) Педагогиканың категориялары,ұғым,заңдылық әдіс тәсілдерімен оқу-тәрбиені ұйымдастыру.

B) Жалпы мектепке дейінгі жасөспірім,салыстырмалы,әскери,коррекциялық педагогика.

C) Педагогика тарихы,антропология,педагогика.

D) Әлеуметтану психология,педология, физиолгия, актология.

E) Мәдениет тарихы.

$$$ 163 A

Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекет сапасының шешуші көрсеткіші не болып табылады:

A) Оқушы тұлға ретінде дамыту деңгейі.

B) Оқушылардың үлгерімі.

C) Ата-аналармен жұмыс істей білуі.

D) Оқушыларға жеке қатынасты жүзеге асыру біліктілігі.

E) Оқушылардың сабақтағы белсенділігі.

$$$ 164 E

Мұғалімнің профессиограммасына жатпайды:

A) Болашақ маман жұмысының түрі мен жағдайларына қысқаша сипаттама.

B) Кәсіби қажеттіліктің нормативтері мен көрсеткіштері.

C) Жас маман таңдауға құралған бағалау шкалалары.

D) Болашақ кәсіби мұғалімдерді даярлауға қойылатын талаптар.

E)Мұғалімдерді даярлау мақсатындағы приоритеттердің алмасуы.

$$$ 165 D

Педагогикалық іс-әрекет компонентіне жатпайтындар:

A)Конструктивті.

B) Ұйымдастырушы.

C) Мазмұнды.

D) Ізденіс.

E) Коммуникативті.

$$$ 166 E

Педагогикалық біліктілік:

A) Педагогикалық жобалау дағдысы мен тәжірибесінің барлығы .

B) Обьективтік шындық заттары мен құбылыстары туралы игерілген мәліметтердің, ұғымдардың,түсініктердің жиынтығы .

C) Адамның мүдделерімен қызығушылығын тәжірибе жүзінде орындауға бағытталған әрекет.

D) Адам санасы сенім мен көзқарас жүйелерін игеруге негізделген әрекет.

E) Мұғалімнің жемісі, әрекеті, мақсатты оқытуды тарату.

$$$ 167 E

Мұғалімнің инновациялық әрекетіне жататын:

A) Оқушылармен ойын әрекетін ұйымдастыру.

B) Танымдық әрекетін белсендіру.

C) Оқытудың дәстүрлі әдісін қолдану.

D) Мұғалімдердің озық тәжірибесін оқып үйрену.

E) Оқытудың авторлық моделін жасау.

$$$ 168 C

Мектеп пен отбасы әрекеттестігінің бағыттары

A) Саяхаттарға, театрға, көрмелерге бару

B) Ата -аналар жиналыстары мен конференциялары

C) Ата -аналармен ұйымдастырушылық педагогикалық жұмыс, ата-аналардың педагогикалық сауаттылығын дамыту, ата-аналармен баланың үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту үшін жүйелі жеке дара жұмыстарын жүргізу

D) Сұрақ-жауап кештер, қамқорлық кеңестерімен жұмыс

E) Отбасы тәрбиесінің тәжірибесін талдап қорыту, тарату

$$$ 169 A

Өзін-өзі тәрбиелеу:

A)Өзін-өзі меңгеру.

B) Жасырын тәрбие.

C) Коммунистік тәрбие.

D) Ақыл-ой тәрбиесі.

E) Политехникалық тәрбие.

$$$ 170 E

Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі:

A) Салауатты қоғамдық пікір қалыптастыру.

B) Мадақтау және жазалау.

C) Ұжымда жағымды дәстүр туғызу.

D) Оқушының тәртібін қадағалау.

E) Өзін басқа адамның орнына қою.

$$$ 171 C

Өз-өзіне өз уақытта нұсқау жасауы:

A) Көз жеткізуі.

B) Өзін-өзі бақылау.

C) Өзіндік бұйрық .

D) Өзін-өзі сендіру

E) Өзін-өзі тиянақтау.

$$$ 172 E

Педагогика

A) Баланың даму заңдылығы оқытады және оны тәрбиелеу жолдарын айқындайды.

B) Тұлғаның кәсіби қалыптасу проблемасын қарастырады.

C) Бұл тәрбиешінің тәрбиеленушіге дүниетану көзқарасына қалыптастыру мақсатындағы өнері.

D) Жеткіншек ұрпақты дамытуға байланысты сұрақтарды оқытумен айналысады.

E) Адамды тәрбиелеу туралы ғылым.

$$$ 173 B

Педагогика ғылымдары:

A) Дидактика, психология, тарих, мектептану,тәрбие теориясы, мектеп гигиенасы,салыстырмалы педагогика.

B) Жалпы педагогика,жасөспірімдер педагогикасы,арнайы педагогика,жеке пәндерді оқыту әдісі,арнайы пдагогика,педагогика тарихы.

C) Жалпы пдагогика, этика,эстетика,мектепке дейінгі педагогика, мектепті басқару, мектеп тарихы

D) Жалпы педагогика этика,эстетика.

E) Мектепке дейінгі педагогика,волеология,әлеуметтік педагогика,дидактика, тәрбие теориясы.

$$$ 174 C

Педагогика пәніне не кіреді:

A) Оқыту процесі.

B) Тәрбие процесі.

C) Педагогикалық процесс.

D) Білім беру жүйесі.

E) Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекеті .

$$$ 175 E

Педагогикалық ғылым жүйесіне келесі пәндер кірмейді:

A) Мектепке дейінгі педагогика.

B) Тәрбие теориясы.

C) Психология.

D) Оқыту теориясы.

E) Жоғарғы мектеп педагогикасы.

$$$ 176 D

Ата-анасынан балаға тұқым қуалау бойынша берілетін:

A) Ойлау қабілеті

B) Мінез-құлқы.

C) Әр түрлі іс-әрекетке қабілеті.

D) Адамның жеке даму қабілетіне негіз болатын нышандар.

E) Адамдарға қарым-қатынасы.

$$$ 177 A

Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі фактор:

A) Тұқымқуалаушылық .

B) Ұжымдағы психологиялық жағдай.

C) Ата-анасы.

D) Жолдастары.

E) Мұғалімімдердің пікірі.

$$$ 178 A

Даму –бұл:

A) Сандық өзгерістердің адам ағзасына жиналуы.

B) Ескіні жою, жаңаның пайда болуы.

C) Өмір мен қызмет барысында жүзеге асатын адамның әлеуметтік тіршілік иесі ретінде қалыптасуы.

D)Уақыт ішінде әрқилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер.

E) Алдын-ала көзделген сапалық қасиеттердің адамдарда қалыптасуының белгілі бір мақсатқа бағытталған процесі.

$$$ 179 C

Бала тұлғасы дамуның жағдайлары:

A) Жеке гигиенамен дұрыс тамақтандырудың бірлестігі.

B) Өзара қатынасудың қалыптасуы.

C) Оқушының даму ортасындағы сипаттары.

D) Дене жаңашылықтарының болуы.

E) Сезімдерді тәрбиелеу.

$$$ 180 A

Оқушылардың дамуы бір-бірімен байланысты 3 бағытта жүреді:

A) Биологиялық,психолгиялық,әлеуметтік.

B) Психологиялық,физиологиялық,адамгершілік.

C) Әлеуметтік,еңбек,экономикалық.

D) Құқықтық,ақыл-ой,экологиялық.

E) Тұқым қуалаушылық, биологиялық, эстетикалық,діни.

$$$ 181 B

Адамға тұқым арқылы берілетін:

A) Таланттылық,салмақтылық.

B) Анотомиялық, физиологиялық ерекшеліктері .

C) Адамгершілік, мінез-құлық стилі.

D) Еңбексүйгіштік,ізгілігі.

E) Хоббиі,өмір сүруі.

$$$ 182 E

Жеке тұлғаны оқытумен тәрбиелеудің нәтижесі неге байланысты емес:

A) Тұқымқуалаушылыққа.

B) Оқу әректінің сипатына.

C) Оқулықтың сапасына.

D) Оқытушының талантына.

E) Табиғат жағдайынан.

$$$ 183 A

Жоғарғы сынып оқушыларының негізгі іс-әрекетінің түрі:

A) Оқу танымдық.

B) Ойын ойнау.

C) Еңбек.

D) Спортпен шұғылдану.

E) Көркем шығармашылық.

$$$ 184 C

Бастауыш мектеп оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер :

A) Ата-ананың пікірі.

B) Жолдастарының пікірі .

C) Оқытушының пікірі.

D) Өз пікірі.

E) Ұжымының пікірі.

$$$ 185 B

Бірдей жастағы оқушылардың даму деңгейі шамамен:

A) Отбасы.

B) Сынып.

C) Клуб.


D) Секция.

E) Мектеп.

$$$ 186 D

5-6 сынып оқушыларының мінез-құлқы мен үлгерімінің төмендеу себептері:

A) Балалардың оқудан шаршауы.

B) Бастауыш сынып мұғалімдеріне қарағанда сынып жетекшісінің аз уақыт бөлуі.

C) 5-6 сыныпта бастауыш мектеп оқуда жан-жақты дамуын қамтамасыз етпейді.

D) Оқушының оқыту шартының өзгеруіне, сонымен бірге жас ерекшелігінің әсеріне, жаңа талаптарға іштей дайын еместігі.

E) Жас ерекшелігінің әсері.

$$$ 187 D

Жоғарғы сынып оқушыларының бір нәрсеге қарым-қатынасының қалыптасуына көбірек әсер ететін :

A) Ата-ана пікірі.

B) Қызметкерлердің пікірі.

C) Оқушы пікірі.

D)Өз пікірі.

E)Ұжымының пікірі.

$$$ 188 C

Бастауыш мектеп оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер :

A) Ата-ананың пікірі.

B) Жолдастарының пікірі .

C) Оқытушының пікірі.

D) Өз пікірі.

E) Ұжымының пікірі.

$$$ 189 B

5-8 сынып оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер:

A) Ата-анасының пікірі.

B)Жолдастарының пікірі.

C) Оқытушының пікірі.

D) Өз пікірі.

E) Туыстарының пікірі.

$$$ 190 D

Оқушылардың тәрбиелік деңгейінің әдістеріне жатпайтындар:

A) Сабақ барысында мұғалімнің оқушыларды бақылауы.

B) Адамгершілік тақырыбына шағын шығарма жазу.

C) Оқушылармен әңгімелесу.

D) Кинотеатрға бару.

E) Тәрбие теориясы

$$$ 191 B

Ғылыми зерттеу әдісіне жататындар:

A) Кезекші мұғалім асханадағы тәртіпті бақылайды.

B) Педагог курстың жекелеген тақырыптарын оқып-үйрену барысында оқушылардың дамуын компьютер бағдарламасының көмегімен бақылайды.

C) Сынып жетекшісі оқушылар киімінің ұқыптылығын қадағалайда.

D) Экскурсия кезінде биалогияның мұғалімі оқушылармен бірге құмырсқалардың мінез-құлқын бақылайды.

E) Жас мұғалім тәжірибелі әріптесінің қиын оқу материалын түсіндіру барысындағы әрекеттерін бақылайды.

$$$ 192 C

Әңгімелесу зерттеу әдісі ретінде:

A) Әлде қандай пдагогикалық құбылысты қабылдау.

B) Мұғалімдердің озық тәжірибесін оқыту.

C) Қажетті ақпаратты алу мақсатындағы өздігінен қосымша әдісі.

D) Кез-келген әдісті арнайы ұйымдастырылған тексеру.

E) Қатаң қадағаланатын жағдайларда өткізілінетін алдына белгілі бір мақсатқа бағытталған,сынаққа түскендердің барлығына арналған біркелкі зерттеу.

$$$ 193 A

Зерттеудің ауызша сұрақ әдісі:

A) Интервью.

B) Әңгіме.

C) Байқау.

D) Дискуссия.

E) Ситуацияны талдау.

$$$ 194 D

Педагогикалық зерттеудің теориялық деңгейіне жатпайтын әдістер:

A) Әдебиеттерді оқу.

B) Анализ және синтез.

C) Моделдеу.

D)Анкета жүргізу.

E) Болжам жасау.

$$$ 195 E

Жеке тұлғаны үнемі зерттеу әдісі:

A) Салыстыру.

B) Абстрактілеу.

C) Индукция.

D) Дедукция

E) Байқау.


$$$ 196 A

Тәрбие жұмысын бақылау әдістері:

A. Бақылау, құжаттарды тексеру, тестілеу, сауал, оперативті талдау, есеп.

B. Әңгіме, дәріс.

C . Әңгімелесу, анкеталау.

D. Педагогикалық жағдаяттар.

E. Тестілеу, анкеталау.
$$$ 197 A

Мақұлдау, мінеп-санау, кінәлау, көтермелеу, мінез-құлқына баға беру арқылы іске асырылатын әдісі:

A) ынталандыру әдісі;

B) мадақтау әдісі;

C) жазалау әдісі;

D) іс-әрекетті ұйымдастыру әдісі;

E) сендіру әдісі.
$$$ 198 C

Сынып жетекшісінің жұмысын жоспарлауда мыналарды еске алу қажет:

A) оқушылардың физиологиялық ерекшеліктерін;

B) оқушылар мен олардың ата-аналарының қалауын;

C) педагогикалық және ұйымдастыру-педагогикалық міндеттерін;

D) мектеп әкімшілігінің талаптарын;

E) ата-аналардың қалауын.
$$$ 199 C

Отбасындағы тәлім-тәрбиенің мақсаты:

A) жас ұрпақтың бойында еңбекке ынталандыруды тәрбиелеу;

B) отбасының материалдық жағдайы;

C) баланың жастайынан-ақ, жеке басы ерекшелігін, психикалық процестерін ескере отырып, жарасымды жан-жақты жетілген ұрпақ тәрбиелеу;

D) баланың түйсік, қабылдау, ес, қиял, ой және тіл сияқты танымдық психикалық процестерін дамыту;

E) баланың физиологиялық ерекшеліктерін дамыту.
$$$ 200 C

Құқықтық тәрбие міндеттері:

A) ұжымды тәрбиелеу;

B) тұлғаны жан-жақты тәрбиелеу;

C) белгіленген мақсатқа сай жастарға мемлекет және құқық туралы білім беру;

D) тәрбие процесін гуманизациялау;

E) балалардың өмірін және қарым-қатынасын ұйымдастыру.
$$$ 201 A

Тәрбие жұмысын жоспарлауда қойылатын негізгі талаптар:

A) іске асатындық, ұжымның мүмкіншіліктері мен күштерін есепке алу;

B) эстетикалық безендірілуі;

C) оқушылардың физиологиялық ерекшеліктерін есепке алу;

D) оқушылар мен олардың ата-аналарының қалауы;

E) орындаушыларды белгілеу.
$$$ 202 E

Іздену іс-әрекетінің түрлерін анықтаңыз:

A) театр, киноға бару;

B) көркем әдебиттер оқу;

C) экскурсиялар;

D) реферат жазу;

E) коллекция жыйнау.
$$$ 203 D

Тәрбиелеу және білім беру мақсатын жетілдіру үшін құрылған оқушылар ұжымы:

A) құлыбтық бірлестік;

B) балалар студиясы;

C) балалар ұйымы;

D) оқушылар сыныбы;

E) уақытша балалар ұжымы.
$$$ 204 A

Тәрбиенің заңдылығына жататындар:

A) тәрбиені қоғамдық жағдайға сәйкестендіру;

B) тәртіппен мінез-құлықтың бірлігі;

C) педагогикалық талап;

D) оқушының жеке дара қажеттілігін есепке алу;

E) әлеуметтік орта.
$$$ 205 C

Тәрбиелік мақсатқа жетуде кешенді әдістер мен тәсілдерді пайдалану тәртібі:

A) амал;

B) әдіс;


C) әдістеме;

D) акт;


E) тәсіл.
$$$ 206 D

Экологиялықтәрбиеніңміндеті:

A) денежәнеспорттыққоғамдықмаңызыжәнемәнітуралыбілімдержүйесіменоқушылардыбайыту;

B) мектепоқушыларынкөркемөнершығармашылығынатарту;

C) оқушылардамәденимінез-құлықжәнетәртіпқалыптастыру;

D) табиғатқаұқыптықарым-қатынасқалыптастыружәнетабиғаттықорғауіс-әрекетінұйымдастыру;

E) оқушылардың ақыл-ой қабілетін дамыту.
$$$ 207 E

Дененіжаттықтыруғажатқызылады:

A) жарыс;

B) валеология сабағы;

C) олимпиада;

D) байқау;

E) гимнастика, денені шынықтыру, спорттық ойындар.
$$$ 208 A

Мінез-құлықты ынталандыру мен іс-әрекет әдістер тобына жататындар:

A) мадақтау;

B) сендіру;

C) үйрету;

D) жаттығу;

E) әңгіме.
$$$ 209 C

Тәрбие әдісіне жататындар:

A) сынып сағат;

B) сабақ;

C) педагогикалық талап;

D) орта;


E) ұжым.
$$$ 210 D

Мектепте негізгі тәрбиелік функция жіктеледі:

A) Мектеп директорына.

B) Мектеп директоры орынбасарына.

C) Сыньш старостасына.

D) Сынып жетекшісіне.

E) Пән мұғаліміне.
$$$ 211 D

Тәрбиенің субьективтік факторы:

A) отбасылық қарым-қатынас

B) тұқым қуалаушылық

C) ауа-райы және табиғи факторлар

D) ғылым мен техниканың даму деңгейі

E) бұқаралық-ақпарат құралдары

$$$ 212 D

Мәні проблеманы ашық түрде бірлесе талқылау болатын, сенімді қалыптастыруға бағытталған тәрбие әдісі:

A) Әнгіме.

B) Жаттығу.

C) Жазалау.

D) Пікір-талас.

E) Талап қою.


$$$ 213 A

Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау

қабілетін қалыптастыру:

A) Эстетикалық тәрбиесі.

B) Еңбек тәрбиесі.

C) Экологиялық тәрбиесі.

D) Адамгершілік тәрбиесі.

E) Дене тәрбиесі.


$$$ 214 D

Педагогикалық талдау объектісі:

A) Мектеп құжаттары.

B) Мұғалім, оқушы тұлғалары.

C) Мектептің ата-аналармен жұмысы.

D) Сабақ, тәрбие шаралары.

E) Мұғалім, оқушы іс-әрекеттері.
$$$ 215 E

Отбасындағы тәрбиелеу әдістері:

A) Қатынастардағы ізгілілену, демократиялану

B) Баланың қызығушылықтары мен қажеттіліктерін білу

C) Мұғалімдермен кездесу

D) Ата-аналар комитеті мәжілісін өткізуге қатысу

E) Үлгі көрсету, әңгімелесу, әртүрлі істерде қолдау көрсету
$$$ 216 A

Диагностикалаудың негізгі құралы:

A) тест;

B) шығарма;

C) ребустар;

D) сканвордтар;

E) бақылау жұмысы.
$$$ 217 D

70-ші жылдардың бас кезінде төменде аталған елдерде оқытудың технологиясын жасау, дамыту жұмыстарымен айналысатын мекемелер жұмыс жасай бастады:

A) Германия, Финляндия, Австрия, Израиль;

B) Тайланд, Қытай, Үндістан, Монголия;

C) Ресей, Прибалтика, Венгрия, Болгария;

D) АҚШ, Ұлыбритания, Испания, Япония;

E) Германия, Чехия, Ирландия, Венгрия.
$$$ 218 C

Ұжымдық шығармашылық іс-әрекеті әдістемесінің бағыттары:

A) өзара байланыстылылық, ара қатынастылық;

B) оқушылардың жеке жұмысын басқару;

C) оқушылардың мектеп алдында тұрған жалпы міндеттерді шешудегі бірлескен іс-әрекеті;

D) ата-аналарды педагогикалық процеске тарту;

E) педагог тұлғасының үстем болуы.
$$$ 219 E

Ұйымдастырушының негізгі жұмысы:

A) экскурсиялар;

B) отбасына бару;

C) пед.кеңестер өткізу;

D) сабақ өткізу;

E) жоспарлау.
$$$ 220 A

Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері:

A) ғылыми-диалектикалық – материалистік дүниеге көзқарасты қалыптастыру;

B) жеке бастың жан-жақты дамуын қамтамасыз ету қажеттілігі;

C) дамудағы тәрбиенің рөлі;

D) ортаның ықпалы;

E) тұқым қуалаушылықтың ықпалы.
$$$ 221 E

Тәрбиенің негізгі мақсаты – ол:

A) білім мазмұны;

B) жеке тұлғаның қалыптасуына әсер етуі ;

C) адамның жеке қасиеттерінің өмір жолында дамуы;

D) оқушылар мен сынып жетекшілерінің өзара байланысы;

E) қалыптасып келе жатқан жеке тұлғаның әлеуметтік тәжірибені меңгеруі, оның жан-жақты үйлесімді дамуы.
$$$ 222 C

Сынып жетекшісінің сабақтан кейінгі ұйымдастырылатын іс-әрекеті:

A) қосымша;

B) тәрбие сағаты;

C) сыныптан тыс;

D) оқыту;

E) экскурсия.
$$$ 223 C

Тән тәрбиесінің негізгі мақсат міндеттері:

А) еңбекке ынталандыруды тәрбиелеу;

В) жастардың сан қилы іс-әрекетінің тиімді ұйымдастырылуы;

С) жас ұрпақтың денсаулығын сақтау, өмір тіршілігіне қажетті икемді қимыл әрекетке жаттықтыру;

D) жас ұрпақтың ақыл-ойының дамуы;

Е) жастардың эстетикалық қабылдауын жүйелі түрде дамыту.
$$$ 224 D

Жоспарлаудың жалпы кезеңдері:

A) 4 ;

B) 1;


C) 2;

D) 3;


E) 5.
$$$ 225 B

Сынып жетекшісіне тәрбие жұмысын жоспарлауда негізгі ыңғайын табуы:

A) консервативті;

B) шығармашылық;

C) авторитарлы;

D) тотальды;

E) гуманистік.
$$$ 226 B

Ата-аналармен жүргізілетін жұмыс формалары:

A) ми шабуылы;

B) сыныптың ұжымдық жағдайлары;

C) кәсіптік бағдар;

D) педкеңес;

E) педагогтар конференциясы.
$$$ 227 E

Балаларының жетістіктерін ата-аналарына жазбаша түрде хабарлау:

A) рөлдік ойындар;

B) тақырыптық кеңес;

C) отбасына бару;

D) ата-аналар жиналысы;

E) ата-аналармен хат алмасу.
$$$ 228 B

Оқушының тұлғалық өзіндік ерекшеліктерін зерттеуде қолданылатын әдістер:

A) бақылау;

B) шығармашылық жұмыстарды талдау;

C) отбасына бару;

D) сұрақтар қою;

E) жаттығу мен үйрету.
$$$ 229 B

Оқушының тұлғалық өзіндік ерекшеліктерін зерттеуде қолданылатын әдістер:

A) бақылау;

B) шығармашылық жұмыстарды талдау;

C) отбасына бару;

D) сұрақтар қою;

E) жаттығу мен үйрету.
$$$ 230 A

Тәрбие жұмысын жоспарлауда негізгі бағыттары мен принциптері:

A) әрекеттік тәсілі принципі;

B) жеке дара тәсілі принципі;

C) кешенді тәсілі принципі;

D) көрнекілік принципі;

E) саналық принципі.
$$$ 231 A

Эстетикалық тәрбие дегеніміз -

A) жас ұрпақты өмірдегі күнделікті тұрмыстағы, еңбектегі, табиғаттағы және әдебиет пен өнердегі әсемдікті, сұлулықты, асқақтықты дұрыс қабылдап, түсініп сіңіре білу;

B) жас ұрпақтың түйсік, қабылдау, ес, қиял, ой және тіл сияқты танымдық психикалық процестерін дамыту;

C) жас ұрпақтың бойында еңбекке ынталандыруды тәрбиелеу;

D) оқушылардың жас ерекшеліктері;

E) отбасының материалдық жағдайың.
$$$ 232 B

Жоспарлау кездері қандай:

A) балалардың жанұядағы жағдайы;

B) жоспарлау кезіндегі әлеуметтік жағдайлар;

C) педагогикалық ұжымдағы психологиялық жай-күйі;

D) оқушылардың тәртібі;

E) жанұядағы психологиялық жай-күйі.
$$$ 233 B

Тұлғаның қалыптастыру бойынша саналы іс-әрекеттің өзіндік адамгершілік сапасы:


Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет