В. Бүкіл әлемдік торбет1/9
Дата31.01.2018
өлшемі0,54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
«Жоғарғы геодезия» пәнінен 050711 «Геодезия және картография» мамандығы, ГК-929 тобына арналған тест сұрақтары. Құрастырған «Ақпараттық-коммуникациялық технология» факултеті, «Дизайн және инженерлік графика» кафедрасының аға оқытушысы Құттықадамов М.Е., оқытушысы Аубакирова С.М.
$$$ 1 A

Жергілікті жердің пунктіне бекітілген және де олардың жағдайын біркелкі координат жүйесімен анықтайтын жүйе қалай аталады:


А.ГГС
В.Бүкіл әлемдік тор
С.Ұлттық тор
D.ГССН
Е.Түсіріс торлары
$$$ 2 E

Топотүсіріс жасау кезінде қандай жүйе басты болып табылады:


А.ГГС
В.Бүкіл әлемдік тор
С.Ұлттық тор
D.ГССН
Е.Түсіріс торлары

$$$ 3 B


Қай жүйе бүкіл жер бетінде спутниктік әдіс арқылы құрылады және жер массасының кеңістіктік координатасының басы болып табылады:

А.ГГС
В.Ғаламдық жүйе


С.Халықаралық жүйе
D.ГССН
Е.Түсірілімдік жүйелер

$$$ 4 D


Қандай жүйе геодезиялық тордың аса жоғары дәлдігіне байланысты құрылады:
А.ГГС
В.Бүкіл әлемдік тор
С.Ұлттық тор
D.ГССН
Е.Түсіріс торлары

$$$ 5 A


Экватор жазықтығынан бастап орта нүктеден геодезиялық меридианға дейінгі бұрыш немесе геодезиялық меридианнан нүктенің экваторына дейінгі доға қалай аталады: экватора до точки.
А.Геодзеиялық ендік
В.Геодзеиялық бойлық L
С.Бағыттың астрономиялық азимуты
D.Бағыттың геодезиялық азимуты
Е.Нүктенің астрономиялық бойлығы

$$$ 6 B


Нүктенің геодезиялық меридианынан алғашқа меридианға дейінгі бұрыш немесе осы меридиандар арасындағы доға қалай аталады:
А.Геодезиялық ендік
В.Геодезиялық бойлық
С.Бағыттың астрономиялық азимуты
D.Нүктенің астрономиялық ендігі
Е.Нүктенің астрономиялық бойлығы
$$$ 7 D

Жазықтықтың солтүстік меридианынан бастап саналатын сағат бағыты бойынша нормаль жазықтығына сағатз бағытымен бағытталған бағыт:

А.Геодезиялық ендік
В.Геодезиялық бойлық
С.Бағыттың астрономиялық азимуты
D.Нүктенің астрономиялық ендігі
Е.Нүктенің астрономиялық бойлығы

$$$ 8 C


Берілген нүктенің солтүстік бөлігіндегі астрономиялық меридианынан бастап саналатын берілген нүктеге сағат бағытымен бағытталған бағыт:
А.Геодезиялық ендік
В.Геодезиялық бойлық
С.Бағыттың астрономиялық азимуты
D.Нүктенің астрономиялық ендігі
Е.Нүктенің астрономиялық бойлығы

$$$ 9 E


Гринвичтік астрономиялық меридианнан берілген нүктенің астрономиялық меридианы нмесе осы меридиандар арсындағы доға қалай аталады:
А.Геодезиялық ендік
В.Геодезиялық бойлық
С.Бағыттың астрономиялық азимуты
D.Нүктенің астрономиялық ендігі
Е.Нүктенің астрономиялық бойлығы

$$$ 10 D


Экватор жазықтығынан, астрономиялық меридианнан тіктеуіш тік сызыққа түсірілген тік сызық немесе астрономиялық меридианнан экваторға дейінгі доға қалай аталады:
А.Геодезиялық ендік
В.Геодезиялық бойлық
С.Бағыттың астрономиялық азимуты
D.Нүктенің астрономиялық ендігі
Е.Нүктенің астрономиялық бойлығы

$$$11 B


Т2 оптикалық теодолиттің лимбасының бөлігі:
А.15
В.35’
С.45’
D.50’
Е.55’

$$$ 12 A


Т2 оптикалық теодолиттің оптикалық микрометрінің бөлігі:
А.1’’
В.2’’
С.3’’
D.4’’
Е.5’’

$$$ 13 C


1 классты нивелирлеудің полигон невязкасының рұқсаттылығы:
А.10мм
В.5мм
С.3мм
D.20мм
Е.25мм

$$$ 14 B


2 классты нивелирлеудің полигон және сызық бойынша невязка рұқсаттылығы:
А.10мм
В.5мм
С.3мм
D.20мм
Е.25мм

$$$ 15 A
3классты нивелирлеудің полигон және сызық бойынша невязка рұқсаттылығы:


А.10мм
В.5мм
С.3мм
D.20мм
Е.25мм

$$$ 16 D
4классты нивелирлеудің полигон және сызық бойынша невязка рұқсаттылығы:


А.10мм
В.5мм
С.3мм
D.20мм
Е.25мм

$$$ 17 A


Қандай реперлер республиканың барлық аймағында ерекше схема бойынша негізінен ғылыми мақсатқа арналған.Закладка тереңдігі тау жынысының отыруымен анықталады.

А.Ғасырлық

В.Қатарлы

С.Скальные

D.Бұрыштық

Е.Грунттық


$$$ 18 B

Қандай репер мөлшермен 5км сайын орналастырылады:

А.Ғасырлық

В.Қатарлы

С.Скальные

D.Бұрыштық

Е.Грунттық
$$$ 19 D

Қандай репер құрылыс терреториясында бекітіледі:

А.Ғасырлық

В.Қатарлы

С.Скальные

D.Қабырғалық

Е.Грунттық
$$$ 20 B

1 классты нивелирлеудің орташа квадраттық қатесі:

А.2.0

В.0.8


С.5.0

D.10.0


Е.0.2
$$$ 21 A

2 классты нивелирлеудің орташа квадраттық кездейсоқ қатесі:

А.2.0

В.0.8


С.5.0

D.10.0


Е.0.2
$$$ 22 C

3классты нивелирлеудің орташа квадраттық кездейсоқ қатесі:

А.2.0

В.0.8


С.5.0

D.10.0


Е.0.2

$$$ 23 D


4классты нивелирлеудің орташа квадраттық кездейсоқ қатесі:

А.2.0


В.0.8

С.5.0


D.10.0

Е.0.2
$$$ 24 C

Белгілі бір бетккейде немесе кеңістіктегі нүктенің бұрыштық және сызықтық көлемін анықтайтын жағдай:

А.Нормаль

В.Нүкте биіктігі

С.Координаттар

D.Беткі бөліктің негізгі деңгейі

Е.Тіктеуіш сызығының ауытқуы


$$$ 25

Әлем мұхитының беткі бөлігі орташа бөлігімен сәйкес келуі қалай аталады:

А.Нормаль

В.Нүкте биіктігі

С.Координаттар

D.Беткі бөліктің негізгі деңгейі

Е.Тіктеуіш сызығының ауытқуы
$$$ 26 A

Берілген нүкте бетіне перпендикуляр (эллипсоида.ол:

А.Нормаль

В.Нүкте биіктігі

С.Координаттар

D.Беткі бөліктің негігі деңгейі

Е.Тіктеуіш сызығының ауытқуы
$$$ 27 E

Жер бетінде берілген нүктеге тіктеуіш сызық арқылы жүргізілген ┴, бірақ осы нүктеге элипсоид нормаліна ┴ жүргізілу нәтижесінде пайда болатын бұрыш «u»қалай аталады:

А.Нормаль

В.Нүкте биіктігі

С.Координаттар

D.Беткі бөліктің негігі деңгейі

Е.Тіктеуіш сызығының ауытқуы
$$$ 28 E

Жоғарғы геодезия дегеніміз:

А.Инженерлік құрылыстың ізденіс , жоба, салу және пайдалану кезеңдеріндегі геодезиялық жұмыстардың әдістерін зерттеумен шұғылданады

В.Аэро-фото космостық түсірістердің есептерін шешеді:.

С.Жердің беткі бөлігін танып, оны карта мен планда бейнелейді

D.Жердің жасанды серіктері арқылы геодезиялық есептерді шешеді

Е.Жердің және де басқа планеталардың пішіні мен мөлшерін зерттеу кезінде, сонымен қатар, геодезиялық трек пунктерін құруда кездесетін есептерді шешеді
$$$ 29 B

Жердің және де басқа планеталардың пішіні мен мөлшерін зерттеу кезінде, сонымен қатар, геодезиялық трек пунктерін құруда кездесетін есептерді шешумен айналысатын ғылым:

А.Инженерлік геодезия

В.Жоғарғы геодезия

С.Фотограмметрия

D.Топография

Е.Космостық геодезия
$$$ 30 D

Ой мөлшермен алынған, Әлемдік мұхит деңгейі бетімен ойша алынған беткей:

А.Жер эллипсоиды

В.Сфероид

С.Квазигеоид

D.Геоид


Е.Референц-эллипсоид
$$$ 31 E

Берілген мемлекеттің геодезиялық және картографиялық жұмыстардың мәліметтерін әкелетін (переносят., нақта бір пішіні мен бағыты бар эллипсоид қалай аталады:

А.Жер эллипсоиды

В.Сфероид

С.Квазигеоид

D.Геоид


Е.Референц-эллипсоид
$$$ 32 E

Жер элипсоидына қандай талаптар жатады:

А.Орталық Жер массасының орталығымен сәйкес болуы керек

В.Экватор жазықтығы жер экваторымен сәйкес болуы керек

С.Көлем геоид көлеміне тең болуы керек

D.Уh2=min

Е.Жоғарыда аталғандардың
$$$ 33 E

референц-эллипсоид қандай болуы керек:

А.Айналу осі жердің өсінен II болуы керек

В.Экватор жазықтығы жер экваторынан II болуы керек

С.Уh2=min, УU2=min – шектеулі аумақта

D.Көлемі геойд көлеміне тең емес болуы мүмкін

Е.Барлық аталғандар
$$$ 34 A

30 жж. ЦНИИГАиК-де қаааааааай профессордың жетекшілігімен кеңес және шетелдік триангуляция материалдарын жаңа элипсоид пішінін алу үшін өңдеу жұмыстары жасалды:

А.Красовский

В.Бессель

С.Кларк

D.Гаусс


Е.Гюйгенс
$$$ 35 A

Әрбір нүктенің ауырлық күшіне перпендикуляр ісінген беткей:

А.Деңгейлік беткей

В.Шар


С.Эллипс

D.Референц-эллипсоид

Е.Сфероид
$$$ 36 D

Красовский элипсойдының өлшемі:А.; 

В.; 

С.; 

D.; 

Е.; 


$$$ 37 A

Қай жылы СССР совет министрлігімен Красовский элипсойдының өлшемі анықталды

А.1946ж.

В.1940ж.


С.1930ж.

D.1936ж.


Е.1933ж.
$$$ 38 C

Элипсод бетіндегі тіктеуіш сызық пен нормаль арасындағы бұрыш:

А.Тегіс тікбұрышты координаталар

В.Геодезиялық координа жүйесі

С.Тіктеуіш сызықтың ауытқуы

D.Геодезиялық ендік

Е.Астрономиялық ендік
$$$ 39 E

Аумақтық жағдайларға байланысты геодезиялық торды мынадай түрге бөлуге болады:

А.Бүкіл әлемдік

В.Ұлттық (ГГС.

С.Арнайы торлар(ГССН.

D.Түсіріс торлары

Е.Барлық аталғандар
$$$ 40 E

Геометриялық жағдайына байланысты геодезиялық торлады былай бөледі:

А.Пландық

В.Биіктік

С.Кеңістіктік

D.Дұрыс жауап жок

Е.Барлық аталғандар
$$$ 41 E

1995ж құрылған ГГС, біріктіреді:

А.Ғарыштық геодезиялық жүйедегі (АГП КГС., астрономо-геодезиялық пункттерді

В.Доплерлік геодезиялық жүйені (ДГС.

С.1 және 2 класты астрономо-геодезиялық жүйені (АГС.

D.3 және 4 класты геодезиялық жүйені


Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет