Абайдың ақын шәкірттері жайлы жазылған «Абайдың ақын шәкірттері»Дата15.09.2017
өлшемі429,91 Kb.
$$$ А

Абайдың ақын шәкірттері жайлы жазылған «Абайдың ақын шәкірттері»атты 4 кітаптан түратын еңбектің авторын ата?

А. Қ Мұхамедханов;

В. М. Әуезов;С. М. Мырзахметұлы;

D. Ж. Ысмағұлов;

Е. С. Мұқанов.

$$$ А


«Абайдағы әлеуметтік сарынға бойлаңыз. Тақырыптарды шолыңыз, поэтикалық тіл кестесіне, түрлік, бейнелік үлгілерге, кейбір ырғақтық – интонациялық – әуендік құбылыстарға назар аударыңыз – Абай әлемін зерлеген Дулаттық өрнектерді жазбай танисыз» – деген кім ?

А. Т. Шапай

В. М. Әуезов

С. Р.Сыздықова

D. Б. Кенжебав

Е. М. Мағауин

$$$ C

Абайдың «Болыс болдым, мінеки», «Жаздыкүн шілде болғанда» атты өлеңдері тұңғыш рет қай басылымда жарық көрді.А) «Қазақ»

В) «Абай»

С) «Дала уалаятының газеті»

D) «Сарыарқа»

Е) «Қазақстан»

$$$ A


Абайды не себепті ұлы хакім дейміз?

A) Шығармаларының кез – келген заманның рахани сұранысын өтей алатындығынан;

B) Шығармаларының сыншыл реализмінен;
C) Тәлімгерлік бағытынан;
D) Шығармаларының көркемдік кестесінен;
E) Шығармаларының тіл ерекшегінен.

$$$ C


Абай қай жылдан бастап өз өлеңдерін өз атымен шығара бастаған?

A) 1869 ж.

B) 1874 ж.

C) 1886ж.

D) 1892 ж.

E) 1889 ж.

$$$ E

Абай поэмаларының саны нешеу?A) 8

B) 1
C) 6


D) 4
E) 3

$$$ E


Біржан сал Абайдың қай шығармасына (аударма өлеңіне) ән шығарған?

A) «Көзімнің қарасы»

B) «Татьянаның әні»

C) «Сегізаяқ»

D) «Айттым сәлем, қаламқас»

E) «Мен көрдім ұзын қайың құлағынын».

$$$ E

Абай ұстанған негізгі әдеби ағымды ата.A) Писсимизм;
B) Романтизм
C) Декаденттік ағым
D) Натурализм
E) Реализм

$$$ E


Абайдың дидактикалық шығармасы қайсы?

A) “Жігіт сөзі”


B) “Аттың сыны”
C) “Жаз”
D) “Қансонарда бүркітші шығады аңға”
E) “Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат”

$$$ B


Абайдың қай шығармасы оның көзі тірісінде баспасөзде басылды?

A) “Бір сұлу қыз тұрыпты хан қолында”


B) “Жаз”
C) “Қыз сөзі”
D) “Единица жақсысы”
E) “Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы”

$$$ В


Абайдың әнге, әуезге өз көзқарасын білдірген өлеңі

A) «Әсемпаз болма әрнеге»

B) «Құлақтан кіріп бойды алар»

C) «Сегіз аяқ»

D) «Татьяна әні»

E) «Ой»


$$$ D

Абайдыңөнер-білімтуралыөлеңінтабыңыз:

A) “Қалыңелім, қазағым”.

B) “Өнер-білімбаржұрттар”.

C) “Өзен”.

D) “Ғылымтаппаймақтанба”.

E) “Жазғытұрым”.

$$$ Е


Абайдың Әйгерімге деген жан сезімін білдіретін өлеңін табыңыз.

A) “Сап-сап көңілім”.

B) “Бойы бұлғаң”.

C) “Жарқ етпес қара көңілім”.

D) “Қызарып, сұрланып”.

E) “Көзімнің қарасы”.

$$$ С

Абайдың баласы Әбдірахманға арнаған өлеңдері қандай туынды екенін белгілеңіз.A) Мадақтау өлең.

B) Әзіл өлең.

C) Жоқтау өлең.

D) Арнау өлең.

E) Эпиграмма.

$$$ D


Абайдың ән құдіретін жырлаған өлеңін көрсетіңіз.

A) «Бойы бұлғаң».

B) «Өлсем, орным қара жер».

C) «Ғылым таппай мақтанба».

D) «Құлақтан кіріп бойды алар».

E) «Кейде есер көңіл құрғырың».

$$$ А

Абайдың өлеңін көрсетіңіз.A) ’’Жазғытұры’’

B) ’’Өзен’’

C) ’’Әкеме’’

D) ’’Өнер-білім бар жұрттар’’

E) ’’Арғымаққа оқ тиді’’

$$$ А


Ескендір патшаның өз жұрты аз көрініп, көршілерге көз алартуына төмендегі мінездемелердің қайсысы сәйкес келетінін көрсетіңіз.

A) Тойымсыз, дүниеқоңыз.

B) Қара басының қамын ойлаушы.

C) Даңққұмар, озбыр.

D) Мақтаншақ, даңғой.

E) Қанішер, жауыз.

$$$ С

«Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы,Аласы аз қара көзі нұр жайнайды», - деген Абайдың өлең жолдарындағы көркемдегіш құралды табыңыз.

A) Кейіптеу

B) Қайталау

C) Теңеу


D) Ауыстыру

E) Егіздеу

$$$ А

Абайғажеңгелеріқойғанаттыбелгілеңіз.A) Телғара.

B) Әбіш


C) Әбеке.

D) Абай.


E) Ибраһим.

$$$ В


Абайдың Семей кітапханасында танысқан орыс досының атын белгілеңіз.

A) Байрон.

B) Михаэлис.

C) Гете.


D) Некрасов.

E) Герцен.

$$$ D

Абай: “Талаптыңмініптұлпарын,Тасқияғаөрледің,”- депкімгеайтатынынтабыңыз.

A) Оспанға.

B) Құнанбайға.

C) Ақылбайға.

D) Әбдірахманға.

E) Мағауияға.

$$$ Е

А.Құнанбаевтың «Аттыңсыны» өлеңіненбайқалатынерекшеліктітабыңыз.A) Қазақтіршілігінтереңбілетінікөрінеді.

B) Шыншыл, реалистігісезіледі.

C) Суретшілігіанықкөрінеді.

D) Шеберақындығыбайқалады.

E) Шеберақындығыныңүстіне, білгірсаятшы, сыншылығыкөзгетүседі.

$$$ С


Aбайдың қай қара сөзі тек афоризмдерден тұратынын анықтаңыз.

A) Бесінші.

B) Он тоғызыншы.

C) Отыз жетінші.

D) Он бесінші.

E) Үшінші.

$$$ С

Абай төмендегі ақын – жазушылардың қайсысының шығармаларын аударған?А. А. Чехов

В. А. Грибоедов

С. М. Лермонтов

D. В. Брюсов

Е. В. Маяковский

$$$ D


Абайдың табиғат пен махаббат сырын үндестіре жырлаған өлеңі қалай аталады?

А. «Көлеңке бойын ұзартып»

В. «Көк ала бұлт сөгіліп»

С. «Жаз»


D. «Желсіз түнде жарық ай»

Е. «Қараңғы түнде тау қалқып»

$$$ D

Абайдың өлеңін белгілеңіз.А. «Өзен»

В. «Арғымаққа оқ тиді»

С. «Өнер білім бар жұрттар»

D. «Жазғытұры»

Е. «Әкеме»

$$$ С


Абайдың алғаш жарық көрген өлеңдері кімнің атынан жарияланған?

А. Уәйіс


В. Ақылбай

С. Көкбай

D. Әріп

Е. Мағауия

$$$ В

Абайдың сазгерлік ән дәстүрін жалғастырушы кім?А. А. Байтұрсынов

В. Ш. Құдайбердіұлы

С. С.Торайғыров

D. С.Көбеев

Е. М. Әуезов

$$$ В


Кім Абайдың «Қазақтың классик әдебиетінің атасы, қазақ позициясының күн шуақты асқар биігі» деп атады?

А. С. Торайғыров

В. М. Әуезов

С. С. Көбеев

D. Ы. Алтынсарин

Е. І. Жансүгіров

$$$ D

Абайдың мәдениет пен білімнің маңызын насихаттауға арналған өлеңін көрсетіңіз?А. «Жаздыгүні шілде болғанда»

В. «Сабырсыз , арсыз, еріншек»

С. «Көңілім қалды достан да, дұшпаннан да»

D. «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»

Е. «Қан сонарда бүркітші шығады аңға»

$$$ С


«Дүние де өзі, мал да өзі,

Ғылымға көңіл бөлсеңіз» - деген жолдар Абайдың қай өлеңінен алынған?

А. «Интернатта оқып жүр»

В. «Сабырсыз, арсыз, еріншек»

С. «Ғылым таппай мақтанба»

D. «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»

Е. «Қан сонарда бүркітші шығады аңға»

$$$ Е


Абайдың сөз өнері туралы өлеңін белгілеңіз.

А. «Өкінішті көп өмір кеткен өтіп»

В. «Сабырсыз, арсыз, еріншек»

С. «Ғылым таппай мақтанба»

D. «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»

Е. «Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы»

$$$ С

Нешінші қарасөзінде Абай орыс ғылымын үлгі етеді?А. Бесінші

В. Он бірінші

С. Жиырма бесінші

D. Жиырма тоғызыншы

Е. Он тоғызыншы

$$$ Е


Абайдың «Қараңғы түнде тау қалқып» өлеңінің негізі қай ақыннан алынған?

А. Науаи


В. Некрасов

С. Пушкин

D. Фирдоуси

Е. Гете


$$$ С

Абай қазақ өлең құрылысына қандай жаңалық енгізген?

А. 11 буынды өлең жазады

В. 7-8 буынды өлеңдер жазады

С. таза 8 буынды,6 буынды және аралас буынды өлеңдер жазады

D. шұбыртпалы ұйқасты енгізеді

Е. кезекті ұйқас енгізеді

$$$ В


Абайдың Лермонтовтан аударған шығармасы

A. «Евгений Онегин»

B. «Вадим»

C. «Тұтқындағы поляк жандаралының сөзі»

D. «Жарлы бай»

E. «Ала қойлар»

$$$ A

Абай өмір сүрген жылдар? 1. 1845-1904

 2. 1845-1904

 3. 1897-1904

 4. 1855-1905

 5. 1855-1904

$$$ D

Қай поэма аяқталмаған?

А.Ескендір                       

В. Масғұт                         

С. Мың бір түн

D. Әзім  әңгімелері

Е. Дұрысжауабы жоқ

$$$ А


Абайдың табиғат лирикасындағы тұңғыш өлеңі?

А. «Жаз»                                   

В. «Қыс»                                   

С. «Күз»

D. «Көктем»

Е. «Жазғытұрым»

$$$ B

Абай Семейге неше жасында оқуға келді? 1. 6 жасында

 2. 10 жасында

 3. 20 жасында

 4. 4 жасында

 5. 18 жасында

$$$ Е

Абай Лермонтовтан қанша шығарма аударған?

А. 24                                 

В. 26                                 

С.29

D.28


Е.27

$$$ E


Абай медреседе оқып жүрген кезінде қандай тілдерді игерді?

 1. Иран, түркі

 2. Латын, грек

 3. Моңғол, татар

 4. Ұйғыр, қырғыз

 5. араб, парсы,түркі

$$$ A

Абай алғаш білім алған медресесі? 1. Ахмет Риза

 2. Приходская школа

 3. Интернат

 4. Униврситет

 5. Мекке

$$$ А

Абай алғаш орыс ақындарынан кімді оқыды

А. Пушкин                                 

В. Лермонтов                            

С.Толстой

D. Островский

Е. Белинский

$$$ C


Абайдың үшінші атасы, Айдос баласы Ырғызбайдың дүниеге келген жері:

 1. Кеңгір өзені

 2. Талас өзені

 3. Ырғыз өзені

 4. Торғай өзені

 5. Іле өзені

$$$ С

«Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» атты өлеңі қай жылы жарық  көрді?

А. 1887ж.                          

В. 1888ж.                          

С. 1889ж.

D.1886 ж.

Е. 1884ж.

$$$ A


Абай 1876-1978 жылдары қай елде болыс болады?

 1. Қоңыр-Көкше

 2. Алматы

 3. Семей

 4. Шымкент

 5. Түркістан

$$$ А

«Ызалы жүрек, долы қол,

Ұлы сия, ащы тіл,

Не жазыпкетсе, жолысол,

Жеккөрсеңдер, өзіңбіл», — қай өлеңнен үзінді?

А. Ызалыжүрек долы қол                 

В. Мұң мен зардықолғаалып            

С. Өлсем, орным, қаражер, сызболмайма?

D. Құлақтан кіріп бойды алар

Е. Көзімнің қарасы

$$$ E

Абай қай баласынан зор үміт күткен? 1. Мағауия

 2. Дулат

 3. Тұрағұл

 4. Ақылбай

 5. Әбдірахман

$$$ A

Құнанбай Абайды не себепті оқудан алдыртады? 1. Ел билеу ісіне араластыру үшін

 2. Жай

 3. Ауылда жұмыс істеу үшін

 4. Өзін Меккеге апарсын деп

 5. Дұрыс жауап жоқ

$$$ E

Үш жыл бойы Қоңыр Көкшеге болыс болған Абай 1878жылы не себептен бұл қызыметін тастап кетеді? 1. Әкесінің қарсылығынан

 2. Ауыл адамдарымен келіспей қалуынан

 3. Оқуға баратындықтан

 4. Шаршағандықтан

 5. Үзікбай Бөрібаевтың жалған арызына бола

$$$ В

Абайдың табиғат лирикасына арналған неше өлеңі бар?

А. 3                                   

В. 4                                   

D. 6

Е.9


$$$ C

Абайдың сүікті ұлы Әбдірахман қай жылы дүние салды? 1. 1876ж

 2. 1833ж

 3. 1895

 4. 1890ж

 5. 1856 ж

$$$ A

Абайдың алғашқы өлеңдері кімнің атынан шыққан? 1. Көкбайдың

 2. Ақылбайдың

 3. Сарыбайдың

 4. Әкесінің

 5. Досының

$$$ А

Қайпоэмада Аристотель бар?

А. Ескендір                      

В. Масғұт                         

С.Әзім әңгімесі

D. Ешқайсысында жоқ

Е. Барлық жауап дұрыс

$$$ A


Абай неше әйел алған?

 1. 3

 2. 5

 3. 10

 4. 4

 5. 1

$$$ D

Абай «сап, сап көңілім» атты өлеңін кімге арнап шығарған? 1. Шешесіне

 2. Айгерімге

 3. Зереге

 4. Тоғжан

 5. Парастқа

$$$ В

«Әзім әңгімесі» қай ертегіге ұқсас?

А. Бай мен кедей              

В. Мыңбіртүн                

С. Алтын балық

D. Ақылды жігіт

Е. Иесі мен ит

$$$ D


«Сегіз аяқ» өлеңі қашан шықты?

А. 1887ж                           

B. 1886ж                           

C.1884ж


D. 1889ж

Е. 1890ж


$$$ D

Абайдың сүйегі қайда қойылған? 1. Семейде

 2. Алматыда

 3. Оралда

 4. Жидебайда

 5. Көкшетауда

$$$ C

Абайдың үш поэмасын ата 1. «жаз», «Масғұт», «махаббат»

 2. «Ескендір», «Қара сөз», «Масғұт»

 3. «Әзім әңгіме», «Масғұт», «Ескендір»

 4. «Қыс», «Әзім әңгіме», «Адалдық сыры»

 5. «Ескндір», «жаз», «масғұт»

$$$ C

Абай бозбалалық шағында кімнің қызына қатты ынтық болады? 1. Алшынбайдың қызы Ділдәға

 2. Ұрқияға

 3. Сүйіндіктің қызы Тоғжанға

 4. Ерболдың қызы Қорлығайынға

 5. Сақыпжамалға

$$$ E

Абайтану ғылымын зерттегендер кімдер? 1. Ш.Жүсіпбек, Ш.Әбенов

 2. М.Әуезов, Ш.Құдайбердіұлы, З.Ахметов

 3. Қ.Ысқақ, Ғ.Сағди, Ә.Найманбаев

 4. С.Қирабаев, Р.Бердібаев, М.Сералин, М.Дулатов

 5. Ш.Құдайбердіұлы, З.Ахметов

 6. Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М.Әуезов, Қ. Мұхамедханов

$$$ A

Абай неше жасқа келгенде ғана көркем әдебиетке шындап көңіл бөлген?? 1. 40жас

 2. 25жасында

 3. 45 жасында

 4. 30 жасында

 5. 50 жасында

$$$ D

Абайдың өмірі жайлы М.Әуезовтың қай туындысында толығымен қамтылған? 1. АйттымсәлемҚаламқас»             

 2. «Жаз»                                             

 3. «Ғылымтаппаймақтанба»

 4. «Абай жолы» эпопеясында

 5. Қара сөздер

$$$ С

«Абай шығармашылығының алғашқы кезеңі» атты мақала авторы: 1. Ж.Шайхысламұлы

 2. С.Нұрышев

 3. М.Әуезов

 4. Көкбай ақын

 5. Ы. Алтынсарин

$$$ E

Кәкітай Абай шығармаларын алғаш рет баспаға қай жылы шығарды? 1. 1856 ж

 2. 1845 ж

 3. 1900 ж

 4. 1923 ж

 5. 1909 ж

$$$ A

Абайдың махаббат лирикасына жататын өлеңі? 1. «Ғашықтық, құштарлық пен – ол екі жол»

 2. Сегіз аяқ

 3. Әсемпаз болма әрнеге

 4. Ғылым таппай мақтан ба?

 5. Жаз

$$$ А

Абайдың қай өлеңінде 16 тармақ түгелдей «ж» әрпінен басталады?

А. «Оспанға»                             

В. «Әбдірахманға»                    

С. «Әйгерімге»

D. «Тоғжанға»

Е.Халқына

$$$ Д


«Қараша, желтоқсан, сол бір-екі ай» қашан шықты?

А. 1888ж                           

В. 1897ж                           

С.1864ж

D. 1889ж

Е. 1894ж


$$$ C

Абай сүйіп оқыған шығыс классиктерін ата? 1. Ж.Шайхысламұлы

 2. С.Нұрышев

 3. Низами, Сағди, Қожа Хафиз, Науаи, Фзули

 4. Көкпай ақын

 5. Ы. Алтынсарин

$$$ А

«Жасымда ғылым бар деп ескермедім» өлеңі қай жылы жарық көрді?

А. 1885ж                                    

В. 1886ж                                    

С. 1888ж

D. 1890ж

Е. 1892ж

$$$ А


Абайдың энциклопедиясы  қашан шықты?

А. 1995ж                           

В. 1996ж                           

С. 1997ж


D.1989ж

Е.1999ж


$$$ В

Абай қай жылы ақындық жолға  біржолата бет бұрды?

А. 1881ж                           

В. 1880ж                           

С. 1882ж

D. 1884ж

Е. 1885ж

$$$ Е


Абайдың неше поэмасы бар?

А. 2                                   

В. 4                                   

С.5


D.6

Е.3


$$$ Е

«Жазғытұрым» өлеңі қашан шықты?

А. 1894ж                           

В. 1893ж                           

С.1894ж

D. 1892ж


Е. 1890ж

$$$ E


Абай «Приходская школада» неше ай оқыды?

 1. 9 ай

 2. 2 ай

 3. 5 ай

 4. 1 ай

 5. 3ай

$$$ Е

Абай «Бородино»  өленінкімненаударды?

А. Крылов                        

В. Островский                 

С. Толстой

D. Пушкин

Е. Лермонтов

$$$ А


Абай кімнің  хаттарын  аударды?

А. Онегин мен Татьяна    

В. Пушкиннің                   

С. Татьянаның

D. Крыловтың

Е. Онегиннің

$$$ C

Құнанбай Абайды өзіне неше жасында алдыртады? 1. 10 жасында

 2. 5 жасында

 3. 13жасында

 4. 40 жасында

 5. 35 жасында

$$$ Е

Абайдың неше қара сөзі бар?

А. 31                                 

В. 26                                 

С.46

D.34


Е.45

$$$ С


«Ескендір» поэмасы шығыс елдерінде қандай атпен қалған?

А. «Ескендір»                  

B. «Екі мүйіз»                            

C. «ЕскендірЗұлқарнайын»

D. Александр Македонский

Е. Александр

$$$ C

Абай өлеңді неше жасынан бастап жаза бастаған? 1. 18 жасынан

 2. 40 жасынан

 3. 10 жасынан

 4. 25 жасынан

 5. 9 жасынан

$$$ B

Абай Михаэлиспен қайда танысады? 1. Қонақта

 2. Кітапханада

 3. Асханада

 4. Көшеде

 5. Түрмеде

$$$ C


Қай ақын Семей облысы, Абай ауданы, Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келді?

 1. М.Дулатов

 2. Ж.Досқараев

 3. Абай Құнанбаев

 4. С.Аманжолов

 5. С.Бектұров

$$$ А

Абайдың әні

А «Айттым сәлем Қаламқас»             

В. «Жаз»                                             

С. «Ғылым таппай мақтанба»

D. Қара сөздер

Е. «Әншілер»

$$$ С


«Интернатта оқып жүр»  өлең қай жылы шықты?

А. 1886ж                           

В. 1887ж                           

С.1886ж


D.1885ж

Е.1884ж


$$$ E

Абайдың табиғат лирикасына арнап шығарған өлеңдерін ата? 1. Масғұт, қыс, көкткм 2. Жаз, махаббат

 3. Адалдық борышын, қыс, жаз

 4. Ескендір. Әзім әңгіме, Масғұт

 5. Қыс, жаз, көктем, күз

$$$ С

Күзге арналған неше өлеңі бар?

А. 3                                   

В. 4                                   

С.2

Д.1


Е.5

$$$ B


Абай Тобықтының үлкен руы Күшік ішінде, Ырғызбай деген тобынан шыққан ақынның үшінші атасын атаңыз:

 1. Көтібақ

 2. Айдос

 3. Ырғызбай

 4. Торғай

 5. Кеңгір

$$$ Е 

Абайдың алғаш жазылған өлеңі? 1. Ғылым таппай мақтанба

 2. Күз                                        

 3. Қалың елім қазағым

 4. Жаз

 5. Жасымба ғылым бар деп ескермедім

$$$ Е

Абайдың өмірден өткен жылы 1. 1854ж

 2. 1845ж

 3. 1897ж

 4. 1855ж

 5. 1904ж

$$$ A

Абай жазған барлық өлең жол саны.

А. 5313 жол

В. 4500 жол

С.5698 жол

D. 3333 жол

Е. 5317 жол

$$$ C


Шығыс кітаптары арқылы танып білген аңыз-дастандары негізінде Абай қандай көлемді шығармалар жазған ?

А) « Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы».

В) « Күз».

С) «Ескендір», «Масғұт», «Әзім әңгімесі».

D) «қара сөздері».
Е) «Жаз».

$$$ D


Ақынның тұңғыш өлеңдер жинағы қай жылы басылып шықты ?

А) 1901ж
В) 1956ж


С) 1925ж
D)1909ж
Е) 1910ж

$$$ E


Газетке қазанама жазған қайраткер.

А) А.Байтұрсынов

В) М.Дулатов
С) М.Жұмабаев
D) І.Жансүгіров
Е) Ә.Бөкейханов

$$$ A


1914 жылы « Қазақтың бас ақыны» деген мақала жариялаған қайраткер.

А) А.Байтұрсынов


В) М.Дулатов
С) Ә.Бөкейханов
D) М.Жұмабаев
Е) І.Жансүгіров

$$$ B


« Абайдың қара сөздері» атты монографияның авторы.

А) Қ.Жұбанов

В) Х.Сүйінішәлиев
С) М.Дулатов
D) М.Жұмабаев
Е) А.Байтұрсынов

$$$ E


Абай шығармашылығының негізгі объектісі.

А) табиғат


В) қызығушылық
С) өнер
D) музыка
Е) адам және оның ішкі жан дүниесі

$$$ A


Абайдың алғашқы тіл ұстартқыш құралы.

А) «Әлифби».


В) « Ғылым таппай мақтанба».
С) « Күз».
D) « Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы».
Е) «Қыс».

$$$ D


Қазақтың жазба әдебиетін жасауға бас болған кім ?

А) А.Байтұрсынов


В) М.Дулатов
С) С.Мұқанов
D) А. Құнанбаев
Е) І.Жансүгіров

$$$ B


Абайтануды дербес ғылым дәрежесіне көтерген кім ?

А) Қ.Жұбанов


В) М.Әуезов
С) Х.Сүйінішәлиев
D) М.Дулатов
Е) М.Жұмабаев

$$$ E


Абайдың шығысқа қатысты ірілі-ұсақты қанша мақала, зертттеу еңбегі бар?

А) 50
В) 65


С) 96
D) 63
Е) 70-тен аса

$$$ C


« Өлең - сөздің патшасы, сөзсарасы» қай жылы жазған өлеңі ?

А) 1886ж
В) 1885ж


С) 1887ж
D) 1881ж
Е) 1883ж

$$$ A


« Өлсе өлер табиғат, адам өлмес» қай жылы жазған өлеңі ?

А) 1895ж
В) 1883ж


С) 1890ж
D) 1898ж
Е) 1888ж

$$$ C


« Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма» ?

A) 1895ж
B) 1885ж


C) 1898ж
D) 1896ж
E) 1880ж

$$$ B


« Жаздүгүні шілде болғанда» өлеңінің көлемі.

А) 55 жол


В) 60 жол
С) 45 жол
D) 50 жол
Е) 56 жол

$$$ C


Абайдың аяқталмаған поэмасын табыңыз.

A) «Масғұт»

B) «Құлагер»
C) «Әзім әігімесі»
D) «Қалқаман-Мамыр»
E) «Ескендір»

$$$ D


Абайдың ән құдіреті жайлы өлеңін табыңыз.

A) «Біреудің кісісі өлсе қаралы ол»


B) «Өлсем, орным қара жер»
C) «Ғылым таппай мақтанба»
D) «Құлақтан кіріп бойды алар»
E) «Кейде есер көңіл құрғырың»

$$$ C


Абай қайсысының шығармаларын аударған?

A) Шевченко


B) Чехов
C) Лермонтов
D) Маяковский
E) Гоголь

$$$ B


Абайдың XIX ғасырдың 90-шы жылдарында жазған еңбегі

A) арнау
B) қара сөздер


C) өлеңдер
D) аудармалар
E) әндер

$$$ A


Абайдың қазақ әдебиетіне әкелген бағыты

A) сыншыл реализм


B) фантастикалық
C) назиралық
D) лирикалық
E) романтикалық

$$$ E


Абайдың мына сөздері кімге арналған?

Талаптың мініп тұлпарын,

Тас қияға өрледің.

A) Оспанға


B) Мағауияға
C) Ысқаққа
D) Ақылбайға
E) Әбдірахманға

$$$ D


Абайдың қай өлеңі Н.Некрасовтың «Аяз ата» өлеңіне ұқсайды?

A) «Жаз»
B) «Қараша, желтоқсанмен сол бір екі ай»


C) «Жазғытұры»
D) «Қыс»
E) «Күз»

$$$ B


Абайдың табиғат тақырыбындағы тұңғыш өлеңін табыңыз.

A) «Желсіз түнде жарық ай»


B) «Жаз»
C) «Күз»
D) «Қыс»
E) « Жазғытұры»

$$$ C


А.Құнанбайұлы А.С.Пушкиннің «Евгений Онегин» романын қашан аударды?

A) 1895
B) 1887


C) 1889
D) 1885
E) 1888

$$$ A


Абайдың ән шығарған өлеңін табыңыз.

A) «Айттым сәлем қаламқас»


B) «Интернатта оқып жүр»
C) «Болыс болдым, мінеки»
D) «Ғылым таппай мақтанба»
E) «Жаз»

$$$ B


Абай «Демон» атты дастанды кімнен аударды?

A) Гоголь


B) Лермонтов
C) Пушкин
D) Маяковский
E) Чехов

$$$ D


«Әкенің баласы – адамның дұшпаны, адамның баласы – бауырың» деп айтқан кім?

A) І.Жансүгіров


B) М.Жұмабаев
C) М.Дулатов
D) Абай
E) Ә.Бөкейханов

$$$ C


М.Дулатовтың «Абай» атты мақаласы қай жылы жазылды?

A) 1905
B) 1909


C) 1914
D) 1901
E) 1902

$$$ A


Абайдың көп өлеңдері ұшты-күйді жоғалып кеткен деген пікірді кім айтқан?

A) Нұқ Рамазанов


B) М.Жұмабаев
C) М.Дулатов
D) Р.Сыздықова
E) І.Жансүгіров

$$$ E


Абай шығармашылығында көп айтылатын, ең сүйкімді әмбебап образдардың бірі.

A) көз
B) сұлулық


C) махаббат
D) тартымдылық
E) жүрек

$$$ E


«Абай шығармалар тілі» атты монографияның авторы.

A) М.Дулатов


B) М.Әуезов
C) Н.Рамазанов
D) М.Жұмабаев
E) Р.Сыздықова

$$$ D


«Абай тілі сөздігінің» авторы.

A) М.Әуезов


B) М.Дулатов
C) М.Жұмабаев
D) Р.Сыздықова
E) Н.Рамазанов

$$$ A


Абай алғаш орыс ақындарынан кімді оқыды?

A) Пушкин


B) Лермонтов
C) Толстой
D) Островский
E) Белинский

$$$ C


Абай шығыстың неше жұлдызымен танысты?

A) 6
B) 4


C) 7
D) 10
E) 9

$$$ C


«Ескендір» поэмасы шығыс елдерінде қандай атпен қалған?

A) Ескендір


B) Екі мүйіз
C) Ескендір Зұлқарнайын
D) А.Македонский
E) Александр

$$$ B


Күзге арналған неше өлеңі бар?

A) 3
B) 2


C) 6
D) 1
E) 4

$$$ E


Абай «Бородино» өлеңін кімнен аударды?

A) Крылов


B) Островский
C) Пушкин
D) Толстой
E) Лермонтов

$$$ B


«Әзім әңгімесі» қай ертегіге ұқсас?

A) Бай мен кедей


B) Мың бір түн
C) Алтын балық
D) Ақылды жігіт
E) Иесі мен ит

$$$ A


Абай қай өлеңінде 16 тармақ түгелдей «ж» әрпінен басталады?

A) «Оспанға»


B) «Әбдірахманға»
C) «Әйгерімге»
D) «Болысқа»
E) «Тоғжанға»

$$$ A


Абайдың шығысқа қатысы жайлы қанша мақала /1994 ж. мәліметі бойынша/ бар?

А.70 тен аса

В.30 ға жуық

С. 40 тай

D. 21

Е.14-15


$$$ A

Әуезов өз зерттеуінде Абайдың шығысқа қатысын неше салаға бөліп қарастырған?

А.4

В.5


С.3

D. 6


Е.2

$$$ A


Абайды сопылық ілімінен бөлек бөліп алып,жеке қарастыру жөнінде пікір айтқан ғалым кім?

А.Сағди


В.Мехайлис

С.Фирдоуси

D. Лермонтов

Е.Пушкин


$$$ A

Семейге жер ауып келіп,Абайдың кітапханада танысқан досы кім?

А.Михаэлис

В.Ильминский

С.Евгений

D. Достоевский

Е.Лермонтов

$$$ A


Абайдың шығыс классиктеріне еліктеу нәтижесінде жазған өлеңін атаңыз?

А. Білімдіден шыққан сөз

В.Ғылым таппай мақтанба

С.Қыс


D. Жазғытұрым

Е.Өлең сөздің патшасы

$$$ Е

Абайдың қарасөзі жанрлық жағынан несімен ерекшеленеді?А. Шыққан жылына байланысты

B. Мысқыл, әжуа көп

C. Педагогикалық жайлар турасынан

D. Эстетикалық жағынан

E. Мазмұн, тақырып жағынан

$$$ A


1914 жылы « Қазақтың бас ақыны» деген мақала жариялаған қайраткер.

А) А.Байтұрсынов


В) М.Дулатов
С) Ә.Бөкейханов
D) М.Жұмабаев
Е) І.Жансүгіров

$$$ C


Абай «Ескендір» поэмасында символ ретінде нені алған?

А. Адамның басын

B. Адамның қолын

C. Қақпа мен адамның көз сүйегін

D. Құлыпты

E. Құлақты

$$$ B

«Әзім әңгімесі» поэмасындағы Әзім әңгімесін кімге айтады?А. Шешесіне

B. Қыздарға

C. Қарындасына

D. Ауыл адамдарына

E. Ешкімге

$$$ C


Абайдың оқу-білім, өнер тақырыбындағы өлеңдерінде қандай сарын басым?

А. Азаматтық сарын

В. Психологиялық сарын

С. Дидактикалық сарын

D. Эстетикалық сарын

Е. Реалистік сарын

$$$ D

Абай: Бес нәрседен қашық бол,Бес нәрсеге асық бол, - деп қандай мәселені қозғайды?

А. Адамзаттық мәселе

B. Махаббат, ғашықтық жайын

C. Адамдық, адамгершілік мәселесін

D. Ғылым, білім мәселесін

E. Көңіл-күй, достық жайын

$$$ B

Абай «Айттым сәлем, Қаламқас» өлеңін кімге арнаған?А. Әйгерімге

B. Тоғжанға

C. Шүкіманға

D. Айғызға

E. Ділдәға

$$$ A


Абайдың Байроннан «Европейская мелодия» деген өлеңінің қазақша аудармасы

А. «Көңілім менің қараңғы»

B. «Қараңғы түнде тау қалғып»

C. «Желсіз түнде жарық ай»

D. «Көктем»

E. «Өлсем орным қара жер»

$$$ C

Крыловтан аударған «Шырылдауық шегірткеде» Абай оқырманға нені көрсетпек болған?А. Оқу-тәрбиеге шақырады

B. Білімді, ақылды, парасатты болуға.

C. Ертеңгісін ойламайтын жалқауларды әшкере етеді.

D. Мақтан сүйгіш, даңғойлардың түлкі мінездес қуларға мазақ болуын.

E. Қулық-сұмдықты, жауыздықты аяусыз шенейді.

$$$ B


Абайдың аяқталмаған поэмасын ата:

А. «Масғұт»

B. «Әзім әңгімесі»

C. «Ескендір»

D. Барлығы аяқталған

E. Үшеуі де аяқталмаған

$$$ A

Ескендір поэмасы шығыстың қай ақынының еңбегінде кездеседі?А. Низамидің хамсасында

B. Фирдоуси еңбегінде

C. Науаи зерттеуінде

D. Жәми еңбегінде

E. Аристотель еңбегінде

$$$ A


Абайдың тұңғыш өлеңдер жинағы қашан, қай қалада шықты?

А. Петербургте 1909 ж.

B. Семейде 1809 ж.

C. Орынборда 1900 ж.

D. Троицкіде 1901 ж.

E. Алматыда 1908 ж.

$$$ B

«Евгений Онегинді» Абай кімнен аударды?А. Крыловтан

B. Пушкиннен

C. Лермонтовтан

D. Михаэлистен

E. Гетеден

$$$ A


«Татьянаның қырдағы әнін» Абай кімнен аударған?

А. Пушкин

B. Лермонтов

C. Гете


D. Байрон

E. Крылов

$$$ A

Масғұт поэмасының идеясы қандай?А. Әйелді қоғамның ерлерге тең мүшесі деп тану, оның әлеуметтік өмірдегі орнын бағалау

B. Қоғам жетістігін көрсету

C. Қазақ өмірінің шындығын суреттеу

D. Жауыздықты әшкерелеу

E. Ешқайсысы емес

$$$ A


«Ескендір” поэмасының басты кейіпкері

А. А.Македонский

B. Әзім

C. Әзіз


D. Ескендір

E. Масғұт

$$$ D

Абайға жеңгелері қойған атты белгілеңіз.A) Әбеке.

B) Әбіш


C) Абай.

D) Телғара.

E) Ибраһим

$$$ B


Абайдың шын аты?

А. Мұхаммедқанапия

В. Ибраһим

С. Қоңыр


D. Оспан

Е. Шоқан


$$$ A

Абайдың қазақтың ауыз әдебиетімен,шығыс елдерінің классикалық поэзиясынан және европа мәдениектінен үлгі ала отырып қалыптастырған арнасы нешеу?

А.3

В.4


С.6

D.8


Е.11

$$$ A


Абай жастайынан кімнің жырларына қанып өскен?

А.Бұқар,Шортанбай

В.Дулат, Махамбет

С.Шөже


D.Біржан сал

Е.ауыз әдебиеті үлгілеріне

$$$ A

Араб,парсы және түрік тілдес халықтар поэзиясындағы 2 жолды егіз ұйқастыөлең не деп аталады?А.Бәйіт

В.Ұйқас


С. Өлең

D. Жыр


Е.Дастан

$$$ A


Алматыда қазақ әдебиетін қарым-қатынастарын нақтылы зерттеу қай жылы қолға алынды?

А.1959ж


В.1956ж

С. 1965ж


D. 1968ж

Е.1954ж


$$$ A

Абайдың шығысқа қатысы жайлы қанша мақалалар бар?

А.70 тен аса

В.30 ға жуық

С. 40 тай

D. 21


Е.14-15

$$$ A


Абайдың ақындық кітапханасы мен көлемі жайлы мәселелердің ең сенімді көзі?

А. «Науаи хәм Абай» деген зерттеу

В.17-нші қарасөзі

С. Қыс өлеңі

D. Сағди жазбалары

Е.Мехаилистің пікірі

$$$ A

Әуезов қай жылы Абай мұрасының нәр татқан 3 бұлағы туралы аса күрделі танымын айқын көрсеткен?А.1945ж

В.1942ж


С.1956ж

D. 1896ж


Е.1943ж

$$$ A


Әуезов өз зерттеуінде Абайдың шығысқа қатысын көргенде оны неше салаға бөліп қарастырған?

А.4


В.5

С.3


D. 6

Е.2


$$$ A

1922 жылы Абайдың Ташкентте басылған кітабы негізінде оның шығысқа қатысын сипаттаған ғалым?

А.Сағди

В.ФирдоусиС.З.Ахметов

D. М.Мырзахметов

Е.Г.Белинский

$$$ A


Сопылық әдебиет арабтың қандай сөзінен шыққан?

А.Суф-жүн,кеудеге киетін кеудеше

В.Суф-дін

С.Соф-діндар адам

D. Суф-жан

Е.Соф-бағыт

$$$ A

Абайдың шығысқа қатысын зерттеушілердің бірі?А.Т.Жұртбай

В.С.Сейфуллин

С.Қ.Аманжолов

D. А.Яссауи

Е.А және С жауабы

$$$ A


Софылықтың басты идеясы?

А.Дүниеде болу

В.Дін мәселесі

С.Дүниеден озу

D. Күн көру

Е.Барлығы дұрыс

$$$ A

Абай шығармаларында Алла неше мағынада қолданылған?А.3

В.4


С.6

D.2


Е.8

$$$ A


Абайды сопылық ілімінен бөлек бөліп алып,жеке қарастыоу жөнінде пікір айтқан ғалым кім?

А.Сағди


В.Мехайлис

С.Фирдоуси

D. Лермонтов

Е.Пушкин


$$$ A

Абайдың дін жөніндегі пікірін Алтынсариннің “мұсылманның тұтқасы” еңбегіне қосу ,оның ішінде Абайдың қай қарасөзін кіргізуді сөз еткен?

А.38

В.19


С.32

D. 23


Е.45

$$$ A


Адам бойынан табылатын қасиеттерді,дінді Абай қай теориямен түсіндірген?

А.Антропологиялық

В.Физикалық

С.Ғылыми


D.Әдіс

Е.Семантикалық

$$$ A

М.Әуезовті бүкіл әлемге танытқан ең көлемді туындысы?А.Абай жолы

В.Қаракөз трагедиясы

С.Жетім

D. КөксерекЕ.Бәйбіше-тоқал

$$$ A


А.Құнанбаевтың неше поэмасы бар?

А.3


В.6

С.2


D. 4

Е.5


$$$ A

Абай шығармаларындағы шығыстық белгілердің бір тармағы?

А.Назиралық дәстүр

В.Қараөлең ұйқасы

С.Төрт жолды өлең

D. Өлеңдерінің мәні

Е.Араб сөздері

$$$ A


Әзім әңгімесі Абай жинағына қай жылы енген?

А.1933ж


В.1935ж

С.1936ж


D. 1934ж

Е.1937ж


$$$ A

Абайдың туысы және ақын өлеңдерін жинақтаушы?

А.Ырсаев және Ысқақов

В.М.Әуезов

С.Кәкітай

D. Лермонтов

Е.Б.Майлин

$$$ A


Абай жасаған Ескендір бейнесі Фирдоуси,Науаи жырлаған Ескендірге ұқсайма?

А.Мүлдем ұқсамайды

В.Ұқсайды

С.Кей жерлеі ғана

D. Ұқсамайды

Е.Дұрыс жауабы жоқ

$$$ A

Абайдың поэмасындағы қай кейіпкері патшаның қанішерлігін суреттеу жағынан тарихи шындыққа сай келіп отырады?А.Александр

В.Ділда


С.Құрмаш

D. Құнанбай

Е.Кәкітай

$$$ A


Абай шығармасында Ескендір қандай бұлаққа тап болады?

А.Суы өзгеше

В.Лай

С.Суы тартылғанD.Мөлдір

Е.А және С жауабы

$$$ A

Абай поэмасында тың жаңалық,Абай Ескендірді қалай дәріптейді?А.Мақтамайды

В.Көп мақтайды

С.Өзінше сынайды

D. Көкірегі ояулығын айтады

Е.жоғары баға береді

$$$ A


Низамидың бір ғана Ләйлі-Мәжнүн дастанына неше шығарма жазылған?

А.100 ден астам

В.50 ге жуық

С.25


D. 16

Е.67


$$$ A

Михаэлис Евгений Петрович Қай жылдары өмір сүрген?

А.1841-1913ж

В.1842-1915ж

С.1841-1945ж

D. 1865-1917ж

Е.1878-1964ж

$$$ A


Абай мен Михаэлистің таныстығы Әуезов романында қай кезден бастап суреттеледі?

А.Кітапханада танысқан кезінен

В.Жер ауу кезінен

С.Абайдың шығыс ғалымдарын іздестіру сәтінен

D. Дұрыс жауабы жоқ

Е.А және С

$$$ A

1865-1870 жылдары Абай аулына қай әдебиет өкілінің классиктері келе бастайды?А.Орыс

В.Қырғыз


С.Араб

D. Өзбек


Е.Қытай

$$$ A


М.Әуезовтың социолистік қазақ газетіне 1950 жылы қай мақаласы шыққан?

А.Абай мен Пушкин

В.Қаракөз

С.Түбі бір қазақ елі

D. Абай

Е.Жетім қыз$$$ A

Абайдың батысқа қатысы туралы, ақынның кітапханасы туралы алғаш пікір жазған ғалым кім?

А.Ә.Бөкейханов

В.Ш.Уалиханов

С.М.Әуезов

D. М.Жұмабаев

Е.Шаштайұлы

$$$ A


Абайдың ойшылдық,сыншылдық қарымында қай әдебиеттің ықпалы мол?

А.Орыс


В.Халық

С.Тәжік


D. Европа

Е.Араб


$$$ A

Абай мұрасын орыс тілінде танып білуге көп үлес қосқан ғалым?

А. Садуақасов

В.Бекхожин

С.Бөкейханов

D. Алтынсарин

Е. Әуезов

$$$ A


Абайдың кітапханасында әр жылдары,әр ғасырда жарияланған неше кітап болған?

А. 146


В.63

С.41


D. 126

Е.51


$$$ A

М.Әуезов ‘’Абайдың өмірі мен шығармашылығы’’- атты мақаласында оның неше ерекшелігін атап көрсеткен?

А. 4

В.3


С.6

D. 2


Е.9

$$$ A


Абайдың шығыс классиктеріне еліктеу нәтижесінде жазған өлеңін атаңыз?

А. Білімдіден шыққан сөз

В.Ғылым таппай мақтанба

С.Қыс


D. Жазғытұрым

Е.Өлең сөздің патшасы

$$$ С

«Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті – ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» деп Абай осы үш қасиеті бар адамды қандай адам дейді?А. Қайратты адам

B. Ақылды адам

C. Толық адам

D. Жігерлі адам

E. Ер жүрек адам

$$$ В


Табиғатты суреттеу арқылы әлеуметтік мәселе көтерген қай өлеңі?

А. «Қансонрада», «Жаз»

B. «Қараша, желтоқсанмен сол бір-екі ай»

C. «Бүркіт сыны», «Жаз»

D. «Аттың сыны», «Теректің сыйы»

E. «Желсіз түнде жарық ай», «Көлеңке басын ұзартып

$$$ Е

Махаббат лирикаларының ішінде қайсысы шығыс поэзиясы үлгісінде жазылған?А. «Білектей арқасында өрген бұрым»

B. «Қыз сөзі»

C. «Жігіт сөзі»

D. «Қызарып, сұрланып»

E. «Көзімнің қарасы»

$$$ D


Қайрат пен ақыл жол табар

Қашқанға да, қуғанға.

Әділет, шапқат кімде бар

Сол жарасар туғанға,- деген ұйқас түрін көрсет

А. Егіз

B. Шалыс


C. Қара өлең

D. Кезекті


E. Шұбыртпалы

$$$ С


«Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа», «Адамның кейбір кездері» қай тақырыпқа арналған?

А. Оқу-білім, ғылым тақырыбы

B. Саяси-әлеуметтік лирика

C. Өлең, сөз өнері, ән тақырыбы

D. Көңіл-күй лирикасы

E. Философиялық лирика

$$$ D

Адамның естіген, көрген нәрселерін есінде сақтап, өзіне өмір серігі ете білуінің жолдарын ақын қай қарасөзінде айтады?А. 2

B. 19


C. 20

D. 31


E. 46

$$$ Е


Абайдың қарасөзі жанрлық жағынан несімен ерекшеленеді?

А. Шыққан жылына байланысты

B. Мысқыл, әжуа көп

C. Педагогикалық жайлар турасынан

D. Эстетикалық жағынан

E. Мазмұн, тақырып жағынан

$$$ А

Қарасөздерінің ішіндегі көлемі мен мазмұны бойынша ең үлкен орын алатыны қалай аталады?А. Ғақлиат-тасдиқат

B. Медғат-Қасым

C. Шахнама

D. Бақтатар

E. Аудармалары

$$$ С


Адамгершілік, әлеуметшілдік, ағартушылық ойларын айтуда Абай қандай әдісті қолданады?

А. Сатиралық

B. Ирониялық

C. Реалистік

D. Педагогикалық

E. Психологиялық

$$$ D

Абай өз аудармаларында ұйқастың қай түрін көптеп қолданды?А. Егіз

B. Аралас

C. Шалыс

D. Барлығы

E. Қолданған жоқ

$$$ C


«Түлкі мен қарға мысалында» Абай нені көрсетпек?

А. Ғашықтық сезімдерді

B. Еңбек сүйгіштікті дәріптейді

C. Мақтан сүйгіштікті, түлкі мінездес қуларға мазақ болмауға

D. Түлкі сияқты аңқауларды тыңдауға

E. Өнерге, білімді болуға шақырады

$$$ В

Крыловтан аударған аудармасын көрсет:А. «Жалғыз жалау»

B. «Бақа мен өгіз»

C. «Татьянаның хаты»

D. «Бородино»

E. «Теректің сыйы»

$$$ В


Ескендірдің тәрбиешісі болған ұлы ғалым

А. Сократ


B. Аристотель


C. Македонский

D. Платон

E. Толстой

$$$ С


«Масғұт» поэмасындағы шалдың есімі

А.Қадір


B. Кәдір

C. Қызыр


D. Қазар

E. Қыдыр


$$$ В

«Әзім әңгімесі» поэмасындағы Әзім әңгімесін кімге айтады?

А. Шешесіне

B. Қыздарға

C. Қарындасына

D. Ауыл адамдарына

E. Ешкімге

$$$ В


«Ескендір» поэмасының соңында Абай оны кімге кездестіреді

А. Ешкімге

B. Әділдікке

C. Жауыздыққа


D. Аристотельге


E. Платонға

$$$ D


Абайдың әдеби мұрасын танытуда «Ақжол» газетінде кімнің қай мақаласы ерекшеленді?

А. А.Байтұрсыновтың «Қазақтың бас ақыны»

B. І.Жансүгіровтің «Абай» кітабы

C. М.Жұмабаевтың «Абай»

D. Ғабдрахман Сағдидың «Абай» мақаласы

E. Қ.Жұбановтың «Абай – қазақ әдебиетінің классигі»

$$$ A

1951 жылы қорғалған «Абайдың ақындық мектебі» атты диссертацияның авторыА. Қ.Мұқаметханов

B. Қ.Жұмалиев

C. Б.Кенжебаев

D. М.Әуезов

E. М.Мырзахметов

$$$ В


Ескендір тақырыбын жыр еткен ақындар

А. Еуропа ақындары

B. Низами

C. ШәкәрімD. Фирдоуси

E. Аталғандардың барлығы
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет