Қазақ тілі пәнінен тест жинағы. Мазмұны: Фонетикабет1/6
Дата22.08.2017
өлшемі1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Қазақ тілі пәнінен

тест жинағы.

Мазмұны:


Фонетика

Орфография - 17

Орфоэпия - 8

Тасымал - 15

Үндестік заңы - 10

Орфография-14

Орфоэпия - 11
Дыбыс үндестігі:

Ілгерінді ықпал - 9

Кейінді ықпал - 10

Тоғыспалы – 1


Лексика

Антоним-18 сұрақ

Омоним-11 сұрақ

Синоним -17сұрақ

Сөздің тура және ауыспалы мағынасы-16сұрақ

Диалект және кәсіби сөз -8сұрақ

Көп мағыналы сөз-5сұрақ

Термин.Күрделі сөз.Көнерген сөз-15сұрақ

Мақал-мәтел-4 сұрақ

Неологизм.Архаизм.Историзм-4 сұрақ


Морфология

Зат есім-30

1. Сөйлем мүшесіне қатыстысы-2

2.Туынды зат есімге қатыстысы-5
Сын есім-25

1.шырай түрі-6

2. дара сын есім-2

Сан есім-30

1.Есептік сан есім-2

2.Ретттік сан есім-1

3..Жинақтық сан есім-4

4.топтау сан есім-2

5.Сөйлем мүшесіне қатысты-6


Етістік-25

1.Етіс-2


2.Шақ-4

3.Рай-3


4.Тұйық етістік-3

5.Болымды,болымсыз етістік-2

6.Есімше,көсемше-5

Үстеу-30


Одағай-25

Шылау-25


Есімдік-25
Пунктуация

1. Үтір - 5

2. Сызықша - 5

3. Тырнақша - 5

4. Нүкте - 3

5. Қос нүкте – 6


Синтаксис

Сөз тіркесі, сөздердің байланысу түрлері, тәсілдері -23

Сөйлем мүшелері - 29

Оқшау сөздер - 7

Төл сөз бен автор сөзі - 5

Жай сөйлем синтаксисі - 53

Құрмалас сөйлем синтаксисі - 75


3.қатыстық сын есім-2

4.күрделі сын есім-4
ФОНЕТИКА

ОРФОГРАФИЯ – ОРФОЭПИЯ

1.Орфоэпиялық нормаға сай сөз.

А) Ашша.

В) Дұрыс .

С) Әркім .

Д) Бұрын .

Е) Кеңесбек .

2. Сөздің орфографиялық нормаға сай жазылған түрін көрсетіңіз.

А) Дүниеқор.

В) Дүгиехор.

С) Дуниеқор. Д) Дүнияқор. Е) Дүние қор.

3. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз.

А) Күлдіргү.

В) Күлдіргі.

С) Күлдіргы.

Д) Күлдүргі.

Е) Күлдырғы.

4. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз.

А) Сыяды. В) Сияды. С) Сыйады. Д) Сиады.

Е) Сыйяды.

5. «Орфоэпия» терминінің анықтамасы қайсы?

А) Дұрыс жазу ережелері.

В) Дауысты дыбыстардың үндестігі.

С) Дұрыс айту ережелері.

Д) Тыныс белгілері.

Е) Дауыссыз дыбыстар жүйесі.

6.Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз.

А) Ию. В) Иіу. С) Ийю. Д) Иу. Е) Ію.

7. Айтылуы бойынша жазылған сөзді көрсетіңіз.

А) Тұрсынкүл, В) Жұмысшы. С) Қара ат.

Д) Жаздыгүні.

Е) Сары ала.

8. Орфоэпиялық норманың сақталу орнын көрсетіңіз.

Жас шағында.

А) түбір сөзде

В) туынды сөзде

С) тіркес сөзде

Д) қос сөзде

Е) біріккен сөзде

9. Орфографиялық принципке сай келетін сөз қайсы?

А) Айыналасу. В) Айзы қану. С) Айақсыз.

Д) Айуан. Е) Аюан.

10. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз.

А) Кейуана. В) Кеюана. С) Кеюна. Д) Кеиуана.

Е) Кейюна.

11. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз.

А) Есен келді. С) Есең келді. Д) Есен гелді.

В) Есең гелді. Е) Есеңгелді.

12. Орфоэпия нормасына сай сөз қайсы?

А) Көрік.В) Жазса.С) Досжан.Д) күңгірт.Е) Жеңісбек.

13. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз.

А) Абірой.В) Абирой.С) Абырой.Д) Әбірой.Е) Аброй.

14. Орфография бойынша дұрыс жазылған сөзді көсетіңіз.

А) Қийын

В) Қыйын


С) Қииын

Д) Қиын


Е) Қиин

15. Орфография бойынша дұрыс жазылған сөз.

А) Қыяңқы

В) Қиянқы

С) Қияңқы

Д) Қианқы

Е) Қиаңқы

16. Айтылуы жағынан дұрыс сөзді көрсетіңіз.

А) Көз жазбау.

В) Көжазбау.

С) Көж жазбау.

Д) Көс жазбау.

Е) Көзі жазбау.

17. Орфографияға сай сөзді көрсетіңіз.

А) Кінарат.

В) Кінәрат.

С) Кінәрәт. Д) Кінарәт. Е) кінерәт.

18. Орфографиялық яғни дұрыс жазылу заңдылығының орнын көрсетіңіз.Жүзім. Өрік.

А) Туынды сөде.

В) Қос сөзде.

С) Түбір сөзде.

Д) Біріккен сөзде.

Е) Күрделі сөзде.

19. Айтылуы жағынан дұрыс сөзді көрсетіңіз.

А) Құлан құрық.

В) Құлаң ғұрық.

С) Құлан ғұрық.

Д) Құлаң құрық.

Е) Құлам құрық.

20. Орфографияға сай жазылған сөзді көрсетіңіз.

А) Аяйын.

В) Айайын.

С) Аияиын.

Д) Айяйын.

Е) Аяйн.

21. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз.

А) Қияли

В) Қыяли


С) Қыйали

Д) Қиали


Е) Қийали

22. Орфграфия бойынша дұрыс жазылғанын көрсетіңіз.

А) сыйрақ

В) сирақ


С) сыирақ

Д) сыйырақ

Е) сиырақ

23. Естілуі бойынша жазылатын сөзді табыңыз.

А) Диалог.

В) Өзенге кел.

С) Қыстыгүні.

Д) Жаз сайын. Е) Күндіз.

24. Орфография бойынша жазылған сөзді көрсетіңіз.

А) Қария. В) Кәрия. С) Кәриа.

Д) Қариа. Е) Қарыя.

25. Орфография бойынша дұрыс жазылған сөз.

А) Ақылгой В) Ақылкөй С) Ақылғой

Д) Ақылқой Е) АқылгөйТасымал.

1. Буынға дұрыс бөлініп тұрған сөзді табыңыз.

А) Ба-сп-а-сөзд-ен.

В) А-лыс-тан.

С) Ша-ппа-шот.

Д) Нег-а-т-ив.

Е) Ал-ыс-тан.

2. Тасымалдауға келмейтін қатарды көрсетіңіз.

А) жаңа

В) дәулет

С) жастық

Д) ара


Е) бағала

3. Дұрыс тасымалданған сөзді көрсетіңіз.

А) О-юлы.

В) Үміт-сіз.

С) 25-кг.

Д) Кітаб-ымыз.

Е) Қазақс-тан.

4. Тасымалданбайтын сөзі бар сөйлемді көрсетіңіз.

А) Мұқанның жасы қырық бестерге келген.

В) Осы адам үш жүз түрлі шөп жинады.

С) Дүниеде түрлі-түрлі адамдар кездеседі.

Д) Жасыңа, кәріңе саулық берсін.

Е) Қалаға барып, ескі достарыңа жолықты.

5. Тасымалданбайтын сөзі бар сөйлемді көрсетіңіз.

А) Басқа тілді үйрену қажет.

В) Жапан түзде жалғыз қалғандай сезінді.

С) Адамның ықылас – ниеті жақсы болсын.

6. Тасымалдауға келмейтін қатар.

А) Ардақ

В) Жеңіс


С) 10 см

Д) Қарағанды

Е) Семей.
7. Тасымалданбайтын сөз.

А) Дала.


В) Туыс.

С) Сүрт.


Д) Бағын.

Е) Сүйкімді.

8. Тасымалдауға болмайтын сөзді табыңыз.

А) Ата.


В) Сана.

С) Еңбек.

Д) Ұялу.

Е) Ынтымақ.

9. Дұрыс тасымалданған сөзді көрсетіңіз.

А) Жұ-мыс-сыз.

В) ЮНЕС-КО.

С) 11 – см.

Д) Съезд-ің.

Е) Пар-кке.

10. Тасымалдауға келмейтін сөзді көрсетіңіз.

А) Береке.

В) Тарих.

С) 10 км.

Д) Бесік.

Е) Семей.


11. Тасымалдауға келмейтін буын.

А) Жеребе.

Б) Сыйлас.

С) БҰҰ.


Д) Арман.

Е) Кейиді.

12.Тасымалдауға болмайтын сөзді көрсетіңіз.

А) Ата.


В) Буындар.

С) Қала.


Д) Дала.

Е) Бала.


13. Дұрыс тасымалданбаған сөз.

А) Ту-ыс-ты.

В) Дәп-тер-ге.

С) Жаң-ғы-ртты.

Д) Қа-зақ.

Е) Бо-та-гөз.

14. Тасымалданбайтын сөзді табыңыз.

А) Ақнұр.

В) Сағындық.

С) Бәтіш.

Д) Барлық.

Е) М.Дулатов.

15. Тасымалдауға болатын сөзді көрсетіңіз.

А) Әке, ана, өмір.

В) 50см, 40т, 50км.

С) ҚазМЗУ, ҚазМҰУ.

Д) қала, жолдас.

Е) Қ.Жұбанов, С.Аманжолов.
Д) Көрмегелі біраз жылдар өтті.

Е) Жасарып қат бабаңның тұрған кезі.

ҮНДЕСТІК ЗАҢЫ
1. Үңдестік заңына бағынбайтын сөз.

 1. Халық.

 2. Астана.

 3. Ауызекі.

 4. Қарағанды.

 5. Сызғыш.

2. Үндестік заңына бағынбайтын сөз.

А. Жартас.

В. Әпербақан.

С. Қоғамтану.

Д.Ұлбосын.

Е. Өнеркәсіп.
3. Үндестік заңына бағынбайтын қосымшаны көрсетіңіз.


 1. Көңілсіз.

 2. Дүниеқор.

 3. Талапты.

 4. Тағала.

 5. Ғажайып.

4. Үндестік заңына бағынбай тұрған сөзді көрсетіңіз.

А. Қонақ.

В. Ақылды

С. Бөлме


Д. Өнерпаз

Е. Балалар


5. Үндестік заңына бағынбай тұрған сөзді көрсетіңіз.

А. Майбасар.

В. Ашуланшақ.

С. Көрікті.

Д. Ешқашан.

Е. Жуынды.6. Үндестік заңына бағынатын қосымшаны табыңыз.

 1. –паз.

 2. –кер.

 3. –хана.

 4. –мен.

 5. –ды.

7. Үндестік заңына бағынбайтын қосмшаны табыңыз.

 1. Қалалық.

 2. Әсемпаз.

 3. Білімді.

 4. Кілтті.

 5. Дұрыс.

8. Үндестік заңына бағынбайтын қосымшаны белгілеңіз.

 1. Адамдық

 2. Бейімбет

 3. Гүлді

 4. Әкетай

 5. Адуынды

9. Үндестік заңына бағынбай тұрған сөзді көрсетіңіз.

 1. Төбешік

 2. Қосаяқ

 3. Жансүгір

 4. Сенімді

 5. Жайылым

10. Үндестік заңына бағынбай тұрған сөз.

 1. Текті

 2. Тәрбиелі

 3. Өрелі

 4. Бейбітшілік

 5. Баспасөз

Орфография-Орфоэпия
1.Дұрыс жазудың кепілі не, белгілеңіз.

 1. Синонимдік сөздік.

 2. Орфографиялық сөздік.

 3. Орфоэпиялық сөздік.

 4. Терминологиялық сөздік.

 5. Аударма сөздік.

2. Орфографиялық ережеге сай жалғанған қосымшаны аңықтаңыз.

 1. Ансамбльге.

 2. Анмасбльды.

 3. Ансамбліы.

 4. Ансамбльдан.

 5. Ансамблын.

3. Айтылуы жағынан дұрыс сөзді көрсетіңіз.

 1. Жанбейіс.

 2. Жампейіс.

 3. Жанпейіс

 4. Жаңпейіс.

 5. Жамбейіс.

4. Дұрыс жазылмаған сөзді көрсетіңіз.

 1. Лестіру.

 2. Ілгіш.

 3. Лайық.

 4. Рақмет.

 5. Лашық.

5. Дұрыс жазылған сөзді табыңыз.

 1. Қахһарман.

 2. Қақарман.

 3. Қахарман.

 4. Қакарман

 5. Қаһарман.

6. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз.

 1. Ырсыяды.

 2. Ырсыйады.

 3. Ырсийады.

 4. Ырсияды.

 5. Ырсйяиын.

7. Қате жазылған сөзді табыңыз.

 1. Күн ілгері.

 2. Ертеңге.

 3. Құрбосқа.

 4. Ертелі-кеш.

 5. Кешке дейін.

8. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз.

 1. Мыйя.

 2. Мийя.

 3. Миыа.

 4. Мия.

 5. Миа.

9. Орфографиялық принципке бағынған сөзді табыңыз.

 1. Күндүз.

 2. Өнөр.

 3. Жұлдұз.

 4. Еңкею.

 5. Бейсембі.

10. Орфоэпиялық нормаға сай сөзді табыңыз.

 1. Бұрын.

 2. Кеңесбек.

 3. Ашша.

 4. Әркім.

 5. Дұрыс.

11. Дұрыс жазылған сөзді көрсетіңіз.

 1. Лагеры.

 2. Лагерьы.

 3. Лагерды.

 1. Лагері.

 2. Лагерьі.

12. Орфоэпия нормасына сай жазылған сөз қайсы, табыңыз.

 1. Жүктү.

 2. Жарыйды.

 3. Мәңгу-бақый.

 4. Жарыйалану.

 5. Әлдекім.

13. Орфографиялық нормаға сай жазылған сөзді табыңыз.

 1. Айаққап.

 2. Жыйнақтау.

 3. Қойулану.

 4. Тайақша.

 5. Бесуақ.

14. Айтылуы жағынан дұрыс сөзді көрсетіңіз.

 1. Жирең гөк.

 2. Жирен көк.

 3. Жирең көк.

 4. Жирен гөк.

 5. Жирем көк.

15. Орфография бойынша дұрыс сөзді табыңыз.

 1. Көз ғарас.

 2. Көзқарас.

 3. Көз карас.

 4. Көзғарас.

 5. Көз-ғарас.

16. Айтылуы жағынан дұрыс сөзді көрсетіңіз.

 1. Күшігер.

 2. Күш-жігер.

 3. Күш шігер.

 4. Күж жігер.

 5. Күжігер.

17. Естілуі бойынша жазылып тұрған сөзді табыңыз.

 1. Басшы,құсша,сөзсіз.

 2. Сөз жоқ, бозжирен, көк ала.

 3. Сөмбеді, қарала, сәңқой.

 4. Ала қап, қара көк, мал қора.

 5. Тұз жалау, күз жақын, бос шылбыр.

18. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз.

 1. Ақиу.

 2. Ахию.

 3. Ақыйу.

 4. Ақию.

 5. Ақіиу.

19. Айтылуы жағынан дұрыс сөзді көрсетіңіз.

 1. Қайраң қалу.

 2. Қайраң ғалу.

 3. Қайрам ғалу.

 4. Қайран қалу.

 5. Қайрам қалу.

20. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз.

 1. Рің.

 2. Ырің.

 3. Рың.

 4. Ірін.

 5. Ірің.

21. Айтылуы жағынан дұрыс сөзді көрсетіңіз.

 1. Боз жорға.

 2. Бос шорға.

 3. Бош жорға.

 4. Бож жорға.

 5. Боз зорға.

22. Айтылуы мен жазылуында айырмашылық бар сөзді табыңыз.

 1. Күндіз-түні..

 2. Жан-жануар.

 3. Ойын-сауық.

 4. Іші-сырты.

 5. Ақын-жазушы.

23. Орфоэпия нормасына сай сөзді табыңыз.

 1. Азшылық.

 2. Мекен.

 3. Кездесу.

 4. Башшы.

 5. Жүздесу.

24. Айтылуы жағынан дұрыс сөзді көрсетіңіз.

 1. Қырым гету.

 2. Қырым кету.

 3. Қырын гету.

 4. Қырын кету.

 5. Қырың гету.

25. Орфоэпия нормасына сай сөзді табыңыз.

 1. Ақ көйлек.

 2. Үлкен әулет.

 3. Соңғы тәсіл.

 4. Ерекше мінез.

 5. Көг лақ.


Дыбыс үндестігі
1. Дыбыс үндестігін тағы қалай деп атауға болатынын көрсетіңіз.

  1. Сингармонизм.

  2. Буын үндестігі.

  3. Ассимиляция.

  4. Эвфемизм.

  5. Табу.

2.Кейінді ықпалды табыңыз.

 1. Қамысбай.

 2. Ала кел.

 3. Ақ лақ.

 4. Арбакеш.

 5. Қара қой.

3. Кейінді ықпалды табыңыз.

 1. Ақмоладан.

 2. Қалалық.

 3. Қала.

 4. Жүсіпбек.

 5. Күз сайын.

4. Кейінді ықпалды табыңыз.

 1. Жұмысшы.

 2. Ағашпен.

 3. Өмір.

 4. Өміршең.

 5. Әншілер.

5. Ілгерінді ықпалды табыңыз.

 1. Ақ ешкі

 2. Жұмыскер.

 3. Жазушылар.

 4. Ұшқышсың.

 5. Құлын.

6. Кейінді ықпалды табыңыз.

 1. Ашса.

 2. Геологпен.

 3. Таңертең.

 4. Әрқалай.

 5. Бетегеден.

7. Кейінді ықпалды табыңыз.

 1. Әрқалай.

 2. Ала кел.

 3. Жасөспірім.

 4. Оразжан.

 5. Алатаудың.

8. Ілгерінді ықпалды табыңыз.

 1. Арбакеш.

 2. Ақбала.

 3. Күдік.

 4. Халықтікі.

 5. Жастармен.

9. Ілгерінді ықпалды табыңыз.

 1. Балаша.

 2. Қайығы.

 3. Ашса.

 4. Үйшік.

 5. Сөзсіз

10. Ілгерінді ықпалды табыңыз.

 1. Кісі.

 2. Тұc-тұстан

 3. Теңізші.

 4. Бөлінген.

 5. Талдықорған.

11. Ілгерінді ықпалды табыңыз.

 1. Телеграф.

 2. Үлкендер.

 3. Шілдеде.

 4. Көзқарас.

 5. Қала.

12. Кейінді ықпалды табыңыз.

 1. Ұшсын.

 2. Қара көз.

 3. Падиша.

 4. Жүзсе.

 5. Жайнамыз.

13. Ілгерінді ықпал бар жерді көрсетіңіз.

 1. Сабағы.

 2. Есбай.

 3. Жанбады.

 4. Сөзшең.

 5. Жазсаң.

14. Кейінді ықпалды табыңыз.

 1. Қашса.

 2. Сынып.

 3. Сөзсіз.

 4. Ішсе.

 5. Қарбыз.

15. Біріккен сөз сынарындағы көршілес дыбыстардың ілгері-кейінді бір-біріне әсер етіп, екі жағының да өзгеріске түсетін жерін көрсетіңіз.

 1. Ырысжан.

 2. Қос шелек.

 3. Күзгі.

 4. Боранбай.

 5. Жүрегі.

16. . Ілгерінді ықпал бар жерді көрсетіңіз.

 1. Бір күнгі.

 2. Сегіз ай.

 3. Шеберхана.

 4. Кетіп қалды.

 5. Күтіп алды.

17. Кейінді ықпалды табыңыз.

 1. Тобылғы.

 2. Құрманбек.

 3. Базаралы.

 4. Бұлтты күні.

 5. Қызыл күрең.

18. Сөз аралығындағы ілгерінді ықпал бар жерді көрсетіңіз. 1. Еліктің лағындай ойнақтады.

 2. Нан алып шықты.

 3. Иіс кемпірді қасына шақырды.

 4. Күн ауған шақ.

 5. Өз ісіне сақ бол!

19. Сөз аралығындағы кейінді ықпалды табыңыз.

 1. Әр күні бір жаңалық болады.

 2. Алматы-жасыл қала.

 3. Студенттердің көбі- астаналықтар.

 4. Біздің достарымыз ұйымшыл.

 5. Бала- біздің бақытымыз.

20. Сөз аралығындағы кейінді ықпалды табыңыз.

 1. Орынбай біліммен озады.

 2. Тоқсан жасқа толды.

 3. Білім басы-бейнет, соңы-зейнет.

 4. Ат екі күн иесін күтті.

 5. Жолдың екі жағы-биік.

21. Ілгерінді ықпал бар жерді көрсетіңіз.

 1. Сөзшең.

 2. Сабағы.

 3. Жазсаң.

 4. Жанбады.

 5. Есбай.

22. Ілгерінді ықпал бар жерді көрсетіңіз. 1. Тасымал.

 2. Шаруашылық.

 3. Жүре алмады.

 4. Меңдіқұл.

 5. Ақ лақ.


Буын үндестігі
1.Буын үндестігіне бағынбайтын сөзді табыңыз.

 1. Үлкенбісің.

 2. Күләнға.

 3. Гауһардай.

 4. Әншіміз.

 5. Жұмысшы.

 1. Буын үндестігінің ғылыми түрдегі атауы.

 1. Синтаксис.

 2. Фонетика.

 3. Орфоэпия.

 4. Сингармонизм.

 5. Орфография.

 1. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаны көрсетіңіз.

 1. Баланікі, әкетай, діндар.

 2. Дауылға, әдебиетті, халықта.

 3. Гүлді, шелекке, бұйрықты.

 4. Ыдысқа, кесені, ақында.

 5. Шешімі, жиында, көршілер.

 1. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаны көрсетіңіз.

 1. –ым,-ім,-м.

 2. –тай,-тал.

 3. –дан,-ден,(-тан,-тен,-нан,-нен,)

 4. –а,-е,-қа,-ке.

 5. –сы,-сі,-ы,-і.

 1. Буын үндестігіне бағынбайтын біріккен сөзді көрсетіңіз.

 1. Өнеркәсіп, арасалмақ, көпмүше.

 2. Айтқожа, Айғыз, Тұрсынзада.

 3. Бүкілодақтық, Бірыңғай, қыстыгүні.

 4. Қарақұс, келіссөз, арақатынас.

 5. Құрбақа, аққұтан, аққу.

 1. Буын үндестігіне бағынбай тұрған қосымшаны белгілеңіз.

 1. Тасаттық.

 2. Жұмыскер.

 3. Қалалық.

 4. Табандылық.

 5. Еңбекті.

7. Буын үндестігіне бағынбайтын біріккен сөзді көрсетіңіз.

 1. Ақтөбе, Сарарқа, Сарағаш.

 2. Төрегелді, Нұрғожа, Қаламқас.

 3. Соқыртеке, бесатар, жанкүйер.

 4. Дәметкен, Ұлбосын, Аққыз.

 5. Досжан,Өтепберген, Талдықорған.

8.Буын үндестігіне бағынбайтын біріккен сөзді көрсетіңіз. 1. Көзәйнек, көзкөрген, көсемсөз.

 2. Ержүректік, ешкемер, жалақор.

 3. Автоқалам, халықаралық, жаратылыстану.

 4. Жезқазған, Екібастұз, әдебиеттану

 5. Қолбасшы, қазтабан, қазанжаппа.

9. Буын үндестігіне бағынбайтын біріккен сөзді көрсетіңіз.

 1. Ұлмекен,Амангелді, Қарагөз.

 2. Таужылан, тауықбас, ұшқат.

 3. Ортағасырлық, саршұнақ, сарсу.

 4. Жұпарағаш, басқұр, әлдебіреу.

 5. Тасұсатқыш,тасағыш, иманшарт.

10. Буын үндестігіне бағынбай тұрғансөз қай сөз табынан, белгілеңіз.

Ол асығыс-үсігіс жиналды. 1. Етістік.

 2. Үстеу.

 3. Сын есім.

 4. Сан есім

 5. Зат есім.

Лексика. Антоним
1.Қарамен жазылған сөздер- мағынасына қарай қандай сөздер?

Үлкен бастар, Кіші қостар.

А)Омоним в)Синоним с)Антоним д)Көп мағыналы е)Ауыспалы мағыналы

2. «Қыздың жиған жүгіндей» тұрақты сөз тіркесінің антонимі.

А)әдемі в)көркем с)ретсіз д)көрікті е)әсем

3.Антоним сөздерді тап.

А)Үбірлі –шүбірлі в)Тұнық-лай с)Ұялу-имену д)Асты-жаны е)Үлкендік-ағалық

4.Антоним сөздерді тап.

А)Үрпию-ербию в)Жанды-жақты с)Шайтан-пері д)Тұнжырау-жадырау

Е)Шабу-ору

5. Антоним сөздерді тап

А)Сөндіру-өшіру в)Алапай-талапай с)Жоғары-жанында д)Алыста-шалғайда е)Ақ жүрек-арам

6.Антонимдік жұпты көрсет.А)Күнгей-көлеңке в)Ұшан-теңіз с)Тіршілік-жан бағу д)Әбден шаршау е)Талантты-дарынды

7. Антоним сөздерді тап

А)Үздік-создық в)Ұялщақ-ұяң с)Ызақор-шақар д)Үстем-басым е)Жөндеу-бұзу

8. Антоним сөздерді тап

А)Арымай-ашымай в)Атамекен-жат жұрт с)Сусындау-шөлі қану д)Таңдау-талғау е)Алқа-салқа

9.Антонимдік жұп қайсысы?

А)Бажа-абысын в)Аралас-құралас с)Сәлем-сауқат д)Құмырсқа бел-жіңішке бел е)Араны ашылды-тәбеті тартпады

10. Антоним сөздерді тап

А)Үгіттеу-уағыздау в)Жеңіл-желпі с)Жайпақ-шұңғыл д)Үйлі-жайлы е)Тілектес-тілеулес

11. Антонимдік жұпты көрсет

А)Қынай бел-сұлу в)Ұзын құлақ-өсек с)Теріс-оң д)Ашығу-тоңу е)Ашулы-ашқарақ

12. Антоним сөздерді көрсет

А)тыным, тыныштық таппаған в)Адамның басы көрікті бас с)Жақсылық пен жамандық болды егіз д)Бұраң бел, алма мойын е)Ара гүлге қонды

13.Антоним дегеніміз не?

А)Тұлғасы, дыбысталуы бір, бірақ мағынасы бір-бірінен алшақ

В)Бір-біріне мағынасы қарамақарсы айтылатын сөздер

С)Тұлғасы әр түрлі,мағыналары бір-біріне жақын сөздер

Д)Сөзге грамматикалық мағына үстейтін,сөзбен сөзді байланыстыратын

Е)Бастауыш пен баяндауыштың байланысы
14.Антонимдік жұпты көрсет.

а)бақыру-бажылдау в)шалғай-жырақ с)ауырлау-жеңілдеу д)батыл-өткір е)бар-аз

15.Антонимдес сөз тіркесін тап.

а)Тоғайлы жер,егінді алқап в)жуан таяқ, жіңішке таяқ с)жұмыр ағаш, майысқақ ағаш д)туған өлке, таулы жер е)тебеген ат, сүзеген сиыр

16.Мақалдардан антонимдік қолданыстағы сөзді тап.

а)Жігіттің екі сөйлегені өлгені в)Ер қаруы-бес қару с)Нар тәуекел-ер ісі д)Жауды басындырма, жақынды ашындырма е)Жақсыдан- шарапат, жаманнан кесатап

17.Антоним сөздерді тап


Каталог: uploads -> doc -> 02de
doc -> Ғарыш әлеміне саяхат
doc -> Сабақ тақырыбы: Шерхан Мұртаза «Ай мен Айша» романы Сабақ мақсаты: ҚР «Білім туралы»
doc -> Сабақтың тақырыбы Бала Мәншүк ( Мәриям Хакімжанова) Сілтеме
doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері
doc -> Сабақ Сабақтың тақырыбы : Кіріспе Сабақтың мақсаты : «Алаштану» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны, Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметі тарихының тарихнамасы мен дерекнамасына қысқаша шолу
doc -> Тәрбие сағаттың тақырыбы: Желтоқсан жаңғырығы
doc -> Сабақтың тақырыбы : Әбунасыр Әл- фараби Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Үкілі Ыбырай Мектеп:№21ом мерзімі
02de -> Қазақ тілі 4 сынып


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет