«ДӘстірлік даны өндіру үшін технология» 5B072800 «Өңдеу өндірісінің технологиясы» мамандығынабет6/13
Дата03.02.2020
өлшемі1,57 Mb.
#57062
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Байланысты:
тппк61 лекции срсп


Бақылау сұрақтары:

1. Астық кептірудің негізгі мақсаты мен міндеттерін ата.

2. Астық кептірудің негізгі шарттарын ата.
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиет:

1. Резчиков В.А., Налееев О.Н., Савченко С.В. Технология зерносушения – Учебник. - Алматы, 2000. - 400 с.

2. Вобликова Е.М. Технология хранения зерна - М. - 2003 г -448с.

3. Вобликов Е.М. и др Послеуборочная обработка и хранение зерна - М.-2001 г . - 240 с.

4. Вобликова Е.М. Технология элеваторной промышленности –М. – 2003г.

5. Хосни К. Зерно и зернопродукты – М. - 2003 г.

6. Филин В.М. Оценка качества зерна крупяных культур на малых предприятиях, 2003 г.

7. Проценко Г.И. Вентиляционные и пневмотранспортные установки зерноперерабатывающих предприятий, 2000 - 95 с.

8. Малин Н.И. Энергосберегающая сушка зерна, 2004 г-239 с.

9. Демский А.Б. Комплектные зерноперерабатывающие установки малой мощности, 2004 – 263 с.

10 Карпов А.Ф. Послеуборочная обработка зерна.

2. Қосымша әдебиет:

1. Егоров Г.А. Технология переработки зерна. Учеб.пособие для вузов. - М.: Колос, 1977 – 376 с.

2. Баум А.Е., Резчиков В.А. Сушка зерна. - М.: Колос, 1983. – 223 с.

3. Ким Л.В., Пащенко Л.П. Зерносушение и зерносушилки: Учеб. Пособие. - Воронеж, 1999. – 152 с.4. Трисвятский Л.А., Мельник Б.Е. Технология приема, обработки, хранения зерна и зерновых продуктов его переработки.– М.: Колос, 1983. – 351 с.

5. Карпов Б.А. Технология послеуборочной обработки и хранения зерна.– М.: ВО «Агропромиздат», 1987. – 288 с.

6 Мясникова А.В., Ралль Ю.С., Трисвятский Л.А., Шатилов И.С. Товароведение зерна и продуктов его переработки. М, 1992г.-431 стр.
7. Жидко. В.И., Резчиков В.А., Уколов В.С. Зерносушение и зерносушилки: учеб. пособие для ВУЗов. М, КОЛОС, 1982. - 239 стр.

8. Воронцов О.С. Элеваторная промышленность, зерносушение и зерноочистке. - Учебное пособие, 1974 – 432с.

9. Малин Н.И. Справочник по сушке зерна – М.: 1986-159с.

Дәріс № 10

Шахталық астық кептіргіштерде астық кептіру технологиясы
Дәріс құрылымы:

1. Шахталық астық кептіргіштердің сұлбалары.

2. Кептіру режимдері.
1. Шахталық астық кептіргіштердің сұлбалары.

Ауыл шаруашылығы өндірісінде дәнді және тұқымдарды кептіру үшін СЗШ-СЗШ-16А өндірістік шахталық астық кептіргіштер кеңінен қолданылады. Кептіргіштердің кептіргіш камерасы биіктігі көлденең қиманың жақтарынан бірнеше есе асатын мұнара болып табылады.

Шахталық кептіргіштер үздіксіз жұмыс істейтін қондырғылар болып табылады.

Белгіленген жұмыс режимі кезінде астық шахтаның жоғарғы бөлігіне үздіксіз келіп түседі және одан астыңғы жағына үздіксіз аяқталады.Астық ауырлық күші және астық массасының сусымалылығы есебінен қозғалады. Кептіру агенті астық ағымына көлденең қозғалады (сурет. 31). Шахтадағы астық қабаты бірнеше қопсытылған және астық қозғалысы кезінде әртүрлі бағыттарда бұрылып, кептіру агентімен өзара іс-қимыл жақсарады және ылғал алмасу тездейді.Астық қозғалысының жылдамдығы мен оның шахтада болу уақытын шығару құрылғысының көмегімен реттейді. Астықтың шахтада болу ұзақтығы шамамен 40 мин және бір өткізу кезінде оның ылғалдылығы 4-ке төмендейді...6%. Астық қабатына кептіру агентінің қозғалысының орташа жылдамдығы 0,3...0,6 м/с, яғни ол 2...Камералы кептіргіштерде қозғалмайтын үйіндіні кептіруге қарағанда 3 есе жоғары. Бұл параметр ары қарай кептіру агентінің меншікті берілуін шектейтін болып табылады. Оның жылдамдығы көп болған жағдайда, астықты шахтадан кептіру агентімен бірге шығару қаупі туындайды.Сурет. 1. Шахталық астық кептіргіштің технологиялық схемасы:

1 — шахталар; 2 — желдеткіш; 3 — диффузор; 4 — кептіру агентінің арынды камерасы; / — астық; // — кептіру агенті.

Оңтайлы технология мен кептіру режимдерін негіздеу үшін принципті, ол арқылы кептіру агенті өтетін астық қабатының қалыңдығы болып табылады. Егер кептіру агенті осындай астық қабатына 40 мин бойы әсер етсе, кептіру процесінде қалыңдығы 100 астық үйіндісінің шағын бөлігін ғана басып алуы мүмкін...150 мм. Кептіру шахтаның барлық көлемінде болуы үшін оны үйіндіні қалыңдығы 100 жеке қабаттарға бөліп тұратын арнайы канал-қораптармен жабдықтайды...150 мм, кептіру аймағының қалыңдығына сәйкес келеді. Әрбір осындай қабатқа кептірудің жаңа агенті келеді және ылғал себілгеннен кейін шахтаның сыртына шығарылады.

Қарапайым түрінде қораптар ашық төменгі қыры бар табақты металдан жасалған бес бұрышты арна болып табылады. Қораптар шахтада оның барлық биіктігі бойынша қатармен орнатылады. I шахтаның қабырғаларындағы әрбір қорап үшін оның қимасына сәйкес тесік кесіліп, ол арқылы кептірудің жаңа агенті жүргізілетін болады, және бұл жағдайда қорап жеткізуші деп аталады немесе жұмыс істеп тұрған кептіру агенті — бұрғыш қорап шығарылады. Жеткізуші қораптардың кіріс саңылаулары әдетте оттық құрылғыға, ал бұрғыш қораптардың Шығыс саңылаулары қарама — қарсы шығады. Барлық жеткізуші және бұрғыш қораптарда бір жамбас саңырау болып табылады. Жеткізуші және бұрушы қораптардың саны әдетте бірдей және олар кезектесіп немесе бүтін қатармен немесе әр қатармен кезектеседі. Шахталық кептіргіштердің маңызды технологиялық құндылығы-оларда кең шектерде кептіргіш камерада астықтың болу ұзақтығын реттеуге және өңдеудің берілген температуралық режимін ұстап тұруды жеткілікті сенімді қамтамасыз етуге болады. Шахтада астықты кептіру келесідей болады. Кептіру агенті әрбір жеткізуші қораптың ашық терезесінен тесік келіп түседі, оның барлық ұзындығына таралады және содан кейін ашық төменгі қырынан астық үйіндісіне өтеді. Кейіннен саңылауаралық кеңістіктер бойынша жақын бұрғыш қораптарға ұмтылады, олар жеткізуші қораптың қабырғаларынан 150 мм. Осылайша, Астық арқылы кептіру агентінің жол ұзындығы Кептіру аймағының өлшемдеріне сәйкес келеді,бұл оның ылғалмен жеткілікті толық қанығуын қамтамасыз етеді және сонымен бірге пайдаланылған жағдайда астық үйіндісі арқылы бос жолды болдырмайды.

Қораптардың болуына байланысты шахтадағы барлық астық көлемі ылғалдың үздіксіз булану процесі болатын кептіру аймағы болып табылады, бұл астық температурасының төмендеуіне әкеледі. Демек, шахталық кептіргіштерде астық температурасы келіп түсетін кептіру агентінің температурасынан әрдайым төмен, сондықтан оны қарапайым камералық кептіргіштерге қарағанда күшті қыздыруға болады.


Кептіру кезінде материал тығыздалады, көлемі азаяды. Бірақ көлемнің төмендеуі бастапқыда тұқымның шеткі қабаттарында ғана пайда болады, ал ішкі бөлігі өзгеріссіз қалады, бұл тұқымдарда үлкен физикалық жүктемелерді тудырады және олар бастапқыда тек қабықшаларын, содан кейін орталық бөлігін жарып жібереді. Сондықтан дәнді дақылдардың тұқымдары дәнді дақылдардың тұқымына қарағанда жұмсақ температурада кептіріледі. Бұршақ тұқымын жылыту 30 ... 35 - 40 ... 45ES аралығында болады. Тиісінше, кептіргіштердің өнімділігі төмендейді.

Тұқымдардың жарылып кетуіне жол бермеу үшін, сондай-ақ тұрақты кептіру жылдамдығының қолайлы жағдайында өңдеу үшін, кептіргіштердің көптеген түрлеріне ылғалдың кетуін 4 ..6% шегінде шектеу керек. Кейін кептіргіш арқылы астыққа бірнеше рет өту кезінде тегістеу кезеңі жүреді, орталық және шеткі бөліктер арасындағы ылғалдылықты қайта бөлу және теңестіру орын алады. Бұл астықты ылғал жоғалтудың жоғары жылдамдығында қайта кептіруге мүмкіндік береді. Алайда, кептіргіштен өтетін ылғалдың шектеулі кетуі түсіру процесін ұйымдастыруды күрт қиындатады, көбінесе бүлінуге әкеліп соқтыратын кептірілген астықты уақытша сақтауға мәжбүр етеді. Бұл білік пен барабан түріндегі кептіргіштердің елеулі кемшілігі. Кептіргіштердің түрлері және астықты кептіру әдістері келесі негізгі белгілермен ерекшеленеді: астықты жылумен қамтамасыз ету әдісі, астық қабатының күйі, кептіргіштің дизайны және оны пайдалану режимі.

Жылу астыққа қыздырылған ауа ағынымен (конвективті), басқа қатты затпен қыздырылған бетпен байланысып (өткізгішті), астықтан белгілі бір қашықтықта орналасқан қыздырылған денелерден жылу сәулелері (жылу сәулесі, радиация) арқылы, сондай-ақ электр тоғымен, дәнді дәнді дақылға орналастыру арқылы тасымалданады. жоғары жиілікті токтар. Астықтан белгілі бір ылғалдылықты механикалық жолмен алуға болады - центрифугалау немесе сығу.

Өндірісте дәнді және басқа да ауылшаруашылық материалдарын кептірудің кеңінен қолданылатын конвективті әдісі. Бұл әдістің нұсқалары жылытылмайтын сыртқы ауамен кептіру, қыздырылған ауамен кептіру және түтін газдарының ауамен араласуымен кептіру болуы мүмкін.

Кептіргіште астық қабаты бекітіліп, жылжымалы болады. Егер кептіргіште кептіргіш 2,30 м / с жылдамдыққа ие болса, астық қабаты қайнағанға ұқсас күйге түсуі мүмкін («сұйық төсек») немесе кептіру агентінің ағынымен сәйкес келеді, яғни ол суспензияда.

Кептіргіш пен астықтың өзара әрекеттесуінің беткі ауданы астық қабатының күйіне байланысты. Ол қаншалықты көп босатылса және соғұрлым қарқынды араласса, астық бетінің көп бөлігі ылғалды буландырады және қарқынды түрде кебеді.

Бекітілген қабатта кептіру агентінің астықпен белсенді әрекеттесу аймағы оның жалпы геометриялық бетінен аз мөлшерін алады, ал кептіру көп уақытты және ылғалмен қанықтыру үшін астық түбіндегі қозғалыс ұзақтығын алады. Жылжымалы қабат кептіру агентінің астықпен әрекеттесуі үшін жағдайды жақсартады, өйткені сіз ылғалдың булану аумағын арттырасыз және дәндердің айналуы кезінде дәннің кептіру агентімен байланысы аймағы жаңартылады.

Шахта, барабан, камера және басқа кептіргіш түрлері бар. Кептіргіште бір, екі немесе бірнеше кептіру камерасы болуы мүмкін, олар қатарлы немесе қатар жүреді. Дәнді жылумен қамтамасыз етудің әртүрлі принциптерін қолданатын бірнеше кептіру камераларынан конструкцияларды қолданыңыз.

Жұмыс режиміне сәйкес мерзімді және үздіксіз әрекеттің кептіргіштері ерекшеленеді. Пакеттік кептіргіштерде кептірілген астықты тиеу, кептіру және түсіру жұмыстары бірізді түрде жүргізіледі, яғни кептіру әрдайым бола бермейді. Үздіксіз кептіргіштерде бұл жұмыстар орындалады, сонымен бірге шикі дән қозғалмалы астық қабаты бар толтырылған кептіру камерасына үздіксіз түседі және сонымен бірге құрғақ дән камераның қарама-қарсы жағынан бірдей мөлшерде түседі. Кептіргіштер тұрақты және жылжымалы.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:

1. Астықты кептірудің негізгі мақсаттары мен міндеттерін атаңыз.

2. Астықты кептірудің негізгі шарттарын атаңыз.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1. Резчиков В.А., Налеев О.Н., Савченко С.В. Астықты кептіру технологиясы - оқулық. - Алматы, 2000 .-- 400 б.

2. Вобликова Е.М. Астықты сақтау технологиясы - М. - 2003 -448с.

3. Вобликов Е.М. және басқа астықты жинап алғаннан кейінгі қайта өңдеу және сақтау - М.-2001 - 240 с.

4. Вобликова Е.М. Лифт өндірісінің технологиясы –М. - 2003

5. Хосни К. Астық және астық өнімдері - М. - 2003

6. Филин В.М. Шағын кәсіпорындардағы дәнді дақылдардың сапасын бағалау, 2003 ж

7. Проценко Г.И. Астық өңдеу кәсіпорындарының желдету және пневматикалық көлік қондырғылары, 2000 - 95 с.

8. Малин Н.И. Энергияны үнемдейтін астықты кептіру, 2004 ж. - 239 с.

9. Демский А.Б. Төмен қуаттылықтағы астық өңдейтін толық зауыт, 2004 ж. - 263 с.

10 Карпов А.Ф. Астық жиналғаннан кейінгі өңдеу.

2. Бұдан әрі оқу:

1. Егоров Г.А. Астықты қайта өңдеу технологиясы. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. - М .: Колос, 1977 - 376 б.

2. Баум А.Е., Резчиков В.А. Астықты кептіру - М .: Колос, 1983.- 223 б.

3. Ким Л.В., Пащенко Л.П. Астықты кептіру және астық кептіру: Оқулық. Рұқсат. - Воронеж, 1999 .-- 152 б.

4. Трисвятский Л.А., Мельник Б.Е. Дәнді және дәнді дақылдарды қабылдау, өңдеу, сақтау технологиясы.- М .: Колос, 1983. - 351 б.

5. Карпов Б.А. Астықты егіннен кейінгі қайта өңдеу және сақтау технологиясы - М .: Агропромиздат, 1987. - 288 б.

6 Мясникова А.В., Ралл Ю.С., Трисвятский Л.А., Шатилов И.С. Астықты және оны қайта өңдеу өнімдерін тауарлық зерттеу. М, 1992.-431 бет.

         7. Сұйық. В.И., Резчиков В.А., Уколов В.С. Астықты кептіру және астық кептіру: оқулық. университеттерге арналған жәрдемақы. М, Колос, 1982.- 239 б.

8. Воронцов О.С. Элеватор өнеркәсібі, астықты кептіру және астықты тазарту. - Оқулық, 1974 - 432с.

            9. Малин Н.И. Астықты кептіруге арналған нұсқаулық - М .: 1986-159с.

10 дәріс

Шахталық астық кептіргіштерде астықты кептіру технологиясы


Дәріс құрылымы:

1. Шахта астық кептіргіштерінің схемалары.

2. Кептіру режимдері
1. Шахта астық кептіргіштерінің схемалары.

Ауылшаруашылық өндірісінде szsh-szsh-16a - ауылшаруашылық дәндері мен тұқымдары үшін ең көп қолданылатын жоғары дәрежелі шахталық астық кептіргіш.

Кептіргіштердің кептіру камерасы - мұнара, оның биіктігі қиманың бүйірлерінен бірнеше есе көп.

Білік кептіргіштер - бұл үздіксіз қондырғылар. Тұрақты жұмыс кезінде астық үздіксіз біліктің жоғарғы бөлігіне енеді, сонымен қатар одан төменгі бөлікке үздіксіз шығады. Астық дән массасының ауырлығы мен ағымдылығына байланысты қозғалады. Кептіру құралы астық ағымы бойынша қозғалады (Cурет 31). Шахтадағы астық қабаты біршама босатылып, астық қозғалыс кезінде әртүрлі бағытта айналатындығына байланысты кептіру агентімен әрекеттесу жақсарып, ылғал алмасу жылдамдатады. Астықтың қозғалу жылдамдығы мен шахтада өткізілетін уақыт сорғыштың көмегімен басқарылады. Шахтадағы дәннің сақталу ұзақтығы шамамен 40 минутты құрайды, ал бір өту кезінде оның ылғалдылығы 4 ... 6% төмендейді. Кептіру агентінің астық қабатындағы қозғалысының орташа жылдамдығы - 0,3 ... 0,6 м / с, яғни камералық кептіргіштерде бекітілген жағаны құрғатқаннан 2 ... 3 есе жоғары. Шахтаға кіру және шығу кезінде кептіру агентінің жылдамдығы 5 м / с жетеді. Дәл осы параметр кептіру агентінің нақты жеткізілімін одан әрі ұлғайтуды шектейді. Үлкен жылдамдықта сарқылған кептіргішпен бірге шахтадан астықты шығару қаупі бар.Сур. 1. Өзекті астық кептіргіштің технологиялық схемасы:

1 - шахта; 2 - желдеткіш; 3 - диффузор; 4 - кептіру агентінің қысым камерасы; / - астық; // - кептіргіш.

             Оңтайлы технология мен кептіру режимдерін негіздеуде кептіру агенті өтетін астық қабатының қалыңдығы маңызды мәнге ие. Кептіргіш біліктердің қарама-қарсы қабырғалары арасындағы ең аз қашықтық - шамамен 1 м. Егер кептіру агенті осындай астық қабатында 40 минут бойы әрекет етсе, онда кептіру процесі қалыңдығы 100 ... 150 мм болатын астық түбінің кішкене бөлігін ғана ұстап алады. Кептіру шахтаның бүкіл көлемінде пайда болуы үшін, арнайы арналармен жабдықталған, олар өз кезегінде, жағалауды кептіру аймағының қалыңдығына сәйкес келетін 100 ... 150 мм қалыңдығымен бөлек қабаттарға бөлді. Әрбір осындай қабат үшін жаңа кептіру құралы қолайлы және ылғал құйғаннан кейін біліктің сыртына шығарылады.

Оның қарапайым түрінде қорап - бұл ашық түбі бар табақ металдан жасалған бес бұрышты арна. Қораптар шахтада бүкіл биіктігі бойынша қатар-қатар орналасқан. I шахтаның қабырғаларындағы әрбір қорап үшін оның көлденең қимасына сәйкес келетін тесік кесіледі, ол арқылы жаңа кептіру агентімен қамтамасыз етіледі, бұл жағдайда қорап жеткізілім агенті деп аталады немесе жұмсалған кептіргіш жойылады - шығатын қорап. Жеткізу арналарының кіріс саңылаулары, әдетте, жану құрылғысына қарай, ал шығатын түтіктердің шығатын тесіктері - қарсы бағытта болады. Барлық кіріс және шығыс каналдардың бір шеті керең. Кіріс және шығыс каналдарының саны әдетте бірдей және олар кезек-кезек немесе барлық жолдарда ауысады.

Білік кептіргіштердің маңызды технологиялық артықшылығы - оларда астықты кептіру камерасында болған уақытты бақылауға болады және берілген температураны ұстап тұру жеткілікті.

Шахтадағы астықты кептіру келесідей. Кептіру агенті әр қораптың ұшы тесіктерінің ашық терезесінен өтіп, бүкіл ұзындығына жайылып, астыңғы жағына ашық астыңғы жағынан енеді. Кейіннен ол ұлтаралық кеңістік бойымен кіріс жәшігінің қабырғасынан 150 мм қашықтықта орналасқан ең жақын шығатын қораптарға түседі. Осылайша, дән арқылы кептіру агентінің жолының ұзындығы кептіру аймағының өлшемдеріне сәйкес келеді, бұл оның ылғалмен толық қанығуын қамтамасыз етеді және сонымен бірге жұмсалған күйінде астық кірмесі арқылы бос жолды жояды.

Себеттердің болуына байланысты шахтадағы астықтың бүкіл көлемі кептіру аймағы болып табылады, онда ылғалдың үздіксіз булану процесі жүреді, бұл астық температурасының төмендеуіне әкеледі. Демек, білік кептіргіштерде астық температурасы кіретін кептіру агентінің температурасынан әрдайым төмен болады, сондықтан оны қарапайым камералық кептіргіштерге қарағанда көп қыздыруға болады. Нәтижесінде астықты оның сапасына зиян келтірместен кептіруді едәуір күшейтуге болады. Дәннің түріне, оның ылғалдылығына және тағайындалған мақсатқа байланысты білік кептіргіштердегі кептіру агентінің температурасы 60 ... 120 ° С және одан жоғары деңгейде сақталады. Білік кептіргіштері айтарлықтай технологиялық кемшіліктерге ие. Ең бастысы - шахта арқылы өтетін астық үшін ылғалдың шектеулі кетуі, 4 ... 6%. Сондықтан астықты толығымен кептіру үшін көбінесе бірнеше өту жолымен өңдеуді жүзеге асырады. Жартылай кептірілген астықтың кептіргіш арқылы бірнеше рет өтуін күту оның сапасының төмендеуіне себеп болады.

Егер сіз дән шахтада қалатын уақытты көбейтсеңіз және ылғалдың бір реттік кетуін көбейтсеңіз, бұл әдетте жұмыстың экономикалық және технологиялық нәтижелерін нашарлатады. Соңғысы ылғал алмасу процесі кептіру жылдамдығының фазасына өтіп, отын шығынын жоғарылатуға, сонымен қатар астықты жылыту температурасының жоғарылауына әкеледі, бұл оның сапасының төмендеуіне әкелуі мүмкін. Бұл кемшілікті жеңудің түрлі жолдары бар. Кептіргіштер екі білікпен жабдықталған, сондықтан олар арқылы астықты біртіндеп өткізген кезде 10 ... 12% ылғалды алып тастауға болады. Жақында білік кептіргіштері астықты алдын ала қыздыруға арналған қондырғымен жабдықталды, бұл шахтадағы ылғалдың булануы үшін жағдайды жақсартады және ылғалдың бір реттік кетуін арттырады. Кептіру технологиясы астықты ішінара немесе толық циркуляциялау кезінде, яғни оны шахтаға бірнеше рет қайтару кезінде де қолданылады.

Қораптардың бір кемшілігі - бұл қораптардың қабырғаларымен жанасатын дән олармен қосымша жылытылады және оның сапасы үшін қауіпті. Сонымен қатар, біліктің кептіргіштері біліктің әртүрлі учаскелерінде астықты қыздырудың едәуір біркелкі еместігімен сипатталады. Бұл шахта ішіндегі астық массасының біркелкі емес қозғалыс жылдамдығы мен кептіру агентінің жылдамдығының өзгеруі нәтижесінде пайда болады.

Білік кептіргіштерде 25% және әсіресе 30% жоғары ылғалдылықпен астықты кептіру қиын. Дәнді дақылдар массасы нашар ағып, себеттер арасында қатып қалуға бейім. Бұл астықты өңдеу уақытын, қызып кету мен бұзылуды, ал кейде органикалық қоспалардың тотығу уақытын арттырады.

Шахта арқылы астықтың өтуін жақсарту үшін алдымен оның ірі қоспалары мен өсімдік қалдықтарынан тазарту қажет. Кептіру процесін жақсарту астық массасын және қоспалардың кішкене фракцияларынан, ұлпааралық кеңістікті бітеп тастауға көмектеседі.

2. Астықты кептіру режимдері

Дәнді біліктік кептіргіште кептірудің технологиялық процесі дайындықты (ұйымдастыру кезеңі, жұмыстың басталуы және алдын-ала белгіленген кептіру режимін орнату, тұрақты кептіру режимімен жұмыс, кептіруді аяқтау) қамтиды. Кептіргішті іске қосу арқылы дайындық жұмыстары келесі операцияларды қамтиды: кептіргіш шаң мен қалдықтарды кептіргішті тазарту, іске қосу 15 ... 20 мин жұмыс істемеу, желдеткіштердің, газ тарату жүйесінің, лифтілердің, құлыптардың, салқындатқыш бағаналардың, түсіру құрылғысының жұмысын тексеру.

Астықты кептіру агрономның жазбаша бұйрығын алғаннан кейін басталуы керек, онда: дақылдың түрі, астықтың мақсаты, сепараторларда алдын ала тазалау қажеттілігі, дәннің бастапқы және соңғы ылғалдылығы, кептіру агентінің температурасы, астықты жылытудың рұқсат етілген температурасы, оның орналасқан жері көрсетілуі керек.

Кептіру ең аз ылғалдылыққа ие дәннің аз төзімді партияларынан басталады. Кептіру кезінде астықты сандық және сапалық сақтау үшін жауапкершілік кептіру процесін қадағалайтын астық кептіргіш пен зертханашыға жүктеледі.

Астықтың бастапқы ылғалдылығына байланысты кептіргіштен өтетін саны анықталады, шахтаның жұмыс схемасы (сериялық немесе параллель) анықталады. Ылғалдылығы 20% -ды құрайтын астық шахталар арқылы бір жолмен кептіріледі. Ылғалдылық 20% -дан жоғары болса, екі немесе одан көп өту қажет. Бір өткелде 4 ... 6% ылғалды алып тастағанда, шахтадағы астықтың бірқалыпты қозғалысы қамтамасыз етіледі. Астық шахтаға кететін уақыттың ұлғаюымен және оның қозғалу жылдамдығының төмендеуімен астықты кептірудің біркелкі еместігі аудан мен биіктікте жоғарылайды. Шахталардың бірізді жұмысында бірінші және екінші біліктердің түсіру құрылғыларын үндестіруге көп көңіл бөлінеді.

Кептіргішті іске қосу кезінде көлік жабдықтарын қосып, екі білікті астықпен толтыру керек, желдеткіштерді, содан кейін пешті қосу керек. Астықты 15 ... 20 мин кептіру агентінің температурасына 20 ° С-қа қарағанда төмендеген температурада қыздырыңыз. Астықтың қораптармен жанасып кетуіне жол бермеу үшін осы уақытта 2 ... 3 рет (8 ... 10 минуттан кейін) түсіру құрылғысы қысқа уақыт ішінде 1 ... 2 минут қосылады және астық салқындатқыш колонна арқылы кептіргішке қайтарылады. Дәнді қыздырғаннан кейін түсіру құрылғысы қажетті қуатқа келтіріліп, үздіксіз жұмыс істеуі үшін қосылады. Кептіру агентінің белгіленген температурасын орнатыңыз және дән белгіленген ылғалдылыққа жеткенше жабық циклде жұмыс істеуді жалғастырыңыз.

Кептіргіштен шыққан құрғақ астық тазарту бөліміне жіберіледі, сонымен бірге шахтаға шикі астық жеткізу желісі қосылып, үздіксіз жұмыс істейді. Салқындату кезінде шамамен 1% ылғалдылық дәннен қосымша алынады.

Кептіру процесін тұрақты режимде ұстау зауыттың максималды өнімділігін қамтамасыз ету, өнімді толығымен сақтау және жақсарту, берілген ылғалдылықтың алынып тасталуын қамтамасыз ету және қажетті ылғалдылықпен астық алу, кептіруден кейін дәнді жақсы салқындату үшін кептіргіштің негізгі параметрлерін үнемі бақылап отыру және реттеу болып табылады.

Кептірудің жоғары тиімділігін қамтамасыз етудегі ең бастысы - дәннің ылғалдылығын, мақсатын ескере отырып, белгіленген кептіру режимін сақтау.

SZSh-16 кептіргіш - бұл астық және KZS-20, KZS-4 тазарту және кептіру кешендерінің ажырамас бөлігі. Жаңа KZS-25Sh кешендерінде SZSh-16A модернизацияланған кептіргіш қолданылады.СКС-16 (SZSh-16A) кептіргіште астықты кептірудің технологиялық процесі шахталардың параллельді және дәйекті жұмысы кезінде 32 суретте көрсетілген. Кешеннің алғашқы тазалағыш машинасынан алынған дән элеваторларға беріліп, кептіру бункерлеріне көтеріледі, ауырлық дәрежесі бойынша кептіргіш біліктерін толтырады. Кептіру ыдысында астықтың жоғарғы және төменгі деңгейіне арналған сенсорлар бар. Шахтаға астық жеткізу жылдамдығын лифт қабылдау шелегіндегі арнайы жапқышпен реттеуге болады.Сур. 2. SZSh-16 (SZSh-16A) астық кептіргішіндегі астықты кептіру процесінің технологиялық сызбасы:

а - шахталардың параллель жұмысы; б - шахталардың бірізді жұмысы; 1 - өрт сөндіргіш • 2 - құбыр; 3, 4, 6, В - көтергіштер; 5 - кептіру ыдысы; 7 - шахта;

  8.9 - салқындату бағанасы; 10 - астық құбыры.


Шөпті тұқымдарды кептіргіште кептіру режимдері


Клевер + овес, люцерна+овес


22 25


1 1

2


70 50 65... 70


45 40 48


13 20 13
30


1


55


40


23


2


65... 70


45... 48


13
35


1


45


40


ЗЭ


2


55


40


23


3


65... 70


45... 48


13


Тнмофеевка+овес


22 25


1 1


70 55


45 40


14 20


2


70


45


15
30


1


55


40


23


2


70


48


15
35


1


50


40


30


2


55


40


23


3


70


45


15


Азық-түлік астығын кептіру режимі

Культура


Влажность зерна до сушки. %


Сушилки


шахтные


барабанные

температура агента сушки, °С


предельная температура нагрева зерна

предельная! температурив нагрева зерна

Пшеница,

Рожь, ячмень,

Овес, Гречиха,

Горох, Пшеница

До 18


120


52


55

От 18 до 22


120


50


52


Свыше 22


100


48


50


До 18


130


62


65


От 18 до 22


120


60


62


Свыше 22


110


55


60


До 18


100


52


60

От 18 до 22


100


50


55


Свыше 22


100


45


52


До 18


120


48


50


От 18 до 22


110


45


48


Свыше 22


100


42


45


До 18


80


38

От 18 до 22


70


30

Свыше 22


70


30


— 1


Ескерту Барабан кептіргіштерде азық-түлік дәндерін кептіруге арналған кептіргіш заттың температурасы 180 ... 210 ° C аралығында, жем - 250 ° С дейін орнатылады.

        Кептіру құралы пештен құбыр арқылы біліктер арасындағы қысым камерасына, содан кейін жеткізу каналдарының терезелері мен каналдары арқылы астықтың түбіне түседі. Жылу мен ылғал алмасу процесінің нәтижесінде кептіру агенті жылудың едәуір бөлігін жоғалтады, ылғалға пропорционалды түрде қаныққан және жұмсалған күйінде шығатын түтіктер мен диффузордан шығып, содан кейін желдеткіш арқылы құбыр арқылы шығарылады.

Шахтадағы астық түсіру жылдамдығына сәйкес ауырлық күшінен жоғарыдан төменге ауысады, түсіру қондырғысында реттеледі. Кептірілген астық түсіру қондырғысы арқылы кептіру бункеріне, содан кейін тартқыш көтергіш қабылдайтын шелекке түседі, ол оны көтеріп, салқындату колонналарына береді. Астық салқындатқыш бағандағы белсенді желдету арқылы салқындатылады. Желдеткіш тудырған вакуум нәтижесінде салқындатқыш бағандағы ауа астық қоймасы арқылы хоппердің ішкі цилиндріне өтіп, құбыр арқылы шығарылады. Дән құлыптау қақпасында реттелген шығыс жылдамдығына сәйкес ауырлық күшімен (сыртқы және ішкі цилиндрлер арасындағы тіндік кеңістікте) жоғарыдан төменге жылжытылады, содан кейін астық құбыры арқылы астықты тазарту машиналарына норя арқылы соңғы тазарту үшін беріледі. Кептіру режимін орнату кезінде салқындатылған астық астық құбыры арқылы шахтаға оралады.

Астықтың ылғалдылығы 26% -дан жоғары болған кезде, оны екі біліктен тізбектей өткізгенде де, оны бір жолмен кептіру мүмкін емес. Мұндай астықты камералық типтегі кептіргіштерге, еденге, ромб тәрізді, желдетілетін қоқысқа салған дұрыс. Білікті кептіргіште мұндай астықты белсенді желдету үшін өсімдіктерде келесі өңдеуді күту арқылы шамадан тыс көп кептіруге болады. Алайда, осындай технологиялық өңдеу схемасымен белсенді желдету үшін кептіргіштер мен қондырғыларды бірлесіп пайдалану қажет, астықты тасымалдау жүйесі күрделі, оның тұрақсыз күйінде сақтау мерзімі артады.

Ең жақсысы, желдетілетін бункерлер кептіргішке көліктер арқылы технологиялық байланысты байланысты шешеді.

Дәнді дақылдар мен тұқымдарды кептіру кезінде кептіргіштердің өткізгіштік қабілеті кептіру агентінің ұсынылған температурасын және бір өту кезінде ылғалды кетіруді ескере отырып, дәннің ылғал беру қабілетін сипаттайтын конверсиялық коэффициентті қолдану арқылы анықталады.

Оператор кабинасынан Дистанционды Дистанционды ҚТ-25Ш кешенінің машиналары мен механизмдерін басқару.

Өнімділігі 25 т/сағ. Астық тазалау-кептіру цехы, өнімділігі 20 т/сағ. М-819 (ПНР) шахталық астық кептіру агрегаты негізінде әзірленген.

Цехтағы астықты мынадай ретпен өңдейді: астықты көлік құралдарынан қабылдау бункеріне түсіреді, содан кейін МПО-50 алдын ала тазалау машинасына және уақытша сақтау бункеріне, содан кейін М-819 кептіргішіне жібереді. Кептірілген астық резерв пен құрғақ астық бункеріне жіберіледі, содан кейін ЗВС-20А бастапқы тазалау машинасына және одан әрі ЗАВ-10.90.000 А екі триерлі блогына жіберіледі.

Ол дәнді, дәнді-бұршақты және азық-түліктік және жемдік мақсаттағы басқа да дақылдарды базистік кондицияға жеткізе отырып, жинаудан кейінгі ағынды өңдеуге және кептіруге арналған. Маусымда келіп түсетін ворохтың есептік қуаты 3300 т. Ворохтың есептік ылғалдылығы 22 %, ірі қоспаның құрамы 5% - дан жоғары емес кезде ластануы 15% - ға дейін. Кешенде ылғалдылығы 30 % дейін астықты өңдеуге жол беріледі. Ворохтың жалпы санынан 80% дайын өнімнің есептік шығуы. КЗС-25Б кешенінің негізінде өнімділігі 25 т/сағ болатын астықты жинаудан кейінгі өңдеу цехының типтік жобасы әзірленді.

Кешеннің технологиялық процесі астықты өңдеу ағымының принципіне негізделген. Кешен жабдығы кептірілген Астықты қабылдау, уақытша сақтау, алдын ала тазалау, кептіру, бастапқы және қайталама тазалау бойынша бірыңғай ағынды желіні құрайды, оның сапасын базистік кондицияға жеткізуді қамтамасыз етеді.

Кешенде астықты бірнеше Технологиялық схемалар бойынша өңдеуге болады. Астықты негізгі (толық) схема бойынша өңдеу жүйелілігі астықты көлік құралдарынан қабылдау бункеріне түсіруді көздейді. Содан кейін астық МПО-50 машинасына алдын ала тазартылады. Тазартылғаннан кейін астық уақытша сақтаудың екі бункеріне түседі. Уақытша сақтау бункерлерін аэрациялау жүйесі астық үйіндісін оны салқындату үшін ауа ағынымен үрлеуді ғана емес, сонымен қатар бункерден астықты түсіруді де қамтамасыз етеді.

Астық кептіргішке уақытша сақтау бункерлерінен әртүрлі түседі. Бірінші бункерден аэрация жүйесінің көмегімен астық норийге және одан кейін СҚҚ-8А кептіргішіне беріледі. Кептіргеннен кейін астық норий арқылы салқындатқыш колонкаларға және содан кейін тазалау бөлімшесінің құрғақ астық камераларына түседі. Одан әрі құрғақ астық ЗВС-20А бастапқы тазалау машинасына беріледі, содан кейін ЗАВ-10.90.000 А екі триерлі блогына беріледі.

Ұзын және қысқа қоспалар болмаған кезде астықты өңдеу ЗВС-20А бастапқы тазалау машинасында аяқталады және ол таза астық бункеріне түседі. Ылғалдылығы жоғары астықты өңдеген жағдайда оны екі рет кептіруге болады.

Кешен машиналары мен механизмдерін басқару дистанциялық, оператордың кабинасынан жүзеге асырылады.

КШС-50 кешенінің негізінде өнімділігі 50 т / сағ болатын Астықты тазалау және кептіру цехының типтік жобасы әзірленді. Цехтың есептік қуаты 5000т базистік кондициядағы азық-түлік астығының ылғалдылығы 22 %, ластануы 15 %. Тұқым сапасын егіс стандартының ІІІ сыныбына дейін жеткізе отырып, жартылай өнімді жабдықтан тұқымға арналған өңдеу мүмкіндігі бар.

Кешен жабдықтары бірыңғай ағынды технологиялық желіге байланысты. Кешенде астықты өңдеудің технологиялық процесі келесі комбайндардан келіп түсетін жаңа жиналған астықты төгеді және қабылдау бункеріне түсіреді. Қабылдау бункерінен астық материалы нориямен екі тасымалдағышпен екі алдын ала тазалау машинасына беріледі. Астық құймалары бойынша астықтың артық болуы қабылдау бункеріне қайтарылады. Алдын ала тазалау машиналарының бірінен тазартылған материал 400 т астық сиятын уақытша сақтау бөлімшесінің бункеріне екі норийдің көмегімен беріледі.

Осылайша, кешеннің түнгі уақытта жұмыс істеуі үшін астық қоры құрылады.

МПО-50 екінші машинасынан алдын ала тазартылған материал норийдің көмегімен сыйымдылығы 34 т бункерге, содан кейін кептіргішке және одан кейін астық тазалау бөлімшесіне жіберіледі. Алдын ала тазалау машиналарында бөлінген ірі және жеңіл қоспалар қалдықтар бункеріне өздігінен ағады.

Кешенде технологиялық процеске триерлерді қоспай Астық тазалау агрегатының жұмысы мүмкін. Жоғары ылғалды астықты өңдеу кезінде оны қайта кептіруге болады. Жабдықтар мен механизмдердің жұмысын қашықтан басқару.

КЗС-40 Астық тазалау-кептіру кешені. Барлық астықты кептіру талап етілмейтін аймақтарда пайдалану үшін есептелген. Оған ЗАВ-40 Астық тазалау агрегаты және СЗШ-16 (СЗШ-16А) шахталық астық кептіргіші бар астық кептіру бөлімшесі кіреді. Астық тазалау кешенінің өнімділігі 40 және кептіруде 16...Кешенде астықты өңдеудің мынадай технологиялық процесі жүзеге асырылады: астық бар автомобильдерді түсіру, астықты жеңіл және ірі қоспалардан алдын ала тазалау, ылғалдылығы жоғары астықты кептіру, Астықты бастапқы тазалау және автокөлікке тиеу.

Оған неғұрлым жетілдірілген және өндіргіш машиналар, оның ішінде МПО-50 астықты алдын ала тазалау машинасы, екі ЗВС-20А Астық тазалау машинасы, ЗАВ-Ю. 90.000 А екі триерлі блогы, сондай-ақ ГУАР-15Н автомобиль жүк түсіргіші, 2шз-30 екі нориясы кіреді.

Азық-түлік және жемдік астықтан басқа кешенде тұқымдық астықты өңдеуге болады. Тұқымды өңдеу кезінде жабдықтың өнімділігі 2 есе азаяды.

2. КЗС-20Ш Астық тазалау-кептіру кешені.

Кешен елдің ылғалданған аудандарында астықты жинаудан кейінгі өңдеудің базалық ағынды желісі болып табылады. Ескірген машиналар мен кешен жабдықтарының бөліктерін ауыстыру үшін өнеркәсіп осы КЗС-29ШВ кешені үшін машиналар мен жабдықтардың жөндеу-қалпына келтіру кешенін шығарады. Жаңғырту процесінде жаңа ЗВС-20А Астық тазалау машинасы, ЗАВ-10.90.000 А екі триерлі блогы орнатылады, норий және автомобиль жүк түсіргіш ауыстырылады. Кептіргіштің өнімділігін арттыру және жұмысын жақсарту ТБ-1,5 жылу генераторын, шахталарға жаңа желдеткіштерді орнату және желдеткішпен салқындату колонкасының жоғарғы секциясын ауыстыру жолымен қамтамасыз етіледі.

КЗС-20Ш кешенінің құрамына ворохты алдын ала тазалау машинасымен толықтырылған ЗАВ-20 астық тазалау агрегаты және СЗШ-16 шахталық астық кептіргіші бар астық кептіру бөлімшесі кіреді. Жинау ылғалдылығына байланысты кешен 16 өңдеуді қамтамасыз етеді...20 т/с азық-түлікке арналған астық немесе 8... 10 т/с тұқым.

Бірнеше Технологиялық схемалар бойынша азық-түліктік және тұқымдық мақсаттағы әртүрлі дақылдардың астығын, түрлі ылғалдылықты және ластануды өңдеуге болады.

Астықты өңдеудің негізгі схемасы: астықты қабылдауды, алдын ала тазартуды, кептіруді, ауа-торлы тазартуды, триерлік тазартуды, алынған астық фракцияларын және қалдықтарды бункерлер блогының секциялары бойынша бөлуді көздейді.

Астықты негізгі технологиялық схема бойынша осындай ретпен өңдейді. Астық материалын қабылдау бункеріне тұйық немесе автомобиль жүк түсіргішпен түсіреді және алдын ала тазалау машинасына екі ағынды норийдің бірінші тармағын береді. Осы машинамен бөлінген ірі қоспалар мен ауалық заттарды транспортермен қалдықтар секциясына, ал тазартылған материалдарды шахталық астық кептіргішке береді. Тарату клапандарының жүйесі астық ағынын ішінара немесе толық резерв бункеріне бағыттай отырып реттеуге мүмкіндік береді.

Беріліс норияларының кептірілген және салқындатылған дәндері резерв бункерінің компенсаторлық секциясына, содан кейін оны бастапқы тазалау машинасына беретін норийдің қабылдау бөлмесінің екінші тармағына жіберіледі. Алдын ала астық ағыны бөлу клапанымен екі тең бөлікке бөлінеді, олардың әрқайсысы бірінші тазартудың параллель жұмыс істейтін ауа айдағыш машиналарының қабылдау камерасына түседі. Астық тазалау машиналарының қабылдау камераларынан астық қоректендіргіш білікшелердің көмегімен тиелген қоймалар әуе арналарына беріледі. Ауа ағыны астық қоспасынан тұндыру камерасына енгізілетін жеңіл қоспаларды жояды. Жеңіл қоспалардан тазартылған астық машиналардың тор жүйесіне түседі (үш фракцияға бөлінеді: тазартылған астық, жемдік астық, ірі және ұсақ қалдықтар. Тазартылған астық шнек бүйірлік қоректендіргіштерге келіп түседі, содан кейін көлбеу өткізгіш транспортермен триерлік блоктарға жіберіледі. Жемдік астық пен қалдықтардың фракциялары құйғыштар және астық өткізгіштер жүйесі арқылы өздігінен ағады (тиісінше жем және қалдықтар секцияларына жатады.

Триерлі цилиндрлерде ұзын және қысқа қоспалар ғана бөлінеді. Ұзын қоспалар қалдықтар секциясына түседі, қысқа — пневмокөлікпен Жем секциясына беріледі.

20-дан 26% - ға дейін ворохтың ылғалдылығы кезінде астықты астық кептіргіштер арқылы екі рет өткізу қажет. Бұл жағдайда жоғарғы қораптардың өртенуін және кептіру агентінің ағып кетуін болдырмау үшін шахталардың түсіру аппараттарының жұмысын мұқият баптау кезінде кептіргіш шахталары арқылы астық қозғалысының дәйекті схемасын қолданады.

Шахталардың жүйелі жұмысы кезінде кептіру бөлімшесінің өнімділігі 2 есеге төмендейді, сондықтан Астық тазалау бөлімшесінде тек бір оң немесе сол жақ Астық тазалау желісін пайдалануға болады.

14 дәріс

Астық және тұқым қоймаларына орналастыру

Егін жинау алдында жоспарланған көрсеткіштер мен өндірістің нақты күтілетін көлемін, сондай-ақ өнімді жинау және өткізу сатылымын ескере отырып, егінді орналастыру жоспарын жасау керек. Тұқымдық және жемдік астық үшін түрлі қоймалар бөлінген.

Азық-түліктік және тұқымдық мақсаттар үшін астықты астыққа бөлінген бөлімдерде орналастыруға арналған бірнеше астық конструкциялары бар, олар «астана» деп бөлінген.

Тұқым учаскелері дақылдардың, дақылдардың, көбеюдің, сұрыптық тазалық санаттары үшін бөлек сақталады, сонымен қатар ылғалдың ластануының сапалық көрсеткіштері ескеріледі.

Тұқымның негізгі бөлігі бөртпелерде қоқыс, силос, силос, бөлімдер мен бөліктерде сақталады.

Қағаз пакеттерге маринадталған тұқымдарды 20 қатарға салуға болады.

Белсенді желдету қондырғыларымен жабдықталған едендік тұқым қоймаларында дәнді дақылдар жағасының биіктігін 5 м-ге дейін және басқа дақылдардың тұқымдары үшін шамамен 30% -ға арттыруға болады.

         Қаптарға астық дақылдарының жоғары репродукциялы тұқымдары, сонымен қатар көптеген ұсақ тұқымдар орналастырылған. Сөмкелерде сақталған кезде жағалаудың биіктігі немесе бағананың биіктігі кестеде келтірілген нормалардан аспауға рұқсат етіледі.

Тұқымдарды қоймаларға орналастыру ережелері әр түрлі лоттардың тұқымдарын араластыруды, әр тұқым партиясына еркін кіруді және сақтау процесін бақылауды қоспағанда, үй-жайларды барынша көп пайдалануды қарастырады. Бұл үшін дүкендер толық биіктікке дейін тұқымдармен жабылған, бірақ қоқыс жәшігінің жоғарғы шетіне дейін 15 ... 20 см жетпейді. Араластырып, бітеліп қалмас үшін бір тұқымның екі сортының тұқымдарын іргелес қалталарда немесе қадаларда, сондай-ақ бір-бірінен бөлуге қиын дақылдардың тұқымдарын, мысалы, қара бидай мен бидайды, бидай мен арпаны сақтауға тыйым салынады.

Тұқымдарды сөмкелерге салған кезде келесі ережелерді сақтау керек. Асфальтталған немесе бетон едендері бар қоймаларда сөмкелер еденнен 15..20 см қашықтықта орналасуы керек, сөмкелер екі есе немесе шпильмен жиналуы керек. Қосарланған төсеу кезінде бірінші қатардағы екі сөмке кішкене алшақтықпен қабырғаға параллель қойылады, ал әрбір келесі қатардағы сөмкелер астындағы астына ауысады. Екі параллель сөмкелердің ұштарына шпалдарды төсеген кезде, олар үшінші дорбаның үстіне салады, дорбалардың әр келесі қатарлары қарама-қарсы орналасады. Діңгектер арасындағы жолдардың ені - 0,7 м, сақтау қабырғаларына дейінгі қашықтық - 0,5 .., 0,7 м. Қойманың бойлық осі бойымен жинақтағышты қолданған кезде жинақтаушыға ені 3 м болатын орталық жол қалдырылады.

Маринадталған тұқымдар тұқым дүкенінің оқшауланған үй-жайларында биіктігі 20 қатарға дейін қапсырмалармен қапталған қапшық қапшықтарда сақталады. Пестицидтердің суспензиясымен өңделген тұқымдарды жабысқақ қоспа бар биіктігі 12 м дейін жабық қоқыс жәшіктерінде (силос) сақтауға болады.

Бункерде немесе силос типті қоймаларда құрғақ етсіз тұқымдарды биіктігі 12 м дейін сақтауға болады, ал белсенді желдету және температураны қашықтан басқару арқылы бидай, қара бидай, арпа, сұлы, қарақұмық жармасы үшін 15 м-ге дейін және 15 м-ге дейін сақтауға болады. күріш, тары және бұршақ.

Тұқымдардың сапасын сақтау үшін тұқымдардың температурасын, ылғалдылығын, түсін, иісін, ластануы мен өнуін жүйелі түрде қадағалау қажет. Бақылау әр партияға, қоймаға және қоймаға жүргізіледі. Ірі лоттардың жағалауының беткі жағы шартты түрде 50 м2 учаскелерге бөлінеді және олардың әрқайсысы бақыланады. Тұқым температурасы қалыпты сақтау жағдайларының маңызды көрсеткіші болып табылады. Сыртқы ауаның температурасының жоғарылауымен байланысты емес оның өсуі сақтау режимінің елеулі бұзылуын және тұқымның тез бүліну мүмкіндігін көрсетеді. Тұқымның мұндай партиялары дереу тоңазытылып, қажет болған жағдайда кептірілуі керек.

Тұқымдардың температурасы термо-өзекшелер мен электротермометрлердің көмегімен тұқымның жағылу алаңы мен биіктігіне сәйкес әр түрлі жерлерде анықталады. Жағаның биіктігі 1,5 м-ден асқан кезде тұқымдардың температурасы үш қабатта анықталады: бетінен 30 ... 50 см тереңдікте, жағалаудың ортасында және еденге жақын жерде. Температураны әр өлшегеннен кейін термо-өзекшелер 2 метрлік бункерде немесе секцияда тұқымның бүкіл массасын біртіндеп зерттеу үшін қайта орналастырылады.

Температураны анықтау жиілігі тұқымның күйіне және сақтау мерзіміне байланысты. Уақытша сақталумен астықтың немесе тұқымның температурасы күн сайын, уақытша сақтау кезінде - 2 ... 3 күннен кейін тексеріледі.

Құрғақ тұқымдарды стационарлық сақтау кезінде алғашқы үш айда температураны өлшеу үш күн сайын, кейінгі кезеңде тұқым температурасы 10 ° C-тан жоғары болса - 10 күннен кейін, ал егер температура 10 ° C-тан төмен болса - айына 2 рет.

Тұқымның ылғалдылығы айына 2 рет анықталады. Сонымен қатар тұқымның ластануы тұқымдардың сынамаларын қабаттар бойынша бөлек зерттеп тексеріледі, сонымен қатар органолептикалық көрсеткіштер - иіс пен түс анықталады.

Тұқымның жай-күйін бақылау кезінде барлық бақылаулар мен сынамалар жағалаудың беткейіне қойылған пандустардан тұрады. Себеттерге, қораптарға және бөлімдерге арналған тұқым сапасының көрсеткіштері байқау журналында және белгіленген түрдегі этикеткаларда жазылады.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:

Тұқымдарды тазарту қалай жүргізіледі?

Тұқымдарды тазарту үшін қандай жабдық қолданылады.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1. Резчиков В.А., Налеев О.Н., Савченко С.В. Астықты кептіру технологиясы - оқулық. - Алматы, 2000 .-- 400 б.

2. Вобликова Е.М. Астықты сақтау технологиясы - М. - 2003 -448с.

3. Вобликов Е.М. және басқа астықты жинап алғаннан кейінгі қайта өңдеу және сақтау - М.-2001 - 240 с.

4. Вобликова Е.М. Лифт өндірісінің технологиясы –М. - 2003

5. Хосни К. Астық және астық өнімдері - М. - 2003

6. Филин В.М. Шағын кәсіпорындардағы дәнді дақылдардың сапасын бағалау, 2003 ж

7. Проценко Г.И. Астық өңдеу кәсіпорындарының желдету және пневматикалық көлік қондырғылары, 2000 - 95 с.

8. Малин Н.И. Энергияны үнемдейтін астықты кептіру, 2004 ж. - 239 с.

9. Демский А.Б. Төмен қуаттылықтағы астық өңдейтін толық зауыт, 2004 ж. - 263 с.

10 Карпов А.Ф. Астық жиналғаннан кейінгі өңдеу.

2. Бұдан әрі оқу:

1. Егоров Г.А. Астықты қайта өңдеу технологиясы. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. - М .: Колос, 1977 - 376 б.

2. Баум А.Е., Резчиков В.А. Астықты кептіру - М .: Колос, 1983.- 223 б.

3. Ким Л.В., Пащенко Л.П. Астықты кептіру және астық кептіру: Оқулық. Рұқсат. - Воронеж, 1999 .-- 152 б.

4. Трисвятский Л.А., Мельник Б.Е. Дәнді және дәнді дақылдарды қабылдау, өңдеу, сақтау технологиясы.- М .: Колос, 1983. - 351 б.

5. Карпов Б.А. Астықты егіннен кейінгі қайта өңдеу және сақтау технологиясы - М .: Агропромиздат, 1987. - 288 б.

6 Мясникова А.В., Ралл Ю.С., Трисвятский Л.А., Шатилов И.С. Астықты және оны қайта өңдеу өнімдерін тауарлық зерттеу. М, 1992.-431 бет.

         7. Сұйық. В.И., Резчиков В.А., Уколов В.С. Астықты кептіру және астық кептіру: оқулық. университеттерге арналған жәрдемақы. М, Колос, 1982.- 239 б.

8. Воронцов О.С. Элеватор өнеркәсібі, астықты кептіру және астықты тазарту. - Оқулық, 1974 - 432с.            9. Малин Н.И. Астықты кептіруге арналған нұсқаулық - М .: 1986-159с.

Сур. 1. Сыйымдылығы 1300 және 2300 тонна тұқым сақтау схемасы

            Тұқым сақтаудың әр бөлімі 500 тонна тұқымға есептелген. Тұқым қоймасының соңғы бөлігі маринадталған және маринадталмаған бөлек сақтау үшін қолданылады.

Қоймалардан басқа, дүкенде тұқым қабылдау, байыту және сақтау бөлімі бар, ол қойманың соңына жақын екі қабатты ғимаратта орналасқан. Тұқым қоймасы астық тазарту және кептіру станциялары мен тұқым өңдеу кәсіпорындарының бөлігі ретінде қолданылады. Бұрын тазартылған құрғақ немесе дымқыл және шикі (22% -ға дейін) тұқымдарды атмосфералық немесе жасанды салқындатылған ауамен белсенді желдету режимінде уақытша сақтауға, құрғақ және тазартылған дәнді дақылдар мен майлы дақылдарды ұзақ уақыт сақтауға, контейнерлерде тұқымдарды орауға, орауға және уақытша сақтауға арналған.

           Қоймада тұқымдарды тиеу, түсіру және тасымалдау механикаландырылған. Механизация лифттермен, жоғарғы және төменгі белдік конвейерлерімен және тұқымдық рейкамен жүзеге асырылады. Конвейер галереясының көмегімен қойма егіннен кейінгі тұқымдарды өңдеуге арналған өндірістік желіге қосылған.

Өндіріс жолынан шыққан тұқым элеваторларға беріледі. Әрі қарай тұқымдарды бағыттауға болады: автоматты, таразыға және жоғарғы конвейер арқылы дүкенге; өлшеуіш қондырғыларда және сөмкелерде сақтау үшін өңделмеген тұқымдардың қоймасында; маринадталған тұқымдарды жинауға, буып-түюге және қапта сақтауға арналған қоймада.

Нориалар төменгі қойма тасымалдаушысынан тұқым алу үшін және оларды басқа қоқыс жәшіктеріне немесе автомобиль көлігі үшін демалыс бункеріне жіберу үшін қолданылады.

Ұзақ мерзімді сақтау кезінде өздігінен жылынуды және тұқым сапасының төмендеуін болдырмау үшін әр себетін себет SVM-5M желдеткіштері бар аэрация арналары түріндегі белсенді желдету жүйесімен жабдықталған. Антенналық арбалар сонымен қатар тұқымдық материалдарды қораптардың ішіне тасымалдау, тұқым сақтау қоймасынан түсіруді қамтамасыз етеді.

Тұқым қоймасында уақытша сақтау кезінде дымқыл тұқым материалын сақтау үшін салқындатылған ауамен ылғалды тұқымның сақталуы антенналық шұңқырларға қосылған тоңазытқыш машинамен қамтамасыз етіледі. Тұқым сақтаудың әрбір бөлімі төменгі конвейердің негізгі науаларын шығаратын аспирация жүйесімен жабдықталған. Маринадтау бөлімінің технологиялық жабдықтарында екі сору желісі бар.

      Тұқым қабылдау өнімділігі 20 т / сағ, өнімділігі 10 т / сағ. Екі ауысымды жұмыс режимі. Тұқым сақтаудың негізгі жабдықтары: дана NPZ-20 (2) шелек көтергіштері, астық таразы D-100-3 (I), салмақ өлшейтін машина және дорба тігін машинасы DVK-50P, ZZE-M (2), түсіруімен белбеу конвейері арба (I), төменгі конвейер белбеуі (1).

2. Тұқым сақтау.

Сыйымдылығы 1000 және 2000 тонна тұқым қоймасы едендік типтегі тұқым қоймасы, тұқымдарды қораптарда сақтау үшін арналған, сыйымдылығы 2,5 м жағалаудағы биіктігі 2,5 м, төрт қораптың әр бөлімінде 500 тонна тұқым болады. Тұқым сақтау қоймасында маринадталған бөлім және тұқымдарды сөмкелерде сақтау қоймасы жоқ. Ол шикі (22% дейін ылғалдылық) тұқымдарды уақытша сақтау үшін және дәнді, бұршақты, дәнді және майлы дақылдардың құрғақ және тазартылған тұқымдарын ұзақ уақыт сақтау үшін қолданылады. Қойманы дербес немесе егіннен кейінгі тұқымдарды өңдеудің бір бөлігі ретінде пайдалануға болады.

Тұқымдарды тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру үшін екі жоғарғы конвейер және бір төменгі конвейер қолданылады. Аэро арбалар бар. Екі лифт тұқымдарды қабылдауды қамтамасыз етеді, оларды жоғарғы конвейерлермен қоректендіреді және себеттерді түсіру кезінде немесе тұқымдарды ауыстыру кезінде тұқымдарды алады. Астықты қабылдау бойынша механикаландырудың өнімділігі 20 т / сағ.

Сыйымдылығы 5000 тонна механикаландырылған астық қоймасы.Дәнді қойма астықты тазарту және кептіру кешендерінің құрамына кіреді. Азық-түлік және жемдік астықты төрт бөлімде сақтауға арналған, құрамында 1250 тонна астық бар. Астық қоймасы астықтың жоғарғы жағында - 4,3 м және ортасында 6,8 м астықты сақтауды қамтамасыз етеді.

     Астықты тиеу, түсіру және тасымалдаудың механикаландырылған процестері. Антенналар көмегімен астық желдетіліп, төменгі конвейерге беріледі. Астықты түсіру механикаландырылған. Қоймада көп мөлшерде тұқым сақтау үшін пайдалануға болады.

Астықты қабылдау өнімділігі 50 т / сағ. Астық қоймасының негізгі жабдықтары (дана): GUAR-15N түсіру құралы (1), элеватор 1-50 (1), белдік конвейерінің үстіңгі жағы (1), төменгі белдік конвейері (1), TZS - түсіру арбалары 500 (1), SVM-5 желдеткіштері (12), сору желдеткіштері (5), циклондар (5).

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:

Тұқымдарды қалай сақтауға болады.

Астық сақтау үшін қандай астық қоймалары қолданылады.

Тұқым сақтауға не жатады.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©www.engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет