«Кәсіби қазақ тілі» пән бойынша 1-ші аралық бақылауға арналған сұрақтарДата31.01.2018
өлшемі334,74 Kb.
«Кәсіби қазақ тілі» пән бойынша

1-ші аралық бақылауға арналған сұрақтар

Бөлім аталуы

Сұрақтар саны

выборка

вес

1

Қазақ тілінде ғылыми ұғымдар

50

20

1

2

Қазақ тілінің грамматикасы

50

20

1
Барлығы

100

40

@@@ Қазақ тілінде ғылыми ұғымдар
$$$1

Реферат, монография, тезистер, диссертация, рецензия, оқулықтар - ... стиль.

A.ресми - iскер

B.көркем


C.ғылыми

D.публицистикалық

E.әңгiме (разговорный)
$$$2

Ғылым ұғымын әртүрлi атайтын сөз тiркестерi мен сөз.

A.фразеологизмдер

B. неологизмдер

C.терминдер

D. сөз табы

E.сөйлем мүшелерi
$$$ 3

Мәтін қай стильға жатады:

Биосфера - атмосфера, гидросфера және литосфераның сыртқы шекараларда орналасқан біздің планетаның сыртқы қабығы болып табылады, жерді мекендейтін барлық организмдердің жиынтығы. Организмдердің араласуының нәтижесінде біртекті жүйе құрылады , оларға – ормандар, су теңіз және тұщы су органдарының популяциясы, топырақ сияқты күрделі экожүйелерді организмдер арасындағы өзара іс-қимылы жатады.

A. ғылыми стиль

B. сөйлеу стилi

C. ресми - iскер стиль

D. публицистикалық стиль

E. бейтарап стиль


$$$ 4

Келесі мәтін ғылыми стильдің қай түріне жататынын анықтаңыз.

Биосфера - атмосфера, гидросфера және литосфераның сыртқы шекараларда орналасқан біздің планетаның сыртқы қабығы болып табылады, жерді мекендейтін барлық организмдердің жиынтығы. Организмдердің араласуының нәтижесінде біртекті жүйе құрылады , оларға – ормандар, су теңіз және тұщы су органдарының популяциясы, топырақ сияқты күрделі экожүйелерді организмдер арасындағы өзара іс-қимылы жатады.

A. меншік –ғылыми

B. оқу-ғылыми

C. ғылыми-танымал

D. әңгімелесу

E. ресми
$$$ 5

Ғылыми-танымал стилі кандай мақсатта қолданылады?

А.Ғылыми білімді және ғылыми жетістіктерді дәріптеу үшін


Б.Ғылым нақты саласын терең зерттеу үшін
C.Ғылымның түрлі салаларының мамандарын дайындау үшін
D.Мамандарды дайындау үшін
Е.Жоғары білім алу үшін
$$$ 6

Оқу ғылыми стилі кандай мақсатта қолданылады?

А.Ғылыми білімді дәріптеу үшін
Б.Мектеп және университет оқулықтары бойынша ғылыми білім беру үшін
C.Ғылымның әр түрлі салаларында мамандар дайындау үшін
D.Мамандарды дайындау үшін
Е.Мамандарға жаңа ғылыми білім беру үшін
$$$ 7

Меншік ғылыми стилі кандай мақсатта қолданылады?

А.Ғылыми білімді дәріптеу үшін
Б.Мектеп және университет оқулықтары бойынша ғылыми білім беру үшін
C.Ғылымның әр түрлі салаларында мамандар дайындау үшін
D.Мамандарды дайындау үшін
Е.Мамандарға жаңа ғылыми білім беру үшін
$$$ 8

Меншік-ғылыми стилінің ерекшелігі неде?

A. қосалқы тілді оқу әдебиеттерінің болуы

B. түсінікті емес немесе аз қолданылатын терминдерді барлығына түсінікті болуы

C. қолқы тілді ғылыми –танымал әдебиеттерінің болуы

D. мамандарғы түсінікті терминдардың көптігі

E. анықтамасы бар терминдердің көптігі

$$$ 9


Ғылыми-танымал стилінің ерекшелігі неде?

A. қосалқы тілді оқу әдебиеттерінің болуы

B. түсінікті емес немесе аз қолданылатын терминдерді барлығына түсінікті болуы

C. қолқы тілді ғылыми –танымал әдебиеттерінің болуы

D. мамандарғы түсінікті терминдардың көптігі

E. анықтамасы бар терминдердің көптігі


$$$ 10

Оқу -ғылыми стилінің ерекшелігі неде?

A. қосалқы тілді оқу әдебиеттерінің болуы

B. түсінікті емес немесе аз қолданылатын терминдерді барлығына түсінікті болуы

C. қолқы тілді ғылыми –танымал әдебиеттерінің болуы

D. мамандарғы түсінікті терминдардың көптігі

E. анықтамасы бар терминдердің көптігі
$$$ 11

Ғылыми - танымал стильдің қандай айырмашылық белгiлер болады?

A. ғылыми ақпарат шындығында болады

B. ғылыми ақпарат ақиқатқа сәйкес емес болады

C. оқырмандардың көпшiлiгi үшiн ғылыми ақпарат ешқандай дәлелсіз беріледі

D. ғылыми ақпарат жүйе оқу бағдарламасымен шектеледi

E. ғылыми ақпарат жаңа бiлiмдерді таныстырады
$$$ 12

Ғылыми – меншік стильдің қандай айырмашылық белгiлер болады?

A. ғылыми ақпарат шындығында болады

B. ғылыми ақпарат ақиқатқа сәйкес емес болады

C. оқырмандардың көпшiлiгi үшiн ғылыми ақпарат ешқандай дәлелсіз беріледі

D. ғылыми ақпарат жүйе оқу бағдарламасымен шектеледi

E. ғылыми ақпарат жаңа бiлiмдерді таныстырады
$$$ 13

Ғылыми - оқу стильдің қандай айырмашылық белгiлер болады?

A. ғылыми ақпарат шындығында болады

B. ғылыми ақпарат ақиқатқа сәйкес емес болады

C. оқырмандардың көпшiлiгi үшiн ғылыми ақпарат ешқандай дәлелсіз беріледі

D. ғылыми ақпарат жүйе оқу бағдарламасымен шектеледi

E. ғылыми ақпарат жаңа бiлiмдерді таныстырады
$$$ 14

Өңдеудiң нәтижесiнде басқа мәтiндер жасалады ... мәтiндер.

A.қайталама

B.алғашқы

C.негiзгi

D.қосымша

E.өзекті
$$$ 15

Берілген тақырыпқа арналған ғылыми проблеманың қысқаша сипаттамасы, әдебиеттiң өзiндiк шолуы.

A.сұрақты жоспар

B.тезис жоспары

C.атауы бар жоспар

D.тақырып

E.реферат
$$$ 16

Ғылыми салада қарым-қатынастың мiндеттерiмен байланыста тілдерді бiрiктiрудiң және таңдаудың, сөз тiркесте әртүрлі функциялық ерекшелiктері байқалатын стиль

A.сөйлеу стилi

B.көркем стиль

C.публицистикалық стиль

D.ғылыми стиль

E.ресми - iскер стиль
$$$ 17

Термин- бұл …

А. өнер-бiлiм нақты облысын бiлдiретiн сөз тiркестерi немесе сөз

B. ұсыныстың сөз тiркесi

C. астарлы мағынадағы сөз

D.сөздердi орнықты тiркестері

E. қызметтiк сөз таптары
$$$ 18

Ғылыми стильдың лексикасының ең маңызды компонент не болып табылады?

A. канцеляриялық лексиканың бар болу

B. лексикада заңның бар болу

C. терминдердiң бар болуы

D. жоғары лексиканың бар болу

E. саяси лексиканың бар болу
$$$ 19

Ғылыми мәтiнге қандай лексика қолданады?

A. жалпы ғылыми лексика

B. әңгiме лексика

C. диалекті лексика

D. жаргондық лексика

E. қарапайым лексика
$$$ 20

Ғылыми мәтiнде жалпы ғылыми лексиканың қолдану ерекшелiгi неде?

A. парониммен ауысымы

B. омониммен ауысымы

C. синонимдармен ауысымы

D. антонимдармен ауысымы

E. бiрнеше рет қайталау
$$$ 21

Лексика көп мәндi жалпы ғылыми мәтiнде қалай пайдаланылады?

A. мәндердiң бiреуінде ғана пайдаланылады

B. астарлы мағынада пайдаланылады

C. барлық мәндерде пайдаланылады

D. туынды мәнде пайдаланылады

E. пайдаланылмайды
$$$ 22

Ғылыми мәтiнiнде жалпы қолданылатын лексиканың ерекшелiгі неде?

A. астарлы мағынада қолдану

B. жалпыланған мәнде қолдану

C. барлық мәндерде қолдану

D. туынды мәнде қолдану

E. қолданылмайды
$$$ 23

Интернационалдық терминдердің сипаттамалар қандай болады?

A. екi жақын тілдерді ұштастырады

B. тіл жағынан бiр жанұяға жатады

C. ұлттық қасиеті болады

D. стилистикалық ой ұшқырлымен сипатталады

E. фонетикалық ұқсастық дәреже әртүрлi болады
$$$ 24

Кіші аумақты термин қалай сипатталады?

A. әдеттегi сөзде пайдаланылады

B. шеңберiнде жеке ғылымдарда пайдаланылады

C. сөйлеу тiлiнде пайдаланылады

D. көркем әдебиетте пайдаланылады

E. ақындық сөзде пайдаланылады
$$$25

…норма - бұл сөз пайдаланудың нормасы.

A.лексикалық

B.орфоэпиялық

C.ереже

D.синтаксистiкE.пунктуациялық
$$$ 26

Логикалық ақпаратты мен логикалық тұжырымдалған ұғымдарын белгiсiмен берілетін сөз

A. сөз тiркесi

B.фразеологизм

C.термин

D.ұсыныс


E.дыбыс
$$$ 27

Жалпы ғылыми сөздер тән...

А. әңгiмесi - тұрмыстық стиль

В. көркем стиль

С. ғылыми стиль

D. публицистикалық

Е. ресми - iскер стиль
$$$ 28

Ғылыми стиль қызмет көрсету үшiн арналған...

А. ғылыми сала

В. БАҚ


С. ораторлық қойылым үшін

D. заң шығарушы сала үшін

Е. жауап барлық дұрыс
$$$ 29

«Термин. (Terminus - грамматика, шек )- сөз немесе сөз тіркесі, ғылымның қандай болмасын арнаулы облысын білдіретін ұғым, техника, шығармалықты белгілі атауымен білдіретін сөз тіркесі. Терминде бiр ғана мағына болады». Бұл мәтiн жатады...


А. ресми - iскер стильге

в. ғылыми стильға

С. сөйлеу стилiне

D. көркем стильге

Е. публицистикалық стильға
$$$ 30

«Жүйе, «құрылым», «мiндет» - бұл

А. шағын аумақты термин

В. Жалпы ғылыми термин

С. жиi қолданылатын сөздер

D. жоғывры лексика

Е. ұрыс керіс лексикасы
$$$ 31

Интернационалдық терминдер негізінде қалыптасқан сөз жасау элементтiң көрсетiңiз.

А. суб- (субморф)

В. сверх – (сверхсекретный)

С. пере – ( передозировка)

D. меж – ( межконфессиональный)

Е) не – (нелогичный)
$$$ 32

Мiндет, құбылыс, процесс - бұл

А. жиi қолданылатын лексика

В.сөздiң жаплы ғылымы

С. терминологиялық лексика

D. қарапайым лексика

Е. төмендетiлген лексика
$$$ 33

Ғылыми стиль үшiн тән емес ...

А. дәлдiк

В. қисындылық

С. жалпыланғандық

D. дерексiздiк

Е. эмоционалдық
$$$ 34

Ғылыми стиль үшiн қолдануға тән емес Сөздер:

А. мiндет, шешiм

С. арналған, көрсетiлгенi

В. iске асыру, дифференциация

D. синус, косинус

Е. штукенция, шарасыз.
$$$ 35

Жиi қолданылатын сөздiң көрсетiңiз

A.үй

B.гипотенузаC.синус

D.тангенс

E.скальпель
$$$ 36

Жиi қолданылатын сөздiң көрсетiңiз

A.фонема

B.морфема

C.скальпель

D.нан


E.синус
$$$ 37

Реферат – бұл…

A.қысқаша мазмұндама кiтаптың мазмұны, сонымен бiрге баяндама болып табылады

B. тезис, түсiнiктеме, рецензия

C. библиография

D. баяндаманың критикалық мінездемесі

E. түпдеректiң материалдарына арналған жалпылау мен талдау
$$$ 38

Лекция- … жанрының стилі.

A.көркем

B.әңгiме


C.ғылыми

D.публицистикалық

E.ресми - iскер
$$$ 39

Конспект - … жанрының стилі.

A.көркем

B.әңгiме


C.ғылыми

D.публицистикалық

E.ресми - iскер
$$$ 40

Курстық жұмыс - … жанрының стилі.

A.көркем

B.әңгiме


C.ғылыми

D.публицистикалық

E.ресми - iскер
$$$ 41

Резенция - … жанрының стилі.

A.көркем

B.әңгiме


C.ғылыми

D.публицистикалық

E.ресми - iскер
$$$ 42

Оқулық - … жанрының стилі.

A.көркем

B.әңгiме


C.ғылыми

D.публицистикалық

E.ресми - iскер
$$$ 43

Аннотация - … жанрының стилі.

A.көркем

B.әңгiме


C.ғылыми

D.публицистикалық

E.ресми - iскер
$$$ 44

Монография - … жанрының стилі.

A.көркем

B.әңгiме


C.ғылыми

D.публицистикалық

E.ресми - iскер
$$$ 45

Диссертация - … жанрының стилі.

A.көркем

B.әңгiме


C.ғылыми

D.публицистикалық

E.ресми - iскер
$$$ 46

Диплодық жұмыс - … жанрының стилі.

A.көркем

B.әңгiме


C.ғылыми

D.публицистикалық

E.ресми - iскер
$$$ 47

Рецензия – бұл…

A. көркем шығарма, кинофильмдi сыни баға

B. тезис, түсiнiктеме, реферат

C. түпдеректiң конспектiсi

D. қысқаша сипаттама негiзгi кiтаптың мазмұны

E. мазмұндама
$$$ 48

Отзыв – бұл…

A. көркем шығарма, кинофильмдi сыни баға

B. тезис, түсiнiктеме, реферат

C. түпдеректiң конспектiсi

D. қысқаша сипаттама негiзгi кiтаптың мазмұны

E. мазмұндама
$$$ 49

Кiтаптың мазмұны, қысқаша мазмұндама, сонымен бiрге баяндама бұл...

A. пікір

B. тезистер

C. жоспар

D. конспект

E. реферат
$$$ 50

Ғылыми шығарманың критикалық бағасы?

A. рецензия

B. тезистер

C. жоспар

D. конспект

E. реферат
@@@ қазақ тілінің грамматикасы
1. Қазақ тілі түркі тілдес топтардың қайсысына жатады?

a) қыпшақ

b) ноғай

c) якут

d) құмық
2. Пусть исполнятся пожелания! сөзінің аудармасын көрсетіңіз.

a) Тілек қабыл болсын!

b) Арманыңызға жетіңіз!

c) Той тойға ұлассын!

d) Той құтты болсын!
3. Аударыңыз: Культура, легенда

а) Қаржы, негіз;

в) Мәдениет, аңыз;

с) Ел, символ;

d) Ахуал, саясат;

4. Қысқарған сөзге қате жалғанған қосымшаны табыңыз.

а) АҚШ-қа

в) медбикеге

с) ТМД-на

d) БҰҰ-ны


5. Қазақ әліпбиінде неше әріп бар?

а) 18


b) 42

c) 26


d) 36
6. «Сәлеметсіз бе! Қайырлы таң!» тіркестерінің орыс тіліндегі аудармасы қандай?

а) Добрый вечер! Как вы доехали?

b) Здравствуйте! Доброе утро!

c) Я рад вас видеть! Удачи вам!

d) Благоларю! Спасибо за такое пожелание!
7. Қазақ тілінде неше дауысты дыбыс бар?

а) 15


b) 12

c) 25


d) 17
8. «Сізбен танысуға бола ма? Сізбен танысқаныма өте қуаныштымын!» тіркестерінің қазақ тіліндегі аудармасы қандай?

а) Представьте, пожалуйста, меня! Очень приятно!

b) Сколько вам лет? Кто вы по национальности?

c) Можно с вами познакомиться? Очень рад знакомству!

d) Очень рады что с вами познакомились!
9. «Счастливого пути! Передайте привет!» тіркестерінің орыс тіліндегі аудармасы қандай?

а) Сау бол! Көріскенше!

b) Қош бол! Жақсы барайық!

c) Сәт сапар! Сәлем айтыңыз!

d) Отырыңыз! Дастарханға келіңіз!
10. Көптік жалғауды көрсетіңіз.

а) –лар, -лер, -дар, -дер, -тар, -тер

b) –мен, -бен, -пен.

c) –ды, -ді, -ты, -ті.

d) –ның, -нің, -дың, -дің.
11. «Шақыру. Сізді түскі асқа шақырамын» тіркестерінің орыс тіліндегі аудармасы қандай?

а) Садитесь. Проходите к столу.

b) Приглашение. Я приглашаю вас пообедать.+

c) Пойдемте. Идемте с нами в театр.

d) Проходите. Давайте завтра пойдем в кинотеатр.
12. Дұрыс жазылған сөзді көрсетіңіз.

a) қиын, ашшы, сыйлық

b) қыйын, ащы, силық

c) қыйын, ащы, сыйлық

d) қиын, ащы, сыйлық
13. Көріскенше күн жақсы болсын! тіркесінің орыс тіліндегі аудармасы қандай?

a) Прощайте!

c) До скорой встречи!

b) До свидания

d) Желаю удачи!
14. Аударыңыз: Мен достарыммен бірге саябақта қыдырғанды ұнатамын.

А) Я люблю ходить по магазинам вместе с друзьями.

В) Мне нравиться гулять вместе с друзьями по парку.

С) Я очень ценю всех своих друзей.

d) Я люблю гулять по парку.


  1. Көмектес септік қай заңға бағынбайды?

а) Дыбыс үндестігі;

в) Буын үндестігі;

с) Ілгерінді ықпал;

d) Кейінді ықпал;
  1. Қазақ тіліндегі ең әлсіз (слабые) дыбыстар –

а) Дауысты дыбыс;

в) Үнді дауысыз;

с) Қатаң дауыссыз;

d) Ұяң дыбыс;


17. Пейіліңізге рақмет деген тіркес қай кезде қолданылады?

a) сәлемдесу

b) тілек білдіру

c) қоштасу

d) алғыс айту
18. Шын жүректен алғыс айтамын! Өте қайырымды екенсіз! тіркестерінің орыс тіліндегі аудармасы қандай?

a) Благодарю вас! Большое спасибо!

b) Я должен поблагодарить вас! Спасибо за помощь!

c) Искренне вас благодарю! Вы очень добры!

d) Вы очень помогли! Спасибо за помощь!
19. Сөз құрамы неден тұрады?

a) түбір және қосымшадан

b) қосымшадан

c) түбірден

d) жалғау және жұрнақтан
20. Дұрыс жазылған сөзді белгілеңіз.

a) силық

b) сйлық

c) сыйлық

d) сыйлқ

21. Қазақ тілінде неше септік бар?

a) 6


b) 7

c) 8


d) 9
22.Аударыңыз: Олар бұрын Алматыда тұрған.

А) Они раньше жили в Алматы.

В) Они недавно переехали в Алматы.

С) Мы когда-то жили в Алматы.

d) Они выехали из Алматы.
23.Тәңір жарылқасын! деп қай кезде айтамыз?

a) Танысу

b) Алғыс

c) Өтініш

d) Қошемет сөз
24. Сөзден жаңа сөз жасайтын сөздің бір бөлшегі –

А) Жұрнақ;

в) Түбір;

с) Жалғау;

d) Негіз;
25. Шығыс септігінің сұрақтары –

а) Кімнің? Ненің?

в) Кімнен? Неден?

с) Кіммен? Немен?

d) Кімге? Неге?
26. Қазақ тілі құрамы жағынан қандай тіл?

а) Түрік тілі;

в) Қопармалы тіл;

с) Жалғамалы тіл;

d) Түбір тіл;
27.Қазақ тілінде екпін сөздің қай буынына түседі?

а) алдыңғы буынға

b) ортаңғы буынға

c) соңғы буынға

d) алдыңғы және соңғы буынға
28. «Выразить благодарность. Благословение» тіркестерінің қазақ тіліндегі аудармасы қандай?

а) Алғыс айту. Бата.

b) Қайырымдылық. Жақсылық.

c) Көмек көрсету. Дәстүр

d) Тілек білдіру. Адамгершілік.
29. Пусть растет и процветает твое потомство! тіркесінің қазақ тіліндегі аудармасы қандай? .

a) Бақытты бол!

b) Алла жар болсын!

c) Өркенің өссін!

d) Тілеуің берсің!
30. Сөз мағынасын түсіндіретін сөздік түрі қайсысы?

А) Аударма сөздік;

В) Түсіндірме сөздік;

С) Орфографиялық сөздік;

d) Орфоэпиялық сөздік;
31. Аударыңыз: Мамандық, оқырман

А) Специалист, читать;

В) Специально, читальный;

С) Специальность, читатель;

d) Перенос, слушатель;
32. Қысқарған сөзге қате жалғанған жалғауды көрсетіңіз.

a) Ол кеше ғана ЖСН-ын алды.

b) ҚР ТМД-ға мүше ел.

c) БАҚ-ның таралымы күшеюде.

d) ЖШС-да кеше ТЖ болды.
33. Ризалығын білдіретін сөзді көрсетіңіз.

a) ғапу етіңіз

b) көмегіңізге рақмет

c) амансыз ба?

d) айтыңызшы
34. Аударыңыз: ремесленная школа, навыки

a) қолөнер мектебі, дағды

b) өнерпаздер мектебі, ықылас

c) кәсіптік мектеп, сана

d) өнертабыстылар мектебі, образование
35. Промышленность сөзінің аудармасын көрсетіңіз.

а) пайдалы

в) асыл

с) өнеркәсіпd) кәсіпорын
36.Қайран қалдым! Таң-тамаша болып тұрмын тіркестерінің орыс тіліндегі аудармасы қандай?

a) Как красиво! Замечательно

b) Я был удивлен! Я в восторге!

c) Приятный! Здорово!

d) Чудесно! Не может быть!
37.Күрделі сан есімді табыңыз.

a) мыңдап

b) жүз

c) елулердеd) екі бүтін оннан үш
38. Қуанышты хабарды қандай сөздермен бастаған дұрыс?

a) Сүйінші!

b) Көп жаса!

c) Көрімдік!

d) Өркенің өссін
39. Антонимдік жұпты табыңыз:

а) Сұлу, әдемі, көркем;

в) Алыс, жақын;

с) Оқушы, студент, ұстаз;

d) Арман, орман;
40. Алғашқы техникалық кәсіптік оқу орнын кім ұйымдастырды?

а) А.Құнанбаев

b) А.Байтұрсынов

c) Н.Назарбаев

d) Ы.Алтынсарин
41. Қате жазылған сөздерді табыңыз.

а) тоқыт, аяқ

b) олең, асем

c) жүз, үміт

d) қалың, суық.
42. «Профессиональное сознание передается как наследие от отца к сыну» сөйлемінің қазақ тіліндегі аудармасы қандай?

а) Кәсіптік дағды әкеден балаға мұра болып қалады.

b) Көңіл қалаған кәсіп атадан балаға жалғасады.

c) Кәсіптік сана қалыптасу үшін әкеден балаға мирас керек.

d) Кәсіби сана атадан балаға мирас ретінде беріледі.
43. Кітапханасы сөзі құрам бойынша қалай жіктеледі?

а) Негіз, түбір, қосымша;

в) Түбір, қосымша, аффикс;

с) Жұрнақ, жалғау, негіз;

d) Түбір, жұрнақ, жалғау;
44. Ілік септігінде тұрған сөздерді табыңыз:

а) Терезеге, алманы;

в) Сөздер, алқаға;

с) Анаммен, доспен;

d) Елдердің, жолдың;
45. Қазақ тілінде орыс тілінің қай септігі жоқ?

а) Именительный падеж;

в) Родительный падеж;

с) Творительный падеж;

d) Предложный падеж;
46. Аударыңыз: Жүргізуші, кенші

а) Строитель, садовник;

в) Пахарь, продавец;

с) Водитель, шахтер;

d) Руководитель, сантехник;
47. Аударыңыз: Оңтүстік, рәміз

а) Север, герб;

в) правый, статус;

с) центр, страна;

d) юг, символ;
48. Күрделі зат есімді көрсетіңіз.

A) Ауыл.
B) Көрме.


C) Көкшетау.
D) Қақты.
49. Аударыңыз: Мен іссапарға бармақпын.

а) Я уезжал в путешествие.

в) Я выехал на дачу.

с) Я приехал из командировки.

d) Я намерен ехать в командировку.
50. У тебя есть свободное время? Сөйлемнің аудармасын табыңыз

а) бүгін сен жұмыстасын ба?

в) сенде бос уақыт бар ма?

с) бүгін демалыс жоқ

d) бос уақыт менде болмайды
51. Имеется экологический вред использования комплекса Байконур. Қазақшаға аударыңыз.

а) Экологиялық зардаптар Байқоңырдың кешеңінде қолданылады.

в) Байқоңыр кешенін пайдаланудың экологиялық зардаптары бар.

с) Байқоңыр кешені экологиялық зияндарды пайдалануда.

d) Байқоңыр кешенін қолдану экологияға пайда әкеледі.
52. «Гость в двери – счастье в доме» мақалы қазақ халқының қандай қасиетін сипаттайды?

А) көріпкелдік

В) ашушаңдық

С) қызғаншақтық

D) қонақжайлылық
53. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаны анықтаңыз.

A) -ға, -ге.


B) -ды, -ді.
C) -мен, -бен.
D) -лар, -лер.
54. Дұрыс жазылған сөздердің қатарын көрсетіңіздер.

A) Табиғат, кедең, сереңке

B) Устаз, шәкірт, домбра

C) Мектеп, мемлекет, ғылым

D) Құндұз, асхана, арман

E) Кітәп, майрам, ырис


55. «Үйлену оңай, үй болу қиын» тіркесінің мағынасы:

А) Жизнь прожить – не поле перейти.

В) Не хочу учиться, а хочу жениться.

С) Жениться легко, дом строить трудно.

D) Жениться легко, а жить в семье трудно.
56. Мәдениет сөзінің аудармасы

а) суверенный

в) хозяйство

с) культура

d) регион
57. «Специальность, профессия, архитектор» сөздерінің қазақ тіліндегі аудармасы қандай?

а) балташы, суретші, балықшы.

b) жүргізуші, ұшқыш, шопан.

c) мамандық, кәсіп, сәулетші.

d) егінші, сауыншы, балташы.


58. Көшеде, аялдамада сөздерінің орыс тіліндегі аудармасы қандай?

а) дорога, здание

b) на улице, на остановке

c) темнота, проходить

d) впечатление, весело
59. «Той құтты болсын» тіркесінің қолданылуы:

а) тілек білдіру

b) шақыру

c) өтініш

d) алғыс айту
60. «Ғажап! Мүмкін емес!» тіркестерінің орыс тіліндегі аудармасы қандай?

а) Чудесно! Неможет быть!

b) Да, что вы! Я был удивлен!

c) Здорово! Как красиво!

d) Приятный! Я в восторге!
61. Біріккен сөз қатысқан қатарды табыңыз.

A) Аяғымен кезек тебу.


B) Беті ашық шелек.
C) Еламан түршігіп кетті.
D) Қуаныш ұзағынан болсын.


62. Ілік септікті көрсетіңіз.

а) -ға, -ге,-қа, -ке

b) -ның, -нің, -дың, -дің

c) -ды, -ді, -ты, -ті

d) -нан, -нен, -дан, -ден
63. Лучше поздно, чем никогда қазақша аударма баламасын табыңыз.

А) Кеш барғанның айыбы жоқ

В) Кеш барсаң да тез бар

С) Ештен кеш жақсы

D) Кештен еш жақсы
64. Буын үндестігіне сай емес сөзді көрсетіңіз.

A) Жартас.


B) Кітап.
C) Қоғамтану.

D) Ұлболсын.
  1. Ұшқыш, шопан, егінші сөздерінің орыс тіліндегі аудармасы қандай?

а) продавец, архитектор, водитель

b) летчик, чабан, пахарь

c) животновод, плотник, художник

d) художник, корреспондент, специалист


66. Қатесі бар сөз:

A) силық


B) хайуанат

C) мия


D) кеще
67. Қысқарған сөзді табыңыз.

A) Кг., т.б.


B) Қызылорда, Ақтөбе.
C) Сөйтіп, ештеңе.
D) Әркім, әлдекім.
68. Ала жіпті аттамау сөзінің орысша аударма баламасын табыңыз.

А) пестрый

В) быть порядочным

С) уделять внимание

D) быть честным
69. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаны табыңыз.

A) Қалалық.


B) Әсемпаз.
C) Білімді.
D) Кілтті.


70. Теміртау, Ақтау, Талдықорған атаулары күрделі сөздің қай түріне жатады?

А) қысқарған сөз

В) тіркесті сөз

С) кіріккен сөз

D) біріккен сөз
71. Республиканское государственное казенное предприятие атауының қазақ тіліндегі қысқарған нұсқасын табыңыз:

А) РМҚӨ


В) РМҚК

С) РКБМ


D) РМҰК
72. Аударыңыз: Ұйымдастыру, ұштастыру

А) организация, летчик

В) быть организованным, внимательным

С) организовать, соединять

D) продолжать, предприятие
73.Алғашқы қолөнер училищесі қашан ашылды?

А) 1882


В) 1782

С) 1889


D) 1904
74. Аударыңыз: Выбирать специальность, закономерно

А) кісңпорынды таңдау, сана

В) маманды қалыптастыру, заң

С) кәсіпті таңдау, заңды тұлға

D) мамандық таңдау, заңды
75. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік, бұқаралық ақпарат құралдары күрделі атауларының орыс тіліндегі қысқарған нұсқасын көрсетіңіз:

А) ООН, ЕНТ

В) ТОО, СМИ

С) ЗАО, КНБ

D) СНГ, ИИН
76. Біріккен сөздерді көрсетіңіз:

А) кәсіподақ, Ақтөбе

В) тоқыма ісі, ұсталық

С) ҰҚК, БАҚ

D) темір жол, оқу орны

77. Қай тіркесте септік жалғауы жасырын тұрған жоқ?

а) тіл ұстарту

в) өнер шашпақ

с) сөзді ұғу

d) ой байлығы

78 . Көптік жалғауынсыз көптік ұғым беретін сөзді белгілеңіз.

а) құм, қымыз

в) дәптер, біз

с) әркім, өзен

d) келу, бөкен
79. Терминологиялық сөздікке қандай сөздер енеді?

а) ғылым, техникаға байланысты арнаулы атаулар;

в) жергілікті тіл ерекшеліктері;

с) мағыналары күңгірт сөздер;

d) туынды сөздер;

80. Табыс септік жалғауындағы сөзді табыңыз.

а) барады

в) құлды

с) асыранды

d) оқыған-ды
81. Кіріккен сөзді табыңыз.

а) тасбақа

в) қарлығаш

с) ойыншық

d) Талдықорған
82. Буын үндестігі дегеніміз...

A) дауысты дыбыстың дауыссыз дыбысқа әсері

B) сөздердің буын санының артуы

C) сөздегі дауысты дыбыстың не бірыңғай жуан,

не бірыңғай жіңішке болуы

D) аралас буынды сөздер


83. Өз пайдасын ойлаған адамды кім дейміз?

А) көпшіл

В) сараң

С) өзімшіл

D) намысшыл
84. Жуан буынды сөзді көрсетіңіз:

A) кемпірқосақ, қосаяқ

B) тасбақа, орамал

C) қолхат, сенімхат

D) аяқ, тақия, теорема
85. Буын үндестігіне бағынбайтын септік жалғауын көрсет.

A) ілік септігі

B) барыс септігі

C) табыс септігі

D) көмектес септігі
86. Грамматика нені зерттейді?

A) лексемаларды

B) тілдің грамматикалық құрылысын

C) тіл дыбыстарын

D) морфемаларды
87. Тасымалданбайтын сөзді көрсет:

A) бала

B) сәби

C) ата


D) көке
88. Қазақстанда неше облыс бар?

а) 14


в) 15

с) 16


d)17
89. Жатыс септігінде тұрған сөзді көрсетіңіз:

a) досыммен, атпен, көлікпен

b) қалаға, пәтерге, дәптерге

c) жатақханада, кітапта, далада

d) үйді, қаламсапты, гүлді
90. Иелік формасында тұрған сөздерді табыңыз.

a) Жаннадан, курсанттан

b) Жаннаның, курсанттың

c) Жаннанікі, курсанттікі

d) Жаннамен, курсантпен
91. «Қ» дыбысының сипаттамасы:

a) дауыссыз, ұяң

b) дауыссыз, үнді

c) дауысты, ашық

d) дауыссыз, қатаң
92. Қазақ тілінде неше сөз табы бар??

a) 9


b) 7

c) 6


d) 8
93. Сіздің ағаңыздың келіншегі сізге кім болады?

a) жеңге

b) қайын әпке

c) құдаша

d) балдыз
94. «Мерейтойыңызбен! Үйлену тойыңыз құтты болсын!» тіркестерінің орыс тіліндегі аудармасы қандай?

а) С новым годом! Пусть небо наше будет безоблачным!

b) С днем рождением! Пусть исполнятся пожелание!

c) С юбилеем! Со свадьбой поздравляю!

d) С праздником! С наступающим праздником!
95. Зат есім тудыратын жұрнақтарды табыңыз:

а) -ныкі,-нікі, -дыкі, -дікі.

b) -рақ, -рек, -дау, -деу, -тау, -теу.

c) -шы, -ші, -қар, -кер, -ым, -ім, -ма, -ме.

d) -лар, -лер, -дар, -дер, -тар, -тер.
96. Қазақта «шөпшек» деп кімді атайды?

а) зять

b) праправнук

c) внук

d) дочь
97. Берілген сөз жиынтықтарынан дұрыс сөйлемді тап.

а) Кетеді Америкаға жазда Алмат.

b) Алмат жазда Америкаға кетеді.

c) Алмат кетеді жазда Америкаға.

d) Америкаға кетеді жазда Алмат.
98. Сағаттар, әншілер, мұрагерлер сөздерінің құрамы:

а) түбір және жіктік жалғау

b) түбір және септік жалғау

c) түбір және көптік жалғау

d) түбір және тәуелдік жалғау
99. Қазақта «келін» деп кімді атайды?

а) сноха

b) сватья

c) теща


d) дочь
100. Ризалықты білдіретін сөзді көрсетіңіз:

а) айтыңызшы

b) амансыз ба?

c) көмегіңізге рақметd) ғапу етіңіз
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет