Педагогикалық психологиялық мамандыққа кіріспеДата26.06.2018
өлшемі290,59 Kb.
1. "Педагогикалық психологиялық мамандыққа кіріспе" пәні бойынша

2. 1 – кредит

3. Құрастырған: п.ғ.к. Кулмышева Н.А.

4. Педагогика факультеті, педагогикалық психология кафедрасы

5. 5В010300 - «педагогика және психология» мамандығына арналған тест тапсырмалары

«Педагогикалық психологиялық мамандыққа кіріспе»


2- аттестация бойынша межелік бақылау тест тапсырма

$$$ 101

Саналы түрде қоғамдық -тарихи тәжірибені меңгеру және осының негізінде жекелей тәжірибені қалыптастыру –бұл :

А. Оқу


В. Оқыту

С. Үйрену

D. Меңгеру

Е. Даму


$$$ 102

Арнайы ұйымдастырылған, мақсат көздеген және басқарылатын, педагог пен балалар арасындағы білім, іскерлік, дағдыны меңгеруге, дүниеге көзқарасты қалыптастыруға бағытталған өзара әрекеттесу процесі:

А. Оқыту

В. Тәрбие

С. Дамыту

D. Қалыптастыру

Е. Білім беру

$$$ 103

Адамның оқу іс- әрекетінде жаңа психологиялық қасиеттер мен сапаларды меңгеруі немесе жинақтауы:

А. Үйрену

В. Оқыту

С. Оқу


D. Білім беру

Е. Бақылау

$$$ 104

Tарихи жолмен қалыптасқан қабілеттің, мінез – құлықтың, білім мен іскерліктің қоғамда жинақталған түрлерінің индивидте олардың индивидуалды-субъективті іс - әрекет формасына айналу процесі

А. Үйрену

В. Оқу


С. Оқыту

D. Үйрету

Е. Меңгеру

$$$ 105

Алған білім негізіндегі балалардың практикалық іс- әрекеті:

А. Дағды

В. Оқу

С. Іскерлік

D. Білім алу

Е. Жаттау

$$$ 106

Қоғамдық-тарихи тәжірибеде тексеруден өткізілген ақиқатты тану процесінің нәтижесі:

А. Ұғым

В. Тану


С. Инсайт

D. Дағды


Е. Білім

$$$ 107

Білім беру жүйе ретінде сипатталады:

А. Білім беру жүйе ретінде мемлекеттік, жеке меншік, муниципалды, діни және зайырлы болады

В. Білім беру әр түрлі деңгейлі болады

С. Қоғамдық-саяси сипаты бар

D. Білім беру білгілі бір әлеуметтік топқа бағытталған

Е. Білім беру тек қана зайырлы болады

$$$ 108

Білімнің кеңдігі, оперативтілігі, тереңдігі, икемділігі, нақтылығы және жалпылығы, жинақылығы, жүйелілігі, саналылығы

А. Білім нәтижесі

В. Білім қасиеттері

С. Білім принциптері

D. Білім параметрлері

Е. Білім заңдылықтары

$$$ 109

Өмірде өз орнын сезіну, қазіргі және болашақ ұрпақ алдында өз жауапкершіліктерінің пайда болуы, әлем табиғатының күрделілігін сезіну, адами жетілу деңгейіне ұмтылу

А. психикалық даму

В. рухани даму

С. әлеуметтік даму

D. дене дамуы

Е. физиологиялық даму

$$$ 110

Білім мазмұны мен пәннің практикалық мәнін талдау мен түсіндірудегі оқытушы мен оқушының педагогикалық әрекеттері:

А. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы конструктивті функция

В. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы ұйымдастырушылық функция

С. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы коммуникативті-стимулдандыру функциясы

D. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы ақпараттық-білім берушілік функциясы

Е. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы эмоционалдық-түзетушілік функциясы

$$$ 111

Бірлесе мағмұматтандыру мен оқу-тәрбиелік әрекет нәтижесіне жауапкершілікпен жетудегі оқытушы мен оқушылардың біріккен оқу іс-әрекетін ұйымдастыру.

А. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы конструктивті функция

В. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы ұйымдастырушылық функция

С. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы коммуникативті-стимулдандыру функциясы

D. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы ақпараттық-білім берушілік функциясы

Е. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы эмоционалдық-түзетушілік функциясы

$$$ 112

Оқу-танымдық іс-әрекеттің әр түрлі формаларының үйлесімі (индивидуалдық, топтық, фронтальдық), педагогикалық ынтымақтасу мақсатында өзара көмек көрсетуді ұйымдастыру; оқушыларға нені білуі, түсінуі, үйренуі керектігі жөнінде түсінік беру

А. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы конструктивті функция

В. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы ұйымдастырушылық функция

С. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы коммуникативті-стимулдандыру функциясы

D. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы ақпараттық-білім берушілік функциясы

Е. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы эмоционалдық-түзетушілік функциясы

$$$ 113

Қоғамдық өмір аумағындағы жаңалықтарға оқушыларды бағыттау, әлемді дұрыс қабылдатуда оқу пәнінің практикамен байланысын көрсету; оқу пәні аумағы деңгейінің қозғалмалылығы мен оқу материалының эмоционалды түсіндірілуі, оқушылардың бейнелі-сезімдік сферасына иек арту

А. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы конструктивті функция

В. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы ұйымдастырушылық функция

С. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы коммуникативті-стимулдандыру функциясы

D. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы ақпараттық-білім берушілік функциясы

Е. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы эмоционалдық-түзетушілік функциясы

$$$ 114

Оқыту процесінде оқу іс-әрекеті түрлерін ауыстыру барысында, оқытушы мен оқушылардың сенімділік қатынасында «ашық перспектива» және «жеңіске жету» принциптерін жүзеге асыру

А. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы конструктивті функция

В. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы ұйымдастырушылық функция

С. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы коммуникативті-стимулдандыру функциясы

D. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы ақпараттық-білім берушілік функциясы

Е. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы эмоционалдық-түзетушілік функциясы

$$$ 115

Оқытушылар мен оқушылардың өзара бірін-бірі бақылауын ұйымдастыру және өзін-өзі бақылау, бағалау арқылы бірлесе отырып мұғалімнің кәсіби қасиеттерін жетілдіру

А. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы конструктивті функция

В. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы ұйымдастырушылық функция

С. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы коммуникативті-стимулдандыру функциясы

D. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы ақпараттық-білім берушілік функциясы

Е. Оқытушы мен оқушылар қарым-қатынасындағы бақылау-бағалау функциясы

$$$ 116

Мұғалімнің түрлі әрекеттерінің жиынтығы, олар, ең алдымен, педагогикалық іс-әрекет функцияларымен теңестіріледі, елеулі мөлшерде мұғалімнің даралық-психологиялық ерекшеліктерін айқындап, оның пәндік-кәсіби құзырлығы жөнінде дәлел келтіреді.

А. Нышан

В. Дарын


С. Кемеңгерлік

D. Педагогикалық іскерлік

Е. Педагогикалық қабілеттілік

$$$ 117

Оқу материалын оқушыға нақты, түсінікті етіп бере білу; пәнге қызығушылық тудыру; белсенді өзбеттілік ой тудыру. Қиын материалды жеңіл, түсініксізді-түсінікті қылып бере білу қабілеттілігі. Оқушыны өзбетімен еңбек етуге үйрету, білім алуға жол сілтеп отыру.

А. Дидактикалық қабілеттілік

В. Академиялық қабілеттілік

С. Перцептивті қабілеттілік

D. Сөйлей алу қабілеттілігі

Е. Ұйымдастырушылық қабілеттілігі

$$$ 118

Нақты ғылым бойынша (математика, физика, биология, әдебиет) қабілетті мұғалімнің өз пәнін, курсын көлемі бойынша ғана емес, терең де ауқымды түрде меңгеруі, ғылыми жаңалықтарды үнемі бақылап отыру, шағын болса да ғылыми жұмыс атқару

А. Дидактикалық қабілеттілік

В. Академиялық қабілеттілік

С. Перцептивті қабілеттілік

D. Сөйлей алу қабілеттілігі

Е. Ұйымдастырушылық қабілеттілігі

$$$ 119

Оқушының ішкі жан дүниесіне үңіле білу қабілеттілігі; психологиялық байқағыштық, түсіну, талдау.

А. Дидактикалық қабілеттілік

В. Академиялық қабілеттілік

С. Перцептивті қабілеттілік

D. Сөйлей алу қабілеттілігі

Е. Ұйымдастырушылық қабілеттілігі

$$$ 120

Ойды нақты, анық, түсінікті түрде жеткізе алу қабілеттілігі, мимика, пантомимиканы қолдану. Ұстаз сөзі үнемі оқушыларға арналуы

А. Дидактикалық қабілеттілік

В. Академиялық қабілеттілік

С. Перцептивті қабілеттілік

D. Сөйлей алу қабілеттілігі

Е. Ұйымдастырушылық қабілеттілігі

$$$ 121


Оқушы ұжымын ұйымдастыру; өзінің ұйымдастыру жұмысын дұрыс жүргізу. Дұрыс жоспарлау, бақылау

А. Дидактикалық қабілеттілік

В. Академиялық қабілеттілік

С. Перцептивті қабілеттілік

D. Сөйлей алу қабілеттілігі

Е. Ұйымдастырушылық қабілеттілігі

$$$ 122

Дамудың негізі және шарты ретінде қабылданатын заттық әлеуметтік- мәдени тәжірибені меңгеруге бағытталған оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастыру –бұл:

А. Педагогикалық іс-әрекет пәні

В. Педагогикалық іс-әрекет мазмұны

С. Педагогикалық іс-әрекет құралы

D. Педагогикалық іс-әрекет әдістері

Е. Педагогикалық іс-әрекет мінездемесі

$$$ 123

Мұғалімнің педагогикалық іс- әрекетінің психологиялық құрылымының элементтері. Артығын көрсет:

А. Гностикалық компонент

В. Проективті компонент

С. Конструктивті компонент

D. Оқытудың мақсаты

Е. Ұйымдастырушылық компонент

$$$ 124

Оқыту әдістерін тез және шығармашылықпен игеру, оқытудың әр түрлі тәсілдерін шығармашылық пен қолдануы педагогикалық қабілеттің қай түрін білдіреді:

А. Гностикалық компонент

В. Проективті компонент

С. Конструктивті компонент

D. Коммуникативті компонент

Е. Функционалды компонент

$$$ 125

Оқыту мен тәрбиелеудің перспективалық мақсаты және оларға қол жеткізу стратегиялары, тәсілдері -бұл:

А. Проективті компонент

В. Конструктивті компонент

С. Коммуникативті компонент

D. Гностикалық компонент

Е. Ұйымдастырушылық компонент

$$$ 126

Педагогикалық іс-әрекеттің қандай компоненті мұғалімнің білімін көрсетеді:

А. Проективті компонент

В. Конструктивті компонент

С. Гностикалық компонент

D. Ұйымдастырушы компонент

Е. Коммуникативті компонент

$$$ 127

Танымдық және эмоционалдық педагогикалық мақсаттар таксономиясын ұсынған ғалым:

А. Дж.Дьюи

В. Ш.Бюлер

С. П.Блум

D. Л.Кольберг

Е. В.В.Давыдов

$$$ 128

Педагогикалық жүйенің құрылымдық және функциялық компоненттерінің біреуінің жоқтығы мынаған әкеледі:

А. Педагогикалық жүйенің жойылуына

В. Оның қайта құрылуына

С. Дамуға әкеледі

D. Ыдырауына

Е. Бұрынғысынша қызметін атқарады

$$$ 129

Презентациялық , интенсивті түзетуші , диагностикалық қызметтер –бұл:

А. Мұғалімнің конструктивті іс-әрекетінің іске асырылуы

В. Мұғалімнің гностикалық іс-әрекетінің іске асырылуы

С. Мұғалімнің коммуникативтік іс-әрекетінің іске асырылуы

D. Мұғалімнің ұйымдастырушылық іс-әрекетінің іске асырылуы

Е. Мұғалімнің ұйымдастырушы лық қабілеті

$$$ 130

Түсіндіру, көрсету ,оқу міндетін шешудегі оқушылармен бірлесіп атқарған жұмыс , тренинг – бұл:

А. Педагогикалық іс- әрекет өнімі

В. Педагогикалық іс- әрекет нәтижесі

С. Педагогикалық іс- әрекет құралдары

D. Педагогикалық іс- әрекет тәсілдері

Е. Педагогикалық іс- әрекет пәні

$$$ 131

Субъектің мінез-құлқы (іс- әрекетті жалғастыру немесе одан бас тарту ) - бұл:

А. Педагогикалық іс- әрекет нәтижесі

В. Педагогикалық іс- әрекет өнімі

С. Педагогикалық іс- әрекет құралы

D. Педагогикалық іс- әрекет міндеті

Е. Педагогикалық іс- әрекет тәсілі

$$$ 132

Н.Ф.Талызина бойынша мұғалімнің оқу үрдісіндегі іс-әрекеті:

А. Меңгеру

В. Оқу


С. Үйрену

D. Оқыту


Е. Аңғару

$$$ 133

Педагогикалық қабілеттерді жалпылау түрінде көрсеткен:

А. Н.Д.Левитов

В. Ф.Н.Гоноболин

С. В.А.Крутецкий

D. Л.М.Митина

Е. Е.Д.Хмель

$$$ 134

В.А. Крутецкий бойынша педагогикалық қабілет . Артығын көрсет:

А. Дидактикалық қабілет

В. Перцептивтік қабілет

С. Сөйлеу қабілеті

D. Зерттеу қабілеті

Е. Академиялық қабілет

$$$ 135

Оқыту және нақтылы іс-әрекетті ұйымдастырумен байланысты арнайы іскерліктер ... жатады:

А. Психологиялық-педагогикалық іскерлікке

В. Жекелей әдістемелік

С. Арнайы іскерлік

D. Дидактикалық іскерлік

Е. Жекелей индивидуалдық іскерлік

$$$ 136

Педагогикалық психологияда мұғалімнін модульдық кәсіби компетенциясын зерттеген ғалым:

А. А.К.Маркова

В. Н.В.Кузьмина

С. Л.М.Митина

D. Н.Ф.Талызина

Е. Н.Д.Хмель

$$$ 137

Ұжымдағы басшылардың дұрыс емес әрекеті неге әкеледі:

А. Қуаттылыққа

В. Бірігушілікке

С. Келесімге келуге

D. Кикілжіңге

Е. Ынтымақтастыққа

$$$ 138

Басқару стильдерін алғашқы рет эксперименталды түрде зерттеген:

А. К.Левин

В. Маслоу

С. А.П.Нечаев

D. А.А.Реан

Е. А.Лазурский

$$$ 139

Топ алдында тұрған жұмыстың шешілуіне және ұйымдастырылуына белсенді түрде қатысу – бұл басқарудың қай стилі:

А. Өз бетімен жіберу

В. Демократиялық

С. Авторитарлық

D. Либералдық

Е. Либералдық- демократиялық

$$$ 140

Педагогикалық іс-әрекет стилінің қай түрінде нұсқау ұсыныс формасында беріледі:

А. Авторитарлық.

В. Демократиялық.

С. Либералды.

D. Өз бетімен жіберу

Е. Қоғамдық.

$$$ 141


Педагогикалық іс-әрекеттің қай стилінде топтағы жұмыс өз бетімен жүреді:

А. Авторитарлық

В. Демократиялық

С. Либералдық

D. Либералды-демократиялық.

Е. Жеке даралық.

$$$ 142

Іс- әрекетті ұйымдастыру “билігі”мұғалім қолында, бұл басқару стилінің ... түрі:

А. Авторитарлық.

В. Демократиялық.

С. Өз бетімен жіберу

D. Либералдық

Е. Демократиялы-либералдық

$$$ 143


Педагогикалық қарым-қатынастың ерекшелігі немен белгіленеді:

А. Идея


В. Іс-әрекет

С. Роль


D. Субъектілердің әр түрлі әлеуметтік-рольдік және функционалдық ұстанымдарымен

Е. Ұстаным

$$$ 144

Сынып және топпен қарым- қатынас:

А. Фронталды қарым- қатынас

В. Дидактикалық қарым- қатынас

С. Эмоциялық қарым- қатынас

D. Қарсыласының қарым- қатынасының реакциясы

Е. Қызығушылық

$$$ 145


Көзқарас, мимика , жест - қарым- қатынас құралының қай тобына жатады:

А. Қарым-қатынас шарты

В. Экспрессивті –мимикалық

С. Заттық-әрекеттік

D. Заттық өзара -әрекеттік

Е. Вербальды құралдар

$$$ 146

Бір-бірінің рухани әлеміне енетін өзара түсінушілікпен бекітілген ересектер мен балардың іс-әрекет дамуындағы гуманистік идея-бұл:

А. Бағынушылық

В. Ынтымақтастық

С. Топтық іс-әрекет

D. Психологиялық климат

Е. Басқару

$$$ 147


Мұғалімнің қызығушылығымен қабілеттілігі қарым-қатынастың қай жағын белгілейді:

А. Коммуникативтік

В. Жалпы әлеуметтік-психологиялық

С. Моральдық-этикалық

D. Жеке даралық-тұлғалық

Е. Қоғамдық- маңыздылық

$$$ 148

Ұстаздың әкімшіліктің нұсқауларын, жоғарыда түскен құжаттарды өзіне бағыт етуі:А. Гуманистік бағыт

В. Эгоцентрлік бағыт

С. Конформистік бағыт

D. Бюрократтық бағыт

Е. Когнитивтік бағыт

$$$ 149

Тұлғааралық қабылдаудың негізгі механизімдері. Артығын көрсет:

А. Идентификация (теңдестіру)

В. Эмпатия

С. Симпатия

D. Стереотипизация

Е. Әлеуметтік-психологиялық рефлексия

$$$ 150

«Сократ», «Генерал», «Менеджер», «Топ дискуссиясының жетекшісі», «Шебер», «Жаттықтырушы», «Гид»

А. А.К.Маркованың кәсіби позиция типологиясы

В. К. Левиннің кәсіби позиция типологиясы

С. М. Таленнің кәсіби позиция типологиясы

D. К.Роджерс бойынша кәсіби позиция типологиясы

Е. П.Ф.Каптеревтің кәсіби позициясы

$$$ 151

Педагогикалық қарым-қатынастың фасилитация функциясын көрсеткен ғалым:

А. А.Б.Орлов

В. А.А.Леонтьев

С. А.Маслоу

D. К.Роджерс

Е. Дж. Дьюи

$$$ 152

Ұстаздың оқушының мұқтаждығы мен қажеттілігіне көңіл аударуы (Роджерс бойынша):

А. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы гуманистік бағыт

В. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы эгоцентрлік бағыт

С. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыбюрократтық бағыт

D. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыконформистік бағыт

Е. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыавторитеттікбағыт

$$$ 153

Ұстаздың тек өзіне, өз қызығушылығына, қажеттілігіне назар аударуы (Роджерс бойынша):

А. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы гуманистік бағыт

В. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы эгоцентрлік бағыт

С. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыбюрократтық бағыт

D. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыконформистік бағыт

Е. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыавторитеттікбағыт

$$$ 154

Ұстаздың әкімшіліктің нұсқауларын, жоғарыдан келген құжаттарды өзіне бағыт етуі (Роджерс бойынша):

А. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы гуманистік бағыт

В. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы эгоцентрлік бағыт

С. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыбюрократтық бағыт

D. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыконформистік бағыт

Е. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыавторитеттікбағы

$$$ 155

Ұстаз әрекетінің ұжым өмірімен, өзінің әріптестерімен қатынас жасауға негізделуі (Роджерс бойынша):

А. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы гуманистік бағыт

В. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы эгоцентрлік бағыт

С. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыбюрократтық бағыт

D. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыконформистік бағыт

Е. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыавторитеттікбағыт

$$$ 156

Ұстаздың оқушының ата-аналарына, олардың қоғамдағы орнына сүйенуі (Роджерс бойынша):

А. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы гуманистік бағыт

В. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы эгоцентрлік бағыт

С. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыбюрократтық бағыт

D. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыконформистік бағыт

Е. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыавторитеттікбағыт

$$$ 157

Педагогикалық іс-әрекет барысында аяқ астынан кездескен өзгеше қиындықтардан туындайтын жағдай. Мұғалім стресі көбінесе уақыт тапшылығынан, оқушының үлгерімі мен тәртібінің нашарлығына, әкімшілікпен және әріптестерімен қақтығыс кезіндегі және т.б. жағдайлардан туындайды:

А. Мұғалім стресі

В. Педагогикалық ұжым

С. Педагогикалық шеберлік

D. Педагогикалық ықпал

Е. Рефлексия

$$$ 158

Мұғалімнің кәсіптік ортаға енуі; педагогикалық тәжірибені меңгеруі, педагогтар қауымдастығының стандарты мен құндылықтарын игеруі, жинақталған тәжірибені белсенділікпен жүзеге асыруы.

А. Мұғалімнің кәсіптік әлеуметтендірілуі

В. Педагогикалық ұжым

С. Педагогикалық шеберлік

D. Педагогикалық ықпал

Е. Рефлексия

$$$ 159

Оқыту мен тәрбиелеудің заңдылықтары, құрылымы, механизмі, педагогиканың теориясы мен тарихы, оқу-тәрбие жұмысының ұйымдастырылу әдістемесі, оның мазмұны, принциптері, әдістері мен ұйымдастырылу нысандары туралы қоғамдық тұрғыдан маңызды жаңа білімдер алуға бағытталған ғылыми қызмет процесі мен нәтижесі:

А. Педагогикалық зерттеулер

В. Педагогикалық ұжым

С. Педагогикалық шеберлік

D. Педагогикалық ықпал

Е. Рефлексия

$$$ 160

Қойылған мақсатқа сәйкес педагогикалық жағдайды, процесті немесе жүйелерді бір қалыптан екінші қалыпқа ауыстыру процесі.

А. Педагогикалық басқару

В. Педагогикалық диагноз

С. Педагогикалық жүйе

D. Педагогикалық зерттеу әдістері

Е. Педагогикалық консилиум

$$$ 161

Оқушының қабілетін, мінезіндегі ауытқуларды, оқу барысында кездесуі мүмкін қиындықтарын анықтау. Педагогикалық диагноз оқушының мектеп бағдарламасын игеруі туралы мәліметтер негізінде, оның оқу іс-әрекеттерін бақылау және нәтижелерін талдау және т.б. арқылы қойылады:

А. Педагогикалық басқару

В. Педагогикалық диагноз

С. Педагогикалық жүйе

D. Педагогикалық зерттеу әдістері

Е. Педагогикалық консилиум

$$$ 162

Адамды дамыту мақсатындағы жетістіктерге жеткізуші барлық факторлардың біртұтас бірлігі:

А. Педагогикалық басқару

В. Педагогикалық диагноз

С. Педагогикалық жүйе

D. Педагогикалық зерттеу әдістері

Е. Педагогикалық консилиум

$$$ 163

Оқытудың, тәрбиелеу мен дамытудың объективтік заңдылықтарын танып - білудегі амалдар мен тәсілдер жиынтығы:

А. Педагогикалық басқару

В. Педагогикалық диагноз

С. Педагогикалық жүйе

D. Педагогикалық зерттеу әдістері

Е. Педагогикалық консилиум

$$$ 164

Педагогикалық зерттеудің нақтыланған немесе неғұрлым жекеленген мақсаттарын айқындау:

А. Педагогикалық зерттеу міндеті

В. Педагогикалық диагноз

С. Педагогикалық жүйе

D. Педагогикалық зерттеу әдістері

Е. Педагогикалық консилиум

$$$ 165

Зерттеу объектісінің нақты бөлігі ондағы жүріп жатқан процесс немесе зерттелетін мәселе аспектісі:

А. Педагогикалық зерттеу пәні

В. Педагогикалық диагноз

С. Педагогикалық жүйе

D. Педагогикалық зерттеу әдістері

Е. Педагогикалық консилиум

$$$ 166

Педагогтың кәсіптік іс-әрекетін жүзеге асыратын құлықтық талаптар жүйесі:

А. Педагогикалық зерттеу пәні

В. Педагогикалық диагноз

С. Педагогикалық жүйе

D. Педагогикалық зерттеу әдістері

Е. Педагогикалық кәсіптік борыш

$$$ 167

Оқушылардың үлгерімі мен тәртібін тереңірек қарастыратын, оларды оқыту мен тәрбиелеуде байқалған кемшіліктерді жоюға дұрыс жол табу мақсатында өткізілетін мұғалімдердің кеңесі:

А. Педагогикалық зерттеу пәні

В. Педагогикалық диагноз

С. Педагогикалық жүйе

D. Педагогикалық зерттеу әдістері

Е. Педагогикалық консилиум

$$$ 168

Ұстаздың шәкіртіне өзінің жеке бас үлгісімен ықпал етуі. Ол идеяның тұңғыш негізін салушы Лейпциг қаласындағы (Германия) қыздар мектебінің директоры Г.Гаудиг (1860 – 1923 ж.ж.) болды. Ол XIX ғ. екінші жартысында ұстаздың жеке бас үлгісінің педагогикалық негізі туралы арнайы еңбек жазды.

А. Педагогикалық тұлға

В. Педагогикалық ұжым

С. Педагогикалық шеберлік

D. Педагогикалық ықпал

Е. Рефлексия

$$$ 169

Оқу-тәрбие мекемесі қызметкерлерінен құралған ұжым. Оның қызметін директор үйлестіріп басқарады және оның жоғарғы органы – педагогикалық кеңес:

А. Педагогикалық тұлға

В. Педагогикалық ұжым

С. Педагогикалық шеберлік

D. Педагогикалық ықпал

Е. Рефлексия

$$$ 170

Педагогикалық қызметтің жоғары деңгейде меңгерілуі; педагогтың оқушылардың оқу - танымдық іс-әрекетін пәрменді басқарып, мақсаткерлік педагогикалық әсер мен өзара әрекеттестікті жүзеге асыруына мүмкіндік беретін арнаулы білімдерінің, біліктері мен машықтарының, тұлғалық кәсіптік маңызды қасиеттерінің кешені:

А. Педагогикалық тұлға

В. Педагогикалық ұжым

С. Педагогикалық шеберлік

D. Педагогикалық ықпал

Е. Рефлексия

$$$ 171


Мектеп әкімшілігінің, мұғалімнің, сынып жетекшіснің, тәрбиешінің оқушылардың дұрыс білім және тәрбие алуына, қоғамда өз орнын айқын табуына ықпал етуі:

А. Педагогикалық тұлға

В. Педагогикалық ұжым

С. Педагогикалық шеберлік

D. Педагогикалық ықпал

Е. Рефлексия

$$$ 172

лат. «бейнелеу» деген сөз (өз ойларын, бастан кешіргендерін талдау). Адам санасының өзін - өзі білуге, ішкі жан – дүниесін, психикалық жай - күйін тануға бағытталуы:

А. Педагогикалық тұлға

В. Педагогикалық ұжым

С. Педагогикалық шеберлік

D. Педагогикалық ықпал

Е. Рефлексия

$$$ 173

Педагогикалық ықпал етудің негізгі әдістерінің бірі. Іс-әрекетке итермелейтін талап (кесімділік дәрежесіне қарай -өтініш, тапсырма, бұйрық) және әрекет етуге тыйым салатын талап (нұсқау, сәйкес бұйрық, жазалау) болып бөлінеді:

А. Педагогикалық тұлға

В. Педагогикалық ұжым

С. Педагогикалық шеберлік

D. Педагогикалық талап

Е. Рефлексия

$$$ 174

Оқыту психиканы дамыту факторы ретінде қарастырылады:

А. Психологияда

В. Әлеуметтануда

С. Аксиологияда

D. Физиологияда

Е. Педагогикада

$$$ 175

Білімге деген қызығушылық, мәдени және кәсіби деңгейді көтеруге деген ұмтылыс, зеректік, жаңа мәліметті меңгеруге деген қажеттілік

А. Ішкі мотив

В. Сыртқы мотив

С. Іс-әрекетке қанағаттану

D. Іс-әрекет үшін сыйлық алуды мотивтендіретін күш

Е. Нақты мотив

$$$ 176

Оқу іс-әрекетінің сыртқы құрылымының компоненттері.Артығын табыңыз:

А. Мотивация

В. Оқу міндеттері

С. Оқу әрекеті

D. Өзін-өзі бағалау

Е. Қасиет

$$$ 177

Оқуға қатысты адамның мотивациялық сферасының иерархиясына кіреді:

А. Іс-әрекет

В. Оқуға деген қажеттілік

С. Ниет


D. Еріктік

Е. Әрекет

$$$ 178

Жазалау, мадақтау, сес көрсету, талап ету, материалдық пайда табу, топқа қысым түсіру

А. Ішкі мотив

В. сыртқы мотив

С. Іс-әрекетке қанағаттану

D. Іс-әрекет үшін сыйлық алуды мотивтендіретін күш

Е. Нақты мотив

$$$ 179

Дағдының қалыптасу кезеңдері. Артығын көрсет:

А. Дағдыны ұғыну

В. Дағдыны аңғару

С. Дағдының автоматтануы

D. Дағдының автоматтануының жоғары деңгейі

Е. Игерілуі

$$$ 180

1921 жылы Э.Торндайк ашқан. Дағдыны дамыту үшін әрбір пысықтаудың нәтижесін білу қажет және келесі пысықтауда оны жетілдіруге деген ниеттің болады

А. Дағды дамуының тиімділік (эффект) заңы

В. Дағды дамуындағы жылдамдықтың өзгеру заңы

С. Дағды дамуындағы біркелкі еместік заңы

D. Дағды дамуындағы плато заңы

Е. Дағдының даму шегінің болмауы заңы
$$$181

Ертедегі грекше психологияны аударғанда:

А) өмір туралы ғылым.

В) сана туралы ғылым.

D) ақыл-ой және жан.

С) жан туралы ғылым.

Е) тану туралы ғылым.
$$$182

Психика – бұл, артығын сызыңыз:

А) объективтік өмірдің субъективтік образы

В) біздің түйсінуіміз, қабылдануымыз, есте сақтау, елестету, ойлау, қиял,сезім және ерігіміз

С) қоршаған ортамен қарым-қатынас негізінде осы әлемді белсенді бейнелеу процесіндегі жеке түлғаның ішкі жан дүниесі

D) сыртқы объективтік әлемді белсенді бейнелеудегі адамның ішкі субъективтік әлемі

Е) объективті әлемнің айналы бейнеленуі
$$$183

Психологияны ғылыми түрде зерттейтін пән:

А) адам миында болып жататын дәстүрлі емес процестер

В) фактілер, зандылықтар, психика механизмдері

С) адамның рухани жан-дүниесі

D) адамның санасы

Е) адамның мінез-құлқы
$$$184

Психикалық бейне:

А) айнала қоршаған шындықтың нақты көшірмесі болып табылады.

В) таңдаулы мінездемені арқалайды.

С) айнала қоршаған ортаға әсер ететін фотобейнені көрсетеді.

D) бейне шартына тәуелсіз.

Е) маңыздылықтың тегін көрінісі.
$$$185

Идеалистік тұрғыдан психика – бұл:

А) материяның ажырағыссыз құрылысы.

В) ми құрылысы, шындықтың объективті көрінісі.

С) ми функциясы.

D)маңыздылықтың тегін көрінісі

Е) тансформация және сыртқы әсерлерді бағдарлаушы.

$$$186


Идеалистік философия:

А) “абсолюттік жан”, “елдік ерік”.

В) психика мен материя тең құқылы.

С) жанды да, ақыл-ойды да ескермейді.

D) психикалық іс-әрекеттің себеп принципін негізге алады.

Е) психика материядан туындаған екінші құбылыс деп қарастырылады.


$$$187

Материалистік философия

А) «абсолюттік жан» идеясы.

В) психиканы материядан кейінгі екінші құбылыс деп  қарастырады.

С) ақыл-ой мен жанды елемейді.

D) психика мен материяны тең бірлікте қарастырады.

Е) психиканы сыртқы дүние мәселесі ретінде қарастырмайды.

$$$188


Психология жеке ғылым ретінде танылды:

А) 19 ғ. 40 жылдары.

В) 19 ғ. 80 жылдары.

С) 19 ғ. 90 жылдары.

D) 20 ғ. басында.

Е) 20 ғ. 50 жылдарда.

$$$189.

Психологияның өзіндік ғылым ретінде қабылдануы немен байланысты?А) арнайы-ғылыми зерттеу мекемелерінің пайда болуымен.

В) интроспекция әдісінің дамуымен.

С) байқау әдісінің пайда болуымен.

D) Аристотельдің “ жан туралы” трактатының шығуымен.

Е) бірінші университеттің ашылуымен.

$$$190.


“Психология” терминін ғылымға енгізген:

А) Р. Декарт.

В) Г. Лейбниц.

С) Х. Вольф.

D) Аристотель.

Е) З. Фрейд.

$$$191.

Психология сана туралы ғылым ретінде қашан туындады?А) 15 ғ.

В) 16 ғ.


С) 17 ғ.

D) 18 ғ.


Е) 20 ғ.
$$$192.

Психология әрекет ғылым ретінде қашан туындады?

А) 15 ғ.

В) 16 ғ.


С) 18 ғ.

D) 19 ғ.


Е) 20 ғ.

 $$$193.


Экспериментальды әдіске жатпайтын әдіс

А) бақылау.

В) өздік бақылау.

С) іс-әрекет нәтижесін түсіну.

D) биографиямен танысу (өмірбаянымен).

Е) тест.


$$$194.

Қатарынан қойылған сұрақтарға жауап беруге қолданылатын әдістер:

А) сұрақ.

В) бақылау.

С) эксперимент.

D) талдау.

Е) іс-әрекеттің құрылымдарын зерттеу.

$$$195.


Оқиғаның табиғи көрінісін есепке алып оған араласпайтын психология әдісі:

А) бақылау

В) эксперимент

С) әңгіме

D) анамнез

Е) анкета

$$$196.

Бақылауды ұйымдастырудағы қажетсіз талаптар:А) зерттелушінің іс-әрекетте, өмірдің табиғи жағдайында өткізілуі

В) бақылаушының зерттелуші адамдардың іскерлік қарым-қатынасын бақылауы

С) өмірдің әр түрлі жағдайларында бақылау

D) бақылаудың нәтижесін хаттау

Е) зерттеу сапаларының көрінісінен арылмайтын арнайы жағдай туғызу

$$$197.


Естің ассоциативтік теориясын құрған кім?

А) З. Фрейд

В) И. П. Павлов

С) Аристотель

D) Гиппократ

Е) К. Юнг

$$$198.

Интеллектіні зерттейтін жалпы қабылданған әдістер:А) эксперимент

В) тест


С) бақылау

D) анкета

Е) анализ

$$$199.


Зерттеудің жоғары нақты нәтижелерін сипаттайтын әдіс:

А) бақылау

В) табиғи эксперимент

С) лабораториялық эксперимент

D) анкета жүргізу

Е) әңгімелесу


$$$200.

Арнайы жағдайларды туғызу негізінде зерттеушіні қызықтыратын белгілердің көрінуін сипаттайтын әдіс:

А) бақылау

В) әңгіме

С) анкета

D) экспериментЕ) іс-әрекеттің нәтижесін зерттеу
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет