Перспективалық тақырыптық жоспарДата24.02.2020
өлшемі237,5 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ

«ТҮРКІСТАН ГУМАНИТАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» МКҚК

"БЕКІТЕМІН"

Директордың оқу жұмысы жөніндегі

орынбасары Садыбекова Ж.К.

_______________________

" 02" қыркүйек 2017 ж.ПЕРСПЕКТИВАЛЫҚ - ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

2017 - 2018 оқу жылы, күндізгі оқыту нысаны, 1,2 семестрі

Пәні Физика

Пән оқытушысы Ратова А.Б.

Мамандығы 1201000 Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

Біліктілігі 120112 3 Техник-механик

Курсы I

Тобы ТМ 17-9

Жоспар ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 24 сәуірдегі

№150 бұйрығына сәйкес жасалып, Жаратылыстану және арнайы

пәндер пәндік комиссия отырысында мақұлданды.


Хаттама № 1 "31" __тамыз______ 2017 ж.

Пәндік комиссия төрағасы: М.Қ.ҚұттыбайКурс және семестр бойынша сағаттардың бөлінуі

І курс

ІІ курс

ІІІ курс

ІҮ курс

Жалпы сағат саны

1-сем

19 апта


2-сем

20 апта


3-сем

15 апта


4-сем

апта


5-сем

апта


6-сем

апта


7-сем

апта


8-сем

апта

Аптадағы сағат саны

4

2

2Пәнге бөлінген сағат саны

76

40

25
141

Теориялық сабақтар

64

34

19
117

Практикалық сабақтар

12

6

6
24

Емтихан+Сынақ
Міндетті бақылау жұмысы
+


Курстық жұмыс
Курстық жоба
Дипломдық жоба
Мемлекеттік емтихан

Курс бөлімдері, тараулары бойынша сағаттардың бөлінуір/с


Курс бөлімдерінің, тарауларының атауы

Бөлімге, тарауға берілген сағат саны

Оның ішінде

Теориялық

сабақтар

Практикалық

сабақтар

1

Механика

8

6

2

2

Молекула-кинетикалық теорияның негіздері

6

4

2

3

Будың қасиеттері

6

6

-

4

Сұйықтықтардың қасиеттері

4

4

-

5

Қатты денелердің қасиеттері

6

6

-

6

Термодинамика негіздері

6

6

-

7

Электростатика

10

6

4

8

Тұрақты электр тогы

8

4

4

9

Әр түрлі ортадағы электр тогы

10

10

-

10

Электромагниттік құбылыстар

12

12

-

11

Механикалық тербелістер мен толқындар. Дыбыс және ультрадыбыс

6

4

2

12

Айнымалы ток

8

6

2

13

Электромагниттік тербелістер мен толқындар

6

6

-

14

Оптика. Салыстырмалық теориясының негіздері

14

12

2

15

Сәулелену мен спектрлер. Рентген сәулелері

8

8

-

16

Кванттық физика

10

8

2

17

Атом ядросы физикасы

8

4

4

18

Астрономиядан жалпылау мәліметтері

5

5

-

р/с


Сабақтың тақырыбы

І семестр, 19 апта х 4 = 76 сағат

Барлық сағат

саны

Оның ішінде

Теориялық

сабақтар

Практикалық

сабақтар
Механика

8

6

2

1-2

Кинематика. Механикалық қозғалыстың сипаттамалары. Қозғалыс түрлері
2

-

3-4

Динамика. Классикалық механиканың заңдары
2

-

5-6

Табиғаттағы күштер
2

-

7-8

Механикадағы сақталу заңдары
-

2
Молекула-кинетикалық теорияның негіздері

6

4

2

9-10

Молекула-кинетикалық теорияның негізгі қағидалары
2

-

11-12

Молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі.
-

2

13-14

Күй теңдеуі. Газ заңдары. Изопроцестер
2

-
Будың қасиеттері

6

6

-

15-16

Булану және конденсация. Қаныққан бу және оның қасиеттері
2

-

17-18

Ауаның ылғалдылығы.
2

-

19-20

Қайнау. Кризистік температура
2

-
Сұйықтықтардың қасиеттері

4

4

-

21-22

Беттік қабат. Беттік керілу
2

-

23-24

Жұғу. Капиллярлық құбылыстар
2

-
Қатты денелердің қасиеттері

6

6

-

25-26

Қатты денелердің сипаттамасы. Кристалдар
2

-

27-28

Қатты денелердің механикалық қасиеттері
2

-

29-30

Қатты денелердің сызықтық және көлемдік ұлғаюы Сублимация және десублимация.
2

-
Термодинамика негіздері

6

6

-

31-32

Идеал газдың ішкі энергиясы. Ішкі энергияның өзгеруі.
2

-

33-34

Термодинамиканың бірінші бастамасы. Термодинамиканың бірінші бастамасын түрлі жылулық процестерге қолдану.
2

-

35-36

Табиғаттағы процестердің қайтымсыздығы. ТД-ң екінші бастамасы туралы түсінік
2

-
Электростатика

10

6

4

37-38

Электр заряды. Электр зарядының сақталу заңы.
2

-

39-40

Электростатикалық өріс. Кернеулік
2

-

41-42

Электр өрісінде заряд орын ауыстырғандағы атқарылатын жұмыс. Потенциал.
-

2

43-44

Электр өрісіндегі өткізгіштер. Электр өрісіндегі диэлектриктер
2

-

45-46

Электр сыйымдылығы. Конденсатор. Электр өрісінің энергиясы
-

2
Тұрақты электр тогы

8

4

4

47-48

Тұрақты электр тогы, ток күші. Электр қозғаушы күш.
2

-

49-50

Өткізгіштердің кедергісі. Ом заңдары
-

2

51-52

Өткізгіштерді тізбектей және параллель қосу.
2

-

53-54

Электр тогының жұмысы мен қуаты. Электр тогының жылулық әсері.
-

2
Әр түрлі ортадағы электр тогы

10

10

-

55-56

Металдардың электрондық өткізгіштігі.
2

-

57-58

Электролиттердің электр өткізгіштігі. Электорлиз заңдары
2

-

59-60

Газдардың электр өткізгіштігі. Тәуелді және тәуелсіз разрядтар.
2

-

61-62

Вакуумдегі электр тогы. Термоэлектрондық эмиссия.
2

-

63-64

Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі және оның температураға тәуелділігі
2

-
Электромагниттік құбылыстар

12

12

-

65-66

Магнит өрісі. Магниттік индукция. Магнит өрісінің кернеулігі.
2

-

67-68

Ортаның магниттік өтімділігі. Пара-, диа- ферромагниттік заттар
2

-

69-70

Ампер күші. Электроқозғалтқыштың әрекет принципі.
2

-

71-72

Магнит өрісінің қозғалыстағы зарядқа әсері. Лоренц күші
2

-

73-74

Электромагниттік индукция заңы
2

-

75-76

Өздік индукция құбылысы. Магнит өрісінің энергиясы.
2

-
2 семестр, 20 апта х 2 = 40 сағат

Механикалық тербелістер мен толқындар. Дыбыс және ультрадыбыс

6

4

2

1-2

Тербелмелі қозғалыс. Математикалық маятник.
-

2

3-4

Көлденең және бойлық толқындар. Толқындардың интерференциясы мен дифракциясы
2

-

5-6

Ультрадыбыс және инфрадыбыс, олардың табиғаты және қасиеттері
2

-
Айнымалы ток

8

6

2

7-8

Біртекті магнит өрісінде катушканы бірқалыпты айналдыра отырып айнымалы токты алу.
2

-

9-10

Генераторлар туралы түсінік. ЭҚК-нің, кернеудің, ток күшінің лездік, максимал және нақты мәндері
-

2

11-12

Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтілік пен сыйымдылық. Трансформаторлар.
2

-

13-14

Электр энергиясын өндіру, тарату және тұтыну
2

-
Электромагниттік тербелістер мен толқындар

6

6

-

15-16

Жабық тербелмелі контурдағы энергияның айналуы. Жоғары жиіліктегі токтар
2

-

17-18

Электромагниттік өріс және оның кеңістікте өзгеруі. Электромагниттік өрістің энергиясы
2

-

19-20

Радиобайланыс принципі. Қазіргі заман байланыс құралдары
2

-
Оптика. Салыстырмалық теориясының негіздері

14

12

2

21-22

Жарықтың табиғаты. Жарықтың таралуы.
2

-

23-24

Жарықтың шағылу заңдары. Жарықтың сыну заңдары
-

2

25-26

Линза және оның оптикалық параметрлері
2

-

27-28

Оптикалық аспаптар. Көз оптикалық жүйе ретінде
2

-

29-30

Жарықтың интерференциясы
2

-

31-32

Жарықтың дифракциясы. Дифракциялық тор Жарықтың поляризациясы
2

-

33-34

Салыстырмалылық теориясының эксперименттік негіздері. Эйнштейннің постулаттары
2

-
Сәулелену мен спектрлер. Рентген сәулелері

8

8

-

35-36

Жарықтың дисперсиясы. Спектр түрлері
2

-

37-38

Спектрдің ультракүлгін және инфрақызыл бөліктері
2

-

39-40

Рентген сәулелері, олардың табиғаты және қасиет-тері, ғылымдағы және техникадағы қолданылуы
2

-
3 семестр, 25 сағат


1-2

Жылулық сәулелену
2

-
Кванттық физика

10

8

2

3-4

Жарықтың қысымы. Жарықтың жылулық әсері. Жарықтың химиялық әсері
2

-

5-6

Сыртқы фотоэлектрлік эффект. Сыртқы фотоэффект заңдары. Эйнштейннің фотоэффектіге арналған теңдеуі
-

2

7-8

Сутек атомының құрылысы. Бор постулаттары. Атомның энергияны сәулелендіруі және жұтуы.
2

-

9-10

Люминесценция құбылысы
2

-

11-12

Кванттық генераторлар туралы түсінік
2

-
Атом ядросы физикасы

8

4

4

13-14

Радиоактивтілік. Радиоактивтік ыдырау заңы.
2

-

15-16

Атом ядросының құрылысы. Ядролық реакциялар Ядролық күштер туралы түсінік.
-

2

17-18

Басқарылатын тізбекті реакция. Ядролық реактор
-

2

19-20

Термоядролық синтез және оның жүруінің шарттары
2

-
Астрономиядан жалпылау мәліметтері

5

5

-

21-22

Әлемнің құрылысы. Күн жүйесінің пайда болуы
2

-

23-24

Жұлдыздардың эволюциясы және жану энергиясы
2

-

25

Ғарышты игеру және ғарыштың болашағы
1

-
Жалпы сағат саны:

141

117

24


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет