Сабақ үдері-сіне диалог-тік оқыту әдісін қолда-ну сындарлы оқыту теориясының әдіс-тәсілдерін жетілдіруДата18.03.2017
өлшемі134.5 Kb.
түріСабақ

«БЕКІТЕМІН»

М.О Әуезов орта мектебінің директоры
________________ О. Темешбаева

Талас ауданы, М.О.Әуезов орта мектебінің дамыту жоспарына оқытудың кембридждік

тәсілін енгізудің жоспары


Мектептің

даму жоспарына өзгеріс енгізілетін басымдық

Өзгеріс енгізудің мақсаты

Нені жетілдіру қажет?

Жетілдіру үшін қандай әрекеттер жасау қажет?

Мерзімі

Жауапкершілік

Күтілетін

нәтижелер

Сабақ үдері-сіне диалог-тік оқыту

әдісін қолда-нусындарлы оқыту теориясының

әдіс-тәсілдерін жетілдіруМұғалімдердің

кәсіби біліктілігін коучингті, тәлімгерліктіСұхбаттасу

Семинарлар. Коучинг, тәлімгер-лік, Тренингтер өткізу, сауалнама-лар алу,2013-2014

оқу


жылы

Көшбасшылар

әкімшілік 1-дең-гей мұғалімі
сындарлы оқыту теориясына негіз-делген тәсілдерді

меңгереді


Мектептегі оқу үдерісіне енгізу кезеңдері

Атқарылатын жұмыстар

Мақсат

Мерзімі

Ресурстар

Нәтиже
І кезең теориялық

бөлім

Проблемалық семинар «Өзгеріс не үшін керек»Әлемдегі, Қазақстандағы білім жүйесіндегі

өзгерістермен, жа-ңалықтармен та-ныстыруҚаңтар__2-апта'>Қаңтар

2-апта

1- деңгейді мең-герген мұғалім, Абдираманова мектеп ұжымы

жаңалықпен танысады,жаңа көзқарас қалыптасады,

қызығушылығы

оянады.
Сұхбат, сауална-малар

Мектептің даму жоспарына енгізі-летін басымдық-тарды анықтау ОМЖ; ҚМЖ жоспарын жасауды үйрену;

Қаңтар

3-апта

1 – деңгейді меңгерген мұға-лім, мұғалімдер, оқушылар, ата-аналар

Нахмедова Г

Коучинг ,,Алты қалпақ,,

Абдираманова

,,ОМЖ және ҚМЖ,,


Сыныптағы оқу үдерісі, мектептің ахуалы зерттеледі,

анықталады.

Мектепішілік қау-ымдастық құру, сауалнамаға талдау жасау, жоспар құру

Коучинг


3-ші деңгей мұғалімдерінің ашық сабақтарыҚолдау көрсететін мұғалімдерді біріктіру, сауална-ма қорытындысын

талқылау, мони-торинг жасау, оқы-ту үдерісіне енгізі-летін өзгерістерді жүйелеуқаңтар

4- апта

1,2,3, деңгейді меңгерген мұға-лімдер, көшбас-шылар

Нахмедова Г

Абдираманова К

Тұрарова А

Ашық сбақтар


Қауымдастық құры-лады, басымдық

анықталады, сауал-нама сараланады,

жұмыстың бағыты анықталады, жүйеленеді

II кезең-тәжірибелік

бөлім

коучинг «21-ғасыр мұғалімі; Мінсіз оқушы»

«Жаңа ғасырға –жаңа біліммен»
21- ғасыр мұғалімі, оқушы қандай болу керек екен-дігін ерекшелеу

Ақпан__1_-_апта'>Ақпан

1- апта

1- деңгейді меңгерген мұға-лім, мектеп әкімшілігі мен мұғалімдер

Сын жет-нің семинары

Нахмедова баяндама

Шерімқызы

Абдираманова

Коучинг ,,Тәрбиедегі жаңа тәсілді ықпалдастыру,,
Мұғалімдер сын тұрғысынан ойлай-ды, оқу мен оқыту-дағы тиімді әдіс-тәсілдермен таны-сады«Lesson Study»,

тәлімгерлік

Оқушыларға (А, В, С) зерттеу жүр-гізу, тәлім алушы-ны жаңа әдіс- тәсілдермен тан-ыстыру, үйрету
1,2,3 деңгейді меңгерген мұғалім, зерт-теуші топ, тәлім алушы, оқушылар

Оқушылардың пән-дерге деген қызығу-шылығы артады; Жаңа әдіс тәсілмен танысады, қолдана-дыКоучинг «Диалогтік оқыту»

тәлімгерлік,«Lesson Study»


диалогтік оқыту әдісі туралы мағлұмат алу, әңгіме түрлерімен танысу ;

Оқушыларға (А, В, С) зерттеу жүргізу; тәлім алушыға -үйретуАқпан

2- апта

1 деңгейді

меңгерген мұғалім,

МОӘ, мұғалімдер, оқушылар

Абдираманова К.

Коучинг;;Акт –ны қолдану;;


Жаңа әдіспен танысады, иімділігін

біледі, жаңа көзқа-рас қалыптасады; тотық жұмыс жа-сайды; тәжірибе ал-масады

Коучинг «АКТ-ны пайдалану»

тәлімгерлік,«Lesson Study»


Сабақта АКТ- ны пайдаланудың тиімділігі; Рефлек-сия жасау

Ақпан

3- апта

коуч-мұғалім Мұғалімдер,

коуч-мұғалім,

МОӘ, оқушы-лар, зерттеуші

Топтар


Кыстаубаева А.

Мадибекова Г.

Ашық сабақ


АКТ- ны пайдала-нады, әдіс-тәсілдерді меңгере-ді өзара бағалайды, ОМЖ; ҚМЖ жос-парын жасауды үй-ренедіКоучинг

«Оқытуды бағал-ау»; Мектепішілік семинар «Диалогтік оқыту » «Алты қалпақ әдісі»

3-ші деңгей мұға-лімдерінің ашық сабағы

Мектепішілік желі-лік қоғамдастық құру; Тәлімгерлік.Оқу үдерісіндегі бағалау түрлері-мен таныстыру;

Дарынды оқушы-лармен жұмысты жандандыру; Же-лілік байланыс ар-қылы ортақ мәсе-лелердің шешімін табу; ОМЖ; ҚМЖ жоспарын жасау-ды қолдану.Ақпан

3- 4апта

коуч-мұғалім, мұғалімдер, мектеп ұжы-мы, қауымдастық топ мүшелері, тәлім

алушы,


Сманова А.

Маркечко П.

Ашық сабақ


Бағалаудың түрле-рін біледі; дарын-дылық қасиеті бар балаларды анық-тауды үйренеді; Идеялар алмасады, мәселелер шешеді, ортақ пікір қалып-тасады; ОМЖ; ҚМЖ жоспарын жасауды пайдала-нады.Сауалнама;

коучинг;


3-ші деңгей мұға-лімдерінің ашық сабағы

Рефлексия;

Тәжірибе алмасуНаурыз__2-апта'>Наурыз 1-апта


1-деңгей мұға-лім, қауымдас-тық мүшелері, көшбасшылар,

мұғалімдер, 3-ші деңгей мұға-лімдері, МОӘ, Бірл. жетекші-лерітәжірибе алмасады,

үйренеді, талқы-лайды, рефлексия жасайды.
Коучинг

«Оқытуды бағал-ау»; Мектепішілік семинар «Топтық жұмыс » «Блум таксономиясы»

3-ші деңгей мұға-лімдерінің ашық сабағы

Мектепішілік желі-лік қоғамдастық жұмысы; ТәлімгерлікОқу үдерісіндегі бағалау түрлері-мен таныстыру;

Дарынды оқушы-лармен жұмысты жандандыру; Же-лілік байланыс ар-қылы ортақ мәсе-лелердің шешімін табу; ОМЖ; ҚМЖ жоспарын жасау-ды қолдану.Наурыз

2-апта

коуч-мұғалім, мұға-лімдер, мектеп ұжы-мы, қауымдастық топ мүшелері, тәлім

алушы,


Нахмедова коучинг

,,Дарынды балалар,,

Тұрарова А.сабақ


Бағалаудың түрле-рін біледі; дарын-дылық қасиеті бар балаларды анық-тауды үйренеді; Идеялар алмасады, мәселелер шешеді, ортақ пікір қалып-тасады; ОМЖ; ҚМЖ жоспарын жасауды пайдала-нады.Сауалнама;

коучингке қатысу;

3-ші деңгей мұға-лімдерінің ашық сабағы


Рефлексия;

Тәжірибе алмасуНаурыз 3-апта


1-деңгей мұғалім, қауымдас-тық мүшелері, көшбасшылар,

мұғалімдер, 3-ші деңгей мұға-лімдері, МОӘ, Бірл. жетекші-лерітәжірибе алмасады,

үйренеді, талқы-лайды, рефлексия жасайды.

Коучинг

«Фишбон әдісі»Рефлексия;

Тәжірибе алмасуНаурыз

4 -апта


1-деңгей мұға-лім, қауымдас-тық мүшелері, көшбасшылар,

мұғалімдер, 3-ші деңгей мұға-лімдері, МОӘ, Бірл. жетекші-лері Мектепішілік семинар –Абдираманова

Байходжаева Г .Ж.


тәжірибе алмасады,

үйренеді, талқы-лайды, рефлексия жасайды.Сауалнама;

коучинг


Аудандық семинар

3-ші деңгей мұға-лімдерінің ашық сабағыРефлексия;

Тәжірибе алмасуСәуір__3-апта'>Сәуір__2_-апта'>Сәуір__1-апта'>Сәуір

1-апта


1-деңгей мұға-лім, қауымдас-тық мүшелері, көшбасшылар,

мұғалімдер, 3-ші деңгей мұғалімдері, МОӘ, Бірл. жетекші-лерітәжірибе алмасады,

үйренеді, талқы-лайды, рефлексия жасайды.

Коучинг

Рефлексия;

Тәжірибе алмасуСәуір

2 -апта


1-деңгей мұға-лім, қауымдас-тық мүшелері, көшбасшылар,

мұғалімдер, 3-ші деңгей мұға-лімдері, МОӘ, Бірл. жетекші-леріАуд семинар Байходжаева Г.Абдираманова Есіркепова,,ЖЕЛІЛІК қоғамдастық,,тәжірибе алмасады,

үйренеді, талқы-лайды, рефлексия жасайды.
Коучинг

3-ші деңгей мұға-лімдерінің ашық сабағы

Мектепішілік желі-лік қоғамдастық Тәлімгерлік


Оқу үдерісіндегі бағалау түрлері-мен таныстыру;

Дарынды оқушы-лармен жұмысты жандандыру; Же-лілік байланыс ар-қылы ортақ мәсе-лелердің шешімін табуСәуір

3-апта

коуч-мұғалім, мұға-лімдер, мектеп ұжы-мы, қауымдастық топ мүшелері, тәлім

алушы,


Абдикадирова Л.,Аширимбетова Н,

Икматова Л,Бағалаудың түрле-рін біледі; дарын-дылық қасиеті бар балаларды анық-тауды үйренеді; Идеялар алмасады, мәселелер шешеді, ортақ пікір қалып-тасады; ОМЖ; ҚМЖ жоспарын жасауды пайдала-нады.Сауалнама;

коучингке қатысу;

3-ші деңгей мұға-лімдерінің ашық сабағы


Рефлексия;

Тәжірибе алмасуСәуір

4-апта


1-деңгей мұға-лім, қауымдас-тық мүшелері, көшбасшылар,

мұғалімдер, 3-ші деңгей мұға-лімдері, МОӘ, Бірл. жетекші-лері, Есіркепова коучинг ,,диалогтік оқыту,,тәжірибе алмасады,

үйренеді, талқы-лайды, рефлексия жасайды.

Коучинг

«Фишбон әдісі»Рефлексия;

Тәжірибе алмасуМамыр__2-апта'>Мамыр__1_-апта'>Мамыр

1 -апта


1-деңгей мұға-лім, қауымдас-тық мүшелері, көшбасшылар,

мұғалімдер, 3-ші деңгей мұға-лімдері, МОӘ, Бірл. жетекші-лері,Қоғамдастық отырысытәжірибе алмасады,

үйренеді, талқы-лайды, рефлексия жасайды.

Сауалнама;

коучингке қатысу;

3-ші деңгей мұға-лімдерінің ашық сабағы


Рефлексия;

Тәжірибе алмасуМамыр

2-апта


1-деңгей мұғалім, қауымдастық мүшелері, көшбасшылар,

мұғалімдер, 3-ші деңгей мұға-лімдері, МОӘ, Бірл. жетекші-лерітәжірибе алмасады,

үйренеді, талқы-лайды, рефлексия жасайды.
Коучинг


Рефлексия;

Тәжірибе алмасуМамыр

3 -апта


1-деңгей мұға-лім, қауымдас-тық мүшелері, көшбасшылар,

мұғалімдер, 3-ші деңгей мұға-лімдері, МОӘ, Бірл. жетекші-лерітәжірибе алмасады,

үйренеді, талқы-лайды, рефлексия жасайды.

Сауалнама;

коучинг;


Жұмысты қорытындылау

Рефлексия;

Тәжірибе алмасуМамыр

4-апта


1-деңгей мұғалім, қауымдастық мүшелері, көшбасшылар,

мұғалімдер, 3-ші деңгей мұға-лімдері, МОӘ, Бірл. жетекші-лері,Қоғамдастық отырсытәжірибе алмасады,

үйренеді, талқы-лайды, рефлексия жасайды.Каталог: uploads -> doc -> 0809
doc -> Ғарыш әлеміне саяхат
doc -> Сабақ тақырыбы: Шерхан Мұртаза «Ай мен Айша» романы Сабақ мақсаты: ҚР «Білім туралы»
doc -> Сабақтың тақырыбы Бала Мәншүк ( Мәриям Хакімжанова) Сілтеме
doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері
doc -> Сабақ Сабақтың тақырыбы : Кіріспе Сабақтың мақсаты : «Алаштану» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны, Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметі тарихының тарихнамасы мен дерекнамасына қысқаша шолу
doc -> Тәрбие сағаттың тақырыбы: Желтоқсан жаңғырығы
doc -> Сабақтың тақырыбы : Әбунасыр Әл- фараби Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Үкілі Ыбырай Мектеп:№21ом мерзімі
0809 -> Халитова Эльмира Талгатовна 3 Жұмыс түрі Мұғалімдерге арналған конкурс


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет