Сабақтың өзегі неден түзіледі: А. апикалды меристемадан; В. перифериялық меристемадан; С. прокамбиденДата01.04.2017
өлшемі179,74 Kb.
түріСабақ
$$$ 20

Өркеннің ішкі апекс қабаты қалай аталады:

А. периблема;

В. туника;

С. корпус;

Д. плерома;

Е. перифериялық меристема.
$$$ 21

Негізгі бұтақтарға қарағанда жанама бұтақтар нашар жетілген бұтақтану түрі қалай аталады:

А. дихотомиялы;

В. жалған дихотомиялы;

С. моноподиалды;

Д. симподиалды;

Е. дұрыс жауабы жоқ.
$$$ 22

Сабақтың өзегі неден түзіледі:

А. апикалды меристемадан;

В. перифериялық меристемадан;

С. прокамбиден;

Д. негізгі меристемадан;

Е. протодермадан.
$$$ 23

Өркен дегеніміз не?

A. Сабақ,бүршік, қосалқы тамыр.

B. Сабақ, бүршік, мұртша түйіндер.

C. Сабақ, жапырақ, бүршік.

D. Буындарымен жапырақтары бар сабақ.

E. Төбе жапырақтары мен бүршіктері бар сабақ.

$$$ 24


Сабақ пен жапырақтың арасындағы өркеннің бөлігі қалай аталады?

A. Жапырақ ізі.

B. Буын аралығы.

C. Буын.


D. Жапырақ қолтығы.

E. Өсу конусы.


$$$ 1

Қай мүше вегетативті болып табылады:

А. гүл;

В. жеміс;

С. тұқым;

Д. өркен;

Е. дұрыс жауап жоқ.

$$$ 2


Дара жарнақты сабағына қандай өткізгіш шоқтар тән:

А. концентрлі;

В. бикаллатералды;

С. радиалды;

Д. коллатералды жабық;

Е. коллатералды ашық.
$$$ 25

Өсімдіктер мүшелерінің қалыптасу кезінде қандай заңдылықтар ортақ болады?

A. Гомологиялық мүшелерінің болуы.

B. Полярлылық және симметриялықтың болуы.

C. Аналогиялық мүшелерініғ болуы.

D. Тек вегетативті мүшелерінің болуы.

E. Өсу конусының болуы.
$$$ 26

Тік өсетін өркен қалай аталады?

A. Вегетативті.

B. Генеративті.

C. Ортотрофты.

D. Гомологиялық.

E. Плагиотропты.
$$$ 27

Көлбей өскен өркен қалай аталады?

A. Вегетативтік.

B. Генеративтік.

C. Ортотрофты.

D. Гомологиялы.

E. Плагиотропты.
$$$ 28

Қандай өсімдіктер моноподиальды бұтақтанады?

A. Шырша.

B. Алма.


C. Сирень.

D. Алмұрт.

E. Үйеңке.
$$$ 3

Метамерлі құрылым – сәйкес белгі:

А. тамырда;

В. өркенде;

С. тамыр жемісте;

Д. вайида;

Е. теломада.
$$$ 4

Тамыр мен сабақ арасындағы шекара қалай аталады:

А. каудекс;

В. эпикотель;

С. гипокотель;

Д. тұқым жарнақты түйін;

Е. тамыр мойны.
$$$ 29

Қандай өсімдіктердің сабағы өрмелегіш болады?

A. Құлпынай.

B. Таңқурай.

C. Ас бұршақ.

D. Картоп.

E. Қызанақ.
$$$ 30

Вегетативті мүшелердің дамуы қай кезеңде басталады?

A. Органогенезде.

B. Эмбриогенезде.

C. Гистогенезде.

D. Ювелильде.

E. Сенильді кезеңде.
$$$ 31

Қандай өсімдіктер дихотомиялы бұтақталады?

A. Сирень.

B. Терек.

C. Қарағай.

D. Плаун.

E. Алма.
$$$ 32

Қандай өсімдіктер симподиальды бұтақталады?

A. Терек.

B. Алма.


C. Сирень.

D. Плаун.

E. Май қарағай.
$$$ 5

Сабақта алғашқы ксилеманың түтіктерінің түзілуі ненің әрекетінен жүреді:

А. фелогеннің;

В. прокамбидің;

С. камбийдің;

Д. перициклдің;

Е. дұрыс жауаб жоқ.
$$$ 6

Өркеннің өсуіндегі маманданған меристемалық конус болып табылатын:

А. протодерма;

В. дерматоген;

С. перифериялық меристема;

Д. негізгі меристема;

Е. туника.
$$$ 33

Өркеннің жерасты метаморфозасын көрсетіңіз?

A. Түйнектер, пиязшықтар, мұртшалар.

B. Тамырсабақ, мұртша, бүршік.

C. Түйнектер, пиязшықтар, тамырсабақтар.

D. Пиязшықтар, мұртшалар, филокладия инекері.

E. Бүршіктер, түйнектер, тамыр сабақтар.
$$$ 34

Өркеннің терең өзгерісін (метаморфозасын) атаңыз

A. Түйнек.

B. Мұртша.

C. Жуашық.

D. Жапырақ.

E. Тамырсабақ.
$$$ 35

Өркеннің тамырдан негізгі ерекшелігін көрсетіңіз?

A. Плогиотропты.

B. Симметриялы.

C. Жапырақтану.

D. Полярлылық.

E. Ортотроптылық.
$$$ 36

Өркеннің өсуі не арқылы жүзеге асырылады?

A. Сабақтың дамуы арқылы.

B. Төбе бүршіктердің дамуы арқылы.

C. Вегетативтік мүшелердің өсуі арқылы.

D. Генеративтік мүшелердің өсуі арқылы.

E. Тұқымның өнуі арқылы.
$$$ 37

Буын аралықтарына байланысты өркендерді қандай түрлерге бөледі?

A. Қысқарған, ұзарған.

B. Жанама, қысқарған.

C. Ауа, жанама.

D. Жанама, қысқарған.

E. Жер үсті, жер асты.

$$$ 38


Вегетативтік жаңаруды қандай бүршіктер қамтамасыз етеді?

A. Төбе.

B. Жанама.

C. Ұйқыдағы.

D. Қосалқы.

E. Генеративті.

$$$ 39

Метаморфозға ұшыраған өркендері су жинайтын өсімдіктер ақалай аталады?A. Эфемерлер.

B. Суккулектер.

C. Эфемероидтар.

D. Эндемдер.

E. Космополиттер.
$$$ 40

Өркеннің қайталанатын элементтері қалай аталады?

A. Буын.

B. Буын аралығы.

C. Апекс.

D. Қобы.

E. Метамер.
$$$ 41

Өркеннің метамері неден тұрады?

A. Тек буыннан және буын аралығынан.

B. Буынаралығы, жапырағы мен бүршігі бар буынынан.

C. Буынаралығы және жапырақтан.

D. Қобы және буынаралығы.

E. Қобы, буынаралығы және буын.
$$$ 7

Өркеннің негізгі қызметі:

А. вегетативті көбеюі;

В. судың жиналуы;

С. қордағы заттардың жиналуы;

Д. минералды қоректену;

Е. фотосинтез.
$$$ 8

Қос жарнақтылар үшін қандай типтегі стель тән:

А. актиностель;

В. гаплостель;

С. сифоностель;

Д. атактостель;

Е. эустель.

$$$ 42


Симподиальды бұтақтанудың қалыптасу кезінде не жүреді?

A. Апекс пен буынаралығының қалыптасуы.

B. Белгілі бір кезеңде төбе бүршігі тіршілігін.

C. Жаңа мүшелердің түзілуі жүреді.

D. Белгілі бір кезеңде төбе бүршігінің тіршілігін жоюы мен бір немесе бірнеше жанама бүршіктердің дамуы жылдамдайды.

E. Төбе бүршігі екіге айырылады.


$$$ 43

Жалған дихатомиялы бұтақтану қандай өсімдіктерде кездеседі?

A. Алмада.

B. Қарағайда.

C. Сиреньде.

D. Еменде.

E. Теректе
$$$ 44

Ашық өткізгіш шоқтарға қандай түзуші ұлпалар тән?

A. Феллоген.

B. Прокамбий.

C. Апикальды меристема.

D. Камбий.

E. Перицикл.
$$$ 45

Қос жарнақтыларға тән стельдің типін көрсет:

A. Актиностель

B. Гаплостель

C. Сифоностель

D. Атактостель

E. Эустель
$$$ 46

15 жылдық алма ағашының сабағында неше камбий сақинасы болады?

A. 15

B. 5


C. 8

D. 1


E. 10
$$$ 11

Қай типтегі стель ең қарапайым:

А. актиностель;

В. гаплостель;

С. атактостель;

Д. плектостель;

Е. сифоностель.

$$$ 12


Даражарнақтыларға қай типтегі стель тән:

А. сифоностель;

В. актиностель;

С. атактостель;

Д. эустель;

Е. гаплостель.
$$$ 47

Сабақтың қызметіне қандай қызмет жатпайды?

A. Жапырақтарды ұстап тұру

B. Минералды тұздарды топырақтан сору

C. Фотосинтез

D. Қорлық заттарды жинақтау

E. Жапырақ пен тамырды жалғастырады
$$$ 48

Түйнек деген не?

A. Түрі өзгерген жер асты өркендер

B. Түрі өзгерген тамыр

C. Түрі өзгерген жапырақ

D. Түрі өзгерген жер үсті өркені

E. Түрі өзгерген сабақ
$$$ 49

Түрі өзгеріп қысқарған сабақ болып табылатын пиязшықтың негізі қалай аталады?

A. Столон

B. Бүршік

C. Түбіртек

D. Тамырша

E. Жапырақ
$$$ 13

Қос жарнақтылардың сабағында қандай өткізгіш шоқтар кездеседі:

А. радиалды;

В. ашық коллатералды;

С. жабық коллатералды;

Д. концентрлі;

Е. биколлатералды;
$$$ 14

Өркеннің жер асты метаморфозасын көрсет:

А. кладодий;

В. мұртшалар;

С. түйнек;

Д. кочан (орамжапырақ);

Е. шырмалған.

$$$ 50


Алма сабағында жапырақтардың орналасуы қай типке жатады?

A. Кезектесу

B. Шоқтану

C. Супротивті

D. Доғалы

E. Сатылы


$$$ 51

Өркен дегеніміз не?

A. Сабақ,бүршік, қосалқы тамыр.

B. Сабақ, бүршік, мұртша түйіндер.

C. Сабақ, жапырақ, бүршік.

D. Буындарымен жапырақтары бар сабақ.

E. Төбе жапырақтары мен бүршіктері бар сабақ.

$$$ 52


Сабақ пен жапырақтың арасындағы өркеннің бөлігі қалай аталады?

A. Жапырақ ізі.

B. Буын аралығы.

C. Буын.


D. Жапырақ қолтығы.

E. Өсу конусы.


$$$ 53

Өсімдіктер мүшелерінің қалыптасу кезінде қандай заңдылықтар ортақ болады?

A. Гомологиялық мүшелерінің болуы.

B. Полярлылық және симметриялықтың болуы.

C. Аналогиялық мүшелерініғ болуы.

D. Тек вегетативті мүшелерінің болуы.

E. Өсу конусының болуы.
$$$ 15

Өркеннің жер үсті метаморфозасын көрсет:

А. пиязшығы;

В. филлоклодийлері;

С. тамырлары;

Д. түйнегі;

Е. түйнек пиязшығы.
$$$ 16

Орналасуы бойынша бүршіктер болады:

А. ашық және жабық;

В. қойнаулық және төбелік;

С. қосалқы және ұйқыл;

Д. вегетативті және генеративті;

Е. экзогенді және эндогенді.

$$$ 54


Тік өсетін өркен қалай аталады?

A. Вегетативті.

B. Генеративті.

C. Ортотрофты.

D. Гомологиялық.

E. Плагиотропты.


$$$ 55

Көлбей өскен өркен қалай аталады?

A. Вегетативтік.

B. Генеративтік.

C. Ортотрофты.

D. Гомологиялы.

E. Плагиотропты.
$$$ 56

Қандай өсімдіктер дихотомиялы бұтақталады?

A. Сирень.

B. Терек.

C. Қарағай.

D. Плаун.

E. Алма.
$$$ 57

Қандай өсімдіктер симподиальды бұтақталады?

A Терек.

B. Алма.


C. Сирень.

D. Плаун.

E. Май қарағай.
$$$ 17

Гүлдің бастамасы бар бүршік қалай аталады:

А. вегетативті;

В. генератвті;

С. вегетативті – генеративті;

Д. бутон;

Е. каллус.
$$$ 18

Жалаңаш тұқымдыларының сабағы келесі элементтер сипатында болады:

А. трахеидтер, торлы түтікшелер, либриформның талшықтары;

В. түтіктер, торлы клеткалар, либриформның талшықтары;

С. түтіктер, торлы клеткалар, шайыр каналдары;

Д. трахеидтер, торлы клеткалар, либриформның талшықтары;

Е. трахеидтер, торлы клеткалар, шайыр каналдары.
$$$ 58

Өркеннің жерасты метаморфозасын көрсетіңіз?

A. Түйнектер, пиязшықтар, мұртшалар.

B. Тамырсабақ, мұртша, бүршік.

C. Түйнектер, пиязшықтар, тамырсабақтар.

D. Пиязшықтар, мұртшалар, филокладия инекері.

E. Бүршіктер, түйнектер, тамыр сабақтар.
$$$ 59

Жапырақтық негізгі орналасу түрлерін көрсетіңіз?

A. Кезектесіп, біржақты, қарама-қарсы.

B. Шоқталып, төбелік, кезектесіп.

C. Қарама-қарсы, шоқталып, жиекті.

D. Қарама-қарсы, шоқталып, ортаңғы.

E. Спиральды, шоқталып, қарама-қарсы.
$$$ 60

Өркеннің терең өзгерісін (метаморфозасын) атаңыз

A. Түйнек.

B. Мұртша.

C. Жуашық.

D. Жапырақ.

E. Тамырсабақ.
$$$ 61

Ненің нәтижесінде қобы түзіледі?

A. Сағақтың редукциялану нәтижесінде.

B. Бөбе жапырақтардың бірігіп кету нәтижесінде.

C. Буынаралықтарының бірігіп кету нәтижесінде.

D. Жапырақ тақтасының редукциялану нәтижесінде.

E. Жапырақ жүйелерінің редукциялану нәтижесінде.
$$$ 62

Өркеннің осьтік бөлігі болып не саналады?

A. Жапырақ.

B. Тамыр.

C. Буын.

D. Буын аралығы.

E. Сабақ.
$$$ 19

Бүршік қабықшақтары жоқ бүршік қалай аталады:

А. ашық;

В. жабық;

С. ұйқыл;

Д. жаңартылған;

Е. генеративті.
$$$ 63

Өркеннің тамырдан негізгі ерекшелігін көрсетіңіз?

A. Плогиотропты.

B. Симметриялы.

C. Жапырақтану.

D. Полярлылық.

E. Ортотроптылық.
$$$ 64

Негізгі тамырдан қандай тамыр таралады?

A. Қосалқы.

B. Жанама.

C. Ауалық.

D. Жүретін.

E. Жер үсті.
$$$ 65

Өркеннің өсуі не арқылы жүзеге асырылады?

A. Сабақтың дамуы арқылы.

B. Төбе бүршіктердің дамуы арқылы.

C. Вегетативтік мүшелердің өсуі арқылы.

D. Генеративтік мүшелердің өсуі арқылы.

E.Тұқымның өнуі арқылы.
$$$ 66

Буын аралықтарына байланысты өркендерді қандай түрлерге бөледі?

A. Қысқарған, ұзарған.

B. Жанама, қысқарған.

C. Ауа, жанама.

D. Жанама, қысқарған.

E. Жер үсті, жер асты.
$$$ 67

Вегетативтік жаңаруды қандай бүршіктер қамтамасыз етеді?

A. Төбе.

B. Жанама.

C. Ұйқыдағы.

D. Қосалқы.

E. Генеративті.

$$$ 9


Қандай типті стель жақсы жетілген, айқындалған:

А. актиностель;

В. гаплостель;

С. сифоностель;

Д. атактостель;

Е. эустель.
$$$ 10

Орталықта ксилема тобы орналасып сырты флоэмамен қошалған стельдің типі қалай аталады:

А. актиностель;

В. сифоностель;

С. гаплостель;

Д. эустель;

Е. атактостель.
$$$ 68

Метаморфозға ұшыраған өркендері су жинайтын өсімдіктер қалай аталады?

A. Эфемерлер.

B. Суккулектер.

C. Эфемероидтар.

D. Эндемдер.E. Космополиттер.
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет