Тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы Жаратылыстану 6-сынып 1 мазмұНЫбет1/19
Дата08.11.2019
өлшемі3.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19Тоқсандық

жиынтық бағалаудың

спецификациясы

Жаратылыстану

6-сынып

1

МАЗМҰНЫ


1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты 3
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар 3
3. Күтілетін нәтижелер 3
4. Ойлау дағдыларының деңгейі 4


 1. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты Тексерілетін оқу мақсатытарды

бөлу 4
6. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері 5


7. Модерация және балл қою 5
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 6
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 13
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 19
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 28

2


 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.

Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу мақсаттарына жеткендігін тексереді.


 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

Жаратылыстану пәні бойынша қазақ тіліндегі негізгі орта білім деңгейіндегі (5-6 сынып) оқу бағдарламасы.
 1. Күтілетін нәтижелер


Білу:
− бастапқы географиялық, биологиялық, физикалық және химиялық ұғымдарды; − атақты ғалымдардың жаратылыстану ғылымдарының қалыптасуы мен дамуына

қосқан үлесін;

− практикалық және эксперименттік жұмыстарды орындау барысында қауіпсіздік

техникасының ережелерін;

− физикалық шамалардың өлшем бірліктерін;

− заттардың жіктелуін;

− тірі ағзаларға қоршаған орта факторларының әсерін, адам іс-әрекетінің қоршаған ортаға әсерін;

− географиялық зерттеулер әдістерін;

− материктер мен мұхиттардың, жекелеген аумақтардың, елдердің және Қазақстан Республикасының табиғаты ерекшеліктерін;

− ғаламдық және аймақтық демографиялық проблемаларды біледі.Түсіну:


 • шамалардың физикалық мағынасын, негізгі терминдері мен заңдарын;

 • органикалық және бейорганикалық заттар кластарының арасындағы айырмашылықтарды;

 • жаһандық және жергілікті экологиялық проблемаларды түсінеді.


Қолдану:


 • тірі және өлі табиғаттағы объектілерді, процестер мен құбылыстарды

сипаттау үшін негізгі физикалық, химиялық, биологиялық, географиялық ұғымдар мен терминдерді;

 • тәжірибелік-эксперименттік және зерттеу жұмыстарын қауiпсiз жүргізу әдістерін;

 • нәтижелерді ұсынуда графикалық тәсілдерді;

 • өлшем бірліктердің Халықаралық жүйесін;

 • картометрия тәсілдерін, кеңістікте бағдарлау және навигациялық дағдыларды қолданады.

Талдау:

 • графиктік және кестелік нысанда берілген ақпаратты;

 • биологиялық процестер мен құбылыстардың заңдылықтарын;

 • биогеоценоздағы заттар айналымының процестерін;

 • жаратылыстану ғылымдары саласындағы жетістіктер мен ғылыми жаңалықтарды қолдану аясын талдайды.

3

Жинақтау:

 • эксперимент және зерттеулер жүргізу жоспарын;

 • эмпирикалық қағидаларды, қағидаттар мен заңдылықтарды жүйелеу, жіктеу және анықтау үшін тірі және өлі табиғатта болатын процестер туралы білімдерді жинақтайды жинақтайды.

Бағалау:

  • жасалған эксперименттің нәтижелерін;

  • түрлі физикалық және химиялық процестердің адамның тыныс-тіршілігі мен қоршаған ортаға әсерін бағалайды.
 1. Ойлау дағдыларының деңгейі
Ойлау
дағдыларыныңСипаттама
Тапсырма түрлері

деңгейі


Білу және

Нақты деректерді, терминдерді, әдістер

КДЖ - Көп дұрыс

түсіну

мен тәсілдерді білу.
жауапты таңдауды
Ақпаратты дұрыс еске түсіру, болжау

қажет ететін
немесе түсіндіру арқылы пәнді ұғатынын

тапсырмалар;
көрсете білуҚЖ - Қысқа жауапты
қажет ететін
тапсырмалар.
Қолдану

Әртүрлі

мәнмәтіндер мен

жағдайларда

ҚЖ - Қысқа жауапты
алған

білімдерін және

ақпараттарды

қажет ететін
қолдану


тапсырмалар;
ТЖ - Толық жауапты
қажет ететін
тапсырмалар.

Жоғары деңгей

Зерттелетін үдерістің құрамдас бөліктерін

ҚЖ - Қысқа жауапты

дағдылары

талдау арқылы ақпарат немесе нәтижелер

қажет ететін
алу және оны интерпретациялау.

тапсырмалар;
Модель құру үшін алған білімдерін

ТЖ - Толық жауапты
біртұтас біріктіру; нақты үдерістерді

қажет ететін
сипаттайтын

модельдерді

түсіндіру;

тапсырмалар.
дереккөздерден шығатын ой-пікірлердіқалыптастыру.

Ақпараттар, тәсілдер, қорытындылар,нәтижелердің

тиімділігі

немесеанықтылығы туралы шешім шығару; 1. Тоқсандарға_ойлау_дағдыларының_деңгейіне_байланысты_тексерілетін_мақсаттарды_бөлу'>Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу
Тоқсан

Білу және түсіну

Қолдану

Жоғары деңгей


дағдылары

I

60%

35%

5%

II

55%

45%

0%

III

30%

45%

25%

IV

25%

40%

35%

Барлығы

43%

41%

16%

4


6. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.

Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы, сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.

Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.

Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.

Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
7. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

5


1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Жиынтық бағалаудың өткізілу уақыты - 40 минут Балл саны - 20
Тапсырма түрлері:

КДЖ - Көп дұрыс жауапты таңдауды қажет ететін тапсырмалар; ҚЖ - Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар; ТЖ - Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа көп жауапты тест сұрақтары және қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 9 тапсырмадан тұрады.

Тест тапсырамаларынан білім алушылар берілген жауап нұсқаларының ішінен дұрыс бір жауапты таңдайды.

Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы жоғарғы ұпай алу үшін, есепті шешудің толық тізбегін ашып көрсетуі қажет. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөлімдерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.


6


1 – тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы


Бөлім

Тексерілетін

Ойлау

Тапсыр

Тапс

Тапсыр

Орынд

Балл

Бөлімг
мақсат

дағдылары

ма

ырма

маның

алу

*

еның деңгейі

саны*түрі

уақыт
берілеты, мин
ін балл

саны
6.1.1.1

Жаратылыстану

ғылымдарының

Білу және

2

1,2

КДЖ

2

2зерттеу

түсіну
нысандарын тізіп7

6.1А

атау


Ғылым

6.1.5.1 Алынған


әлемі

деректерді

Қолдану

1

6

ҚЖ

4

2графикалық түрдекөрсету

6.1.6.1 Алынған

Жоғары


қорытындыларды


деңгей

1

4

ҚЖ/ ТЖ

7

3түрлі формададағдылары


көрсету


6.2.2.2 Жердің

Қолдану

1

3

КДЖ

2

2қасиеттерін
түсіндіру

6.2.1.1 Макро-

және микроәлем

Білу және


нысандарының

1

8

ТЖ

4

1түсінупараметрлерін


атау

6.2.4.2 Жерде

адамның өмір

Жоғары


сүруінің қазіргі

деңгей

1

7

ТЖ

7

4шарттарын

дағдылары


бағалау


6.1В

6.2.6.1 Жоспар


бойынша


Адам.13

материктер менЖер.олардың


Ғалам


физикалық-

Қолдану

1

9

ТЖ

6

2

географиялық


аймақтарының

табиғат

ерекшеліктерін

анықтау

6.2.7.1 Халықтың

қоныстану

Білу және


заңдылықтарын

түсіну


анықтау
1

5

ҚЖ

8

46.2.7.2 Халық

Жоғары

ТЖ

тығыздығының


деңгей


көрсеткіштеріне


дағдылары


баға беруБАРЛЫҒЫ:
20

20

Ескерту: * - өзгеріс енгізуге

болатын бөлімдер7


Мысал үлгілері және балл қою кестеcі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет