1-модуль. Тілдің фонетикалық жүйесі Сөз ішінде дыбыстардың орын алмастырып айтылуы қалай аталады?


Жалған этимологияға тән қатарды тапбет2/4
Дата31.01.2018
өлшемі0,94 Mb.
1   2   3   4

Жалған этимологияға тән қатарды тап.


A. Сөз мағынасын өзінше тұспалдап, топшылау жасап түсіндіру

B. Сөз төркінін айқындауда тектік жіктемеге сүйену

C. Сөз мағынасын дыбыстық алмасуларымен түсіндіру

D. Сөз мағынасын ғылыми жолмен жүйелеу арқылы түсіндіру

E. Сөз төркінін туыстас тілдермен салыстыру арқылы түсіндіру

Бүкіл лексикалық байлықтың ұйытқысы не?

А. Негізгі сөздік қор

В. Туынды сөздер

С. Сөздік құрам

D. Тілдің байлығы

Е. Кірме сөздер«Көзді ашып жұмғанша» деген қандай тіркеске жатады?

А. Фразеологиялық тұтастық

В. Фразеологиялық тіркес

С. Фразеологиялық бірлік

D. Фразеологиялық сөйлемше

Е. Мақал-мәтелдерЭвфемизмді тіркестерді анықтаңыз.

A. Құлағының мүкісі бар, аяғының ақауы бар, жаман ауру

B. Құлағының құртын жеу, мұрнына су жетпеу

C. Ұзын құлақ, сыр бермеу, таяқ тастам жер

D. Ауру, ақсақ, дімкәс, жарымес

E. Жанын жалдау, жаны жайсаң, жадырауЛексикологияның географиялық атауларды зерттейтін саласы қайсысы?
A. Топонимика
B. Фразеология

C. Этимология

D. Семасиология

E. Лексикография

Субъект, предикат, байланыс ненің элементтері ?

A. Пайымдаудың элементтері

В. Форма, мазмұн, объектінің элементтері

С. Объект, модальдылық, форманың элементтері

D. Мазмұн, ақиқат дүние, заттық таңбаның элементтері

Е. Тіл, логика, заттық таңбаның элементтеріНорма ұғымы ненің шартына жатады?

A. Әдеби тілдің

B. Ұлттық категорияның

C. Дұрыс жауабы жоқ

D. Түсінікті болудың

E. АударманыңКаламбурға берілген мысалы бар қолданысты анықта.

А. Елсіз дала бейне үйдің нақ қасы,

Биледі олар қырау шалып ақ қасы

B. Күлімсіреп аспан тұр, жерге ойлантып әрнені

C. Мен көрдім ұзын қайың құлағанын

D. Екеуі ауылға қарай жол тартты

E. Шегірткеден қорыққан егін екпес

Тасбақа, кәрі жілік, алыс-беріс мысалдары сөз тудырудың қандай тәсілі арқылы жасалған?

A. Сөз тудырудың аналитикалық тәсілі

B. Сөз тудырудың лексикалық тәсілі

C. Сөз тудырудың семантикалық тәсілі

D. Сөз тудырудың морфологиялық тәсілі

E. Сөз тудырудың фонетикалық тәсіліБіркелкі жазылып, екпіннің алмасып түсуіне байланысты түрліше айтылатын сөздер қалай аталады?

А. Омографтар

В. Омоформалар

С. Аралас омонимдер

Д. Каламбур

Е. ОмофондарЛексикалық диалектілерді тап.

A. Сым-шалбар, барғым бар

B. Бізің-біздің, ашар-кілт

C. Дыбыс-дауыс, машақ-масақ

D. Сым, бәдірең, лазы

E. Күн сайын-күніге сайын

Этнография ұғымымен қандай термин байланысты?

А. Табу

В. Экзотика

С Лексема

D. Синоним

Е. Логика

$$$ 103 Д

Әйдік, пәс, борми қандай сөздерге жатады?

А. Диалекті сөз

В. Кәсіби сөз

С. Тарихи сөз

D. Термин сөз

Е. Көнерген сөзҚазақ тіліндегі тұрақты тіркестер құрылым-құрылысы жағынан қалай бөлінеді?

А. Номинативті, коммуникативті

В. Идиома,фраза

С. Фонетикалық, морфологиялық

D. Тұтастық, бірлік, сөйлемше

Е . Мақал- мәтелдерСоматикалық фразеологизмдер дегеніміз не?

A. Құрамында дене мүшелерінің атаулары бар фразеологизмдер B. Көркемдік тәсілдер арқылы жасалған фразеологизмдер

B. Белгілі бір мағынаға негізделген фразеологизмдер

C. Лексикалық варианттарға негізделген фразеологизмдер

D. Морфологиялық құрылымына байланысты туындаған фразеологизмдер

E. Компаративтік фразеологизмдерФразеологизм неше белгіге сүйеніп топтастырылады?

A.4

B. 2


C. 7

D. 5


E. 6

I.Кеңесбаевтың «Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі» қай жылы жарық көрді?

А. 1977ж.

В. 1960ж.

С. 1969ж.

D. 1968ж.

Е. 1958ж.Делексикалану дегеніміз не?

А. Сөздің мағынасынан айрылуы

В. Грамматикалану құбылысы

С. Субстантивтену құбылысы

D. Бір ұғым атауы ретінде жұмсалуы

Е. Идиомалық мағынаДиалектизмдер мен кәсіби сөздер сөздік құрамның қай қабатына жатады?

A. Пассив қабаты

B. Жалпыхалықтық сөз қабаты

C. Актив қабаты

D. Ауыз екі сөйлеу тілі лексикасы

E. СемасиологияМағынасы тұрғысынан ажыратуға келмейтін, тіркес құрамындағы сөздердің мағынасы жалпы мағынасының тұтасуынан, бірігуінен келіп туатын сөз тіркестері қалай аталады?

A. Фразеологиялық тұтастық

B. Фразеологиялық сөйлемше

C. Фразеологиялық бірліктер

D. Фразеологиялық тізбек

E. Культтік фразеологизмдерСиноним сөздерді бір-бірінен мағыналық және стильдік тұрғыдан ажырататын белгілерін анықта.

A. Синонимдердің біреуінің мағынасы екіншісіне қарағанда кең болады

B. Морфемалық құрамы тұрғысынан ерекшеленеді

C. Сөз таптарына катысы тұрғысынан ерекшеленеді

D. Жасалу жолы тұрғысынан ерекшеленеді

E. Фразеологиялық құрамы тұрғысынан ерекшеленедіАсты сызылған сөздер қай құбылысқа жатады?

Махаббаттың соңғы жыры – үйлену,

Күйеу болып, келін болып үйге ену.

А. Каламбур

В. Битарап мағына

С. Омографтар

D. Бояма мағына

Е. Тура мағынаЭтнолингвистика нені зерттейді?

А. Тілді сол тілдің иесі- халықтың тарихын зерттейді

В. Тілді сол тілдің иесі- халықтың мәдениетімен байланысын зерттейді

С. Тілдің номинативті қызметін зерттейді

D. Тілдің танымдық жағын зерттейді

Е. Тілдің бейвербалды амалдарын зерттейді

Өндіріс пен техниканың, ғылым мен өнердің, саясат пен дипломатияның және мәдениет пен әдебиеттің әр саласына тән термндердің жиынтығы қалай аталады?

А. Терминология

B. Термин сөздер

C. Жаргон сөздер

D. Кәсіби сөздер

E. Диалект сөздерШағын ғана әлеуметтік топтарға қызмет ететін, сол топтарға қызмет ететін, сол топтар пайдаланатын арнаулы сөздер мен сөйлемшелер қалай аталады?

А. Жаргон

B. Кәсіби

C. Арготизм

D. Варваризм

E. Термин сөздерЖалпыхалықтық сөздер шартты түрде әдейі бұрмаланып алынатын сөздер?

А. Арготизм

B. Кәсіби

C. Жаргон

D. Варваризм

E. Термин сөздер"Табиғилық,қарапайымдылық,көпшілік қолданушылық,ашық,айқындылық және басқа да сөздерге ұйтқы болушылық" қай лексикаға тән қасиет?

А. Жалпыхалықтық лексика

B. Поэтикалық лексика

C. Әлеуметтік

D. Экономикалық

E. Кітаби лексика

$$$ 118 Д

Атауыш мағына дегеніміз не?

A. Затты немесе құбылысты атайтын мағына туындайтын мағына

В. Тұрақты тіркестен туындайтын мағына

С. Негізгі мағынадан жасалады

D. Зат пен құбылысқа байланысты

Е. Ауыспалы мағынадан туындайтын мағынаҒылым мен техниканың,мәдениет пен шаруашылықтың түрлі салаларында қолданылатын арнаулы сөздерді қалай айтамыз?

А. Халықтық сөздер

B. Термин сөздер

C. Кітаби сөздер

D. Экспрессивті сөздер

E. Эмоциональды сөздер"Қоғамдық ұйым, күрделі қаржы, өндіргіш күштер" қандай терминдер?

А. әлеуметтік –экономикалық терминдер

B. терминология

C. документтік терминдер

D. интернациональдық терминдер

E. іс қағаз терминдеріПлеонастикалық тәсілмен қолданылған синонимдерді табыңыз.

А. Жасаған ие

В. Жүрек жұтқан

С. Терең су

D. Алтын кесе

Е. Ірі, ұсақҚазақ тілінің түсіндірме сөздігі ең алғаш II том болып қай жылы жарық көрді?

А. 1959,1961ж.

В. 1969,1971 ж.

С. 1979,1961 ж.

D. 1979,1971 ж.

Е. 1969,1961 ж.Антонимдік контекстерді тұлғалық және мағыналық жағынан топтастарған кім?

А. Ж.Мусин

В. Ә.Болғанбаев

С.Ш.Сарыбаев

D.К.Аханов

Е.Е.ОмаровПолинезей тілінің «белгілеу, күллі» сөзінен жасалған термин?

А. Табу сөздер

В. Синонимия

С. Аффиксация

D. Дисфемизм

Е. ЭвфемизмФразеология жеке лингвистикалық пән ретінде қалыптасты?

А. XX ғасырдың 40 жылдары

В. XX ғасырдың басында

С. XVII ғасырдың 80жылдары

D. XIXғасырдың ортасы

Е. XVIII ғасырдаҚазақ тіл білімінде фразеологиялық тіркестерді идиома, фраза, мақал-мәтел деп топтастыратын ғалым?

А. І.Кеңесбаев

В. К.Аханов

С. Ә. Болғанбаев

Д. М. Белбаева

Е. Р.СыздықоваЖеңіл сықақ, әжуа, мысқылға толы болатын фразеологизмдер?

А. Сөйлеу тілінің фразеологизмдері

В. Жазба тіл фразеологизмдері

С. Стильаралық фразеологизмдер

D. Фразалық бірліктер

Е. Фразалық тіркестерОмонимдік қатарға енетін сөздердің өзгеру, түрлену жүйелерінің бір-біріне сәйкес келуіне байланысты түрлерін ата:

  1. Лексикалық, лексика-грамматикалық және аралас;

  2. Лексикалық, лексика- грамматикалық, синтаксистік;

  3. Лексикалық, синтаксистік;

  4. Барлығы дұрыс;

  5. Дұрыс жауабы жоқ

Лексикалық омонимдерді де, лексика – грамматикалық омонимдерді де қамтитын омонимдік қатарды ата:

  1. Аралас омоним

  2. Біркелкі омоним

  3. Жалпы омоним

  4. Дұрыс жауабы жоқ

  5. Ортақ омоним

Белгілі бір тілдегі сөздердің шығу төркінін көрсетуді мақсат ететін сөздікті атаңыз.

А. Этимологиялық

В. Түсіндірме

С. Салыстырмалы

D. Орфоэпиялық

Е. ЭнциклопедиялықСөздік құрамындағы сөздердің қолданылу жиілігіне қарай бөлінуі:


Фонетикалық вариантқа берілген мысалды тап.

Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет