2-ші рубеждік бақылаубет1/5
Дата31.01.2018
өлшемі0.94 Mb.
  1   2   3   4   5
2-ші рубеждік бақылау

$$$ 301


Эксперимент ролін психологиялық зерттеуде ерекшелігін атап көрсеткен:

A. Косов


B. Петровский

C. Зинченко

D. Ярошевский

E. Ананьев


$$$ 302

Берілген жағдайдың математикалық моделі:

A. Биномальды бөлу

B. Нормальды бөлу

C. Параметрлерді табу

D. Максималды бөлу

E. Минималды бөлу
$$$ 303

Белгілі тұлғалық психологиялық тест:

A. ШТУР

B. БеннетC. MMPI

D. Кеттел

E. Тұлғалық
$$$ 304

Бақылауды жазу формасына байланысты фотографиялық, қорытындыланған, интерпретацияланған деп бөлген:

A. Ананьев

B. Басов

C. Менчинская

D. Люблинская

E. Ярошевский
$$$ 305

Шешім талап ететін күрделі ғылыми немесе тәжірибелік мәселе:

A. проблема

B. қарама-қайшылық

C. болжам

D. мақсат

E. мотив
$$$ 306

Берілген жағдайда оқылатын зерттеу нысанының тарабы:

A. ұғым көлемі

B. мәселе

C. зерттеу пәні

D. адамдар тобы немесе жеке түлға

E. зерттеу нысаны
$$$ 307

Нақты зерттеуде арнайы оқылатын мәселе түйіні, сұрақтар:

A. тәжірибе;

B. зерттеу пәні;

C. зерттеу тақырыбы;

D. болжам

E. зерттеу – өзектілігі
$$$ 308

Себеп-салдар тәуелділігін анықтаудың кейбір жасанды жағдайлары мен бағыттарын тудыруға арналған ғылыми-зерттеу әдістемесі:

A. қадағалау;

B. жағдайлық тесттер;

C. тәжірибе

D. тестілеу.

E. сауалнама
$$$ 309

Тәжірибелік деректерді талдау мен жинақтауға негізделген зерттеу:

A. эмпириялық

B. теориялық

C. шолу-талданбалы

D. әдістемелік.

E. Логикалық
$$$ 310

Зерттеу жүргізетін адамдар тобы:

A. таңдау

B. жиынтық

C. ұжым

D. номиналды топ (нақты).E. топ
$$$ 311

Берілген әдістеме көмегі арқылы жасалған көрсеткіштер нәтижелерінің адам тәжірибесіне, оның нақты тәртібіне сөйкестігі:

A. қажеттілік

B. нысандылық

C. сенімділік

D. анықтық

E. Сенімсіздік
$$$ 312

Педагогикалың тәжірибеге ңатысушы адам:

A. тұлға

B. респондент

C. зерттеуші

D. клиент

E. зерттелуші
$$$ 313

Түрлі мәтіндерді, олардың мазмүны бойынша осы мәтіндер авторы психологиясы немесе мәтінде айтылатын адамдар жөніндегі білудің психологиялық әдісі:

A. контент талдау

B. түзетпелі талдау

C. деректі талдау

D. тестілеу

E. Синтез
$$$ 314

Түзету коэффициентін анықтау және оқумен байланысты математикалық-статистикалык әдіс:

A. түзетпелі талдау

B. деректі талдау

C. контент-талдау

D. сыртқы сараптау, бағалау әдісі

E. контент әдісі
$$$ 315

Білім алу заңдылықтарының мазмұнын механизмін, құрылымын, принципі мен технологиясын жаңа білім жаңалықтарын ашуға, қолдануға бағытталған процесс және ғылыми жұмыстардың нәтижесі:

A. қолданбалы

B. бақылау

C. педагогикалық зерттеу

D. ғылыми талдамалар

E. Сауалнама
$$$ 316

Педагогика нәтижесі жөніндегі теориялық, тәжірибелік жетістіктерді қорытындылайтын және болжамдық негіздегі педагогикалық жүйенің даму модельдерін ұсынатын жинақталған тұжырымдамалар:

A. қолданбалы

B. іргелі

C. талдамалар

D. психологиялық-педагогикалық

E. салалы
$$$ 317

Бұл психологиялық үдерістің жеке жақтарын тереңдете оқуға, көпқырлы психологиялық тәжірибенің заңдылықтарын ашуға бағытталған жұмыстар:

A. іргелі

B. қолданбалы

C. эмпириялық

D. теориялық

E. математикалық-статистикалық
$$$ 318

Дамудың қозғаушы күші:

A. қарама-қайшылық

B. зерттеу нысаны

C. зерттеу пәні

D. зерттеу көздері

E. Іргелілік
$$$ 319

Зерттеудің тұжырымды негізгі немесе айқын ұстанымы:

A. зерттеу көздері

B. жетекші идея

C. қарама-қайшылық

D. болжам

E. Гипотеза
$$$ 320

Алғашқы алынған нәтижелер, бұрын басқалар зерттемеген және қабылдамаған:

A. ғылыми жаңалық

B. нысаналы және тәжірибеде қолдану қолайлылығы

C. зерттеу әдістері

D. зерттеу процедурасы

E. гипотеза
$$$ 321

Әр түрлі ғылыми-зерттеудің қорытынды кезеңі:

A. зерттеу нәтижелерін іс-тәжірибеге енгізу және апробациялау

B. жетекші идея

C. теориялың негіздер

D. қорытындылар мен ұсыныстар

E. Қосымшалар
$$$ 322

Мәселелік жағдаятты  туғызатын үдеріс немесе құбылыс:

A. зерттеу нысаны

B.  жетекші идея

C. зерттеу пәні (заты)

D. зерттеу көздері

E. Іргелілік
$$$ 323

Ғылыми және арнаулы әдебиеттер, мұрағат құжаттары іс-әрекет қорытындысы:

A. зерттеу көздері

B. жетекші идея

C. теориялық негіздері

D.  методологиялың негіздері

E. талдау негіздері
$$$ 324

Жобалау механизмі базасындағы адам туралы ақпарат алуға негізделген психологиялық тесттер:

A. процессуалдық;

B. жеке тұлғалық+

C. жобалаулық;

D. графикалық.

E. проективті
$$$ 325

Кез келген қызмет түріндегі адамның тәжірибелік жетістігін бағалау негізін құрайтын психологиялық тесттер тобы:

A.  интеллектуалды

B. жетістік

C.  контентті-талдау

D.  процессуалды

E. қабілет
$$$ 326

Суреттер, сызбалар ішіндер негізін құрайтын тесттер:

A. ақпараттық

B. графикалық

C. құжаттық

D. сөздік

E. Логикалық
$$$ 327

Адам мінез-құлқының анық сандық бағалануы мен қатаң сапалық анықталуына арнаған педагогикалық зерттеулердің стандартты түрдегі әдісі:

A. сызбалау

B. деректі талдау

C. тест

D. сауал


E. Сауалнама
$$$ 328

Адам психологиясын зерттеуде қолданылатын тесттер мен басқа да психикалық-диадностикалық әдістер үдерісі мен нәтижесі:

A. сауалнама

B. тестілеу

C. сызбалау

D. болжамдау

E. Сауал
$$$ 329

Адамның жеке тұлға ретіндегі түрақты жағдайы


мен қасиеттерін диагностикалауға арналған психологиялық тесттер:

A. жетістік тесттері

B. креатив тесттері

C. интеллект тесттері

D. жағдайы мен қасиеті тесттері

E. қабілет тесттері


$$$ 330

Арнайы ұйымдастырылған, жасанды жағдайларда өткізілетін әдіс:

A. зертханалық тәжірибе

B. табиғи тәжірибе

C. бақылау

D.  тестілеу

E. әңгімелесу
$$$ 331

Бақылау әдісі жорамалдайды:

A. адам психикасының жеке ерекшеліктерімен, оның мінез-құлқын зерттеу арқылы танысу

B. өзінде кездесетін кейбір қатты жиналыстардың ағымын суреттеу

C. жеке бір тұлғаны сырттай зерттеу

D. адам бойындағы мінез-құлықтар мен сырт келбетіндегі ұқсастықтарды салыстыру

E. жеке адамның мініез-құлқы мен эмоциясын
$$$ 332

Ақыл потенциялады мен интеллекті айқындауға арналған тест:

A. креативтік

B.  жетістік

C. интеллект

D. аффилиция

E. жеке бас
$$$ 333

Жағдайлық тест ұйғарады:

A. зерттелушісі зертханалық жағдайға орналастыру

B. зерттелуші нақтылыққа жақын жағдайға орналастыру

C. табиғи жағдайда бақылау

D. респонденттер суреттеріне түсіндірме

E. жасанды жағдайда бақылау
$$$ 334

Сұраудың кемшіліктері болып табылады:

A. жауаптардың көрсеткіштік құндылығынан кейін өзі туралы мәліметтердің бұрмалануы

B. ғылымның түрлі саласы бойынша білімді талап


ететін сұрақтардың болуы

C. тұрақты психиканың болуы

D. мәндес емес жауаптар алу мүмкіндігі

E. тұрақты психиканың болмауы


$$$ 335

Жеке таңдауын ескере бөлек бөлшектерден тұтас


сурет құрастыруды көздейтін жобалы әдіс:

A. интерпретация

B. конструкциялау

C. креативті тесттер

D. құрылымдық

E. Құрылыстық


$$$ 336 

Диагностикалау кезеңдерін көрсетіңіз:

A. нәтижелерді зерттеу, мәнін түсіну

B. зерттеу жүргізу, зерттелушімен әңгіме

C. зертханалың жағдайда бақылау, психикалық коррекция

D. зерттелушімен әңгіме, нәтижелер мәнін ашу

E . коррекция
$$$ 337 

Жеке тұлғаның шығармашылық қасиеттерін айқындауға, тануға және бағалауға бағытталған тесттер:

A. жетістік

B. креативтік

C. темперамент

D. аффиляция

E. жеке бас
$$$ 33

Зерттелетін құбылыс тез арада жақсы көрінетін және оны анық бағалауға болатын жасанды жағдай тудырады:

A. жаттығу

B. бақылау

C. тәжірибе

D. тестілеу

E. Сауалнама

$$$ 339


Дайындалған тұлға белгілі бір мақсатпен  диалог  арқылы, бетпе-бет сұхбат арқылы ақпарат алу әдісі:

A. анкета

B. сұхбат

C. тест


D. сұрау парағы

E. сауал


$$$ 340  

Зерттелушінің компьютермен диалогы арқылы тестілік ақпарат жинастыруды көздейтін тесттер:

A. әңгіме

B. жобалау әдісі

C. сұхбат

D. аппаратуралық тесттер

E. қатаң ережесіз тесттер.
$$$ 341 

Мақсатты психологиялық қасиеттерді өлшеу емес, ал оқу бағдарламасында ұйғаратын шарттарды өлшеуді көздейтін тесттер:

A. психологиялық

B. педагогикалық

C. жобалық

D. конструктивті

E. жас ерекшелік
$$$ 342

Бір топ мүшелерді бір-біріне әр түрлі белгі арқылы бағалау әдісі:

A. графикалық сызбалау

B. конструктивті

C. жобалы

D. социометрия

E. интелектуалды
$$$ 343 

Ой елесінде пайда болған суреттер негізінде жеке тұлғаның психологиялық жағдайына  диагноз  бағытталған әдістеме:

A. конструкциялау (сындарлы)

B. графикалық, жобалық

C. күйін, қасиетін анықтайтын тесттер

D. жеке тұлғалық

E. проективті
$$$ 344

Жоғары психологиялық нәтиже беретін тәжірибе:

A. алдыңғы қатарлы тәжірибе (озық)

B. инновация

C. тәжірибе

D. психологиялық үдеріс

E. Проективті
$$$ 345

Психокоррекция бағытының негізгі әдістерін көрсет: 1. Социометрия, тест

 2. Ойындар, тренингтер

 3. Бақылау әдісі

 4. Сұхбат әдісі

 5. Эксперимент

$$$ 346


Қай ғалым гипноздың ауруларға әсері жайлы зерттеген:

 1. Макаренко

 2. Шарпо

 3. Брэд

 4. Выготский

 5. Эльконин

$$$ 347


Вербальды емес әсер етудің түрлері қандай:

 1. сөз, логика

 2. мимика, интонация

 3. абстрактілі ойлау

 4. сөз арқылы жеткізу

 5. дұрыс жауабы жоқ

$$$ 348


Гипноздық жағдай ол ұйқылы жағдай деп кім айтқан болатын:

 1. Брэд

 2. Морено

 3. Карвасарский

 4. Выготский

 5. Эльконин

$$$ 349


Психологиялық кеңес беру бағытының негізгі әдістері қандай:

 1. жекеше,топтық

 2. лангитюнг әдісі

 3. бақылау әдіс

 4. тренинг

 5. тест

$$$ 350


Социометрия әдістемесін кім үсынды:

A. Бине


B. Кеттел

C. Симон


D. Люшер

E. Морено


$$$ 351

Ұжымда немесе топта өзара қарым-қатынасты зерттеуге мүмкіндік беретін психологиянын әдісі 1. тест

 2. анкеталау

 3. социометриялау

 4. интервью

 5. әңгімелесу

$$$ 352


Бине-Симон тесті қай жылы ұсынылды:

 1. 1905ж

 2. 1880ж

 3. 1910ж

 4. 1920ж

 5. 1945ж

$$$ 353


Жүйке жүйе ауруларын емдеуде ең бірінші пайда болған әдіс:

 1. Психотерапия

 2. арттерапия

 3. психопаталоги

 4. шпнотерапия

 5. психосоматика

$$$ 354


Гипноз терминін грек тілінен аударғанда қандай мағына береді:

 1. Ұйқы

 2. Түс көру

 3. Ұйқышылдық

 4. Гипнотация

 5. Терең ұйқы$$$ 355

Оңтайлылық, тұрақтылық, перспективалық ненің критерийі:

A. психологияның зерттеулер әдісінің

B. педагогикалық үдерістің

C. алдыңғы қатарлы психологиялық тәжірибенің

D. бақылаудың

E. тәжірибиенің
$$$ 356

Талдау, мәнін түсіну, оқытушының журнал, газеттерге ұсынылған өз тәжірибесінің баяндама түріндегі жиынтығын көрсететін психологиялық тәжірибені зерттеу формасы:

A. психология мәселелері бойынша семинар сабақтары

B. психологиялық оқулар

C. психологиялық кеңестер

D. ашық сабақтар

E. тәжірибе жұмыстары
$$$ 357

Пікірталас, дискуссиялар — психологиялық тәжірибені зерттеу формасы ретінде мыналардың қайсысын алға қояды:

A. педагогикалық тәжірибенің теориялық талдауын

B. белгілі бір мәселе бойынша пікір алмасуда

C. дидактикалық материалдар жасауда

D. эмпириялық тәжірибенің теориялық талдауы

E. барлығы дұрыс
$$$ 358

  Конференция — психологиялық зерттеудің формасы, алға қоятын мақсаты:

A. тәжірибелік тәжірибені кешенді зерттеу

B. белгілі бір ғылыми тақырыпты шығару

C. ашық сабақтарды талдау

D. гипотеза құру

E. ғылыми проблеманы өзінен оқу.
$$$ 359 

Психологиялық оқу, экспедициялар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, өз бетімен білім алу:

A. озық педагогикалық тәжірибені оқу формасы

B. алғашқы ақпаратты жинау әдісі

C. педагогикалық үдерісті ұйымдастыру құралдары

D. педагогикалық мәліметтер жинақтау

E. психологияық зерттеу
$$$ 360

Қатар ортасының көрсеткіші:

A. медиана

B. мода


C. дисперсия

D. корреляция

E. Орталық
$$$ 361 

Психологиялық үрдістің заңдылықтарының тууына көмектесетін математикалық тәсілдер, формулалар, сандың есептер түрлері:

A. педагогикалық қызмет әдістері

B. тәжірибелік статистикалық өңдеу

C. дисперсия

D. статистикалық талдау

E. математикалық
$$$ 362

Дисперсия, мода, медиана, орташа арифметикалық, бұл:

A. деректерді статистикалық өңдеу түрлері

B. математикалық талдау әдістері

C. тәжірибе компоненттері

D. орташа шаршылы ауытқу

E. логикалық талдау әдістері
$$$ 363

Сандық және сапалық жиынын көлденеңінен және тігінен тәртіпке келтіру:

A. график

B. диаграммалар

C. гистограммалар

D. кестелер

E. график-кестелер
$$$ 364

Гипотеза мынадай талаптарға жауап беруі тиіс:

A. дәлелдік

B. ғылыми білімдерге сәйкестік

C. нақтылық

D. айқындылық

E. барлық жауап дұрыс
$$$ 365

Магистрлік жұмыстарда гипотезаның негізгі қызметі:

A. Міндет шеңберін сызу

B. Зерттеудің ғылыми аппаратының құрамдастарын және оны жүргізу сатыларын жүйелеу

C. Ғылыми ізденістің нәтижелерін болжау

D. Белгілі және жаңа фактілер арасындағы байланысты орнату

E. Барлық жауап дұрыс
$$$ 366

Ғылыми зерттеуде жаңалық әртүрлі қызмет атарады:

A. Талдап тексеру деңгейінде нақтылау

B. Анықтау деңгейінде толықтырушы

C. Түрлендіру деңгейінде ашу, ол зерттеушінің креативтік ойлау типіне, мәселені шешу әдісінің эвристикалы әдістеріне сүйенеді.

D. Барлық жауап дұрыс

E. Барлық жауап дұрыс емес
$$$ 367

Сырттай бақылау:

A. әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды шеттен, зерттелуші адам не топпен қарым-қатынасқа  түспей-ақ зерттеп, мәліметтер жинақтау

B. зерттеушінің зерттелуші топпен етене  жақын қатынастар әрекетінде болуы

C. адамның өзін-өзі  бақылап, өзінің ішкі жан дүниелік үдерістерін тану жолы

D. жан дүниелік іштей психологиялық үдерістердің мәнді ерекшеліктерін шынайылылықпен сырттай бақылауға жағдайлар жасап, мол нақты деректерге қол жеткізу

E. адамның қызмет, іс-әрекеттік өнімдерін талдауға арналған жалпы психологиялық әдістердің бір түрі.
$$$ 368

Араласа бақылау:

A. әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды шеттен, зерттелуші адам не топпен қарым-қатынасқа  түспей-ақ зерттеп, мәліметтер жинақтау.

B. зерттеушінің зерттелуші топпен етене  жақын қатынастар әрекетінде болуы.

C. адамның өзін-өзі  бақылап, өзінің ішкі жан дүниелік үдерістерін тану жолы.

D. жан дүниелік іштей психологиялық үдерістердің мәнді ерекшеліктерін шынайылылықпен сырттай бақылауға жағдайлар жасап, мол нақты деректерге қол жеткізу.

E. адамның қызмет, іс-әрекеттік өнімдерін талдауға арналған жалпы психологиялық әдістердің бір түрі.
$$$ 369

Өзіндік бақылау (интроспекция)

A. әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды шеттен, зерттелуші адам не топпен қарым-қатынасқа  түспей-ақ зерттеп, мәліметтер жинақтау.

B. зерттеушінің зерттелуші топпен етене  жақын қатынастар әрекетінде болуы.

C. адамның өзін-өзі  бақылап, өзінің ішкі жан дүниелік үдерістерін тану жолы.

D. жан дүниелік іштей психологиялық үдерістердің мәнді ерекшеліктерін шынайылылықпен сырттай бақылауға жағдайлар жасап, мол нақты деректерге қол жеткізу.

E. адамның қызмет, іс-әрекеттік өнімдерін талдауға арналған жалпы психологиялық әдістердің бір түрі.
$$$ 370

Негізгі міндеті:

A. әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды шеттен, зерттелуші адам не топпен қарым-қатынасқа  түспей-ақ зерттеп, мәліметтер жинақтау.

B. зерттеушінің зерттелуші топпен етене  жақын қатынастар әрекетінде болуы

C. адамның өзін-өзі  бақылап, өзінің ішкі жан дүниелік үдерістерін тану жолы

D. жан дүниелік іштей психологиялық үдерістердің мәнді ерекшеліктерін шынайылылықпен сырттай бақылауға жағдайлар жасап, мол нақты деректерге қол жеткізу

E. адамның қызмет, іс-әрекеттік өнімдерін талдауға арналған жалпы психологиялық әдістердің бір түрі.
$$$ 371

Табиғи эксперимент:

A. еңбек, оқу, қарым-қатынастың әдеттегі жағдайларында жүргізіледі, ал адам өзінің эксперименттік сыналуда екенін сезбейді

B. әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды шеттен, зерттелуші адам не топпен қарым-қатынасқа  түспей-ақ зерттеп, мәліметтер жинақтау.

C. зерттеушінің зерттелуші топпен етене  жақын қатынастар әрекетінде болуы

D. адамның өзін-өзі  бақылап, өзінің ішкі жан дүниелік үдерістерін тану жолы

E. адамның қызмет, іс-әрекеттік өнімдерін талдауға арналған жалпы психологиялық әдістердің бір түрі
$$$ 372

Құжаттарды талдау әдісі:

A. әлеуметтік-психологиялық құбылыстарды шеттен, зерттелуші адам не топпен қарым-қатынасқа  түспей-ақ зерттеп, мәліметтер жинақтау

B. зерттеушінің зерттелуші топпен етене  жақын қатынастар әрекетінде болуы.

C. адамның қызмет, іс-әрекеттік өнімдерін талдауға арналған жалпы психологиялық әдістердің бір түрі

D. адамның өзін-өзі  бақылап, өзінің ішкі жан дүниелік үдерістерін тану жолы

E. адамның қызмет, іс-әрекеттік өнімдерін талдауға арналған жалпы психологиялық әдістердің бір түрі
$$$ 373

Тұлғаны топпен бағалау әдісі:

A. адам мінездемесін топ  мүшелерінің өзара бағалауы арқылы алу

B. зерттеушінің зерттелуші топпен етене  жақын қатынастар әрекетінде болуы

C. адамның өзін-өзі  бақылап, өзінің ішкі жан дүниелік үдерістерін тану жолы

D. жан дүниелік іштей психологиялық үдерістердің мәнді ерекшеліктерін шынайылылықпен сырттай бақылауға жағдайлар жасап, мол нақты деректерге қол жеткізу

E.адамның қызмет, іс-әрекеттік өнімдерін талдауға арналған жалпы психологиялық әдістердің бір түрі.
$$$ 374

Б.Г. Ананьев  әдістерді қалай бөлді: 1. Ұйымдастырушы, Эмпирикалық, Интерприкациялық

 2. Эмпирикалық, Өңдеу тәсілі, Интерприкациялық

 3. Ұйымдастырушы, Өңдеу тәсілі

 4. Интерприкациялық, Ұйымдастырушы

 5. Ұйымдастырушы, Эмпирикалық, Өңдеу тәсілі, Интерприкациялық.

$$$ 375

Психология эксперименталдық  ғылымдарға қай жылы айналды:


 1. 1988ж бастап

 2. 1982ж бастап

 3. 1879ж  бастап 

 4. 1872ж бастап

 5. 1895ж бастап

$$$ 376

Бақылаудың негізгі шарттары:


 1. мақсаттың болуы, жоспарды құру, бақылау объектісі мен жағдаятын таңдау, табиғи жағдайды ұйымдастыру, сыналушының іс-әрекетіне араласпау, бақылаудың объективтілігі мен жүйелілігі, қортындыны тіркеу әдіс-тәсілдерін жоспарлау

 2. мақсаттың болуы, жоспарды құру, бақылау объектісі мен жағдаятын

 3. сыналушының іс-әрекетіне араласпау, бақылаудың объективтілігі мен жүйелілігі, қортындыны тіркеу әдіс-тәсілдерін жоспарлау.

 4. мақсаттың болуы, жоспарды құру, бақылау объектісі мен жағдаятын таңдау

 5. барлық жауап дұрыс емес.

$$$ 377


Кросс-мәдени әдіс:

 1. өсіп келе жатқан ұрпақтың әртүрлі мәдени ерекшеліктерін салыстыруда қолданылады

 2. топ арасындағы топ мүшелерінің қарым-қатынасы туралы хабарлама алынады.

 3. егіздер, кросс-мәдени, биографиялық т.б. жатады.

 4. (сурет, желімдеу, құрастыру, музыкалық, әдеби шығармашылық) әртүрлі мақсатта қолданылады.

 5. нәтижені табиғи жағдайда үйлестірудегі қиыншылық.

$$$ 378

Социометриялық әдістер


 1. өсіп келе жатқан ұрпақтың әртүрлі мәдени ерекшеліктерін салыстыруда қолданылады

 2. топ арасындағы топ мүшелерінің қарым-қатынасы туралы хабарлама алынады

 3. егіздер, кросс-мәдени, биографиялық т.б. жатады.

 4. (сурет, желімдеу, құрастыру, музыкалық, әдеби шығармашылық) әртүрлі мақсатта қолданылады

 5. нәтижені табиғи жағдайда үйлестірудегі қиыншылық

$$$ 379


Белгілі психолог Г.Эббингауз психологияның тарихы қысқа, ал  тарих алдындағы кезеңдері ұзақ деп психология туралы қысқа да нұсқа айтты.

 1. XVI ғасырдың соңы - XX ғасырдың басында

 2. XV ғасырдың соңы - XX ғасырдың басында

 3. XIX ғасырдың соңы - XX ғасырдың басында

 4. XVIII ғасырдың соңы - XIX ғасырдың басында

 5. XVIIғасырдың соңы - XX ғасырдың басында

$$$ 380

Қай ғасырда Рене Декарт психологиялық ілімдердің дамуының жаңа кезеңін бастады.


 1. XVI ғасырда

 2. XVIII ғасырда

 3. XV ғасырда

 4. XVII ғасырда

 5. XIV ғасырда

$$$ 381


Дуалистік ілімдердің негізінде қай ғасырдағы психологияда психофизикалық деген идеалистік теория кеңінен таралды.

 1. XIII ғасырдағы

 2. XIV ғасырдағы

 3. XX ғасырдағы

 4. XVII ғасырдағы

 5. XIX ғасырдағы

$$$ 382

Дескриптвтік әдіснама:


 1. ғылыми білімдердің құрылымы мен ғылыми таным заңдылықтары жөніндегі білім ретінде зерттеу процесіне бағыт – бағдар береді.


  Каталог: ebook
  ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
  ebook -> Қазақстан Республикасының
  ebook -> Қазақстан Республикасының
  ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
  ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
  ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
  ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
  ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
  ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
  ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет