Ақмола облысының мұрағаттар мен құжаттамалар басқармасының «Зеренді ауданының мемлекеттік мұрағаты» ммДата26.06.2018
өлшемі83.58 Kb.


Ақмола облысының мұрағаттар мен құжаттамалар басқармасының «Зеренді ауданының мемлекеттік мұрағаты» ММ

2015 ЖЫЛҒА

Зеренді ауданының ерекше мәнді және

естен кетпес уақиғалар күнтізбесі

МАЗМҰНЫ
Алғы сөз_______________________________________ 1
2015 жылдың ерекше мәнді және естен кетпес уақиғалар күнтізбесі ____________________________________3-4
Күні мен айы аңықталмаған ерекше мәнді және естен кетпес уақиғалар____________________________________7-8
2015 жылдың ерекше мәнді және естен кетпес уақиғаларына анықтама-түсініктер_____10, 12-13, 16,18, 20, 22, 24-25
Пайдаланған көздер мен әдебиеттер _______________27


ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие __________________________________2

Знаменательные и памятные даты 2015 года ___ 5-6


Знаменательные и памятные даты, у которых день и месяц не установлен__________________________________7-8
Справки- аннотации к знаменательным и памятным датам 2015 года ____________9,11,14-15, 17, 19, 21, 23-24,26

Список использованных источников и литературы __27


1
АЛҒЫ СӨЗ
Айтулы күндер күнтізбесі Зеренді ауданының тарихы бойынша анықтамалық құрал болып саналады. Күнтізбені құруда, мәліметтер мен атаулы күндерді таңдауда ҚР Үкіметінің «Мерейтойлар мен атаулы күндерді атап өту» Қаулысы (1999ж № 1465) басшылыққа алынды. Күнтізбе 2015 жылды қамтиды.

Күнтізбені құрастыруда мерзімдік баспасөз «Ақмола облысы» энциклопедиясы, «Зеренді және Зеренділіктер» кітабы, Зеренді ауданы мемлекеттік мұрағатының тұрақты сақталу тізімдемелері пайдаланылды. Айтулы күндер алфавиттік тәртіпте орналасқан.

Күнтізбеге ұйымдардың құрылған күндері, елге белгілі адамдардың Зеренді және бұрынғы Көкшетау ауданының тумаларының өмірі мен қызметі туралы деректер енгізілген.

Мемлекеттік мұрағат директоры Б. Айдосова

2


ПРЕДИСЛОВИЕ
Календарь знаменательных и памятных дат Зерендинского района на 2015 год подготовлен Государственным архивом Зерендинского района.

В календарь включены наиболее важные события из истории жизни Зерендинского района, а также даты образования учреждений, предприятий, юбилеи знаменитых земляков.

Основными источниками выявления юбилейных дат и

событий послужили фонды учреждений, организаций, периодическая печать, альманахи, календари знаменательных

и памятных дат. Календарь предназначен для использования в научно-исследавательской работе, информационного обеспечения деятельности деятельности культурно-просветительских учреждений.

При составлении календаря были использованы периодическая печать, энциклопедия «Акмолинская область»,

книга «Зеренда и зерендинцы», описи постоянного хранения

государственного архива Зерендинского района.
Директор госархива Б. Айдосова

3
2015 ЖЫЛҒЫ ЕРЕКШЕ МӘНДІ ЖӘНЕ ЕСТЕН КЕТПЕС УАҚИҒАЛАР


Қанай би Құттымбетұлының туғанына 320 жыл (1695)

4 қараша -ҰОС-да қаза тапқан жерлес жауынгерлер мен әскерлерге орнатылған ескерткіштің ашылғанына 40 жыл (1975)

"Зеренда и Зерендинцы" кітабы

15 қараша-Кеңес Одағының батыры- Мәлік Ғабдуллиннің туғанына 100 жыл (1915)

Фотоальбом «Зеренді», Көкшетау қ.

15 желтоқсан-Кеңес Одағының батыры- Михаил Сергеевич Пономаревтың туғанына 95 жыл (1920)

"Зеренда и Зерендинцы" кітабы

25 желтоқсан – Зеренді орталық аудандық ауруханасының құрылғанына 80 жыл (1935)

«Ақмола облысы» энциклопедиясы, 2011

4
Зеренді ауданының құрылғанына 80 жыл (1935)

«Ақмола облысы» кітап-альбомы, Алматы қаласы, 2011

Зеренді коммуналдық шаруашылығының құрылғанына 70 жыл (1945)____________________________________________

Зеренді ауданының мемлекеттік мұрағаты Қор-45, т-1.

Зеренді аудандық жол бөлімінің ұйымдасқанына 65 жыл (1950)________________________________________________

Зеренді ауданының мемлекеттік мұрағаты Қор-39, т-1.

Зеренді автобазасының құрылғанына 60 жыл (1955)

Зеренді ауданының мемлекеттік мұрағаты Қор-43, т-1.

5
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2015 ГОДА
320 лет со дня рождения Канай би Куттымбетулы (1695)

4 ноября - 40 лет (1975) со дня открытия памятника Зерендинским войнам и солдатам погибших в ВОВ

книга «Зеренда и зерендинцы»

15 ноября - 100 лет (1915) со дня рождения Малика Габдуллина Героя Советского Союза- ректора, академика педагогических наук________________________________

Фотоальбом «Зеренді», г. Кокшетау

15 декабря – 95 лет (1920) со дня рождения Пономарева Михаила Сергеевича Героя Советского Союза, уроженца Кокчетавского района_______________________________

Книга «Зеренда и зерендинцы»

25 декабря – 80 лет (1935) Зерендинской центральной районной больнице_________________________________

Энциклопедия «Акмолинская область», 2011

6
Январь - 80 лет со дня образования Зерендинского района

книга «Зеренда и зерендинцы»

70 лет - (1945) со дня образования Зерендинского комхоза

Государственный архив Зерендинского района, фонд-45, опись-1


65 лет - (1950) со дня образования Зерендинского райдоротдела______________________________________

Государственный архив Зерендинского района , фонд- 39, опись -1

60 лет – (1955) со дня образования Зерендинской автобазы

Государственный архив Зерендинского района, фонд -43, опись-1

7

КҮНІ МЕН АЙЫ АҢЫҚТАЛМАЛҒАН ЕРЕКШЕ МӘНДІ ЖӘНЕ ЕСТЕН КЕТПЕС УАҚИҒАЛАР
Зеренді коммуналдық шаруашылығының құрылғанына 70 жыл (1945)____________________________________________

Зеренді ауданының мемлекеттік мұрағаты Қор-45, т-1.


Зеренді аудандық жол бөлімінің ұйымдасқанына 65 жыл (1950)________________________________________________

Зеренді ауданының мемлекеттік мұрағаты Қор-39, т-1.


Зеренді автобазасының құрылғанына 60 жыл (1955)

Зеренді ауданының мемлекеттік мұрағаты Қор-43, т-1.ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ,

У КОТОРЫХ ДЕНЬ И МЕСЯЦ НЕ УСТАНОВЛЕН
70 лет - (1945) со дня образования Зерендинского комхоза

Государственный архив Зерендинского района, фонд-45,

опись-1
65 лет - (1950) со дня образования Зерендинского райдоротдела______________________________________

Государственный архив Зерендинского района , фонд- 39, опись -1


60 лет – (1955) со дня образования Зерендинской автобазы

Государственный архив Зерендинского района, фонд -43, опись-1

8

Қанай Құттымбетұлының

туғанына 320 жыл (1695)
Қанай Құттымбетұлы, Қарауыл Қанай-би, шешен, батыр, қоғам қайраткері 1695 жылы қазіргі Ақмола облысының Зеренді ауданында дүниеге келген. Орта жүздің Арғын тайпасының Қарауыл руынан шыққан. Атығай-Қарауылдың бас биі болған. Абылайхан мен Бұқар жыраудың ұсынысымен көп жыл Орта жүзде төбе би болған. 1771 жылы үш жүздің басшылары Абылайды хан сайлағанда, Қанайды ақ киізге орап қараша би ретінде қатар көтерген.

Ел аузындағы әңгімелер мен тарихи шығармалардың деректеріне қарағанда Қанай би Абылайдың ең жақын кеңесшілерінің бірі болған. Қанай Құттымбетұлы Абылайдың көмегімен Ташкенттің бегі болып, қаланы билеп тұрған кезінде (1780ж.) дүние салған. Сүйегі Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи мешітіне Абылайхан зиратының жанына жерленген..

Зеренді ауданындағы Қарабұлақ ауылының атауы Қанай би ауылына өзгертілді.

«Альманах 7» кітабы, Көкшетау қ.

9
(1695) 320 лет со дня рожденияКанай Куттымбетулы
Канай Куттымбетулы из среднего жуза, рода Караул, племени Аргын родился 1695 году в Зерендинском районе Акмолинской области являлся оратором, общественным деятелем.

Был старшим бием рода Атыгай- Караул. По предложению Абылай хана и Бухар жырау много лет был главным бием среднего жуза. 1771 году, главы трех жузов избирали Абылая ханом, народ чествовал Канай би наровне с ним. А также он являлся главным советником Абылай хана, был избран главой города Ташкент. Умер 1780 году в городе Ташкент, был похоронен в мечети Кожа Ахмета Яссауи рядом с Абылай ханом.

В Зерендинском районе село Карабулак был переименован в честь Канай би и до сегодняшнего дня село и округ носит имя Канай би.
Книга «Альманах 7», г. Кокшетау

10
4- қараша Ұлы Отан Соғысынақатысқан жерлес жауынгерлер

мен әскерлерге қойылған ескерткіштің

ашылғанына - 40 жыл (1975)
Ұлы Отан соғысында қаза тапқан жауынгерлердің құрметіне қойылған ескерткіш ауылдың ерекше көркін келтіріп тұрады. Жеңіске жеткен жауынгерлер біздер үшін, біздің болашақ ұрпақтарымыз үшін үлгі тұтар патриотизмнің негізі болып мәңгі есімізде қалады. Соғыс жылдарында әскерге біздің ауданнан 5863 адам шақырылды, соның ішінде қаза тапқаны-2265 адам, хабарсыз жоғалғандар саны-1077 адам. 1975 жылдың 4 қарашасында Зеренді ауылының ең биік жерінде жерлес жауынгерлердің құрметіне ескерткіш орнатылды. Зеренді ауданы М. Ғабдуллин, Н.И. Должанский, М.С. Пономарев сияқты атақты батыр жерлестерін өнеге тұтады.
_____________________________________________________

"Зеренді және зеренділіктер" кітабы

11
4 ноября 1975 года- 40 лет со дняоткрытия памятника Зерендинским

воинам и солдатам погибших в ВОВ
Особый вид селу придает памятник войнам, погибших в ВОВ. Солдаты Победы навсегда останутся в нашей памяти, как вечный образец и источник патриотизма для нас и нашего будущего поколения. 5863 человека были призваны в действующую армию в годы войны из нашего района, из них 2265 погибли,1077 пропали без вести.

В память о зерендинских солдатах 4 ноября 1975 года на самом высоком месте в селе Зеренда был открыт памятник войнам. Зерендинский район гордится своими героями-земляками: М.Габдуллиным, Н.И. Должанским и М.С. Пономаревым.

_____________________________________________________

Книга « Зеренда и зерендинцы»

12
15 қараша –Кеңес Одағының батыры

Мәлік Ғабдуллиннің туғанына 100 жыл (1915).
Мәлік Ғабдуллин 1915 жылы Зеренді ауданының Қойсалған ауылында дүниеге келген. Алдымен орта мектепті, кейін Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын тәмәмдап әскерге алынады. 1938 жылы Қызыл Әскер қатарында әскери борышын өтеген соң Мәлік Ғабдуллин аспирантураға түседі. М. Ғабдуллин сол кезден-ақ фольклордың қажымас зерттеушісі, жинақтаушысы ретінде, біршама ғылыми еңбектердің авторы ретінде танымал болды. Аспирантураны бітірер кезде кандидаттық диссертация қорғау керек болды, бірақ зұлым соғыс кедергі болды. 1941 жылдың шілдесінде жас коммунист-М. Ғабдуллин сүйікті жұмысын қоя тұрып партияның аудандық комитетіне келіп оны генерал-майор И.В. Панфилов басқарған дивизияға жіберулерін сұрайды. Руза өзенінің жағалауында қазылған балшық қатқыл окоп ол үшін алғашқы әскери мектеп болды.

Ширяева, Рыбушки, Ново-Свинухово ауылдары маңындағы шайқастарда Кеңес әскерлері М. Ғабдуллиннің


13
басқаруымен жауларына елеулі қарсылық көрсетіп өздерінің шайқастық міндеттерін ойдағыдай орындады.

1943 жылдың 30 қаңтарында М. Ғабдуллинге батырлығы мен батылдығы, өзіндік бастамасы үшін Кеңес Одағының батыры атағы берілді.

Соғыс аяқталғаннан кейін М. Ғабдуллин кандидаттық, кейін докторлық диссертациясын қорғады. РКФСР Академиясының педагогикалық ғылымдар академигі болып сайланды. КСРО-ның Жоғарғы Кеңесінің депутаты болып бірнеше рет сайланды, көп жылдар бойы Алматы педагогикалық институтының ректоры қызметін атқарды.

Профессор, академик М. Ғабдуллин-көрнекті филолог әрі ғылымдар Академиясының әдебиет және көркемөнер институты бөлімін басқарған. 1973 жылы Алматы қаласында дүниеден өтті.«Зеренді» фотоальбомы, Көкшетау қ.

14
100 лет – 15 ноября 2015 года

(1915-1973) Малику Габдуллину,

Герою Советского Союза

Малик Габдуллин родился в 1915 году в Зерендинском районе в с.Койсалган. Окончив среднюю школу и Казахский педагогический институт имени Абая,уходит в армию. После службы в рядах Красной Армии в 1938 году Малик Габдуллин поступил в аспирантуру. Уже в те годы его знали как неутомимого собирателя и исследователя фольклора ,автора ряда научных трудов. Накануне завершения была кандидатская диссертация, но помешала война. В июле 1941 молодой коммунист Габдуллин отложил любимую работу,явился в райком партии и попросил послать его в дивизию под командованием генерал-майора И.В.Панфилова. Глинистый мерзлый окоп, наспех отрытый на берегу речки Рузы, был для него первой военной школой.

В боях за села Ширяева, Рыбушки, Ново-Свинухово советские воины под командованием М.Габдуллина упешно выполняли боевые задачи, наносили противнику ощутимый урон.

15
За смелость , инициативу и проявленный героизм 30 января 1943 года М.Габдуллин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

После войны Малик защитил кандидатскую, а потом и докторскую диссертации. Был избран академиком Академии педагогических наук РСФСР. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР, долгие годы работал ректором Алма –Атинского педагогического института.

Профессор, академик Малик Габдуллин видный филолог, возглавлял отдел Институа литературы и исскуства Академии наук. Умер в 1973 году в г.Алма- Ате.Фотоальбом «Зеренді», г.Кокшетау

16
15 желтоқсан Кеңес Одағыныңбатыры Михаил Сергеевич

Пономаревтың тұғанына - 95 жыл
Михаил Сергеевич Пономарев 1920 жылы бұрыңғы Көкшетау облысы, Көкшетау ауданының Алексеевка ауылында дүниеге келген. Орта мектептің 9 сыныбын тәмәмдаған. 1940 жылдан бастап Қызыл Әскер құрамында болған. 1942 жылы Сталинград қаласындағы ұшқыштар авиациялық мектебін бітірген соң соғысқа аттандырылды.

Волхов, 1-ші Белорусь, солтүстік-батыс бағытындағы шайқастарға, сонымен қатар Польшаны азат ету, Берлинге шабуылдау сияқты шайқастарға қатысқан. Ұшқыш шайқаста 18 жау самолеттерін ойрандатқан. 1951 жылдың 13 қарашадағы Кеңес Социалистік Республика Одағының Жоғарғы Президиумы Жарлығымен Михаил Сергеевич Пономаревке қызметтік парызын ерлікпен, жанкешті орындағаны үшін Кеңес Одағының батыры атағы беріліп Ленин ордені мен «Алтын жұдыз» алқасымен марапатталды (№ 9284).

Херсон қаласында тұрған. 2006 жылдың 26 қыркүйегінде дүниеден өтті.

_____________________________________________________«Зеренді» фотоальбомы, Көкшетау қ.
17

15 декабря 2015 году – 95 лет со дня рождения

Пономарева Михаила Сергеевича

Героя Советского Союза

Михаил Сергеевич Пономарев родился в 1920 году в селе Алексеевка Кокчетавского района, Кокчетавской области. Окончил 9 классов средней школы.

В Красной Армии с 1940 года. В 1942 году, после окончания авиационной школы пилотов в г. Сталинграде, был отправлен на фронт.

Участвовал в боях на Волховском фронте, 1-м Белорусском, на Северо-Западном направлении, в освобождении Польши, штурме Берлина. На боевом счету летчика-истребителя 18 сбитых вражеских самолетов.Указом Президиума Верховного Совета ССР от 13 ноября 1951 года за самоотверженное выполнение служебного долга Пономареву Михаилу Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 9284).

Жил в Херсоне. Умер 26 сентября 2006 года.

_____________________________________________________Книга « Зеренда и зерендинцы»

18
29 желтоқсан Зеренді орталықаудандық ауруханасының

құрылғанына - 80 жыл (1935)
1935 жылдың 29 желтоқсан айында 10 төсек-орынды Зеренді орталық аудандық ауруханасы құрылды. 1950 жылы 25 орындық аудандық аурухананың жаңа ғимараты бой көтерді. 1975 жылы типтік аудандық аурухана салынғаннан бері жергілікті тұрғындарға 100 төсек-орында арнайы медициналық көмек көрсетіліп, бір ауысымда 300-ге жуық адам қабылданады. Медициналық көмек терапиялық, педиаторлық, акушерлік-гинекологиялық профильде көрсетіледі. 2005-2007 жылдары аурухана қалашығында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Телемедициналық интеграл, 3 жұмыс орындық рентгенокологиялық кешен, цифрлық флюрограф, УДЗ аппараты сияқты жаңа құрылғылар орналастырылды. 2007 жылы Япония Үкіметінің «Шөптердің тамыры» грантын иеленіп босану бөлімшесіне, интенсивті терапия палатасына жаңа құрылғылар алынды. 2007 жылы Қазақстан Республикасының денсаулықты сақтау жүйесін дамыту бағдарламасына

сәйкес қайта құру жолымен аудандық емхана құрылды.

____________________________________________________

«Ақмола облысы» энциклопедиясы, 2011
19
80 лет - Зерендинской центральной

районной больнице
Зерендинская центральная районная больница образована 29 декабря 1935 года на 10 койко-мест. В 1950 году построено новое здание райбольницы на 25 мест. А в 1975 году со сдачей типовой районной больницы населению оказывается специализированная медицинская помощь на 100 коек, поликлиникой на 300 посещений в смену. Медицинская помощь оказывается по терапевтическому, педиатрическому, акушерно-гинекологическому профилям. В 2005-2007 г.г. проведен капитальный ремонт всего комплекса зданий и территории больничного городка. Установлено новое диагностическое оборудование: телемедицинский интеграл, рентгенокологический комплекс на 3 рабочих места, цифровой флюрограф, аппараты УЗИ. В 2007 году выигран грант Правительства Японии по программе «Корни травы», на которое закуплено оборудование для родильного отделения, палаты интенсивной терапии. В 2007 году согласно Программы реформирования и развития системы здравоохранения РК из состава ЦРБ путем реорганизации образована районная поликлиника.

_____________________________________________________Энциклопедия «Акмолинская область», 2011

20
(1935) Зеренді ауданыныңқұрылғанына- 80 жыл
1935 жылдың 9 қантар айында Зеренді аудан болып құрылды. Аумағы 7,8 мың шаршы метрді құрайды. Халық саны-41209 адам. Ауыл шаруашылығы саласында 443 шаруашылық субъектілері: 73 ЖШС, 366 фермерлік шаруашылықтары жұмыс істейді. Аудан аумағында түрлі саладағы 31 кәсіпорын қызмет көрсетеді.

Білім беру саласында 33 орта, 25 негізгі және 13 бастауыш мектеп бар. Аудандық мәдениет үйі, аудандық кітапхана, 43 ауылдық клуб, 20 ауылдық кітапхана, өлкетану кабинеті қызмет көрсетеді.

Ауданда туризм мен спорт индустриясы жақсы дамыған, тау-шаңғы базасы, табиғи ұлттық бағы бар. «Қарағайлы», «Сұңқар», «Малиновый мыс», «Зерен плюс», «Ақ қайың», «Тұлпар» санаторийлері мен Мәлік Ғабдуллин атындағы сауықтыру кешені, Еуразия университетінің спорттық сауықтыру лагері және басқалары туристік қызмет көрсетеді.

Ауданда демалыс ұйымдастыру мақсатында шаңғы роллер трассасы мен стадион ашылған.

_____________________________________________________

«Ақмола облысы» кітап-альбомы, Алматы қаласы, 2011

21
80 лет – Зерендинскому району

Район организован 9 января 1935 году. Территория района- 7,8 тысяч кв.м. Население - 41209 человек.

Сельское хозяйство района представлено 443 хозсубъектами, из которых 73 имеют статус ТОО, 366 крестянско-фермерских хозяйств.

На территории района находится 31 предприятие различного профиля. Функционирует 33 средние, 25 основные и 13 начальные школы. Работает районный Дом культуры, районная библиотека, 43 сельских клуба, 20 сельских библиотек, кабинет краеведения.

В районе развита индустрия туризма и спорта, имеются горнолыжные базы, природно-национальный парк. Для оказания туристских услуг в районе функционируют Дом отдыха «Карагайлы», Центр отдыха «ЗеренПлюс», оздоровительный комплекс «Сункар», «Малиновый мыс», оздоровительные имени М.Габдуллина, «Тулпар», спортивно-оздоровительный лагерь Евразийского университета, базы отдыха «Ак каин» и другие.

Для организации более полноценного отдыха в районе открыта лыжероллерная трасса, и стадион.
Фото-альбом «Акмолинская область», г.Астана, 2011

22
(1945) Зеренді коммуналдықшаруашылығының

құрылғанына- 70 жыл
Зеренді ауданының коммуналдық шаруашылығы 1945 жылы құрылды. Оның атауы бірнеше рет өзгертілді, 1963-1965 жылдары Зеренді коммуналдық кәсіпорындар кеңсесі, 1965-1968 жылдары Зеренді коммуналдық кәсіпорындар комбинаты, 1988-1989 жылдары Зеренді тұрғын үй-коммуналды шаруашылығы және 1989 жылы Зеренді коммуналдық шаруашылығының көпсалалы кәсіпорыны деп аталды. Зеренді басшысының 1992 жылдың 4 қыркүйек айындағы № 307 шешімімен «Жылу» ЖШС-гі тіркелді. Зеренді аудандық әкімшілігінің 1995 жылдың 16 қазан айындағы № 476-р шешімімен «Жылу» ЖШС-гі оны тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының аудандық басқармасына қосу жолымен қайта құрылды. 1997 жылдың 6 қазан айындағы №212 бұйрығымен аудандық «Жылу» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны бойынша коммуналдық шаруашылық жүйесін қайта құру жүргізілді.

_____________________________________________________Зеренді ауданының мемлекеттік мұрағаты Қор-45, т-1.

23
70 лет – Зерендинскому коммунальному хозяйству


Зерендинское районное коммунальное хозяйство было создано в 1945 году. Оно неоднакратно меняло свое название с 1963-1965 годы называлось Зерендинская контора коммунальных предприятий.с 1965-1968 годы Зерендинский комбинат коммунальных предприятий, 1988-1989 годы Зерендинская жилищно-коммунальное хозяйство, 1989 года Зерендинское многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства. Решением главы Зерендинской № 307 от 4 сентября 1992 года было зарегистрировано теплоэнергетическое товарищество с ограниченной ответственностью «Жылу». Решением главы Зерендинской районной администрации № 476-р от 16 октября 1995 года ТОО «Жылу» было реорганизовано путем его присоединения

к районному управлению жилищно-коммунальному хозяйству. Приказом № 212 от 6 октября 1997 года по районному коммунальному государственному предприятию

«Жылу» было проведено реформирование системы коммунального хозяйства.

___________________________________________________Государственный архив Зерендинского района ,фонд-45, опись-1

24
(1950) Зеренді аудандық жол бөлімініңҰйымдасқанына - 65 жыл
1950 жылы Зеренді аудандық жол бөлімі ұйымдасты, 1967 жылы ол Зеренді ЖПҚУ-472 атауына өзгертілді. Ал 1981 жылы Зеренді аудандық жол бөлімінің атауы 1996 жылдың

2 желтоқсан айындағы № 1279-1935-ЖШС мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің негізінде «Зеренді жолдары» ЖШС-не өзгертілді.

_____________________________________________________

Зеренді ауданының мемлекеттік мұрағаты Қор-39, т-1.

65 лет – Зерендинский райдоротдел
В 1950 году организован Зерендинский райотдел, в 1967 году был переименован в Зерендинский ДЭСУ-472 , в 1981 году Зерендинский райавтодор, на основании свидетельства о госрегистрации № 1279-1935-ТОО от 2 декабря 1996 года было организовано товарищество с ограниченной ответственностью ТОО « Зеренді- жолдары.

___________________________________________Государственный архив Зерендинского района фонд-39, опись-1
25
(1955) Зеренді автобазасының

құрылғанына - 60 жыл
Зеренді автобазасы 1955 жылы құрылды, 1971 жылдан бастап ұйым Көкшетау автотрестінің Зеренді автокөлік кәсіпорыны (АКК), 1976 жылы-Көкшетау жүк автобасқарудың Зеренді автокөлік кәсіпорыны, ал 1988 жылдан бастап Көкшетау автокөлік өндірістік бірлестігінің автокөлік кәсіпорыны деп атала бастады. 1992 жылдың маусым айында Зеренді автокөлік кәсіпорынын қайта құру нәтижесінде «Жолаушы» шағын мемлекеттік кәсіпорын (ШМК) құрылды. «Жолаушы» ШМК-ның қалыптасуы жаңа нарықтық қатынастарға ауысу кезеңі сияқты қиын кезеңдерді басынан өткерді. Кәсіпорын жөндеу базасының жоқтығы, жанар-жағармай материалдарының, қосалқы бөлшектердің жетіспеушілігі сияқты қиыншылықтарға ұшырады. Соған қарамастан «Жолаушы» шағын мемлекеттік кәсіпорнының жұмысы біртіндеп бір қалыпқа келе бастады. 1999 жылғы 5 мамырдағы № 251 Сату-сатып алу келісім шартына сәйкес «Жолаушы» ШМК «Рейн» ЖШС-нің меншігіне айналды.

_____________________________________________________Зеренді ауданының мемлекеттік мұрағаты Қор-43, т-1.

26
60 лет- Зерендинской автобазе


Зерендинская автобаза была образована в 1955 году, в 1971 году она стала называться Зерендинское автотранспортное предприятие (АТП) Кокчетавского автотреста, с 1976 года-Зерендинское автотранспортное предприятие Кокчетавского грузового автоуправления, с 1988 года автотранспортное предприятие Кокчетавского производственного объединения автотранспорта. В июне 1992 года в результате реорганизации Зерендинского автотранспортного предприятия было создано Малое государственное предприятие (МГП) « Жолаушы». Становление

(МГП) «Жолаушы» пришлось на нелегкое время, перехода на новые рыночные отношения, Предприятие переживало трудности: отсутствие ремонтной базы, нехватка горюче-смазочных материалов, запасных частей. Несмотря на это работа

Малого государственного предприятия «Жолаушы» постепенно стабилизировалось.

В 1999 году согласно договора купли-продажи №251 от 5 мая 1999 года МГП «Жолаушы» перешло в собственность фирмы ТОО «Рейн»._____________________________________________________

Государственный архив Зерендинского района ,фонд-43, опись-1

Қолданылған әдебиеттер тізімі


  1. "Ақмола облысы" энциклопедиясы, Көкшетау қ.
  1. "Зеренді және зеренділіктер" кітабы
  1. Зеренді аудынының тұрақты сақтау ісінің тізімдемесі
  1. "Ақмола облысы" фотоальбомы, Астана қ., 2011
  1. "Зеренді" фотоальбомы, Көкшетау қ.Список использованной литературы


  1. Энциклопедия «Акмолинская область» , г. Кокшетау
  1. Книга « Зеренда и зерендинцы»
  1. Описи дел постоянного хранения Зерендинского района
  1. Фото-альбом «Акмолинская область», г.Астана, 2011
  1. Фотоальбом «Зеренді», г.КокшетауКаталог: sites -> arhiv-zeren.akmo.gov.kz -> uploads
sites -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
sites -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
sites -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
sites -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
sites -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
sites -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
sites -> Өмірбаяндық деректеме
sites -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
uploads -> Зеренді ауданы мемлекеттік мұрағатының 2015 жылғы атқарған жұмысы туралы есеп


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет