Бағдарламасы «Құқық негіздері»Дата08.06.2018
өлшемі169,5 Kb.
түріБағдарламасы
УМКД 042 - //-///

Ред.№1

От_______2013г.Стр. из
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-X.1.ХХ/01-20__ПОӘК

Пәндер бағдарламасы

«Құқық негіздері»

Басылым №__ от______
ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Құқық негіздері»


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕР БАҒДАРЛАМАСЫСемей

2013
Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ


Құрастырушы _______ «___»________ 200__г. Газизова Н.С.

Старший преподаватель кафедры «Юриспруденция»

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Құқықтану» кафедрасы мәжілісінде

Хаттама «____» __________ 200__ж., № __.

Кафедра меңгерушісі _________ Елеманов С.Х.


2.2 Гуманитарлық-заң факультетінің оқу- әдістемелік бюро мәжілісінде

Хаттама «____» __________ 200__ ж., № __

Төраға _________ ___________________

Қолы аты -жөні
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу- әдістемелік кеңесі мәжілісінде мақұлданып, ұсынылды

Хаттама «____» __________ 200__ ж., № __.

ОӘК төрайымы _________ __________________

Қолы аты -жөні

4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (немесе басылым №___

«___» ______200_ж орнына.)

Мазмұны

1

Қолдану аясы
2

Нормативті сілтемелер
3

Жалпы ережелер
4

Оқу пәнінің мазмұны (модулдер)
5

Студенттерге арналған өздік жұмыс тақырыптары
6

Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы
8

Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНУ АЯСЫ

«Құқық негіздері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен құрамына енетін оқытушыға арналған пәндер бағдарламасы, « » мамандықтарға арналған2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

«Құқық негіздері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен құрамына енетін оқытушыға арналған пәндер бағдарламасы оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін сақтап, төмендегі құжаттарды негізге ала отырып құрастырылды:


- Білім берудің аталмыш деңгейіндегі білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандарты;

- Типтік оқу жоспары;


-«Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін құрастыру мен рәсімдеудің жалпы талаптары» СТУ 042-ГУ-4-2013 университет стандарты;

- «Пәндердің оқу-әдістемелік кешені құрылысы мен мазмұны» ДП 042-1.01-2013 құжаттары.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Курстың қысқаша мазмұны:

«Құқық негіздері»- заң ғылымдар жүйесіндегі базалық әдістемелік ғылым болып саналады..

Құқық негіздері заң ғылымының барлық саласының объективті даму заңдылықтарын, бір-бірімен байланысын зерттеп, жалпылама тұжырымдар жасап отырады. Жалпы пән салалық ғылымдардың жетістіктерін пайдаланып, заң ғылымының негізін дамытып отырады.

3.2 Курсты оқытудағы негізгі мақсат: құқық негіздеріне байланысты барлық ілімдерді меңгеру, негізгі категорияларды білу, мемлекет және құқық туралы мағлұмат алу болып табылады.

Құқық негіздері пәнін оқытудың мақсаты – мемлекет пен құқықтың пайда болуының алғы шарттарын, себептерін теориялық және әдістемелік тұрғыдан қарастыру. Демократиялық, құқықтық мемлекет орнату жолындағы Қазақстан қоғамында жаңа құқықтық ойлауды, жалпы және құқықтық мәдениетті қалыптастыруды, жоғарғы кәсіби маман дайындауды жүзеге асыру.

Құқық негіздері жоғарғы оқу орындарының барлық мамандықтарында оқытылатын міндетті пәндердің бірі. Бұл пән құқық пен мемлекет туралы жинақталған ұғымдарды оқытады.

Адамзат қоғамын ежелден-ақ құқық пен мемлекет неге қажет?- деген сұрақ ойландырды. Құқық неге қажет? Мемлекеттің ролі қандай?-деген сұрақтарға жауап іздеді. Сондықтан мемлекет пен құқықтың пайда болуының заңдылықтарын оқыту негізгі міндеті болып табылады.

Егеменді Қазақстан мемлекетінде Қазақстан қоғамының даму заңдылықтары, мемлекеттілігінің қалыптасуының жолдары бүгінгі күні мемлекет және құқықты жаңа мазмұнда оқытуды қажет етеді. Құқықтық мемлекет орнатудың ең басты мәні қоғам мүшелерінің құқықтық білімін жетілдіру, азаматтық-құқықтық қоғам орнату- құқықтық институттарының алдына жаңа міндеттер қояды.

3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:


 • «Құқық негіздері» пәнін оқыту арқылы студенттердің құқықтық саладағы теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастыру;

 • құқық шығармашылық процестерін ұғыну;

 • нормативті –құқықтық актілермен жұмыс жасай алуды меңгеру;

 • мемлекет нысанын ұғына отырып, басқару жүйесіне араласу қабілетін дамыту;

 • құқық салаларынан алған білімдері негізін іс-тәжірибеге асыра алуды игеру.

3.4 Оқытудың нәтижесі:

Студент білуі керек: • құқық салаларының пәндерін ажырата алуды;

 • заң ғылымының ғылымдар саласында алатын орнын, маңызын;

 • өз құқықтарының құқықтың қай саласымен реттелетінін;

 • ҚР мемлекеті нысанын;

 • құқықтық жауапкершіліктің түрлерін.

Студент меңгеруі керек:

 • адам және азамат ұғымдарының ара қатынасын;

 • құқықсубъектіліктің пайда болу негіздерін;

 • ҚР құқықтық мемлекеттің құрылу барысындағы кедергілер мен қиыншылықтарды сараптай алуды;

 • құқықтық қатынастарға түсудің құқықтық жолдарын.

Студент игеруі керек:

 • адам және азаматтардың құқыктык мәртебесінің конституциялық принциптерін, адам және азамат құқықтары мен бостандыктарының түрлерін, қорғалу жолдарын, қарама – қайшылықтар мен кемшіліктерді байқап, салыстырма түрде қорытынды тұжырымдар жасай алуды;

 • нормативті құқықтык актілерді окып – үйреніп, талқылай алуды;

 • құқықтық жағдаяттардан шығудың жолдарын.

3.5 Курстың пререквизиттері:

- философия

- әлеуметтану

- тарих

3.6 Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі:


№1 Кесте

Курс


Семестр

Кредиты

ЛК час.

СПЗ час.

ЛБ

час.


СРСП час.

СРС час.

Всего час.

Форма итогового контроля

2

3

2

15

15

Емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ

№2 КестеТақырыптар және оның мазмұны

Сағаттар саны

1

2

Дәріс сабақтары

Мемлекет ұғымы және мәні. Мемлекеттің пайда болуы. Мемлекеттің пайда болу туралы теориялары. Мемлекет ұғымы және белгілері. Мемлекет құрылымы, формалары. Мемлекеттік биліктің ұғымы және Қазақстан Республикасында оны ұйымдастырудың қағидаттары. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік органдарының жүйесі. Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан Республикасының Парламенті. ҚР сот жүйесі.

2

Қоғамда құқықтың алатын орны. Құқық түсінігі және құқықтық қарым – қатынас. Құқықтық қатынастың субъектілері. Қоғамдық қатынастарды реттеудегі құқықтың маңызы және алатын орны.Әлеуметтік нормалар жүйесі.

2

Конституциялық құқық -Қазақстан Республикасының маңызды құқық саласы ретінде. Конституция ұғымы мен мәні.1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясына жалпы сипаттама. Конституцияның заңдық қасиеттері.

1

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері. Азаматтық құқық ұғымы және пәні. Азаматтық құқық субъектілері және объектілері. Азаматтық құқық институттары. Мәміле- азаматтық құқықтың негізгі институты ретінде. Меншік құқығы. Міндеттемелік құқық. Интелектуалды меншік құқығы.

2

ҚР еңбек құқығының негіздері. Еңбек құқығының түсінігі. Еңбектік құқықтық қатынастар. Жеке еңбек шартының ұғымы, мазмұны. Жеке еңбек шартын тоқтату негіздері.

1

Отбасы құқығының негіздері. Отбасы құқығы: ұғымы, принциптері. Некеге тұрудың тәртібі мен шарттары. Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттері. Ата-аналар мен балалары арасындағы құқықтық қатынастар. Алименттік қатынастар.

1

Әкімшілік құқықтың негіздері. Әкімшілік құқықтың ұғымы. Әкімшілік құқықтың рөлі мен маңызы. Әкімшілік құқықтың пәні және атқарушы билік. Әкімшілік құқықтық жауапкершілік.

1

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы-құқық саласы ретінде. Қылмыстық құқық ұғымы және міндеттері. Қылмыс белгілері және қылмыс түрлері. Қылмыстың заңды құрамы. Қылмыстық жауапкершілік пен жазаны ауырлататын және жеңілдететін жағдайлар.

1

Экология құқығының негіздері. Экология құқығының ұғымы. ҚР азаматтарының қолайлы қоршаған ортаға құқығы. Зиян келтірушінің жауапкершлігінің нысандары.

2

Халықаралық құқықтың негіздері. Қазіргі кезеңдегі халықаралық құқық ұғымы. Халықаралық құқықтың қазіргі кезеңдегі қызметі. Халықаралық құқықтың қайнар көздері.

2

Семинар сабақтары

Мемлекет ұғымы және мәні.

Мемлекеттің пайда болуы.

Мемлекеттің пайда болу туралы теориялары.

Мемлекет ұғымы және белгілері.1

Мемлекет ұғымы және мәні.

Мемлекет құрылымы, формалары.

Мемлекеттік биліктің ұғымы және Қазақстан Республикасында оны ұйымдастырудың қағидаттары.

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік органдарының жүйесі.

Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан Республикасының Парламенті.

ҚР сот жүйесі.1

Қоғамда құқықтың алатын орны.

Құқық түсінігі және құқықтық қарым – қатынас.

Қоғамдық қатынастарды реттеудегі құқықтың маңызы және алатын орны.

Әлеуметтік нормалар жүйесі.1

Қоғамда құқықтың алатын орны.

Құқықтық қатынастың субъектілері.

Құқықтық қатынастар объектілері.

Құқықсубъектілік ұғымы.1

Конституциялық құқық - Қазақстан Республикасының маңызды құқық саласы ретінде.

Конституция ұғымы мен мәні.

1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясына жалпы сипаттама.

Конституцияның заңдық қасиеттері.1

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері.

Азаматтық құқық ұғымы және пәні.

Азаматтық құқық субъектілері және объектілері.

Азаматтық құқық институттары.

Мәміле- азаматтық құқықтың негізгі институты ретінде.

Меншік құқығы.

Міндеттемелік құқық.

Интелектуалды меншік құқығы.1

ҚР еңбек құқығының негіздері.

Еңбек құқығының түсінігі.

Еңбектік құқықтық қатынастар.

Жеке еңбек шартының ұғымы, мазмұны.

Жеке еңбек шартын тоқтату негіздері.


1

Отбасы құқығының негіздері.

Отбасы құқығы: ұғымы, принциптері.

Некеге тұрудың тәртібі мен шарттары.

Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттері.

Ата-аналар мен балалары арасындағы құқықтық қатынастар. Алименттік қатынастар.


2

Әкімшілік құқықтың негіздері.

Әкімшілік құқықтың ұғымы.

Әкімшілік құқықтың рөлі мен маңызы.

Әкімшілік құқықтың пәні және атқарушы билік.

Әкімшілік құқықтық жауапкершілік.


1

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы-құқық саласы ретінде.

Қылмыстық құқық ұғымы және міндеттері.

Қылмыс белгілері және қылмыс түрлері.

Қылмыстың заңды құрамы.

Қылмыстық жауапкершілік пен жазаны ауырлататын және жеңілдететін жағдайлар.


1

Экология құқығының негіздері.

Экология құқығының ұғымы.

ҚР азаматтарының қолайлы қоршаған ортаға құқығы.

Зиян келтірушінің жауапкершлігінің нысандары.1

Экология құқығының негіздері.

«Қоршаған ор таны қорғау туралы» ҚР Заңы: ішкі және сыртқы талдау.1

Халықаралық құқықтың негіздері. Қазіргі кезеңдегі халықаралық құқық ұғымы. Халықаралық құқықтың қазіргі кезеңдегі қызметі. Халықаралық құқықтың қайнар көздері.

1

Халықаралық құқықтың негіздері.

Адам құқығын реттеудегі халықаралық құжаттарға ішкі және сыртқы талдау.1

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР

СӨЖ сипаттамасыТақырып


Нысаны

Тапсыру кестесі

Жинақтайтын балл

1

«Мен құқылымын!»


Шығарма- Эссе

3 апта

50-100%

2

«Демократия»


Презентация

13 апта

50-100%


Эссе француз тілінен "essai", ағылшын тілінен "essay", "assay"- талпыныс, жазушылық сынама, очерк; латын тілінен "exagium" – ойлау.

Эссе философияның, эстетиканың, әдеби сынның, публицистиканың, көркем әдебиеттің тұрақталған, қалыптасқан тұжырымдарға жаңа қырынан қарап, өзінше толғап, әрі дағдыдан, әдеттен, көне соқпақтардан бөлек, тың болжамдар мен түйіндеулерге құрылатын жанры. Әдебиеттегі Эссе – соны пікірлерге көбірек мән беріліп, оқырманды ой теңізінде жүздіретін таңдай қақтыратын, өзінше ойлап-сезіну қажеттілігін туғызатын, қаныңды қыздырып, рухани әлеміңе азық сыйлайтын, дүние құбылыстарын өткір қабылдауымен ерекшеленетін көркем туынды. Эссе табиғаты сыршыл сезімге, тіл бояуларының айрықша салтанатына, әшекейлі композицияға құрылады. Өзгеше бітімді бұл өнер туындысында эссеші интеллектуалдық байлығын, аңғарымпаздығын, жарқын, тапқыр ойлылығын, өмір саяхатындағы көрген-білетін, сезінген-түйгенін, тәжірибелерін жомарттықпен жайып салады. Эссе сипатында туған туындыларға батыл болжамдар мен өткір ұсыныстар, пікір жарыстырулар мен талас тудыратын жорамалдар, ойлар, көкейге қо-нымды, таным көкжиегін кеңейтуге қозғау саларлық байламдар тән. Бұл шағын көлемді ой бөлісу, қандай болса мәселені еркін баян ету, дәлелді зиятты ізденіс. Эссе бір мәселе немесе сұрақ бойынша жеке көзқарасты білдіріп, алдын ала немесе мәселені қанағаттанарлықтай баяндалуына үміттенбейді. Әдетте, эссе бір нәрсе туралы жаңа, субъективті рең беретін сөзді және философиялық, тарихи - биографиялық, публицистикалық, әдеби - сын, ғылыми-көпшілік, баллетристикалық сипатта болуы мүмкін.Презентация — жаңа бір нәрсені, жаңа ғана пайда болған, жаңадан құрылған жағдайды қоғамдық елестету. Ақпаратты елестетудің, берудің жаңа тәсілі, жаңа формасы. Презентацияның түрлерінің бірі мультимедиялық, яғни бір файлда жинақталған слайдтар жинағы. Презентация жоба туралы қысқаша немесе шағын әңгіме түрінде де болады. Студент презентация арқылы берілген ұғымды топтап, шағын түрде жеткізуі керек. Презентация арқылы студент өзінің фантазиясы, креативті ойы, терең білім деңгейі арқылы көзқарасын ортаға салады.

6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА

№3 КестеТақырып

Көрнекі құралдар

Өзіндік дайындалуға арналған сұрақтар

Тексеру нысаны

Дәріс сабақтары

Семинар сабақтары

1

2

4

5

6

Мемлекет ұғымы және мәні.

Мемлекет ұғымы және мәні.

Кестелер

Слайдтар


Мемлекеттің пайда болуы.

Мемлекеттің пайда болу туралы теориялары.

Мемлекет ұғымы және белгілері.


Ауызша жауаптар

Қоғамда құқықтың алатын орны.

Қоғамда құқықтың алатын орны.

Кестелер

Слайдтар


Құқық түсінігі және құқықтық қарым – қатынас.

Қоғамдық қатынастарды реттеудегі құқықтың маңызы және алатын орны.

Әлеуметтік нормалар жүйесі. Құқықтық қатынастың субъектілері.

Құқықтық қатынастар объектілері.

Құқықсубъектілік ұғымы.


Салыстырмалы талдау

Конституциялық құқық -Қазақстан Республикасының маңызды құқық саласы ретінде.

Конституциялық құқық -Қазақстан Республикасының маңызды құқық саласы ретінде.

Кестелер

Слайдтар


Конституция ұғымы мен мәні.

1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясына жалпы сипаттама.

Конституцияның заңдық қасиеттері.


Топтық жұмыс. Презентация

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері.

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының негіздері.

Кестелер

Слайдтар


Азаматтық құқық ұғымы және пәні.

Азаматтық құқық субъектілері және объектілері.

Азаматтық құқық институттары.

Мәміле- азаматтық құқықтың негізгі институты ретінде.

Меншік құқығы.

Міндеттемелік құқық.

Интелектуалды меншік құқығы.


Коекспен жұмыс жасау. Жағдаятарды шешу.

ҚР еңбек құқығының негіздері.

ҚР еңбек құқығының негіздері.

Кестелер

Слайдтар


Еңбек құқығының түсінігі.

Еңбектік құқықтық қатынастар.

Жеке еңбек шартының ұғымы, мазмұны.

Жеке еңбек шартын тоқтату негіздері.
Презентация

Отбасы құқығының негіздері.

Отбасы құқығының негіздері.

Кестелер

Слайдтар


Отбасы құқығы: ұғымы, принциптері.

Некеге тұрудың тәртібі мен шарттары.

Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттері.

Ата-аналар мен балалары арасындағы құқықтық қатынастар. Алименттік қатынастар.Топтық презентация

Әкімшілік құқықтың негіздері.

Әкімшілік құқықтың негіздері.

Кестелер

Слайдтар


Әкімшілік құқықтың ұғымы.

Әкімшілік құқықтың рөлі мен маңызы.

Әкімшілік құқықтың пәні және атқарушы билік.

Әкімшілік құқықтық жауапкершілік.Жағдаяттарды шешу.

Кодекспен жұмысҚазақстан Республикасының қылмыстық құқығы-құқық саласы ретінде.

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы-құқық саласы ретінде.

Кестелер

Слайдтар


Қылмыстық құқық ұғымы және міндеттері.

Қылмыс белгілері және қылмыс түрлері.

Қылмыстың заңды құрамы.

Қылмыстық жауапкершілік пен жазаны ауырлататын және жеңілдететін жағдайлар.Қылмыстық Кодекспен жұмыс. Глоссарий.

Экология құқығының негіздері

Экология құқығының негіздері

Кестелер

Слайдтар


Экология құқығының ұғымы.

ҚР азаматтарының қолайлы қоршаған ортаға құқығы.

Зиян келтірушінің жауапкершлігінің нысандары. «Қоршаған ор таны қорғау туралы» ҚР Заңы: ішкі және сыртқы талдау.


Көзқарасын білдіру. Конспект.

Халықаралық құқықтың негіздері.

Халықаралық құқықтың негіздері.

Кестелер

Слайдтар


Қазіргі кезеңдегі халықаралық құқық ұғымы. Халықаралық құқықтың қазіргі кезеңдегі қызметі. Халықаралық құқықтың қайнар көздері. Адам құқығын реттеудегі халықаралық құжаттарға ішкі және сыртқы талдау.

Глоссарий. Ауызша жауап.7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

Кесте №4Оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Дана

(экземпляр)Студенттер

саны


Пайыздық қамтылуы

1

2

3

4

Баққұлов С. Құқық негіздері. Оқулық. Алматы :2004. – 248 б.


Баянов Е. Мемлекет және құқық негіздері. Оқулық. Алматы: Жеті жарғы, 2001. – 624 б.Ашитов З.О.,Ашитов Б.З. Қазақстан Республикасының құқық негіздері. Алматы: Жеті жарғы, 2000. - 256 б.Дулатбеков Н.О. Мемлекет және құқық негіздері. Оқу құралы. Астана: Фолиант, 2001. – 252 б.

8 ӘДЕБИЕТТЕР
8.1 Негізгі әдебиеттер:

 1. Ибраева А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учебное пособие.-Алматы, Жеты Жарғы, 2003.

 2. Сапаргалиев Г.С. Становление конституционного строя Республики Казахстан. – Алматы, 1997.


  1. 11\-",';''

  Мемлекет және құқық теориясы. Оқулық. Авторлар алқасы: Жоламанов Ж., Таукелов А.Н., Мұхтарова А.К., Алматы, 1998. 3. Сапарғалиев Ғ. Ибраева А. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, Жеті Жарғы,1998.

 4. Сапарғалиев Ғ. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Алматы: Жеті жарғы, 2003. – 480б.

 5. Амандықова С.Қ. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы: Оқу құралы. – Астана: Фолиант. 2001. – 176б.

 6. Ахметов А., Ахметова Г. Еңбек құқығы. Алматы, 2005.

 7. Қағазов О. ҚР еңбек құқығы. Алматы, 2003.

 8. Уваров В.Н. ҚР еңбек құқығы. Алматы, 2002 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России. Москва, «Юрист», 2000.

8.2 Қосымша әдебиеттер: 1. Алиев М.М. Қазақстан Республикасының сот жүйесі және құқық қорғау органдары. Оқу құралы: Астана. 2004. – 403 б.

 2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі:Жалпы бөлім. Ерекше бөлім.-4 басылымы.-Алматы: «Жеті жарығы», 2011.-558 беттер.

 3. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. – Алматы: ЮРИСТ, 2010. – 141б.

 4. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы: Юрист, 2012.

 5. Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. – Москва: Издательства Норма, 2001. – 304с.

 6. Тусупбеков Р.Т. Деятельность системы органов прокуратуры в Республики Казахстан: надзор за законностью и соблюдением прав человека и гражданина //Развитие механизмов защиты прав человека в Казахстане. – Астана: LEM,2004. – 51с.

 7. Скала В.И. Трудовые отношения в РК. Алматы, 2001.

 8. Смирнов О.В. Трудовое право. Москва, «Проспект», 1999.

 9. Сотов П.В. Сборник трудовых документов. М., 1997

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет