Психологиялық диагностика негіздері тест тапсырмаларыДата29.01.2018
өлшемі0,78 Mb.
Психологиялық диагностика негіздері тест тапсырмалары

Психодиагностиканың ғылым ретінде дамуы қай ғасырға сәйкес келді

A. ХІХ ғ. Іжартысы

B. ХІХ ғ. ІІ жартысы

C. ХХ ғ. Іжартысы

D. ХХ ғасырдың басы

E. ХІХғасырдың соңы

Алғашқы «интелект тесті» қашан және кімнің басшылығымен жарияланды?

A. 1905-1907 жылы А. Бине

B. 1906 жылы А. Симон

C. 1906-1907жылы Гальтон

D. 1905-1906жылы Бине –Симон

E. 1907жылы В. Вунд
Психодиагностикалық сандық әдістер пайда болды:

A. ХХ ғасырдың 50-60жылдары

B. ХХ ғасырдың ІІ жартысы

C. ХХғасырдың 40-50жылдары

D. ХХ ғасырдың І жартысы

E. ХХ ғасырдың 60-70 жылдары

Стандартталған, зерттеу уақыты қысқа, сандық, жекелей психикалық ерекшеліктерді анықтауға арналған әдіс-

A. Тест


B. Бақылау

C. Сұрақша

D. Психо-физиологиялық әдістеме

E. Проективті техника

Мазмұнына қарай тесттер бөлінеді:

A. Жеке бас

B. Жекелей

C. Заттық

D. Ауызша

E. Бланкілі

Оны кейде «қағаз –қарындаш» тесті деп атайды:

A. Бланкілі

B. Жазбаша

C. Заттық топтық

D. Аппараттық

E. Интелект

Психофизиолгиялық әдістеме формасы бойынша:

A. Аппараттық

B. Компьютерлік

C. Бланкілі

D. Заттық

E. Топтық

Психикалық өлшеудің дәлдігін көрсететін критерии:

A. Сенімділігі

B. Жарамдылығы

C. Дәлдігі

D. Бір мағыналығы

E. Сәйкестігі

Интеллекті зерттеуге арналған тест. Артығын тап.

A. Айзенк тесті

B. Амтхауэр тесті

C. Реван тесті

D. ШТУР

E. Веклер тестіРесейде ең алғашқы эксперименттік лаборотория ашылған жер:

A. Харьков Университеті

B. Петербург психо-неврологиялық институт

C. Мәскеу университеті

D. Новороссиск университеті

E. Одесса Институты

Балаларды зерттейтін «нейропсихологиялық әдістер» басшылығымен жасалды:

A. А. Р. Лурия

B. А. Ф. Лазурский

C. П. Я. Гальперин

D. Г. И. Рассолимо

E. С. С. Карсакова

Ең алғаш «ақыл-ой қабілеті» деп атаған 12 факторды көрсеткен:

A. Л. Терстоун

B. П. Я. Гальперин

C. Г. И. Рассолимо

D. А. Р. Лурия

E. А. С. Отиске

«Корреляция» ұғымын алғаш ғылымға енгізген:

A. Ч. Спирмен

B. А. С. Отиске

C. Л. Терстоун

D. Дж. Кеттел

E. П. Я. Гальперин

Амтхауэр тесті ең алғаш басылып шықты:

A. 1953ж


B. 1945ж

C. 1954ж


D. 1950ж

E. 1965ж


Айзенк тесті арналған:

A. Жалпы қабілетті анықтау

B. Интеллекті диагностикалау

C. Мінез типетерін анықтау

D. Ақыл-ой тесті

E. Қарым-қатынасты диагностикалау

Төмендегілердің қайсысы жеке тұлғаның жетістікке жету мотивін диагностикалауға арналған:

A. Мехробиан тесті

B. А. Беловтың әдістемесі

C. Амтхауэр тесті

D. ТАТ

E. Дж. Равеннің прогрессивтті матрицасыСоциометриялық тестті құрастырушы:

A. Я. Морена

B. Л. Терстоун

C. А. С. Отиске

D. Ч. Спирмен

E. Дж. Кеттел

«Ақыл-ой тесті» терминің ең алғаш қолданған:

A. Дж. Кеттел

B. Л. Терстоун

C. А. С. Отиске

D. Ч. Спирмен

E. Я. Морена

ШТУР тесті арналған:

A. Жеткіншектердің интеллектін

B. Жалпы қабілетті

C. Агрессияны зерттеуге

D. Тұлғалық сапаны диагностикалау

E. Жеткіншектердің үрей деңгейін зерттеу

WAIS, WISC, WPPSI нұсқалары бар тест:

A. Веклер тесті

B. Амтхауэр тесті

C. А. Белов формуласы

D. Айзенк тесті

E. Торренст тесті

Равен тесті диагностикалауға арналған:

A. Вербальды емес интеллекті логикалық ойлауды

B. Жалпы қабілетті диагностикалау

C. Агрессияны зерттеуге

D. Тұлғалық сапаны диагностикалау

E. Жеткіншектердің үрей деңгейін зерттеу

Басса-Дарки сұрақшасы арналған:

A. Агрессияны зерттеу

B. Зейін көлемін анықтау

C. Қарым-қатынасты диагностикалау

D. Кәсіби кеңес беру

E. Арнайы қабілеттерді диагностикалау

Лири жекелей сұрақшаларын қашан құрды:

A. 1957


B. 1955

C. 1954

D. 1965

E. 1955


Психодиагностикалық әдістер бөлінеді:

A. Қатаң ережелі және қатаң ережесіз

B. Топтық және жекелей

C. Ауызша және жазбаша

D. Психофизологиялық әдістер

E. Проективті әдістер


Қарым-қатынасты диагностикалауға арналған әдістеме:

A. Лири тесті

B. А. Беловтың әдістемесі

C. Мехробиан тесті

D. ТАТ

E. Амтхауэр тестіАнықталмаған стимулдарды пайдаланатын әдістеме:

A. Проективтік техника

B. Психофизиологиялық әдістер

C. Сұрақшалар

D. Іс-әрекет нәтижесін талдау

E. Тест


Матиматикалық -статистикалық әдісті ғылымға енгізген:

A. Ф. Гальтон

B. Л. Терстоун

C. А. С. Отиске

D. Ч. Спирмен

E. Я. Морена

Алғаш болып зейін көлемін зерттеген:

A. Ф. Гальтон

B. Ч. Спирмен

C. А. С. Отиске

D. Дж. Кеттел

C. А. Белов

1884 жылы Ф. Гальтон. . . . ашты

A. Антропометикалық лабаротория

B. Проективті техника әдісін

C. Математикалық статистикалық әдісті

D. Социометриялық тест

E. ШТУР тесті

Айзенк тесті арналған:

A. Жалпы қабілетті анықтау

B. Интеллекті диагностикалау

C. Мінез типетерін анықтау

D. Ақыл-ой тесті

E. Қарым-қатынасты диагностикалау

Қатаң ережелі әдістерге жатады. Артығын тап.

A. Бақылау

B. Сұрақшалар

C. Проективтік техника

D. Психофизиологиялық әдіс

E. Тесттер

Психодиагностикаға қойылатын әлеуметтік-этикалық талаптар. Артығын тап.

A. Адамды еркінен тыс тарту

B. Зерттеу нәтижесінің анықтығы

C. Психодтагностика құпиясын сақтау

D. Қортынды объективтілігі

E. Тексерілушіге зиян келтірмеу


Адамның ақыл-ой дамуының деңгейін зерттеуге және өлшеуге арналған:

A. Интеллект

B. Қабілет

C. Жетістік

D. Жеке бас

E. Аппараттық


ШТУР тесті жасалған:

A. КСРО


B. АҚШ

C. Германия

D. Франция

E. Англия

Веклер тестінің вербальды бөлігінің бірінші субтесті зерттейді:

A. Жалпы хабардылық

B. Арифметика

C. Сандарды есте сақтау

D. Ұғыну

E. Сөздік қор

ШТУР тесті неше субтесттен тұрады:

A. 6


B. 8

C. 9


D. 5

E. 7


Шет ел азаматтарына арналған 1914 жылы шыққан тест:

A. «Лабиринт»

B. «Ең соңғы нүктені табу»

C. «Суретті аяқтау»

D. «Берілген матрицаны толықтыру»

E. «Бетта»


Құрылымдық, құрылыстық, түсіндіріп беру сияқты түрлері бар әдіс:

A. Проективтік техника

B. Сұрақшалар

C. Тесттер

D. Психофизиологиялық әдіс

E. Бақылау

Психофизиологиялық әдістің негізін салушы:

A. Теплов –Небюлицин

B. Я. Морена

C. Л. Терстоун

D. А. С. Отиске

E. Ч. Спирмен

Жеткіншектер мен ересектерге арналған 90 пунктен және өтірік шкаласы 10 пунктен тұратын әдістеме:

A. Терренссидің «мен –концепциясы»

B. Мехробиан тесті

C. ТАТ


D. Амтхауэр тесті

E. Лири тесті

Столиннің 62 сұрақтан тұратын сұрақшасы:

A. «өзіндік қатынас сұрақшасы»

B. «Өзін –өзі бағалау сауалнамасы»

C. «Өзіндік баға сұрақшасы»

D. «Ортаға бейімделу»

E. «Үрейді басқара білу сұрақшасы»

Мектеп жасына дейінгі баланың қиялын зерттеуге арналған әдістеме. Артығын тап.

A. «таны, мынау кім?»

B. «бір нәрсе сал»

C. «ойын құрастыр»

D. «оперативті ес тану»

E. «әңгіме құрастыру»

Гарвардта Г. Мюррей мен К. Морган 1930 жылы жасап шыққан әдістеме:

A. ТАТ


B. Амтхауэр тесті

C. Айзенк тесті

D. Торренст тесті

E. Веклер тесті

Проективті психодиагностикалық әдістеме (ТАТ ) зерттеуге арналған:

A. Қиял

B. Интеллект

C. Қабылдау

D. Арнайы қабілет

E. Өзара қарым-қатынас

Психологтардың арнайы этикалық нормасы қашан қабылданды:

A. 1987 жылы қаңтар

B. 1975 жылы шілде

C. 1985 жылы ақпан

D. 1986 жылы наурыз

E. 1977 жылы сәуір

Балаларды зерттейтін «нейропсихологиялық әдістер» басшылығымен жасалды:

A. А. Р. Лурия

B. А. Ф. Лазурский

C. П. Я. Гальперин

D. Г. И. Рассолимо

E. С. С. Карсакова

Мектеп жасына дейінгі баланың қабылдауын зерттеуге арналған әдістеме

A. «суретте не жетіспейді?»

B. «тап және сыз»

C. «не артық»

D. «суретті бейнеле»

E. «сөзді ата»


Индивидтің бір немесе бірнеше іс-әрекетке қажет білім, дағды, іскерліктердің мүмкіншіліктерін бағалау не диагностикалау түрі:

A. Қабілет тесттері

B. Интелект тесттері

C. Жетістік тесттері

D. Жеке бас тесттері

E. Вербальды тесттер

Адамнының ақыл-ой дамуының деңгейін зерттеуге және өлшеуге арналған қандай тесттер?

A. Интелект тесттері

B. Жетістік тесттері

C. Қабілет тесттері

D. Жеке бас тесттері

E. Вербальды тесттер

Білімдер мен ақыл-ой операциясының жиыны емес, оның жетістікті меңгерілуіне әсер ететін нәрсе не?

A. Интелект

B. Мотивация

C. Ойлау

D. Мінез

E. Қабілет


Векслер – Веллвюрдің үлкендерге арналған интелект тесттері қай жылы шыққан?

A. 1955


B. 1956

C. 1957


D. 1939

E. 1967
Векслер – Веллвюрдің үлкендерге арналған интелект тесттері неше субтесттен тұрады?

A. 11 субтест

B. 15 субтест

C. 16 субтест

D. 13 субтест

E. 12 субтест

Векслер – Веллвюрдің үлкендерге арналған интелект тесттерінің қандай шкалалары бар?

A. Вербальды, әрекетті

B. Сандық белгілер, мәліметтік

C. Ұғыну, санды есте сақтау

D. Арифметикалық, блокты

E. Объектілі, субъектілі

Векслер шкаласында стандарттарда нормалық іріктеу еркектер мен әйелдер санымен қанша зерттелушіден тұрды?

A. 1700

B. 2000


C. 1500

D. 2500


E. 1200

Векслер 6 – 16 жас аралығындағыларға арналған шкаласын қай жылы жарыққа шығарды?

A. 1974

B. 1956


C. 1957

D. 1939


E. 1967

Векслер 6 – 16 жас аралығындағыларға арналған шкаласы неше субтесттен тесттен тұрады?

A. 12 субтест

B. 15 субтест

C. 16 субтест

D. 11 субтест

E. 13 субтест

Векслердің жасаған үлкендер шкаласынан балалар шкаласының ерекшелігі қандай?

A. Қосымша лабиренттер еңгізді

B. 12 субтесттен тұратындығы

C. Суреттерінің болуы

D. Қатысушылар санының көп болуы

E. Дұрыс жауап жоқ

Векслер мектеп жасына дейінгі балаларға арналған шкаланы қай жылы жариялады?

A. 1967

B. 1956


C. 1957

D. 1939


E. 1974

Векслер мектеп жасына дейінгі балаларға арналған шкаласы неше субтесттен тұрады?

A. 11 субтест

B. 15 субтест

C. 16 субтест

D. 13 субтест

E. 12 субтест

Амтхауэр тесті қандай түрге жатады?

A. Топтық тест

B. Ауызша тест

C. Жазбаша тест

D. Жекелей тест

E. Вербальды тест

Амтхауэр тесті қай жылы жасалды?

A. 1953

B. 1956


C. 1974

D. 1939


E. 1967

Амтхауэр тесті қай жас аралығындағы адамдарға арналған?

A. 13 – 61 жас

B. 13 – 40 жас

C. 14 – 50 жас

D. 14 – 60 жас

E. 15- 16 жас

Амтхауэр тесті :

A. Адамдардың интелектуалдық даму деңгейін анықтауға арналған

B. Адамдардың жалпы қабілеттерін анықтауға арналған

C. Адамдардың жеке бас қасиеттерін анықтауға арналған

D. Адамдардың қабілеттерін дамытуға арналған

E. Дұрыс жауабы жоқ

Амтхауэр тесті неше субтесттен тұрады?

A. 9 субтест

B. 8 субтест

C. 6 субтест

D. 7 субтест

E. 5 субтест

Амтхауэр тесті неше субтесті вербальды сфераны құрайды?

A. 6 субтест

B. 4 субтест

C. 2 субтест

D. 5 субтест

E. 7 субтест

Амтхауэр тесті неше субтесті кеңістіктік қиялға арналған?

A. 2 субтест

B. 6 субтест

C. 4 субтест

D. 5 субтест

E. 7 субтест

Амтхауэр тесті неше субтесті есті диагностикалауға арналған?

A. 1 субтест

B. 2 субтест

C. 5 субтест

D. 3 субтест

E. 6 субтест

Амтхауэр тестінің зерттеу уақыты:

A. 90 мин

B. 20 мин

C. 40 мин

D. 10 мин

E. 50 мин

Амтхауэр тестіндегі әрбір субтест неше минут аралығында шектелген?

A. 6 - 10 мин

B. 5 - 20 мин

C. 6 – 20 мин

D10 – 15 мин

E. 7 – 15 мин

Фортеустің лаберентті тесті қай жылы жарияланды?

A. 1914 ж

B. 1922 ж

C. 1921 ж

D. 1925 ж

E. 1918 ж

Күрделілігі өсуіне байланысты сызық бейнесіндегі лаберентті сериясынан тұратын тест қалай аталады?

A. Фортеуст тесті

B. Цеге тесті

C. Амтхауэр тесті

D. Векслер тесті

E. Айзенк тесті

ШТУР тесті неше субтесттен тұрады?

A. 6 субтест

B. 2 субтест

C. 5 субтест

D. 3 субтест

E. 1 субтест

ШТУР тесттің қай түріне жатады?

A. Топтық тест

B. Жазбаша тест

C. Ауызша тест

D. Жекелей тест

E. Топтық тест

ШТУР тест інің үшінші субтесті неге бағытталған?

A. Ұқсастықты құра алуын анықтауға

B. Логикалық талдауға

C. Сандар қатарын толықтыруға

D. Жалпы хабардарлықтарын анықтауға

E. Логикалық классификациялауға арналған
ШТУР тестінің авторлары кімдер?

A. К. М. Гуревич, М. К. Акимова, Е. М. Борисова, В. Г. Захарин, В. Т. Козлова, B. Г. П. Логино

C. Л. С. Выготский, Дж. Кеттел, Г. И. Россолима, Н. Н. Ланге

D. Г. Захарин, В. Т. Козлова, Дж. Кеттел, Г. И. Россолима

E. А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ч. Спирмен

Т. Козлова, Г. П. Логинова, Н. Н. Ланге


«Әр саладағы мамандар арасындағы тесттер, бір ортақ фактормен байланысты» деген сөздер қай психологтың мақаласы?

A. Ч. Спирмен

B. А. С. Отис

C. Дж. Кеттел

D. Н. Н. Ланге

E. А. Р. Лурия

Ақыл-ой әрекетін сатылап қалыптастыру тұжырымдамасының авторы кім?

A. П. Я. Гальперин

B. А. Р. Лурия

C.Дж. Кеттел

D. Н. Н. Ланге

E. Г. И. Россолимо

Табыстылықты объективті бақылау тесттің қай түрі?

A. Интелект тесттері

B.Жетістік тесттері

C. Қабілет тесттері

D. Жеке бас тесттері

E. Вербальды тесттер

Векслер тестінің Стенфорд Бине тестінен айырмашылығы неде?

A. Бір типтегі тапсырмалар жас ерекшелігіне қарай топтастырылған

B. Тапсырмалардың көп болғандығынан

C. Субтесттер санының аз болғандығынан

D. Үш шкаладан тұруы

E. Дұрыс жауап жоқ

Векслер тестіндегі әрекетті шкаланы көрсет:

A. Сандық белгілер, суретті аяқтау, блокты, суреттерді орналастыр, объектілерді жинау Мәліметтік, ұғыну, арифметикалық, ұқсастықтарын табу.

B. Санды есте сақтау, сөздік қорын анықтау, блокты

C. Блокты, суреттерді орналастыр, арифметикалық, мәліметтік.

D. Санды есте сақтау, суреттерді орналастыр, мәліметтік.

Векслер тестіндегі вербальды шкаланы көрсет:

A. Мәліметтік, ұғыну, арифметикалық, ұқсастықтарын табу, санды есте сақтау, сөздік қорын анықтау

B. Сандық белгілер, суретті аяқтау, блокты, суреттерді орналастыр, объектілерді жинау

C. Санды есте сақтау, сөздік қорын анықтау, блокты, сандық белгілер

D. Блокты, суреттерді орналастыр, арифметикалық, мәліметтік.

E. Санды есте сақтау, суреттерді орналастыр, мәліметтік.

Бала дарынды мектепке түсу үшін Стэнфорд – Бине тесті бойынша қанша балл жинауы керек?

A. 135 IQ

B. 128 IQ

C. 100 IQ

D. 234 IQ

E. 175 IQ

ШТУР тестінің алтыншы субтестін тап?

A. Сандар қатарын толықтыруға

B. Логикалық талдап қорыту

C. Ұқсастықты құра білу

D. Логикалық классификациялау

E. Барлығы дұрыс

ШТУР тесті:

A. Жеткіншектердің ақыл-ой дамуын диагностикалау

B. Жеткіншектердің жетістігін анықтауға арналған тест

C. Психикалық даму деңгейін анықтауға арналған

D. Жеткіншектердің қабілеттерін анықтауға арналған

E. Дұрыс жауап жоқ

Әрекет тесттердің алғашқысы ақыл ой жағынан артта қалған балаларға арналған тестін кім шығарған?

A. Цеге

B. Амтхауэр

C. Лурия

D. Бине


E. Векслер

1973 жылы жасалған кімнің жетістік тесті?

A. Стенфорд

B. Бине


C. Цеге

D. Лурия


E. Амтхауэр

Жеке мамандықтар үшін керек нақты білімдер мен дағдылардың даму деңгейін бақылауға бағытталған қандай тест?

A. Кәсіби жетістік тесті

B. Амтхаэр тесті

C. ШТУР тесті

D. Интелект тестер

E. Векслер тесті

«Диагноз» ұғымы грек тілінен аударғанда қандай мағына береді?

A. танып білу

B. көру


C. әдіс

D. кірісу

E. құпия

Қатаң ережесіз әдісті көрсет.

A. Бақылау

B. Тест


C. Сұрақша

D. Проективті техникалар

E. Психофизиологиялық әдістер

Амтхауэр тесті қай жылы құрылды?

A. 1953

B. 1456


C. 1987

D. 1978


E. 1999

Тест ағылшын тілінен аударғанда. . . . .

A. Сынау

B. Критерий

C. Жазбаша

D. Топ


E. Ойлану

Психология ғылымының объектісі

A. жан

B. жүйкеC. ми

D. қимыл


E. тән

Жекелей тесттік көрсеткіштерді салыстыруға болатын критерий.

A. Норма

B. Сан


C. Жүз

D. Диагноз

E. Тест

Ең алғаш интеллект тестін кім жасады?A. Ф. Гальтон

B. Д. Векслер

C. Дж. Равен

D. Р. Амтхауэр

E. Е. С. Романова

Психодиагностика принциптеріне жатпайтын принципті көрсет.

A. Әдістер принципі

B. Ғылыми негіздеме принципі

C. Зиян келтірмеу принципі

D. Құпияны сақтау принципі

E. Қорытындылардың обьективтілік принципі

Психологиядағы алғашқы теориялардың бәріне ортақ қате түсінік

A. адам болмысын өзіндік сана белсенділігі айқындайды
B. адам сыртқы дүниемен белсенді қатынаста
C. адам жан дүниесі қоршаған орта ықпалында

D. сан адамаралық қатынастар жемісі


E. қоршаған орта іс-әрекет – сана ажыралмас байланысты
Психодиагностикамен айналысатын адамға қойылмайтын талапты көрсет.

A. Психодиагностика құпиясын сақтамау.

C. Арнайы психологиялық білімі бар диплом.

D. Психодиагностикалық әдістер және оларды пайдалану ережелерін анық білу.

E. Жақсы теориялық дайындық

B. Әдістерді практикада қолдану тәжірибесінің молдығы.

Адамның ақыл-ой дамуын өлшеуге, зерттеуге арналған психологиялық тест.

A. Интеллект

B. Жекелей

C. Ауызша

D. Топтық

E. Жетістік

Математикаланған технология негізіндегі қалыпты өлшенген диагностикалық әдістеме.

A. Психометрика

B. Психодиагностика

C. Әдіс


D. Тест

E. Бақылау

Формасына байланысты тест түрі.

A. Жекелей тесті

B. Интеллект тесті

C. Жеке бас тесті

D. Қабілет тесті

E. Жетістік тесті

Амтхауэр тесті неше жас аралығындағы адамдарға арналған?

A. 13-60


B. 15-70

C. 20-35


D. 56-65

E. 5-30


Қатаң ережелі әдіске жататын әдіс.

A. Тест


B. Бақылау

C. Сұхбат

D. Сұрақтар

E. Іс-әрекет нәтижесін зерттеу

Торренстің творчестволық ойлау тесті қай жылы құрылды?

A. 1966


B. 1977

C. 1955


D. 1985

E. 1967


1926 жылы интеллект даму деңгейін өлшеуге арналған тестті кім ұсынды?

A. Гудинаф Флоренс Лаура

B. Адлер Альфред

C. Бенедикт Рут

D. Гальтон Фрэнсис

E. Гербарт Иоганн

Лири тесті қай жылы құрылды?

A. 1957


B. 1987

C. 1951


D. 1985

E. 1999


Агрессивтілікті зерттейтін әдістемені көрсет.

A. Баса-Дарки әдістемесі

B. Автопортрет әдістемесі

C. ТАТ әдістемесі

D. ШТУР әдістемесі

E. Векслер тесті

Жалпы психологиялық зерттеумен практика арасындағы звено.

A. Психологиялық диагностика

B. Психология пәні

C. Этнопсихология

D. Эксперименттік психология

E. Бақылау әдісі

Зейінді анықтауға арналған әдістеме

A. «Мюнстенберг» әдістемесі

B. Амтхауэр тесті

C. ТАТ әдістемесі

D. Равен тесті

E. « Вербальды қиял » әдістемесі

Джонс креативтілігі сұрақнамасы қандай мақсатта жүргізіледі?

A. оқушылардың шығармашылық ойлау деңгейін зерттеу

B. орта буында оқитын балалардың ойлауын бағалау

C. Көру арқылы есте сақтауларын анықтау

D. Есту арқылы есте сақтауларын анықтау

E. Қысқа уақыт ішіндегі есті зерттеу

« Қызыл-қара таблицалар » әдістемесі нені анықтауға арналған?

A. Зейінді

B. Қиялды

C. Ойлауды

D. Есте сақтауды

E. Дарындылықты

Ақпаратты, суретті әдісті көрсет.

A. «Дүниеде жоқ жануар»

B. «Баса-Дарки»

C. «Оперативті ес»

D. ШТУР

E. Айзенк тестіБине –Симон тесті қай жылы шықты?

A. 1905


B. 1907

C. 1910


D. 1916

E. 1625


Жетістік тестінің түрін көрсет.

A. Жекеленген жетістік тесті

B. Арнайы жетістік тесті

C. Жалпы жетістік тесті

D. Кең хабардар жетістік тесті

E. Жалпыланған жетістік тесті

Психикалық іс-әрекеттің эмоционалды еріктің компоненттерін индивидтің мінез-құлқының белгілі бір жағдайдағы қабілетін бағалауға бағытталған тест түрі.

A. Жеке бас тесті

B. Жетістік тесті

C. Арнайы қабілет тесті

DЖалпы қабілет тесті

E. Интеллект тесті

Қатаң ережелі әдісті белгіле.

A. Тест

B. Іс-әрекет нәтижесін талдау

C. Бақылау

D. Сұрақтар

E. Психофизиологиялық әдістер

Оқудың негізгі мақсатының дағдысының бағасына байланысты бейімделген тест.

A. Кең хабардар жетістік тесті

B. Нақты оқу пәніне байланысты жетістік тесті

C. Айзенк тесті

D. Арнайы қабілет тесті

E. Кәсіби кеңес беру тесті

Стэнфорд тесті қай жылы жасалды?

A. 1923


B. 1936

C. 1956


D. 1978

E. 1929


Векслер тестінің алғашқы нұсқасы қай жылы шықты?

A. 1939


B. 1987

C. 1946


D. 1956

E. 1458


ТАТ әдістемесін жасап шығарғандар.

A. Генри А. Мюррей, Кристина Морган

B. Басов Михаил Яковлевич , Берн Эрик

C. Виткин Герман , Гербарт Иоганн

D. Карен Хорни, Клейст Карл

E. Левин Курт

Үрей мен қорқынышты зерттеуге арналған әдістемені көрсет.

A. Спилберг әдістемесі

B. Гудинаф-Харрис тесті

C. Амтхауэр тесті

D. Розенцвейг тесті

E. Автопортрет әдістемесі

Адамның жекелей психофизикалық және жекелей психологиялық ерекшеліктерін анықтайтын және зерттейтін әдістерді жасайтын психологиялық пән.

A. Психологиялық диагностика

B. Психология

C. Диагноз

D. Психология тарихы

E. Қазіргі психология

Тапсырма дәптер, кітапша түрінде берілетін тест түрі.

A. Бланкілі тест

B. Заттық тест

C. Интеллект тесті

D. Топтық тест

E. Жекелей тест

Зерттелуші мен ЭВМ арасындағы диалог формасындағы автоматтандырылған тестік тексеру түрі.

A. Компьютерлі тест

B. Аппараты тест

C. Жекелей тест

D. Тест

E. Топтық тестПсиходиагностикалық әдістемелерді бағалайтын критерийлерді көрсет.

A. Сенімділік және жарамдылық

B. Дұрыстылық және сапа

C. Сапа және сан

D. Жарамдылық және нәтиже

E. Тестік норма

Диагноз грек тілінен аударғанда қандай мағына береді?

A. Танып білу

B. Әдістеме

C. Психикалық пән

D. Практика арасындағы байланыстырушы звено

E. Диогноз қою

Психодиагностиканың даму тарихы нешінші ғасырда дами бастады?

A. XIX ғасырдың бірінші жартысында

B. XVI ғасырдың жартысында

C. XVIII ғасырдың басы

D. XVII ғасырдың бірінші жартысында

E. XV ғасырдың басында

Гальтон антропометрия лабароториясын нешінші жылы ашты?

A. 1884


B. 1898

C. 1881


D. 1888

E. 1885


Бине Симонның бірінші шкаласы нешінші жылы шықты?

A. 1905


B. 1903

C. 1901


D. 1902

E. 1909
Тесттің 3 негіз бойынша жіктелуін көрсет?

A. мақсаты, формасы, мазмұны

B. формасы, міндеті, мақсаты

C. құрылымы, зерттеу обьектісі, мазмұны

D. формасы, міндеті, әдістері

E. зерттеу обьектісі , әдістері, формасы

В. Вунд тұңғыш экспериментальды психология лабораториясын қай жылы ашты?

A. 1878

B. 1876


C. 1877

D. 1875


E. 1879

Топтық ұжымдық тестілеудің пайда болуы нешінші ғасырда бастау алды?

A. XX ғасырдың I жартысында

B. XX ғасырдың II жартысында

C. XIX ғасырдың I жартысында

D. XIX ғасырда

E. XIX ғасырдың II жартысында

Дүниеде жоқ жануар әдістемесі неше жастан бастап қолдануға болады?

A. 5-6 жас

B. 3-4жас

C. 6-7 жас

D. 10-12 жас

E. 7-8 жас

В. Д. Ильиннің айтуынша практикалық психология мен психотерапияның үш негізгі қандай түрлері бар?

A. философия, медицина, ұлттық емшілер тәжірбиесі

B. философия, медициналық психология, жалпы психотерапия

C. генетика, медициналық биофизика, философия

D. ұлттық емшілер тәжірбиесі, жалпы психотерапия, философия

E. медицина, генетика, жалпы психотерапия

Психологиялық білімдер дамуындағы клиникалық кезең қашан құрылды?

A. XIX ғасырдың басы I жартысы

B. XIX ғасырдың басы

C. XX ғасырдың I жартысы

D. XX ғасырдың басы

E. XX ғасырдың басы
Психикалық құбылыстардың физиологиялық негіздерін ашуда шартты рефлекстер әдісін анықтаған қай ғалым?

A. И. П. Павлов

B. А. Ф. Лазурский

C. И. М. Сеченов

D. А. П. Балтунова

E. В. В. Столин

Мектеп жасына дейінгі балалардың есте сақтау қабілетін диагностикалайтын әдістеменің мақсаты неде?

A. Баланың онтогенезінде есті жақсартады, естің басқа түрлерін есте сақтау, қайта жаңғырту процестерін дамыту

B. Мектепке дейінгі балалардың өзін-өзі бағалауға арналған

C. Балалардың үрейін анықтауға арналған

D. Мектепке дейінгі жастағы балалардың топпен қарым- қатынасын жасай алуына арналған

E. Баланың тұлғааралық және жеке бас қасиеттерін диагностикалауға арналған


Қай ғасырдан бастап психодиогностиканың әртүрлі әдістері пайда бола бастады?

A. XXғ 50-60ж

B. XIX ғ 50-60 ж

C. XXғ 30-40ж

D. XIXғ 60-70ж

Интеллект тесттің негізін қалаған кім?

A. Дж Кеттелл

B. В. М. Бехтерев

C. А. Н. Леонтьев

D. А. Р. Лурия

E. А. Д. Лазурский

Равен тесті неше жас аралығындағы адамдарға арналған?

A. 8-65 жас

B. 25-50 жас

C. 5-12 жас

D. 12-17 жас

E. 8-70 жас

Тат- проективті психодиагностикалық әдістеме қай жылы жасап шығарылды?

A. 1930ж

B. 1933ж

C. 1928ж

D. 1936ж


E. 1925ж

Лири тесті қашан құрылды?

A. 1957ж

B. 1959ж


C. 1950ж

D. 1956ж


E. 1955ж

Үй, Ағаш, Адам, тесті қай жылы, кімнің басшылығымен ұсынылды?

A. 1948ж Дж Бук

B. 1968 ж П. Белов

C. 1945ж В. Д. Ильин

D. 1954ж Дж. Кеттелл

E. 1947ж А. Р. Лурия
Валидтілік қандай мағына береді?

A. сапалы, жарамды

B. сынау, байқау

C. тысқы бейне

D. шеберлік

E. лайық, танып білу

«Табиғи эсперимент» әдісін кім жасап шығарды?

A. А. Ф. Лазурский

B. И. П. Павлов

C. И. М. Сеченов

D. К. М. Гуреевич

E. А. Е. Личко

Психологияда обьективті экспериментальды әдістемесі қашан бастады?

A. XIXғ аяғы мен XX ғ басы

B. XVII ғ аяғы мен XVIIIғ басы

C. XVIII ғ аяғы мен XIX ғ басы

D. XVғ мен XVI ғ басы

E. XVIғ мен XVI басы

« Қарапайым белгілер» әдістемесінің мақсаты неде?

A. Бұл әдістеме тестік тапсырма түрінде берілген, баланың зейінін алмастыруға арналған

B. Баланың қысқа мерзімдік есту арқылы есте сақтау көлемін анықтауға арналған

C. Бұл әдістеме мектепке дейінгі балалардың өзін-өзі бағалауға арналған

D. Бұл әдістеме арқылы баланың жаттау процесс динамикасын анықтайды

E. Зейіннің тұрақтылығын анықтау


Психодиагностикалық әдістемелер практикалық мақсатта қолданылмас бұрын қандай формальды критерийлерден өту керек

A. Сенімділік пен жарамдылық:

B. Талап пен принцип:

C. Норма мен этика:

D. Зерттеу әдісін тандау

E. Арнайы практиканың аумағы;

Тесттің сенімділігі дегеніміз

A. тұрақтылық,бірқалыптылық,тест нәтижелерінің үйлесімділігі:

B. Тесттің нәтижелерін өлшеуге белгіленген уақыт:

C. Нәтижені қорытындылау және бағалау тәсілдерінде субьект элементтері:

D. Зерттелетін белгінің тұрақтылығы:

E. Психикалық дамудың заңдылығын анықтау:

Тесттің жарамдылығы дегеніміз

A. Тесттің нәтижелерін өлшеуге белгіленген уақыт:

B. тұрақтылық,бірқалыптылық,тест нәтижелерінің үйлесімділігі:

C. Нәтижені қорытындылау және бағалау тәсілдерінде субьект элементтері:

D. Зерттелетін белгінің тұрақтылығы:

E. Психикалық дамудың заңдылығын анықтау:

Жарамдылықтың түрлері

A. Прогностикалық, дәлме-дәлдік;

B. Қарапайым, күрделі;

C. Өлшейтін,зерттелетін;

D. Құлылымдық,құрылстық-көркемделген;

E. Ереже сақтайтын, ережесіз;

Гуреевич тесттің сенімділігінің үш мағынасын қалай түсіндірді

A. Сенімділік коэфиценті,тұрақтылық коэфицент, константтылық коэфицент;

B. Түсіндіріп беру, толықтыру, мәнерлілікті зерттеу;

C. Құрылымдық,құрылыстық-көркемделген,зерттелетін белгінің тұрақсыздығы;

D. Эксперименттің мінез-құлқын, зерттелудің өзгермелілігі, нәтижені қорыту;

E. Бақылау, сұрау, іс-қағаздарын талдау;

Норма дегеніміз

A. Жекелей тесттің көрсеткіштерін салыстыруға болатын критерий:

B. Тесттің нәтижелерін өлшеуге белгіленген уақыт:

C. Нәтижені қорытындылау және бағалау тәсілдерінде субьект элементтері:

D. тұрақтылық, бірқалыптылық, тест нәтижелерінің үйлесімділігі:

E. Психикалық дамудың заңдылығын анықтау:

Адамның психологиялық және психофизиологиялық ерекшелігінің жиынтығы ретінде анықталады

A. Кәсіби психодиагностика;

B. Ақыл-ой;

C. Психодиагностиканың этикалық сұрақтары;

D. Тесттің сенімділігі мен жарамдылығы;

E. Тұлғалық сапа;

Кәсіби жарамдылықтың критерийлері

A. Обьективті, субьективті;

B. Өлшейтін, зерттелетін;

C. Прогностикалық, дәлме-дәлдік;

D. Құлылымдық, құрылстық-көркемделген;

E. Ереже сақтайтын, ережесіз;

Кәсіби диагностиканың обьективті критерийлеріне не жатады

A. Мамандықты толық,нәтижелі меңгеру;

B. Еңбекке қанағаттанушылықтың болуы;

C. Мамандықты игермеуі;

D. Іс-әрекеттің қалыптасуы;

E. Кәсіби жарамдылыққа көзқарастың болмауы;

Кәсіби психодиагностиканың субьективті критерийлеріне не жатады

A. Мамандықты толық, нәтижелі меңгеру;

B. Еңбекке қанағаттанушылықтың болуы;

C. Мамандықты игермеуі;

D. Іс-әрекеттің қалыптасуы;

E. Кәсіби жарамдылыққа көзқарастың болмауы;

Кәсіби әрекеттерге не жатады

A. Білім,іскерлік ,дағды;

B. Обьективті,субьективті;

C. Прогностикалық, дәлме-дәлдік;

D. Құлылымдық,құрылстық-көркемделген;

E. Өлшейтін,зерттелетін;

Кәсіби бағдар берудің алғаш теориясын ашқан кім

A. Парсонс;

B. Эбингауз;

C. Гальтон;

D. Кеттел;

E. Холланд;

Парсонс бойынша кәсіби бағдар берудің үш факторлы моделі қай жылы тұжырымдалды

A. 1908ж;

B. 1905ж;

C. 1906ж;

D. 1907ж;

E. 1904ж;

«Мамандықты анықтау әдістемесі»

A. Холланд тесті;

B. Проективті техника;

C. Стенфорд тесті;

D. Люшер тесті;

E. ШТУР тесті;

Кәсіби бағдар беру жұмысының негізгі үш фазасы

A. Адамның психологиялық және жеке бас ерекшеліктерін зерттеу, кәсіби талаптарды зерттеу және оларды психологиялық терминде тұжырымдау, мамандық бойынша шешім қабылдау;

B. Жеке бас ерекшеліктерін зерттеу, кәсіби шеберлікті қалыптастыру, кәсіби дағдын қалыптастыру;

C. Мамандықты тереңдету, кәсіби диагностиканы зерттеу, кәсіби бағдар беру;

D. Кәсіби іріктеу,еңбек жетістіктерін қарау, жұмыстың құрамының сенімділігін зерттеу;

E. Мамандықты анықау, кәсіби бағдарды зерттеу, адамның психологиялық ерекшеліктерін зерттеу;

Адамның мамандыққа бағыттылығын анықтау үшін қолданылатын A. сұрақшасы

B. Дифференциалды-диагностикалық сұрақша;

Стреляу сұрақшасы;

C. Холланд тесті;

D. Стенфорд тесті;

E. Люшер тесті;

Әдістерге қойылатын талаптар

A. Сенімдірлік және жарамдылық;

B. Интелектіге әсер ететін факторлардың болуы;

C. Жас және психологиялық ерекшеліктерін ескермеу;

D. Сенімділік коэфиценті,тұрақтылық коэфицент, константтылық коэфицент;

E. Түрлері,формалары,нәтижелерінің тұрақтылығы;

Психодиагностикаға қойылатын нормативтік талаптарға не жатады

A. Адамды еркінен тыс алдау жолымен психологиялық тексеруге итермелеуге болмайды;

B. Тұлғалық қарым-қатынасты қалыптастыру;

C. Болжамалы іс-әрекет түрлерін анықтау;

D. Стандарттау нәтижені бағалау нормасының және критерийлерінің болуы;

E. Кәмлетке толмаған баланы тесттік тексеруден өткізбеу;

Балаларға қолданылатын психодиагностикалық әдістер қандай тапсырмаларды шешеді?

A. Барлығы дұрыс;

B. Оның қабылетін көрсетеді;

C. Жаман тәрбие себебін көрсетеді;

D. Балаға ата-анамен мұғалімнің ықпалы;

E. Баланың дамуы;

Жас өспірімдік шақтың аса маңызды міндеттері?

A. Мамандық таңдау;

B. Өз қабылетін анықтау;

C. Кәсібін жетілдіру,толықтыру;

D. Еңбек іс-әрекетін орындау;

E. Барлығы дұрыс;

ДДС-әдістеме негізінде адамды еңбек етуді неше топқа бөлген?

A. 5;


B. 4;

C. 3;


D. 2;

E. Барлығы қате:

Қай әдістемеде еңбек ету негізіне «адам-табиғат», «адам-техника», «адам-адам», «адам-белгі», «адам-сурет» деп бөлген

A. Дифференциалды-диагностикалық сұрақша;

B. Холланд тесті;

C. Стенфорд тесті;

D. Люшер тесті;

E. Стреляу сұрақшасы;

Мамандыққа бағыттылығын анықтайтын әдістемелер тізімі

A. Холланд,ДДС;

B. ШТУР тесті,Айзенк тесті;

C. Лири сұрақшасы;

D. Люшер тесті,

E. Белгісіз жануар тесті;

Тесттің сенімділігі мен жарамдылығы туралы психологияға енгізген алғашқы қандай ғалымдар

A. А. Анастази,Е. Гизелли;

B. К. Леонгардо,Айзенк;

C. Дж. Кеттел,В. Вундт;

D. Гальтон,В. Вундт;

E. Барлығы дұрыс;

«Психологиялық зерттеудің нәтижесі дұрыс және сенімді болу үшін, бірнеше әдістемені жүргізу керек,»-деп жазған

A. А. Анастази;

B. Айзенк;

C. Дж. Кеттел,

D. В. Вундт;

E. К. Леонгардо,

Қатаң тәртіпті инстриукцияны дәл сақтау, материалдық көрсету тәсілін қатаң анық тексеруші іс-әрекетін зерттеуде жүргізушінің араласпауы?

A. Әдістемеге қойылатын талап;

B. Психодиагносикаға қойылатын нормативтік талап;

C. Экспериментаторға қойылатын талап;

D. Әдістемелік нормалар мен этика;

E. Барлығы қате;

«Қабілет,білім, мотивацияны игеру және басқа да қажетті оптималды деңгейді игеруі мектеп бағдарламасын игерумен байланысты»-деп атап өткен кім

A. А. Анастази

B. Айзенк;

C. Дж. Кеттел;

D. В. Вундт;

E. К. Леонгардо;

Сенімділіктің түрлері

A. Барлығы дұрыс;

B. Зерттелетін белгінің тұрақтылығы;

C. Экспериментатордың жеке басына нәтиженің тәуелсіздігі;

D. Өлшенетін құралдың сенімділігі;

E. Барлығы қате.

Тесттің маңыздылығын, оның алдына қойған мақсатының жетуіне сипаттайды

A. Практикалық жарамдылық;

B. Дәлме-дәлдік жарамдылық;

C. Көлемі жағынан жарамдылық;

D. Сенімділік;

E. Барлығы қате.

Тест тексерушінің белгілі іс-әрекетті қандай дәрежеде, нәтижені орындайтынына болжам жасауға негізделген

A. Прагностикалық жарамдылық;

B. Көлемі жағынан жарамдылық;

C. Дәлме -дәлдігі бар жарамдылық;

D. Практикалық жарамдылық;

E. Барлығы қате.

Х- Индивидте у-қасиетінің қазіргі уақыт мерзімінде, дәрежесі қандай деген сұраққа жауап береді

A. Дәлме-дәлдігі бар жарамдылық;

B. Көлемі жағынан жарамдылық;

C. Прагностикалық жарамдылық;

D. Практикалық жарамдылық;

E. Барлығы қате.

Қорытынды жасауға қажетті оқу материалы немесе жағдайлар тобының тандалып алынған көлемі

A. Көлемі жағынан жарамдылық;;

B. Дәлме-дәлдігі бар жарамдылық

C. Прагностикалық жарамдылық;

D. Практикалық жарамдылық;

E. Барлығы қате;

Сандық психологиялық диагностикадағы құбылыстар үшін арнайы тәсілдер қашан шығарыла бастады

A. ХІХ ғ-ң аяғы ХХғ-ң басы;

B. ХІХғ-ң ортасы мен ХХғ-ң басы;

C. ХІХғ-ң басы;

D. ХІХ ғ-да;

E. ХХ ғ-да.

Тұлға құрылымының қандай параметрлері бар

A. Мотивация,өзіндік сана,тұлғааралық қатынас;

B. Темперамент, мінез, мотивация;

C. Ойлау, Қабылдау, Мінез;

D. Мотивация, Кәсіби іскерлік, Дағды.

ТАТ әдістемесін жасаған

A. Соколова

B. К. Леонгардо,

C. Дж. Кеттел,

D. В. Вундт;

E. А. Анастази

Тұлғаның және өзіндік сананың деңгейлік концепциясын кім ұсынды

A. Эриксон

B. К. Леонгардо,

C. Дж. Кеттел,

D. В. Вундт;

E. А. Анастази

«Сөздік ассоцациясы» проективтік әдістерге әсер етті, бұл кімнің концепциясы

A. А. Юнг

B. Эриксон

C. Дж. Кеттел,

D. К. Леонгардо,

E. А. Анастази

1884 жылы антропометрикалық лабораторияның негізін құрған кім

A. Ф. Гальтон;

B. К. Леонгардо;

C. Эриксон;

D. В. Вундт;

E. А. Юнг.

Жұмыс құпиясының сенімділігімен,кәсіби бағдарымен,кәсібіне деген жеке қатынасымен анықталады:

A. Психологтың психодиагностикалық жұмысы;

B. Психологтың іскелігі;

C. Кәсіби психодиагностика;

D. Психологтың кәсіби іс-әрекеті;

E. Психологтың жеке бас психологиясы.

Психодиагностиканың стандартталған әдісі

A. Тест;

B. Анкета;

C. Сұрақнама;

D. Проективті әдіс;

E. Бақылау әдісі.

Тесттік тексеру баланың танымдық процесі және жекелей ерекшеліктері жайлы мінездеме құру мақсатында пайдаланады; білім беру жүйесінде пайдаланады; психологиялық диагноз қойылады; өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту; өндіріс орындарында мамандықты іріктеу, бөлу.

A. Тесттің мақсаты;

B. Тесттің мазмұны;

C. Тесттің қызметі;

D. Тест түсінігі;

E. Тесттің сипаттамасы;

Тесттің мазмұны бойынша неше түрі бар

A. Интеллектуалдық, жеке бастық, жетістік, қабілеттер;

B. Жетістік тесті, тұлғаның қасиеттері мен түрлері;

C. Проективті тесттер;

D. Жекелей тесттер, топтық тесттер, ауызша және жазбаша;

E. Бланкілі, аппаратуралы;

Қолданылатын тапсырмалар бойынша тесттің неше түрі бар

A. Вербальды, вербальды емес;

B. Жетістік тесті,тұлғаның қасиеттері мен түрлері;

C. Бланкілі,аппаратуралы;

D. Жекелей тесттер,топтық тесттер,ауызша және жазбаша;

E. Интеллектуалдық, жеке бастық, тұлғааралық, қабылеттер

Бағалау обьектісі бойынша тесттердің түрлері

A. Жетістік тесті, тұлғаның қасиеттері мен түрлері;

B. Бланкілі,аппаратуралы;

C. Вербальды,верб альды емес;

D. Жекелей тесттер,топтық тесттер,ауызша және жазбаша;

E. Интеллектуалдық,жеке бастық,тұлғааралық,қабылеттер

Тесттің формасы бойынша түрлері

A. Жекелей тесттер,топтық тесттер,ауызша және жазбаша;

B. Жетістік тесті, тұлғаның қасиеттері мен түрлері;

C. Вербальды,вербальды емес;

D. Бланкілі,аппаратуралы;

E. Интеллектуалдық,жеке бастық,тұлғааралық,қабылеттер

Тесттік тапсырмаларды ұсыну үшін және тесттік қорытындыларды өндеуден өткізу үшін әр түрлі аппаратура қолданылады: аудио,телевидео техникалары,ЭВМ.

A. Аппаратуралы;

B. Проективті тесттер;

C. Образдық тапсырмалар;

D. Вербальды тесттер;

E. Бланкілі;

Адамның психологиялық деңгейін жанама бағалау,бағалау қабылетінің анализдерінің қорытындысы

A. Проективті тесттер;

B. Бланкілі;

C. Образдық тапсырмалар;

D. Вербальды тесттер;

E. Аппаратуралы;
Адам психикасының ерекшеліктерін танып білетін психологияның бір саласы

A. Психологиялық диагностика

B. Даму психологиясы

C. Эксперименталдық психология

D. Қарым-қатынас психологиясы

E. Медициналық психология

«Диагноз» грек тілінен аударғанда –

A. Танып білу

B. Сезіп білу

C. Сыйпап білу

D. Дамыту

E. Көріп білу


Ең алғаш психодиагностика аймағындағы жұмыстар қашан жасалады бастады?

A. XX ғасырдың I жартысы

B. XX ғасырдың II жартысы

C. XIX ғасырдың I жартысы

D. XIX ғасырдың II жартысы

E. XIX ғасырдың II жартысы мен XX ғасырдың I басы

… - бұл психология ғылымының бір саласы, сонымен қатар психологиялық практиканың негізгі формасы.

A. Психологиялық диагностика

B. Эксперименталдық психология

C. Даму психологиясы

D. Қарым-қатынас психологиясы

E. Медициналық психология

Психодиагностика жүргізуші адам қандай нормаларды сақтау керек

A. Адамгершілік этикалық

B. Этикалық

C. Тәрбиелік

D. Адамгершілік

E. Тәрбиелік этикалық

Психодиагностиканың міндеті:

A. Барлық жауап дұрыс

B. Психологиялық қасиеті немесе мінез-құлықтың дамуы және оның сандық және сапалық көрсеткішін анықтау

C. Адамдардың психологиялық ерекшеліктерін қажет кезінде дәл сипаттау

D. Әр түрлі адамдардың дамуының қасиеттерін салыстыру

E. Психологиялық қасиетті немесе мінез-құлқындағы ерекшеліктерін анықтау
Психологиялық диагностиканы қолдану салалары:

A. Барлық жауап дұрыс

B. Соттық психологиялық практикасында

C. Мамандық таңдау, мамандыққа оқыту, мамандыққа іріктеу мақсатында;

D. Кеңес беру және психо-терапевтік мақсатында

E. Оқыту мен тәрбиелеу процесінің тиімділігін арттыру үшін

Психодиагностика психологияның қай саласынан бастау алды немесе бөлініп шықты

A. Эксперименталдық психология

B. Даму психологиясы

C. Психологиялық диагностика

D. Қарым-қатынас психологиясы

E. Медициналық психология

Психодиагностиканың міндеті:

A. Әр түрлі адамдардың дамуының қасиеттерін салыстыру

B. Оқыту мен тәрбиелеу процесінің тиімділігін арттыру

C. Мамандық таңдау, мамандыққа оқыту, мамандыққа іріктеу мақсатында

D. Кеңес беру және психо-терапевтік мақсатында

E. Әдістерді практикада жақсы қолдана білу

Адамдардың жекелей психо-физикалық және жекелей психологиялық ерекшеліктерін анықтайтын психология саласы

A. Психологиялық диагностика

B. Даму психологиясы

C. Эксперименталдық психология

D. Қарым-қатынас психологиясы

E. Медициналық психология

Психодиагностика қандай салалармен байланысты

A. Жас ерекшелік психология, еңбек, әскери психология

B. Биология, физика,әлеуметтану

C. Медицина, философия, потологиялық психология

D. Өнер, кеңес беру, жалпы психология

E. Жалпы психология, философия, потологиялық психология

Психодиагностикалық әдістерді қолданушыға қойылатын талаптар

A. Жақсы теориялық дайындық

B. Оқыту мен тәрбиелеу процесінің тиімділігін арттыру

C. Әр түрлі адамдардың дамуының қасиеттерін салыстыру

D. Мамандық таңдау, мамандыққа оқыту, мамандыққа іріктеу мақсатын білу

E. Кеңес беру және психо-терапевтік мақсатында

Ең бірінші психологиялық әдебиеттерді қолдана отырып «интеллектуалды» тесті қолданған

A. Дж. Кеттел

B. Ч. Спирмен

C. Т. Келмс

D. Л. Терсдаун

E. Гартли


Дифференциалды психометриканың сандық белгілері калай белгіленеді?

A. Индивидпен

B. Нөлдермен

C. Стимулдармен

D. Қосулармен

E. Белгілермен

Дифференциалды психометрика -

A. Адамдардың психикалық қасиеттері бойынша сандық және сапалық жекелей ерекшеліктерімен жұмыс атқарады

B. Адамдарға эксперимент жасап, нәтижеге қол жеткізу

C. Адамдардың психикалық қасиеттері анықтайтын психология ғылымының бір саласы

D. Психологиялық қасиеті немесе мінез-құлықтың дамуы және оның сандық және сапалық көрсеткішін анықтау

Психодиагностикалық әдістердің бірінші категориясына қандай әдістерді жатқызуға болады

A. Стандартталған өлшеуші әдістер

B. Танымдық әдістер

C. Экпериметтік әдістер

D. Проективті әдістер

E. Диагностикалық әдістер

Психодиагностикалық әдістердің екінші категориясына қандай әдістерді жатқызуға болады

A. Экпериметтік әдістер

B. Объективті әдістер

C. Стандартталған өлшеуші әдістер

D. Топтық әдістер

E. Өзіндік есеп беру әдістері

Қатаң ережелері бар әдістерге:

A. Тест

B. БақылауC. Сұрақтар(антека)

D. Шығармашылық

E. Сұрақшалар

Қатаң ережесіз әдістерге:

A. Бақылау

B. Тест


C. Проективті техникалар

D. Топтық әдістер

E. Жеке бас тестті
. . . – стандартталған, зерттеу уақыты қысқа сандық және жекелей психологиялық ерекшеліктерді анықтауға арналған әдіс.

A. Тест

B. Бақылау

C. Антека

D. Әңгімелесу

E. Проективті техникалар

Тест қандай негіздер бойынша жіктеледі

A. Мазмұны, мақсаты, формасы

B. Мақсаты, мәні, міндеті

C. Формасы, мазмұны, ережесі

D. Міндеті, мақсаты, формасы

E. Ережесі, міндеті, мақсаты

Тесттің қай формасында эксперимент жүргізуші мен зерттеушілер арақатынасы көзбе -көз жүргізіледі

A. Жекелей тест

B. Заттық тест

C. Ауызша тест

D. Вербальды тест

E. Вербальды емес тест

Мазмұнына байланысты бөлінген тесттар қатарын көрсетіңіз

A. Қабілет, жетістік, ақыл-ой, жеке бас тесттар

B. Қабілет, жетістік, ақыл-ой, заттық тесттар

C. Интеллект, жеке бас, компьютерлік, жетістік тесттар

D. Бланкалық, заттық, компьютерлік, жеке бас тесттар

E. Қабілет, интеллект, ақыл-ой, жеке бас тесттар

. . . - әр түрлі іс-әрекеттер мен құбылыстардан тұратын нәтижелерді болжап, олардың мән-жайын танып білу.

A. Дифференциалдық диагностика

B. Жас ерекшелік психологиясы

C. Психологиялық диагностика

D. Эксперименталдық психология

E. Медициналық психология

Проективті техникаға жататын әдіс қатарын көрсет

A. Құрылымдық әдіс

B. Бақылау әдіс

C . Интервью

D. Анкета

E. Сұхбаттасу әдісі

Қиял мен фантазия нәтижелерін талдау негізінде құралған әдістер қалай аталады

A. Проективті әдістер

B. Жетістікті анықтауға араналған әдістер

C. Тұлға аралық қатынас әдістері

D. Қабілетті анықтауға арналған әдістер

E. Қиялдың даму деңгейін анықтауға арналған әдістер

Бақылау -

A. Белгілі бір жоспар бойынша алдын-ала жүйелі түрде ұйымдастырылған , психикалық ерекшеліктерді қадағалауды байқау әдісі

B. Адамдардың ішкі психологиялық процестерді, субъективті уайымдары және мінез – құлқындағы ерекшеліктері туралы ақпарат алу.

C. Диагностикалық әдіс ретінде ішкі жағдайлар, субъективті қобалжулар және жағдайлар, субъективті қобалжулар және адам қиыншылықтарының ерекшеліктері туралы мәлімет алуға мумкіншіліктері

D. Әр түрлі іс-әрекеттер мен құбылыстардан тұратын нәтижелерді болжап, олардың мән-жайын танып білу.

E. Тексеру, сынау стандартталған зерттеу уақыты шектеулі сандық жекелей психологиялық ерекшеліктерін анықтауға арналған әдіс.

Бақылаудың түрлерін көрсет:

A. Жәй және ғылыми

B. Ашық және жабық

C. Вербальды және вербальсіз

D. Ауызша және жазбаша

E. Ғылыми және практикалық

Психологиялық бақылаудың ерекшеліктерін анықтаған кім және қай жылы?

A. Дж. Кеттел 1957 жылы

B. Ч. Спирмен 1958 жылы

C. Т. Келмс 1960 жылы

D. Л. Терстоун 1961 жылы

E. Гартли 1962 жылы


. . . қайталау принципіне негізделген, бірақ оны талдаудағы жеткілікті сандық материал болғанда ғана керек.

A. Контент-анализ

B. Клиникалық әдіс

C. Анализ

D. Проективті әдіс

E. Бақылау әдісі

Қай жылы этикалық кодекс құру мақсатында ең бірінші сьезд өтті?

A. Мадрид 1984 жылы

B. Мәскеу 1984 жылы

C. Италия 1984 жылы

D. Америка 1984 жылы

E. Лондон 1984 жылы

Психодиагностикаға, психодиагностқа қойылатын әлеуметтік этикалық талаптарды көрсет?

A. Барлық жауап дұрыс

B. Психодиагностикалық әдістемелер ғылыми негізделген болу керек

C. Нәтижелер анық әрі ашық болу керек

D. Құпияны сақтау

E. Ұсынылған практикалық ұсыныстардың нәтижелілігі


. . . - диагностикалық әдіс ретінде ішкі жағдайлар, субъективті қобалжулар және жағдайлар, субъективті қобалжулар және адам қиыншылықтарының ерекшеліктері туралы мәлімет алуға мумкіншіліктер.

A. Әңгімелесу

B. Бақылау

C. Анкета

D. Сұхбат

E. Тест
Психо-физиологиялық әдістер дегеніміз?

A. Адамдардың нерв жүйесінің негізгі қасиеттерін кесілген ерекшеліктерін қарастырады

B. Адамдардың ішкі психологиялық процестерді, субъективті уайымдары және мінез-құлқындағы ерекшеліктері туралы ақпарат алу. C. Диагностикалық әдіс ретінде ішкі жағдайлар, субъективті қобалжулар және жағдайлар, субъективті қобалжулар және адам қиыншылықтарының ерекшеліктері туралы мәлімет алуға мүмкіншіліктері

D. Тексеру, сынау стандартталған зерттеу уақыты шектеулі сандық жекелей психологиялық ерекшеліктерін анықтауға арналған әдіс.

E. Белгілі бір жоспар бойынша алдын-ала жүйелі түрде ұйымдастырылған , психикалық ерекшеліктерді қадағалауды байқау әдісі

Психологиялық бақылаудың әдістемесін кім жасады?

A. Басова

B. Теплов Б. М.

C. Рубенштейн С. Л.

D. Спирмен Ч.

E. Гилфорд Дж.

Психодиагностикалық әдістемелер практикалық мақсатта қолданылмас бұрын қандай формальды критерийлерден өту керек?

A. Сенімділік пен жарамдылық

B. Талап пен принцип

C. Норма мен этика

D. Зерттеу әдісін тандау

E. Арнайы практиканың аумағы

Проективті әдістерді көрсет:

A. Барлық жауап дұрыс

B. Құрылыстық әдістер

C. Құрылымдық әдістер

D. Түсіндіріп беру

E. Толықтыру

Психодиагностикалық әдістерді қолданушыға қойылатын талаптар?

A. Психодиагностика үшін психологиялық білім, арнайы диплом міндет

B. Оқыту мен тәрбиелеу процесінің тиімділігін арттыру

C. Әр түрлі адамдардың дамуының қасиеттерін салыстыру

D. Мамандық таңдау, мамандыққа оқыту, мамандыққа іріктеу мақсатын білу

E. Кеңес беру және психо-терапевтік мақсатында


Психодиагностика әдістерінің түрлерін көрсетіңіз

A. Қатаң ережелі және қатаң ережесіз әдістер;

B. Ашық және жабық әдістер;

C,Толық және толық емес әдістер;

D. Ашық әдістер;

E. Толық емес әдістер;

Тестің жіктелуі

A. Формасына, мақсаты. мазмұнына байланысты;

B. Орындалуы, мақсатына, мазмұнына байланысты;

C. Орындалуы, формасына, мазмұнына байланысты ;

D. Орындалуын, формасына, мақсатына байланысты;

E. Формасына, мазмұнына байланысты;

Бақылау, анкета, жемісті іс-әрекет нәтижесін талдау, қай әдістерге жатады

A. Қатаң ережесіз әдістер;

B. Толық емес әдістер;

C. Ашық әдістер;

D. Жабық әдістер;

E. Қатаң ережелі әдістерге;


Мазмұнына байланысты тестерді атаңыз

A. Интелект, қабілет, жетістік,жеке бас тестері;

B. Топтық, жетістік, заттық,бланкілік тестері;

C. Заттық, топтық, жазбаша, интелект тестері;

D. Ауызша, жазбаша, жеке бас, топтық тестері;

E. Заттық, жазбаша, жеке бас, топтық тестері;

Тестер, сұрақшалар, проективті техника, психо-физиологиялық әдістер,

қай әдістерге жатады

A. Қатаң ережелі әдістерге;

B. Толық емес әдістерге;

C. Ашық әдістерге;

D. Жабық әдістерге;

E. Қатаң ережесіз әдістерге;

Бақылаудың ережелерін алғаш болып кім анықтады

A. Кеттелл;

B. Д. Векслер;

C. Р. Амтахауэр;

D. З. Фрейд;

E. Эриксан;

Адамның ақыл-ой дамуының деңгейін зерттеуге және өлшеуге арналған тестер

A. Интелект тестер

B. Жеке бас тестер;

C. Қабілет тестер;

D. Заттық тестер;

E. Ақпараттық тестер;

Клиникалық тестің айырмашылығы

A. Тестілеу жекелей түрде жүргізіледі;

B. Тестілеу жабық түрде жүргізіледі;

C. Тестілеу топтық түрде жүргізіледі;

D. Тестілеу ашық түрде жүргізіледі;

E. Тестілеу жасырын түрде жүргізіледі;

Психодиагностикада пайдаланатын әдістер

A. Барлық жауап дұрыс;

B. Әңімелісу әдісі;

C. Тест әдісі;

D. Анкета әдісі;

E. Бақылау әдісі;

Арнайы техникалық құралды, немесе зерттеуді өткізу үшін арналған жабдықтарды және мәліметтерді тіркеуді талап ететін әдістер

A. Ақпараттық тестер;

B. Жеке бас тестер;

C. Қабілет тестер;

D. Заттық тестер;

E. Интелект тестер;

Психодиагностикалық әдістерге қойылатын талаптар

A. Жармдылық, сенімділік, объективтілік;

B. Сенімділік, дұрыстылық, объективтілік;

C. Жармдылық, сенімділік, дұрыстылық;

D. Дұрыстылық, объективтілік, жарамдылық;

E. Барлық жауап дұрыс;

Қабілеттің көрінуін бағалайтын критерий;

A. Іс-әрекеттің нәтижелігі;

B. Іс-әректті топтастыру;

C. Іс-әрекеттің тиімділігі;

D. Іс-әрекетті ұйымдастыру;

E. Іс-әрекетті басқару;
Топтық тестердің артықшылығы

A. Нәтижелерді жинақтаудың жылдамдығы мен жеңілдігі;

B. Зерттелушінің дайындығына қарап, тесті екінші тестпен ауыстыруға болатындығы;

C. Уақттың шектеусіздігі;

D. Зерттелушіні бақылау мүмкіндігі;

E. Зерттелушіні көзбе-көз зерттеу;


Миннесотты көп факторлы тұлғалық сұрақнаманы (MMPI) қай жылдары, қай жақтын психологтары жасады.

A. 40-50жылдары Американ психологтары жасады жасады;

B. 50-60жылдары Ресей психологтары жасадыжасады;

C. 60-70 жылдары Ресей психологтары жасады жасады;

D. 40-60жылдары Чех психологтары жасады жасады;

E. 50-60жылдары Чех психологтары жасады;

Қазақстанның қай қаласында, қай жылы алғаш ғылыми-зерттеу институты ашылды

A. Алматы қаласында, 2008жылы;

B. Тараз қаласында, 2010жылы;

C. Астана қаласында, 2011 жылы;

D. Қарағанды қаласында, 2008жылы;

E. Ақтау қаласында, 2005жылы;

Тұлға құрамында жиі кездесетін және маңызды қасиеттер

A. Мотивация, өзіндік сана, тұлғааралық қатынас;

B. Өзіндік сана, қабілет, ниет;

C. Мотивация, өзіндік сана, ниет;

D. Тұлғааралық қатынас, ақыл-ой;

E. Дұрыс жауап жок;

Тест дегеніміз-

A. стандартталған,зерттеу уақыты қысқа, сандық, жекелей психологиялық ерекшеліктерді анықтауға арналған әдіс ;

B. тұлғаның міне-қылқын әр түрлі жағдайларда көру мүмкіндігі;

C. Адамдағы ішкі қиындықтарын сезінуін, тартыстар, мінез-құлқының жасырын себебін түсіндіретін әдіс;

D. стандартталмаған,зерттеу уақыты қысқа, сандық, жекелей психологиялық ерекшеліктерді анықтауға арналған әдіс ;

E. зерттеу уақыты ұзақ, сандық, жекелей психологиялық ерекшеліктерді анықтауға арналған әдіс ;

Проективті техника қай әдістерге жатады

A. Қатаң ережелі әдістерге;

B. Толық емес әдістер;

C. Ашық әдістер;

D. Жабық әдістер;

E. Қатаң ережесіз әдістер;

Интелект, қабілет, жетістік,жеке бас тестері, тесттің қай түріне жатады

A. Мазмұнына байланысты тесттерге;

B. Қызметіне байланысты тесттерге;

C. Мақсатына байланысты тесттерге;

D. Мәніне байланысты тесттерге;

E. Формасына байланысты тесттерге;

Индивиттің бір немесе бірнеше іс-әрекетке қажет білім, дағды іскерліктерді меңгеру мүмкіншілігін бағалау тесті

A. Қабілет тесттер;

B. Жеке бас тесттер;

C. Ақпараттық тесттер;

D. Заттық тесттер;

E. Интелект тесттер;

Қатаң ережелі әдістерге тән белгі

A. Стандартталған;

B. Керек нәрселердің ғана жазылуы

C. Стандартталмағн;

D. Мәліметтердің ұзақ уақыт жиналуы;

E. Бағалау нормасының болмауы;

Стандартталған,зерттеу уақыты қысқа, сандық, жекелей психологиялық ерекшеліктерді анықтауға арналған әдіс

A. Тест әдісі;

B. Бақылау әдісі;

C. Әңімелесу әдісі;

D. Интервью әдісі;

E. Сауалнама әдісі;

Тұлғаның және өзіндік сананың деңгейлік концепциясын кім ұсынды

A. Эриксан

B. Р. Амтахауэр;

C. З. Фрейд;

D. Кеттелл;

E. Д. Векслер;

Интелект тесттер-

A. Адамның ақыл-ой дамуының деңгейін зерттеуге және өлшеуге арналған тестер;

B. Қарым-қатынас деңгейін зерттеуге және өлшеуге арналған тестер;

C. Адамның көңіл-күйін зерттеуге және өлшеуге арналған тесттер;

D. Адамның даму деңгейін зерттеуге және өлшеуге арналған тесттер;

E. Арнайы техникалық құралды, немесе зерттеуді өткізу үшін арналған жабдықтарды және мәліметтерді тіркеуді талап ететін әдістер;

Зейінді анықтауға арналған әдістеме

A. «Мюнстенберг » әдістемесі;

B. «Мен қандаймын?» әдістемесі;

C. «Адам суреті» әдістемесі;

D. « Опертивті ес» әдістемесі;

E. «Айзенк» сауалнамасы;

Психодиагностикалық әдіс дегеніміз

A. Мінез-құлықтармен әрекеттердің ерекшеліктері мен заңдылықтарын анықтауға, бағалауға мүмкіндік беретін, зерттеушілерге ықпал ететін ұсыныстар жиынтығы;

B. Психодиагностиканы пайдалануды қажет ететін, практикалық талаптардың ерекшеліктерін қолданудағы әдісті нақтылауды айтады;

C. Стандартталмаған,зерттеу уақыты қысқа, сандық, жекелей психологиялық ерекшеліктерді анықтауға арналған әдіс ;

D. Индивиттің бір немесе бірнеше іс-әрекетке қажет білім, дағды іскерліктерді меңгеру мүмкіншілігін бағалау әдісі;

E. Зерттелушінің дайындығына қарап, тесті екінші тестпен ауыстыруға болатын әдіс;

П. Торренстің қысқартылған креативті тесті қандай тапсырмасымен қарастырылыды

A. «суретті аяқта»;

B. « суретті боя»;

C. «суретті басты»;

D. « сурет сал»;

E. «суретті көшір»;

Ақпараттық тестер-

A. Арнайы техникалық құралды, немесе зерттеуді өткізу үшін арналған жабдықтарды және мәліметтерді тіркеуді талап ететін әдістер;

B. Адамның ақыл-ой дамуының деңгейін зерттеуге және өлшеуге арналған тесттер;

C. Адамның көңіл-күйін зерттеуге және өлшеуге арналған тесттер;

D. Адамның даму деңгейін зерттеуге және өлшеуге арналған тесттер;

E. Психодиагностиканы пайдалануды қажет ететін, практикалық талаптардың ерекшеліктерін қолданудағы әдісті нақтылауды айтады.

Алматы қаласында, 2008жылдың 1қыркүйегінде ашылған институт

A. Ғылыми-зерттеу институты;

B. Өнер институты;

C. Медициналық институт;

D. Спорт институты;

E. Барлық жауап дұрыс;

П. Торренстің «фигуралық тесті» қай жылы шықты

A. 1966жылы;

B. 1999жылы;

C. 1985жылы;

D. 1953жылы;

E. 1923жылы;

Психодиагностикада пайдаланатын әдістер

A. Барлық жауап дұрыс;

B. Әңімелісу әдісі;

C. Тест әдісі;

D. Анкета әдісі;

E. Бақылау әдісі;

Психодиакностикада диагноздың үш деңгейін анықтаған ғалымдар

A. Невский мен Выготский;

B. Бехтеров пен Лиханов;

C. Немов пен Рогов;

D. Выготский пен Лиханов;

E. Выготский менБехтеров;

Клиникалық әдіс қай әдістерге жатады

A. Қатаң ережелі әдістерге;

B. Толық емес әдістер;

C. Ашық әдістер;

D. Жабық әдістер;

E. Қатаң ережесіз әдістер;

Психодиагностикалық әдістеме дегеніміз-

A. Психодиагностиканы пайдалануды қажет ететін, практикалық талаптардың ерекшеліктерін қолданудағы әдісті нақтылауды айтады;

B. Индивиттің бір немесе бірнеше іс-әрекетке қажет білім, дағды іскерліктерді меңгеру мүмкіншілігін бағалау әдістеме;

C. Зерттелушінің дайындығына қарап, тесті екінші тестпен ауыстыруға болатын әдістеме;

D. Мінез-құлықтармен әрекеттердің ерекшеліктері мен заңдылықтарын анықтауға, бағалауға мүмкіндік беретін, зерттеушілерге ықпал ететін ұсыныстар жиынтығы;

E. Стандартталмаған,зерттеу уақыты қысқа, сандық, жекелей психологиялық ерекшеліктерді анықтауға арналған әдістеме ;


Мақсатына байланысты интервьюдің бөлінуі

A. Диагностикалық және клиникалық;

B. Клиникалық және топтық;

C. Жекелей және топтық;

D. Психологиялық және клиникалық;

E. Диагностикалық және топтық;

Жармдылық, сенімділік, объективтілік-

A. Психодиагностикалық әдістерге қойылатын талаптар

B. Психодиагностикалық әдісттердің құрлымы;

C. Психодиагностикалық әдістердің қызметі;

D. Психодиагностикалық әдістерге қойылатын міндеттері;

E. Психодиагностикалық әдістердің мақсаты;


Баланың өзін-өзі бағалауын анықтайтын әдістеме

A. «Мен кандаймын?» әдістемесі

B. «Қызыл-қара таблицалар» әдістемесі;

C. Айзенк сауалнамасы ;

D. Басса-Дарки сауалнамасы

E. «Мюнстенберг » әдістемесі;

Айзенктің жалпы қабілетті анықтау тесті неше тапсырмадан тұрады

A. 40тапсырмадан;

B. 15 тапсырмадан;

C. 35 тапсырмадан;

D. 5 тапсырмадан;

E. 23тапсырмадан;

Проективті әдістер-

A. қиял және фантазия нәтижелерін талдау негізінде құрылған;

B. ойлау және фантазия нәтижелерін талдау негізінде құрылған;

C. қиял және ойлау нәтижелерін талдау негізінде құрылған;

D. ойлау және есте сақтау нәтижелерін талдау негізінде құрылған;

E. қарым-қатынас нәтижелерін талдау негізінде құрылған;

Клиникалық диагностикада қандай әдіс қолданады

A. Тест әдісі;

B. Әңімелісу әдісі;

C. Бақылау әдісі;

D. Анкета әдісі;

E. Сауалнама әдісі;

Клиникалық тестің айырмашылығы

A. Тестілеу жекелей түрде жүргізіледі;

B. Тестілеу жабық түрде жүргізіледі;

C. Тестілеу топтық түрде жүргізіледі;

D. Тестілеу ашық түрде жүргізіледі;

E. Тестілеу жасырын түрде жүргізіледі;

Бала темпераментінің ерекшелігін анықтайтын әдістеме

A. «Айзенк» сауалнамасы;

B. «Мюнстенберг » әдістемесі;

C. «Адам суреті» әдістемесі;

D. «Қызыл-қара таблицалар» әдістемесі;

E. Басса-Дарки сауалнамасы;
«Жанұя суреті» проективті тестінің мақсаты

A. Баланың отбасындағы ата-аналармен және туған туыстарымен қарым-қатынас ерекшеліктерін анықтау;

B. Баланың достарымен қарым-қатынас ерекшеліктерін анықтау;

C. Баланың топтағы қарым-қатынасын анықтау;

D. Отбасы қарым-қатынасын анықтау;

E. Барлық жауап дұрыс;

«Отбасылық социограмма» тестінің авторлары

A. Эдемейлер және Черемисин;

B. Выготский жәнеЛиханов;

C. Выготский және Бехтеров;

D. Немов және Рогов;

E. Фрейд және Кеттелл;


«Темперамент формуласы» тестінің авторы

A. Белов;

B. Черемисин;

C. Фрейд ;

D. Кеттелл ;

E. Эдемейлер;


Интелект, қабілет, жетістік,жеке бас тестері, тесттің қай түріне жатады

A. Мазмұнына байланысты тесттерге.

B. Қызметіне байланысты тесттерге;

C. Мақсатына байланысты тесттерге;

D. Мәніне байланысты тесттерге;

E. Формасына байланысты тестерге;


Баланың мектепке пихологиялық даярлығын анықтауға арналған әдістеме A. Керн-Йирасек тесті B. Амтхауер тесті C. Штур тесті

D. Беннет тесті

E. Айзенк тесті
Техникалық ойлаудың даму деңгейін бағалауға арналған әдістеме

A. Беннет тесті B. Айзенк тесті

C. Амтхауер тесті D. Штур тесті

E. Керн –Йирасект тесті


Агрессивтілікті анықтаудығы ең белгілі тест

A. Розенвейг тесті

B. Шмишек тесті

C. Айзенк тесті

D. Штур тесті

E. Беннет тесті


Сыныптағы өзара жеке бастық қатынастарды зерттеу үшін қолданылатын әдіс A. Социометрия

B. Референтометрия

C. Равен матрицасы

D. Беннет тесті

E. Айзенк тесті
Респондент дегеніміз

A. Зерттелінуші

B. Зерттеуші

C. Жеке тұлға

D. Саналы адам

E. Ақпарат беруші


«Графикалық диктант» әдістемесінің авторы

A. Эльконин

B. Венгер

C. ПиажеD. Немов

E. Рогов
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет