«Реферат жазу және мазмұндау» пәніДата24.04.2017
өлшемі353.07 Kb.
түріУчебник
ПОӘК 042-14-5-03.01.20./02-2012

Басылым № 1


« 11 » 06 2015ж.

12 беттің -і

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті

3 деңгейлі СМЖ құжаты
ОӘК


ПОӘК 042–18-17. 1.30./02-2015

Студентке арналған «Реферат жазу және мазмұндау» пәнінің жұмыс бағдарламасы.2.2 т - е языка. Учебник для 2

Басылым № 1


« 11 » 06 2015ж.

«Реферат жазу және мазмұндау» пәні

050207 «Аударма ісі» мамандығы бойынша

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

Студентке арналған оқу- жұмыс бағдарламасы


Семей

2015 жМазмұны

1. Жалпы мәліметтер.

2. Пән мазмұны және сабақ түрлеріне қарай сағаттарды бөлу.

3. Пәнді үйренуге қажет әдістемелік нұсқаулар

4.Курс форматы

5. Курс саясаты

6. Бағалау саясаты (Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі)

7. Әдебиет1 Жалпы мәліметтер
1.1 Оқытушы мен пән туралы жалпы мәліметтер

Лектордың аты-жөні Ибраева Айгуль Амангельдиевна аға оқытушы

Кафедра – Аударма теориясы және практикасы

Байланыс мәліметтері: 33-60-72

Мекен-жайы: Глинки көшесі, 20 ауд.903

Сабақ өткізетін орны- кестеге сай

Пән бойынша кредит саны – 3
1.2 Курстың қысқаша мінездемесі
«Реферат жазу және аннотация дайындау» пәні «5В020700» «Аударма ісі» мамандығының студенттеріне арналған. Бұл пән аудармашы-филологтар және аудармашы- референттерді кәсіби дайындауда теориялық деңгейді анықтайтын пәндер арасында негізгі (маңызды) орынды алады.

«Реферат жазу және аннотация дайындау» пәнін оқу барысында реферат және аннотация түрлері жайында ақпарат беріледі, реферат жазудың даму тарихына экскурсия жүргізіледі, орыс және ағылшын тілдерінде аннотация және реферат жазуға ұсынылатын стандартты сөз орамдары оқытылады. Пән бойынша практикалық сабақтар ғылыми-техникалық және әлеуметтік-саяси әдебиеттерді жазбаша рефераттық аудару дағдыларын бекітумен байланысты.


Пәнді зерттеудің мақсаты.
Пәннің негізгі мақсаты студенттерді ғылыми-техникалық әдебиет тілінің ерекшеліктерімен, ғылыми-техникалық мәтіндердің құрылымымен, библиографияны дәйек сөзбен жеткізу және дайындау ережелерімен таныстыру , берілген әдебиет түріне аннотация және реферат жаза білу қабілетін дамыту болып табылады.
Пәнді зерттеу міндеті.
- студенттердің мәтінді аналитикалық және синтетикалық түрлендіру дағдыларын, ақпаратты мағыналық түрде қысқарту, ғылыми-техникалық мәтіндерді ағылшын тілінен орыс тіліне жазбаша рефераттық аудару дағдыларын, сондай-ақ редакциялау дағдыларын дамыту.

Пәнді зерттеу нәтижесінде студент міндеттері: • Реферат жазу және аннотация дайындаудың негіздерін білу;

 • Орыс тілінде ағылшын тіліндегі мәтіндерге жазбаша реферат және аннотация дайындай алу;

 • Лезде көріп оқу дағдыларына; негізгі ойды анықтау; негізгіні бөле алу қабілетіне; қарқынды оқу дағдыларына ие болу;

 • Құжаттарды аналитикалық түрде өңдеу және ақпаратты өңдеудің заманауи технологиялық тәсілдерін меңгеру;

 • анықтамалық, оқу- әдістемелік және сыни әдебиет материалдарын конспектілеу, рефераттау дағдыларына ие болу;

 • реферат немесе аннотация жасау барысында адресатты ескере отырып мәтіннің прагматикалық бейімділігін қабылдау дағдыларын меңгеру.

1.7 Курс пререквизеттерi:

1.7.1 Жалпы кәсіби шет тілі

1.7.2 Базалық шет тілі

1.7.3 Практикалық грамматика

1.7.4 Тіл теориясы негіздері

1.8 Курс постреквизиттерi:

Диплом жұмысы2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ МЕН САБАҚ ТҮРІНЕ ҚАРАЙ САҒАТ БӨЛУТақырып атауы

ЛК

ПС

СОӨЖ

СӨЖ

1.

Реферат жазу тарихынан:

Эллиндік кезең, қайта өрлеу, XVIII ғасыр. Ресейде даму тарихы, алғашқы ғылыми журнал, «реферат» термининің пайда болуы.2

4

2.5

7.5

2.

Мәтін ақпарат көзі ретінде.

Мәтіннің түрлері, мәтіннің ішкі және сыртқы құрылымы, мәтіннің белгілері, мәтінде ойды берудің формалары (суреттеу, әңгімелеу, талқылау), сөйлемаралық байланыстың түрлері, мәтінді мағыналық бөліктерге бөлу. Абзац түрлері.4

8

4

15

3.

Рефераттау үрдісінің негізі.

Реферат пен шолу мәтіндерін құрастыру, түпнұсқа мәтінді сараптау, тақырыпты анықтап, ой елегінен өткізу, түпнұсқа мәтінді жартылай немесе толықтай аудару мәселесі, рефераттық оқу, түйін сөздерді табу, мәтінді бөлу, алып тастау, қосу, түпнұсқа мәтіннің мақсатына орай ықшамдаудың түрі мен көлемін анықтау, реферат жазуға қойылатын талаптар, түпнұсқа мәтінінің қамтылу деңгейіне байланысты реферат түрлері, рефератты безендіру ережесі.3

6

5

15

4.

Аннотациялау. Аннотациялаудың функциялары.

аннотация и аннотацияланған библиографияны анна тілінде және шет тілінде құрастыру. Аннотациялау түрлері

1.Қысқа аннотация

2.Толық аннотация

3.сипаттау және нұсқау

4. жалпы және арнайы (нақтылы)

3

6

5

15

5.

Реферат пен аннотация жазу үшін қажетті дағдылар мен кезеңдер.

Реферат пен аннотация жазу кезінде экстралингвистикалық факторларды ескеру: түпнұсқа мәтінді құрастыру жағдайы, автордың тұлғасы мен өмір сүру дәуірі, мәтінде суреттелген оқиғалар туралы қосымша мағлұматтар, мәтінді қабылдаушының этномәдени айырмашылығы, белгілі бір қабылдаушының категориясының мәтінді қабылдау талаптарына сай реферат мәтінін ықшамдау.3

6

6

15
Барлығы:

15

30

22.5

67.5

ПӘНДІ ИГЕРУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕСТЕР

Пәннің мақсаты материалды тәжірибелік тұрғыдан игеру. Бұл шет тілдегі қоғамдық-саяси, ғылыми-көпшілік және қоғамдық-техникалық мәтіндерді рефераттау мен аннотациялауға бағытталған тапсырмаларды орындау барысында жүзеге асырылады. Ол үшін тікелей осы пән бойынша білімді тексеретін түрлі аналитикалық жаттығулар,сондай ақ тесттер мен басқа да тапсырмалар қажет.Ұсынылған тәжірибелік тапсырмалардың сипаты күрделі,оқытылатын материалға саналы көз қарасқа бағытталған және «зияткеллік гимнастиканы» талап етеді(кострукцияны толық немесе жартылай өзгерту,сөз таптарын, сойлем мүшелерін ауыстыру,сөздеді қосу және түсіріп тастау, құрмалас сөйлемді жай, ал жай сөйлемді құрмалас сөйлемге трансформациялау,салаласты сабақтаспен, сабақтасы салалас сөйлеммен ауыстыру және тб.) Танымдық тапсырмаларды қолдану оқушылардың ми қызметін жақсартып,өз ойын анық жеткізуге көмектеседі. Пәнді оқытуда лекция мен тәжірибелік сабақтармен қатар, бақылау жұмыстары да жүргізіледі.

Оқу пәнінің кез келген тақырыбын студенттің өздік жұмысын орындауынсыз игеру мүмкін емес.Аталған пәнде студенттің өздік жұмысына 90 сағат арналған. Әр берілген тақырыптардың өздік жұмысы,студенттердің келесідей тапсырмаларды орындауды қажет етеді:

- сабаққа дайындалу;

-жазбаша аннотация және реферат дайындау.

Студенттердің өздігінен терең меңгеруіне арналған тақырыптар ,төменде көрсетілген:

1.Теориялық оқу материалдарын өз бетімен меңгеру.

2.Лексико-грамматикалық жаттығулар орындау.

3.Студенттің мамандығы бойынша шет тіліндегі мәтіндерді оқу және аудару.

4.Стандартты фразаларды(клище) жаттап алу.

5.Реферат дайындау ( немесе баспалардың мақаласын дайндау ) үшін шет тіліндегі мәтінді талдау( ақпараттық құрамын компрессиялау).

6.Рефератты орыс (3-5 бет) немесе шет (1-1,5бет) тілдерінде жазу.

7.Аннотацияның түрлері. Ана немесе шет тілдерінде аннотация жазу.

4 КУРС ФОРМАТЫ
«Реферат жазу жіне аннотация дайындау» курсы бойынша 5В 020700 «Ауларма ісі» мамандығының оқу жоспарына сәйкес 15 сағат лекция,30 сағат тәжірибе сабақтары, 22,5 сағ ОСӨЖ және 67,5 сағ СӨЖ қарастырылған.

ОСӨЖ өткен теориялық материалды жүйелеп,өткен материалды бекіту мақсатында тәжірибелік тапсырмаларды орындауды меңзейді.

Өздік жұмыс курсты меңгеру барысынада сабаққа үй жұмысын жүйелі дайындап, жеке тапсырмаларды орындау арқылы жүзеге асады.Пәнді оқу барысында топтық және жеке реферат жасау және аннотация жазуға арналған мәтіндер анықталады.Өздік жұмысты шет тілінде реферат жасау мен аннотация дайындау формасында қолдану,пәнді оқу барсыныда алған білімдерінен шығатын жетістіктерін қадағалаудың бір түрі болып табылады.

Өзін өзі тексеру сұрақтарымен қоса берілетін теориялық бөлімдерді меңгеру, белгілі тапсырмаларда алған білімдерін тәжірибелік тұрғыда бекітуге негізделген.


5 КУРС САЯСАТЫ
Ағымдағы бақылау: әр сабақта фронталды жауап алу / курстың теориялық материалдары бойынша әңгімелесу түрінде, өздік және үй жұмыстарын тексеру түрінде жүзеге асады.
Осы пәнді оқып-үйрену барысында студент семинарларға қатысады, сондай-ақ өздігімен де жұмыс жасайды. Пәнді меңгеру семинар сабақтарға қатысумен қатар, бақылау жұмыстарын орындауды да қамтиды. Осы пәнді игеруде өздік жұмысына ерекше мән беріледі. Курсты зерттеу барысында студенттердің өздік жұмысы үй жұмыстарын жүйелі түрде дайындау, жеке тапсырмаларды орындау арқылы жүзеге асады. Пәнді зерттеу кезінде мәтіндерге топтық және өздік реферат және аннотация дайындау үшін мәтіндік материал анықталады. Шет тіліндегі мәтіндерді рефераттау және аннотация дайындау түріндегі ұйымдасқан өздік жұмысын қолдану пәнді өту барысында алынған жоспарланған нәтижеге жету бақылауының бір түрі ретінде қарастырылады. Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтармен бекітілетін теориялық бөлімді игеру алынған білімді нақты тапсырмалармен бекітуге алынады.

Оқу барысында студент екі бақылау жұмысын орындау керек. Сонымен қатар, студенттер екі аралық аттестаттаудан өтуі тиіс. Пәннің қорытынды аттестаттауы емтихан түрінде жүзеге асырылады.


Теориялық сұрақтарға жауап беру:

 1. Реферат сөзі нені білдіреді?

 2. Рефераттың негізгі функциялары қандай?

 3. Рефераттардың қандай түрлері оқу және ғылыми-зерттеу тәжірибесінде ерекшеленеді?

 4. Мәтінді мағыналық қысқарту нені білдіреді?

 5. Рефераттың құрылымы қандай?

 6. Ақпаратты рефератта баяндаудың қандай тәсілдерін білесіз?

 7. Экстрагирование (жұлып алу) нені білдіреді?

 8. Өзгертіп айту дегеніміз не?

 9. «Интерпретация» (түсіндіру) сөзі нені білдіреді?

 10. Реферат жазудың негізгі қағидалары қандай?

 11. Реферат жазу тәсілінің қандай негізгі кезеңдері бар?

 12. Аспектті рефераттау дегеніміз не?

 13. «Пристатейный реферат» дегеніміз не?

 14. Қысқартылған және кеңейтілген реферат айырмашылықтары қандай?

 15. Реферат жазудың негізгі кезеңдерін атаңыз.

 16. «Танысып оқу» денгеніміз не?

 17. «Түйінді сөздер» нені білдіреді?

 18. «Зерттеп оқу» дегеніміз не?

 19. Өзгертіп айтудың негізгі тәсілдері мен түрлерін атаңыз.

 20. Мәтіннің логикалық жоспары дегеніміз не?


6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
Распределение баллов по дисциплине «Реферирование и аннотирование»


Неделя

Вид контроля

Всего баллов

Примечание

1

2

3

4
1-7 жұма аралығында сабаққа қатысу

30
2,4,6

Мәтінгі сараптау жұмысын жүргізу, жаттығулар орындау

100
5

ОӨЖ

90
7

Межелік бақылау 1

80
1-7 жұма аралығында сабақ нәтижесінің жиынтық ұпайы

3008-15 жұма аралығында сабаққа қатысу

30
9, 11, 13

Мәтінгі сараптау жұмысын жүргізу, жаттығулар орындау

100
14

ОӨЖ

90
15

Межелік бақылау 2

80
8-15 жұма аралығында сабақ нәтижесінің жиынтық ұпайы

300
Емтихан үшін қорытынды ұпай


400


 • Графикті бұзу минус 10%

 • Сабақты үш реттен артық босату минус 20%

 • Жалпы белсенділік плюс 20%

 • Жалпы селқостық минус 10%
 1. ӘДЕБИЕТ

1. Антонова С.Г., Васильев В.И., Жарков И.А. и др. Редакторская подготовка

изданий: Учебник для вузов/ Под ред. С.Г. Антоновой. – М.: МГУП, 2002.

2. Бобкова Н.С., Рехвиашвили Т.Б., Чигирин Е.А. Обучение компрессии научно-технического текста: аннотационный, реферативный перевод. Воронеж, ВГТА, 2005г.

3. Соловьев В.И. Подготовка и редактирование информационных изданий:

Учебное пособие. – М.: Изд-во МПИ, 1986.

4. ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. Общие требования// Стандарты по

издательскому делу/ А.А.Джиго, С.Ю.Калинин. – М.: Юристъ, 1998. – С. 132-137.


Қосымша әдебиет

1. Арский Ю.М., Гиляревский Р.С., Туров И.С., Черный А.И. Инфосфера:

Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе. – М.:

ВИНИТИ, 1996.

2. Гречихин А.А., Здоров И.Г. Информационные издания: Типология и основные

особенности подготовки. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Книга, 1988.

3. Шиманов А.Е. Аналитико-синтетическая переработка информации как учебная

дисциплина// НТИ. Сер. 1. – 2001. - № 7. – С. 12-14.4. Блюменау Д.И. Проблемы свертывания научной информации/ ВИНИТИ. Л., 1982Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет