Управление образования города астаныбет1/11
Дата02.07.2018
өлшемі2,74 Mb.
түріСборник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Білім басқармасының әдістемелік кабинеті
АСТАНА ҚАЛАСЫ БІЛІМ БАСКАРМАСЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ


АСТАНА ҚАЛАСЫ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНА

АРНАЛҒАН АВТОРЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ

НОРМАТИВТІК - ӘДІСТЕМЕЛІК

ЖИНАҒЫ


НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ АВТОРСКИХ РАЗРАБОТОК

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА АСТАНЫ

Астана 2015 год
Нормативно-методические материалы авторских разработок в организациях образования города Астаны,2015

Рецензент:

Ахметова К.К. заведующая кафедры ППС и ПРУ «Өрлеу» по г. Астана, кандидат педагогических наук
Авторы-составители:
Э. Суханбердиева

Астана қаласы Білім басқармасы басшысы


Б. Сматаева

Астана қаласы Білім басқармасы басшысының орынбасарыГ.Ибраева

Әдістемелік кабинеттің меңгерушісі


Р.Каскабаева, С.Нугуманова

Әдіскерлер

Сборник предназначен для руководителей образовательных учреждений, заместителей директора по научно-методической работе, авторов педагогических инициатив.


ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ
Еліміздегі қазіргі кездегі өзгерістер, қоғамның жедел ақпараттануы мен әлеументтік даму қарқыны білім беру жүйесіне, жаңа талап қояды. Сондықтан «Астаналық әдістеме» журналында «Авторлық бағдарламалардың нормативтік – әдістемелік жинағы» атымен жарыққы шығуда.

Бұл жинаққа авторлық зерттелімнің мазмұны мен құрылымы кіреді. Сонымен қатар, авторлық зерттелімнің өзектілігі, жаңашылдығы методологиялық ережесі түсіндіріліп көрсетілген.

Мақсаты мен міндеттері – мұғалімдердің ғылыми –әдістемелік инновациялық әлеументін және кәсіби құзреттілігін дамыту үшін авторлық бағдарламаларын құруға көмектесу.

Ғылыми-әдістемелік көмек көрсету - авторлық зерттелімдер әдістемелік қызмет пікірімен қосымша берілген өтініштерге сәйкес қарастырылады.

Ұсынылып отырған авторлық бағдарламалардың нормативтік – әдістемелік жинағы «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңның» 9-тармақшасының 1-9 баптары, ҚР «Білім туралы заңы» Қазақстан Республикасы басқа да нормативтік-құқықтық құжаттарына сәйкес құрастырылды.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Построение современной модели развивающего образования невозможно без внедрения передовых педагогических технологий и инноваций в связи с этим управлением образования г.Астаны разработан сборник нормативно-методических материалов авторских разработок «Астаналық әдістеме».

В данный сборник входит алгоритм разработки, актуальность, новизна, методологические положения и основные теоретические идеи создания авторских работ.

Цель и задачи – оказание научно-методической помощи и распрастранение имеющегося опыта работы в организациях образования по разработке авторских учебных программ и пособий.

Данный сборник подготовлен в соответствии с пунктом 9 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах», закона РК «Об образовании», настоящим положением и другими нормативно-правовыми документами образования Республики Казахстан которое устанавливает порядок и условия определения авторских педагогических разработок.Содержание

1

Пояснительная записка

3

2

Положение о научно-методическом совете


6

3

Положение об авторских педагогических разработках

10

4

Каскабаева Р. К. Нугуманова С.Б. Білім басқармасының әдіскері. Современные требования к авторским разработкам. Как написать учебно-методическое пособие?

15

5

Рекомендации в помощь при написании пояснительной записки к учебно-методическим материалам

16

6

Примерные требования к учебно-методическому пособию

19

7

Как написать методические материалы, методические рекомендации?

26

8

Учебные программы. Элементы учебной программы.

31

9

Ахметова К.К. к.п.н.,ФАО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по г. Астана

Инновационное развитие организаций образования и менеджмент.34

10

Әдиет Қ.Б. Қоғамдық пәндер бойынша таңдау курстарын жобалау және жүргізі.

37

11

Жакишева М.К. «Абайтану» курсын оқытудың әдістемелік ерекшеліктері.

43

12

Газиева Ж. Қ. №82 «Дарынды» мамандандырылған лйцеинің ОӘЖ директордың орынбасары Білім беру жүйесіндегі жаңа инновациялық технологиялар

51

13

Рахымжан Б. Р. Компьютер мүмкіндіктерін пайдалану арқылы күрделі шығармаларды оқытудың оңтайлылығы

56

14

Акирапбаева Н. Б. Сатылай кешенді оқыту» технологиясы – сапалы білім берудің негізі

58

15

Бапахова Б.Ш., Оспанова А.А., Базарбаева Н.Қ., Тастанова М.А.

Бастауыш сыныпта «Өлкетану» пәнін сатылай кешенді талдау тиімділігі60

16

Бакаева К.Т., Мукашева А.С., Жабагина А.К.

«Ступенчато-комплексный анализ языковых единиц» -

технология осмысленного обучения, связи теории и практики


63

17

Мұқанов Қ. К. Оқy үдерісіне қажет фoрмалардың vct жoбасы


66

18

Маулетқали Қ. Р. 9-сынып арңалған «Абайтану» курсының бағдарламасы

71

19

Байтас Г. Б. Проектно-исследовательская деятельность учащихся

72

20

Жумабаева Р.З. «Сатылай кешенді оқыту» технологиясының тиімділігі

74

21

З. И. Ошақбаева ,А.О.Альмаганбетова №56 мектеп-лицейдің бастауыш сынып мұғалімдері

Бастауыш сыныптарда көркем шығарманы оқыту76

22

Г.А.Оспан,Б.С.Саулембаева

Ж. Жабаева. Ступенчато- комплексный анализ языковых единиц78

23

Туитина З.К., Шаймарданова Х.С., Нұрпейісова Л.Ж Полилингвальная культура

81

24

А. Қ.Боранбаева, Г. М. Аштаева, А.Г. Мұхаметжанова

Халық ауыз әдебиеті үлгілері82

25

А.К.Боранбаева, Г.Е.Аужанова, Б.К.Бектұрғанова Шама тілі


87


Ғылыми-әдістемелік кеңес туралы Ереже
1.Жалпы ереже

1.1.Ғылыми-әдістемелік кеңес (келесіде - Кеңес) Білім басқармасы жанында педагогикалық инновацияларды жедел басқару үшін құрылады.

1.2. Кеңес өзінің әрекетін ҚР заңы «Білім туралы заңына» негізгі ережелері мен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің басқа да нормативтік-құқықтық құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

1.3. Кеңес құрамы келісім-шартпен немесе басқа шарттармен іске жұмылдырылған ғылыми кадрлардан, директорлардан, әдіскерлерден, қала педагогтарынан және Білім Басқармасының мамандарынан құрылады.2. Ғылыми-әдістемелік кеңестің мәртебесі

Ғылыми-әдістемелік кеңес келесі қызметтерді жүзеге асырады:

2.1. Білім беру мекемелерінің инновациялық және тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарындағы ғылыми және ақпараттық қамту қажеттіліктерін зерттейді

2.2. ҒӘК жұмысын ғылыми қамтамасыз ету және білім технологияларын игеру мақсатында ЖОО мен білім беру ұйымдарынның ынтымақтастығына жағдай жасайды.

2.3. Педагогикалық бастамаларға талдау өткізеді

2.4. Тәжірибелік педогогикалық бастама жобаларына сараптама өткізеді

2.5. Бастамаларды мақсатты қолдауға қалалық дәрежеде шешім қабылдайды

2.6. Шығармашылық педагогикалық зертханаларды ашудың мақсаттылығы туралы ұсыныстар қабылдайды.

2.7.Сараптамалық кеңес мүшелерінің маңызды белгілері – тәуелсіздік, біліктілік, әділдік.

3. Ғылыми-әдістемелік кеңес құрылымы:

3.1. Кеңес құрамына кіреді:3.2. Кеңес құрамы Білім басқармасы басшысының бұйрығымен бекітіледі.

Төраға болып ғылыми атағы бар маман немесе баспа жұмысында тәжірибесі бар педагог бекітіледі

3.3. Кеңес төрағасының қызметі:


 • Кеңес жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру;

 • Кеңес отырысын жүргізу;

 • Сараптаманың ғылыми басқару мәселелерін үйлестіру;

 • Зерттеу жұмыстарының жоғары нәтижелілігі үшін педагогтар мен мектептерді марапаттау туралы ұсыныстар енгізеді;

 • Кеңестің жұмысы есебін дайындайды.

3.4. Кеңес хатшысы кеңес мүшелерінің ішінен таңдалады да, төмендегідей қызметтерді атқарады: • Кеңесте талдау жұмысына жобалық жұмыстарды дайындайды;

 • Келесі отырыстың күн тәртібімен кеңес мүшелерін уақытылы хабарлайды және ұсынылған тапсырмалармен таныстырылады;

 • Қажет болғанда басқа ұйымдардан сараптама үшін тәуелсіз қызметкер шақырады;

 • Кеңес отырысының хаттамасын жазады;

 • Кеңес құжаттамаларын рәсімдейді.

3.5. Кеңес мүшелерінің ғылыми зерттеу және әдістемелік, оқу бағдарламаларын жасау, оқу-әдістемелік материалдарды құру тәжірибесі болуы керек. Олардың қызметіне кіреді:

- авторлық жұмыстарды алғашқы талдау;  • Ұсынылған материалдарды талдауға, жұмысты толықтыруға ұсыныс жасауға қатысу;

  • Авторлық материалдардың құндылығы, ғылыми дәрежесін анықтау;

  • Авторлық жобасын жасауға көмектесу;

  • Қажеттілік туындағанда кеңес мүшесі сараптама жүргізу үшін басқа ұйымдардан тәуелсіз сараптамашы шақыруға және жұмыстың қорытындысы бойынша кеңес отырысында баяндау;

 • Кеңес шешімін жасауға қатысу.

- Қалалық ғылыми-әдістемелік кеңес жұмыс нәтижелерін бақылау нәтижесінде авторлық жұмыс барысына түзетулер енгізуге және кеңестің келесі отырысына дейін қайта ұсыну.

4. Шешім қабылдау рәсімі

4.1. Авторлық жұмыс жобасын қарастыруға сұраныс пен материалдар кеңес отырысына екі апта қалғанда қабылданады. Кеңес мүшелері ұсынылған материалдармен кеңес отырысына дейін танысады.

4.2. сараптама жұмысына кіреді:

- ұсынылған материалдар талдау;

- жобаның инновациялық әлеуеті.

4.3. Ұсынылған жоба бойынша шешім ашық дауыспен және және ҒӘК хаттамасымен бекітіледі.


Бастауыш сыныпта «өлкетану» пәнін сатылай кешенді талдау тиімділігі
Oқy үдерісіне қажет фoрмалардың vct жoбасы
Oқу үдерісіне қажетті даярланған қoлданбалардың кестесі
А. қ.боранбаева, г. м. аштаева, а.г. мұхаметжанова

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Дәріс №1 Тақырыбы: Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде
2016 -> ОҚУ Әдістемелік кешен пәН «Қазақ Әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту әдістемесі» мамандық
2016 -> Қазақстанның ірі мемлекет қайраткері, ұлт жанашыры, ел қамқоры, халқымыздың біртуар перзенті
2016 -> Сабақтың тақырыбы Үш бақытым. Мұқағали Мақатаев Туған тілім. Дихан Әбілов Жалпы мақсаты
2016 -> «Алаштану негіздері» таңдау курсы Түсінік хат «Алаштану негіздері»
2016 -> Сабақтың атауы Н.Әлімқұлов Қоңырау Мақсаты
2016 -> Силлабус Пән: Педагогика тарихы Курс: 4 Мамандық: 5В010200 «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» Кредит саны: 2 Экзамен: 7 семестр Семей-2015 «Педагогика тарихы»
2016 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
2016 -> Сабақтың атауы Бейнелеу өнерінің түрлері Сілтеме Сабақтың жабдығы
2016 -> Сабақтың тақырыбы: Менің Отаным Қазақстан


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет